מצגת על טורקיה לכנס יצואנים יולי 2010

 • View
  287

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • 01020102 55

  , , --

 • ( ( 11 )) 3737 5252 -- 816816 -- "" 5151-- 000,21000,21 PPPPPP 095,8095,8 ""%%5.65.6 01020102 -- 90029002 %%7.017.01 001001 141141 7272 1212-- 77 --

 • ..69916991-- " " . . 6.26.2.. 90029002 55-- 01020102

  . . %%3333 -- 523.1523.1 88-- 7171-- 88--

  90029002 4.14.1 90029002 2.12.1

 • 4002 5002 6002 7002 8002 9002 (5-1)0102($)

  418 309 958 691,1 016,1 540,1 175 761,1 122,1 372,1 706,1 628,1 774,1 457

  231,2 421,2 231,2 308,2 634,3 225,2 523,1

 • 90029002 .. 540.1540.1

  %%4343 %%4343

  %%0202 %%99 %%3131

 • / /

  "" : :

 • 90029002 5.15.1 %%0202 %%3131 %%4141 %%2121 %%88

 • )) ( (

  1.1.

  2.2.

  3.3.

  4.4.

  ( )

 • : : . .

  %%1515 --

  ..

  : : . .

 • --

  -- --

  ( (AKERUEAKERUE ) ) "" ""

 • ' '

  ' ' 1.1.

  ' ' 2.2.

  3.3.

  TITI 4.4.

  ' ' --

  1.1. ' ' 2.2.3.3. 4.4.

  1.1. 2.2.

 • tsiL BtsiL B ytiruceS dnaL emoHytiruceS dnaL emoH

  ..

  ..

  evitomotuAevitomotuA

  .. .. %%0707

  ,paG ,orteM ,paG ,orteM: : AEKI ,WMB ,siveL ,araZAEKI ,WMB ,siveL ,araZ

 • TOWSTOWSsessenkaeWsessenkaeW

  : : + + 5.225.22

  -- %%511511

  shtgnertSshtgnertS %%7.117.11 --

  01020102 -- , , "" 000,004000,004

  staerhTstaerhT

  ..

  seitinutroppOseitinutroppO

 • 01020102

  01020102 90029002-- %%7.47.4 ""

  %%2121 "" 01020102 %%5.35.3 % % 77--5.35.3 % % 77 -- % % 5.65.6

 • 90029002--

  %%7.47.4 " " %%0303-- %%1.111.11-- %%5.65.6 -- %%5.615.61-- %%4141 --

  .. ""

  ( ( ) )

 • ""01020102 ""

  , , ""

  , , ..

  BBOTBBOT ""

  " " ""

  --

 • : : : :

  : :

  -- --

  --( ( '' // ) ) --

  --

 • ??

  -- 1.1.

  -- 2.2.

  3.3.

  / / 4.4.

  -- 5.5.

  6.6.

 • 01020102--90029002

  001001-- 01020102-- 90029002 , ,80028002 : :

  ENOFADOVENOFADOV AEVAAEVA//

  , , -- .. muroF retaW dlroWmuroF retaW dlroW

  hcetaWhcetaW

  ACIDEMACIDEM -- YIDYID

  --

 • - li.vog.latiom@aes

  li.vog.edartlearsi@lubnatsi

  5 2010 B ListSWOT 2010 -2009 " 2010" 2009-2010