המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה. מחקרים ותוצרים 2011-3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

המכון הוא "חממה" לייזום, ניהול וליווי מחקרים על אודות ההשפעות של מדיה חדשים בישראל ובעולם. המחקרים נערכים על ידי חוקרים מאוניברסיטת אריאל וחוקרים חיצוניים שנתמכים על ידי המכון, בסיוע סטודנטים מצטיינים. המכון הינו "one-stop shop" עבור החוקרים הקשורים אליו, ובאמצעותו הם מקבלים את השירותים הרלבנטיים לצורך המחקר, כגון שירותים סטטיסטיים, עריכה ועיצוב. במהלך 2011-2012 תמך המכון בכ-17 מחקרים. בשנה הקרובה המכון מגביר את נפח הפעילות, כאשר מספר מחקרים נמשכים מהשנה שעברה, ואילו אחרים חדשים.

Text of המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה. מחקרים ותוצרים...

 • 2102 | -, , ,

  -03 2102, -051 . ,

  . . , . ,

  .

  : , , , . -ebuTuoY.

 • , .

  ( ) ,

  .

  | ,

  , - , .

 • . , , . 3102,

  .

  | , ,

  -,

  , .

 • , . , . 06 ,

  ?

  .

  : . -36 noitaicossA noitacinummoC lanoitanretnI , -7112 3102. ecneicS lacitiloP fo ssergnoC dlroW dr32 -9142 1102 , -ssergorP nI kroW -61 2102,

  -71 3102.

 • | -,

  . 3102 , . /

  .

  | ,

  ( ).

  .

  : -32

 • 3102. , .

  | -,

  1102 , . -007 . .

  .

  | -,

  , -IPA . , , ,

  .

  :

 • . . lanoitanretnI kokgnaB ecneicS laicoS no ecnerefnoC , 3102, 2102,

  , .

  (1102,0102) |

  ,

  () 0102,

  .

  : sweJ neewteb ediviD latigiD 0102 learsI ,sbarA dna . -44 -8191

 • 3102. , .

  1102 -

  , .

  044 -873 . . , . ,

  .

  : elgooG :

 • , -81 3102. - .

  .

  , - .

  .

  : 80029002

  -, , -

  .

  : . -34 -7282 2102. -61 - 34 2102.

 • : 80029002

  -, ,

  .

  : , gnisU spag cimonoce desab-cinhte esolc ot tenretni eht,

  .

  1102 | ,

  (-55 ) , , , , . ,

  .

  : , -0005

 • , , , ,

  , . . ,

  2102.

  2102 | ,

  , 2102, (-041 ). ( ), , , - . ( , ) ( ,

  - ).

 • , | -,

  ,

  , . , , ,

  , . , -0007 , 07 , . ,

  .

 • :

  , . -9 2102, 3102ofnI -82 ,

  - 3102. . , , . , : , (gnikruL),

  .

  | ,

  . .

 • ,

  (MI), , .

  : ,

  .

  | -,

  -03 1102 , , , ( ), , .

  3102.

 • : 1102

  -2102.5.9.

  : | ,

  1102 ,

  .

  : .

  | ,

  , . , , .

  .

 • | - , , ,

  , . -032 tenY. . , ,

  .

  : ( 3102).

 • | -, ,

  -,

  . -004 . , : , , , 105 .

  .

  : -2 3102.

  .

 • | - ,

  , , , . , , . . , ,

  001051 .

  : |

  ,

  ,

 • . efiL dnoceS dnoceS efiL

  .

  : -9 2102. -41 2102, ni gninraeL laitneirepxE sdlroW lautriV -79 3102. lanoitanretnI -PPSI ygolohcysP lacitiloP fo yteicoS - 11-8 , 3102, .

  ( 3102).

  | ,

  , , /

 • . , .

  3102.

  ? |

  ,

  , .

 • . , , , . .

  3102.

  | ,

  , , . -

  .

 • : , , ,

  0.2 | ,

  , ; (/); . - . .

  .

  | ,

  .

  .

 • |

  -,

  , . .

  .

  | ,

  . , , .

  .

 • | ,

  , . , .

  : .

  | ,

  . , , . , . ,

 • .

  : , .

  ralullec eht gnissim tahW snaem | ,

  , . , , . , ,

  .

  - | ,

  -, , -

 • , , , , . , - , , . - (\\) .

  .

  | ,

  2102 , , , . .

 • .

  : . -12

  3102.

  | -,

  ? ? ?

  ? .

  | -,

  . , , , , ,

 • , - .

  .

  | - -,

  . .

  .

  | -

  , , .

 • -52 .

  .

  | -,

  , (tnemegagne), , .

  .

  | -,

  , .

  . .

 • |

  , , , . , - . : , , , ,

  .

  | ,

  , .

  .

  :

 • seloR xeS .

  erutluC ralupoP noitaicossA 3102.

  , .

  |

  ,

  ( ); , .

  :

  -2 3102.

  | ,

 • . . - . , (DH ),

  . .