Maciej Gajewski

  • View
    146

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Maciej Gajewski

Maciej Gajewski

WSB

Polecana miejscowo : Zamo

Miasto na prawach powiatu, pooone w poudniowej czci wojewdztwa lubelskiego. Jest jednym z wikszych orodkw kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych wojewdztwa, a zwaszcza Zamojszczyzny. Za spraw unikalnego zespou architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany "Per Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padw Pnocy". Pod wzgldem liczby ludnoci zajmuje w wojewdztwie 3. pozycj (65 612 mieszkacw), natomiast pod wzgldem powierzchni plasuje si na 10. miejscu. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostao wpisane na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO.

WSB

WSB

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87

Jak dojecha???

WSB

Ciekawe Zabytki

Rynek Wielki

Paac Zamoyskich

Rotunda Zamojska

Katedra Zmartwychwstania Paskiego i w. Tomasza Apostoa

Akademia Zamojska

WSB

WSB

WSB

NOTATKI

WSB

Podobnie jak kultura, owiata rwnie stanowia jedn z gwnych funkcji miasta ju po kilku latach od jego zaoenia w roku 1594 zaoyciel miasta utworzy tu czwart w Polsce uczelni wysz, Akademi Zamojsk, otwart rok pniej. Pomimo jej niefortunnego losu, obecnie Zamo jest jednym z orodkw edukacyjnych w wojewdztwie, o czym wiadczy 5 szk wyszych, z ktrych 3 to publiczne.Kultura bya dziedzin ycia miasta od jego zaoenia, podobnie jest wspczenie Zamo stanowi take wany orodek kulturalny regionu. Jego funkcj kulturotwrcz podkrelaj dziaajce tu rne organizacje i instytucje kultury, dziki ktrym odbywaj si liczne imprezy krajowe i midzynarodowe, zwizane z teatrem, folklorem, muzyk, histori czy innymi dziedzinami sztuki. Bardziej znane w miecie, odbywajce si cyklicznie co rok, to m.in.: Zamojskie Lato Teatralne, ze spektaklami m.in. na Rynku Wielkim (od roku 1976); Midzynarodowy Festiwal Sztuk Intuitywnych "Fortalicje"; Midzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Eurofolk"; "Jazz na Kresach", nowy (od 2007 r.) Zamojski Festiwal Kultury; Midzynarodowe Dni Filmu Religijnego "Sacrofilm" (festiwal filmowy); czy "Szturm Twierdzy Zamo", podczas ktrego przedstawiana jest inscenizacja zwycistwa w bitwie z Tatarami i Kozakami w 1648 roku.

WSB

W Zamociu znajduj si liczne orodki utrzymujce ycie kulturalne miasta, takie jak domy kultury, muzea, galerie, kino i biblioteki. Gwnym orodkiem kultury jest funkcjonujcy od 1964 r. Zamojski Dom Kultury[13], prowadzcy dziaalno w wielu dziedzinach kultury. Ponadto s tu Modzieowy Dom Kultury im. K. Makuszyskiego, przeznaczony gwnie dla dzieci i modziey, Osiedlowy Dom Kultury "Okrglak" dziaajcy przy osiedlach jednej ze spdzielni mieszkaniowych oraz Klub Garnizonowy przy jednostce wojskowej.

Wrd muzew s tu dostpne: Muzeum Zamojskie, ktre zajmuje Kamienice Ormiaskie (obok ratusza, w pnocnej pierzei Rynku Wielkiego); jego oddzia Muzeum Barwy i Ora "Arsena" z wystaw plenerow ze sprztem bojowym; Muzeum Sakralne Katedry Zamojskiej w Infuatce koo katedry, Muzeum Diecezjalne przy kurii biskupiej, Muzeum Martyrologii "Rotunda" oraz niewielkie, ale jedno z nielicznych w Polsce, Okrgowe Muzeum Techniki Drogowej i Mostowej Okrgu Lubelskiego. W 2011 r. miasto wzbogacio si o kolejne Centrum "Synagoga" z Multimedialnym Muzeum ydw Zamocia i Okolic, mieszczce si w dawnej synagodze, ktra w ostatnich latach zostaa objta rewitalizacj[16][17].

W ktrym roku zamojskie Stare Miasto zostao wpisane na List wiatowego Dziedzictwa UNESCO?

WSB

198420001992

WSB

LE!SPRAWD POPRAWN ODPOWIED

WSB

DOBRA ODPOWIED !


Przy pomocy :
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87#Kultura_i_sztukaWSB

Kliknij, aby edytowa format tekstu tytuuKliknij, aby edytowa styl

14-5-26

WSB

14-5-26

WSB

Kliknij, aby edytowa format tekstu tytuuKliknij, aby edytowa styl

Kliknij, aby edytowa format tekstu konspektuDrugi poziom konspektuTrzeci poziom konspektuCzwarty poziom konspektuPity poziom konspektuSzsty poziom konspektuSidmy poziom konspektusmy poziom konspektu

Dziewity poziom konspektuKliknij, aby edytowa style wzorca tekstu

Drugi poziom

Trzeci poziom

Czwarty poziom

Pity poziom

14-5-26

WSB

Search related