AIESEC The Most Desired Company 2016

Embed Size (px)

Text of AIESEC The Most Desired Company 2016

 • POZAD VZKUMU

  AIESEC od roku 1994 realizuje vzkum The Most Desired Company, jeho clem je zmapovat pedstavy student o jejich idelnm zamstnavateli

  Vzkum byl realizovn formou on-line dotaznk, kter mli studenti monost vyplnit v prbhu bezna, dubna a kvtna 2016

  2The Most Desired Company 2016

 • TOP 10 SPOLENOST

  3

  Cel RPoad Spolenost Poet bod

  1. Google 3252. KODA Auto 2063. KPMG 1644. Deloitte 1425. Ernst & Young 1256. Honeywell 1227. EZ 1058. PwC 959. Microsoft 9310. IBM 92

  The Most Desired Company 2016

 • SOUHRNN VSLEDKY

  4The Most Desired Company 2016

 • Gender 58 % mui, 42 % enyPrmrn vk 22,6 letModus: 24 letOdpovdi dle VVE Praha 15%VUT Brno 13%UK Praha 10%

  Odpovdi dle ronku1. ronk 17 %2. ronk 13 %3. ronk 22 %4. ronk 15 %5. ronk 20 %

  Zkuenosti pi studiuV oboru studia 66 % Mimo obor studia 65 %Zahranin zkuenost 37 %Vlastn podnikn 10 %dn 5 %Jin 3 %

  Znalost anglitiny Pokroil rove B2

  Ochota pesthovat se kvli prciKamkoliv na svt 51 %Kamkoliv v rmci Evropy 18 %Kamkoliv v rmci R 12 %Nepesthoval(a) bych se 19 %

  Oekvan hrub msn nstupn platMn ne 18 000 K 5 %18 000 25 000 K 42 %25 000 35 000 41 %Vce ne 35 000 K 13 %

  Oekvan zamstnaneck benefityVzdlvac kurzy 75 %Flexibiln pracovn doba 67 %Stravenky 49 %

  Kritria pro vbr zamstnavateleOsobn rozvoj a vzdlvn 72%Karirn rst 71 %Nstupn plat 43 %

  Oddlen, ve kterm by chtli pracovatMarketing / PR 14%Finance / etnictv / Finann audit 13%Projektov management 12%

  VECHNY OBORY V V R

  5

  Vzkum a vvoj 12%IT/IS 10%Lidsk zdroje 7%Prodej / Obchod 7%Vroba 6%

  Kter zdroje vyuvaj studenti pro hledn prce:Webov portly 80 %Ptel a znm 73 %Webov strnky firem 64 %Karirn strnky firem 48 %Pracovn veletrhy 44 %Facebook 43 %LinkedIn 40 %Personln agentury 18 %Titn mdia 15 %Google+ 4 %Twitter 2 %

  Nejdanj zamstnavatel GoogleKODA AutoKPMG

  The Most Desired Company 2016

 • KDO JSOU STUDENTI PODLE ZAMEN STUDIA

  DETAILN VSLEDKY

  6The Most Desired Company 2016

 • SLOEN RESPONDENT DLE POHLAV

  7The Most Desired Company 2016

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  CelR Humanitn Ekonomick Pedagogick Prodnvdy Technick

  Mui

  eny

 • TYP PRACOVN ZKUENOSTI BHEM STUDIA

  8The Most Desired Company 2016

  Humanitn Ekonomick Pedagogick Prodnvdy Technick CelRPracovnzkuenostv oboru 60% 64% 62% 47% 76% 66% Pracovnzkuenostmimoobor 72% 67% 73% 64% 59% 10% Vlastnpodnikn 9% 13% 8% 8% 8% 10% Zahraninpraxe 25% 20% 15% 16% 8% 17% Zahraninstudium 32% 24% 27% 12% 12% 20% dn 7% 4% 0% 9% 6% 5%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

 • OEKVAN ZAMSTNANECK VHODY

  The Most Desired Company 2016 9

  Cel R Humanitn Ekonomick Pedagogick Prodn vdy TechnickFlexibilnpracovn doba 67% 64% 70% 42% 59% 70%Mobil/notebook 48% 36% 53% 38% 37% 50%Pspveknavolnoasovaktivity 35% 38% 39% 33% 33% 30%Sluebnautomobil 23% 10% 22% 19% 24% 31%Vzdlvackurzy 75% 80% 74% 77% 83% 72%Stravenky 49% 51% 52% 31% 45% 48%Jin 2% 6% 2% 0% 0% 1%

  67%

  48%

  35%

  23%

  75%

  49%

  2%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  Flexibilnpracovndoba

  Mobil/notebook

  Pspveknavolnoasov

  aktivity

  Sluebnautomobil

  Vzdlvackurzy

  Stravenky Jin

  CelR

 • ODDLEN, VE KTERM BY CHTLI RESPONDENTINEJVCE PRACOVAT

  10The Most Desired Company 2016

  13%

  10%

  7%

  3%

  12%

  14%

  7%

  12%

  4%

  5%

  6%

  4% 4%

  0%

  2%

  4%

  6%

  8%

  10%

  12%

  14%

  16%

  CelR

  Finance/etnictv/Finannaudit

  IT/IS Lidskzdroje

  Logistika

  Vzkumavvoj

  Marketing/PR

  Prodej/obchod

  Projektovmanagement

  Prvn/internaudit

  Poradenstv/Consulting

  Vroba

  Vzdlvn

  Jin

 • STUDENTI HLEDAJ ZAMSTNN NEJASTJI NA WEBOVCH PORTLECH

  11The Most Desired Company 2016

  80%

  73%

  64%

  48% 44% 43%

  40%

  18% 15%

  4% 2%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  Webovportly

  Ptelaznm

  Webovstrnkyfirem

  Karirnstrnkyfirem

  Pracovnveletrhy

  Facebook LinkedIn Personlnagentury

  Titnmdia

  Google+ Twitter