มีนาคม 2555

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5 2555

Transcript

 • 1 6 2555 . 5 http://www.kkn5.go.th

  !

  ... . 5 (KKN5 RADIO) . 5 . . 5

  ..

  () 4

  5

  .. . 5 . 61 .. 5 . 5

  ... 5

  ...

  5

  .. 5 5

  . 5 .. 7

  ..5 . 5 . 2

  ..5 3

  4- (. ) 4 5 1 . 5 .. 5

  5 .. 5

  4 .. 5 /KKN5 ..5.. 2 / 3 .. 5

 • 4 5 39 2552

  ( Reverse Osmosis ; RO )

  (Reverse Osmosis ; RO ) 1. ( Polyeth

  ylene) 1,100 2. & 3. 4. 1 2 ( RO)5. 6.

  ( )7. RO ( Polyethylene) 1,100

  8. 2 9. ( UV ) 10. UV 5 () 12,000 3,000 15,000 () 14.30-15.30 .

  ( 720 3 )1. 1 ( 12 ) 2.45 2. ( 2 ) 1.05 3. ( 12 ) 16.80 /1 20.30 ( 30-35 28 ( 7.70 ) 30 ( 9.70 )

  3 () 20 () .

  . 5 (KKN5 RADIO)

  5 5 ICT 24 2552 ICT 5 website Internet

  ICT . 5 (KKN5 RADIO) Online . 5 . 5 13 2555 . 5 20 2555 http://radio.kkn5.go.th 08.30. -17.00 . 8.30-9.30

  5 5 5 ..

  2

  1 6 2555 . 5 http://www.kkn5.go.th

  61

  . 5

  8 OBEC

  AWARDS

  . 5

  3

  .

  5 (KKN5 RADIO)

  HTTP://radio.kkn5.go.th

  . 5

  5

  . 5

  1

  . 5

  . 5

  ..

  ...

  .

  08-3335-7323

  08-7260-7818

  08-9842-3977

  08-9861-8511

  08-6715-9829

  088-330-9235

  08-9940-0456

  08-1574-0799

  08-9278-6662

  08-7951-9090

  08-4271-9416 08-3370-5033

  08-7871-2709

  08-3413-9001

  08-2857-5355

  08-6715-0742

  08-5001-9937

  : kkn5.center@gmail.com

  : kkn5.finance@gmail.com

  : kkn5.personal@gmail.com

  : kkn5.plan@gmail.com

  : kkn5.super@gmail.com

  : kkn5.sport@gmail.com

  : kkn5.private@gmail.com

  ICT : kkn5.ict@gmail.com

  5

  1,000

  . 043-312505 043-312850

  E-Mail: kkn5news@yahoo.com

  : . . . 043-311342

  .

  .

  . 5 1,626,000

  . 5 . 5

  . 5 1 5

  . 5

  .....................................................................................................................................................

 • (.) .

  3

  1 6 2555 . 5 http://www.kkn5.go.th

  . . 8-10 2555 ..

  . .

  30 500 1

  5,000

  73

  . .

  .

  (.) . , 20 - 22 .. 2555

  "" 5 " " 100

  "O-NET" 2554 3 3 2 O-NET ..5

  (Commication For Asean) Miss.Webedjo Sandrine Cameroon 2015

  () 3 8 10 .. 2555

  (..2554-2558) , , , (), 2553 . 5

  3

  1) 2) 3) 4) ..

  . 15 - 17 .. 55 ...

  .

  , , , Mr.Mike Mr.Micky Mr.Jimmy Miss Mary Miss Mory Mr.Kim 20 O-Net

  () 61 1-3 . (Story Tell-ing) 1- 3 5

  , , , ( .)

  . .. 4-6 61 9 1

  . ... 55 11-13 2555 . . -

 • 4

  1 6 2555 . 5 http://www.kkn5.go.th

  1-6

  23 2555 13.15 ( O-NET ) 2

  ( .6 ) 3 ( .3 )

  27 -29 2555

  facebook

  (O-NET)

  . 5

  O-net 6 141 5 O-net

  English Camp For Asean O - NET ..5 6 14 229 21-22 2555 5

  .

  6 . 5

  22 .. 2555 5 .. 5 . 5 .. ...

  (.) 3 .

  23 2555

  3T 300

  ASEAN DELIVERY , ASEAN QUIZ , , ,

  1. 2. 3. 4.

  5 . 5 . 5 . 5 .

  O-NET 2554 .. .. .. ..5 .

  ()

 • .. 4 5

  7 .

  . 5 . 5 .. 1. 2. , , 3. .. 1 8 .

  . 5 ..

  1. 1 2. 20

  3. 1 4. 5. 1. 2. 3.

  4. 5. -- 1 6. 1-3 7. 7-10 1-3

  .. * * * * * * *

  . 5 . . . . 5 (KKN5 Radio) ICT . . 5 . 5 5 . 5

  . 5

  O-net

  . 3 .

  3

  61 5 174 6 4 6 OBEC AWARDS 5

  5

  1 6 2555 . 5 http://www.kkn5.go.th

 • 6

  1 6 2555 . 5 http://www.kkn5.go.th

  (Facebook) (Windows Phone) 2.3 (iOS) (Android)

  Facebook app Facebook Pages, Groups

  Likes (filters) News feed (privacy settings) WP7 Facebook

  (profile page) Facebook 2.3 Windows Phone app Facebook Windows Phone iOS An droid Windows Phone ( ) iOS Android Metro UI Facebook app Facebook 2.3 Windows Phone arip Facebook for Windows Phone 2.3 Windows Phone Marketplace http://www.arip.co.th

  ... 5 * 1 ( )

  * 2 ()

  * 3

  * 4 (Good Hope) (Expectation) * 5 4

  1.

  2.

  3.

  4.

  * * * * * * *

  ... . .. (.) . (..-)

  ) ) ) (Activity-Based Learning) )

  ) - (Flagship) - ) - (Flag-ship) e-Book . . ) - (Flagship) --

  ) - (Flagship) - ) - (Flagship) ) - (Flagship) -- ) - (Flagship) . . 2555 4 6 8

  - 4 1. 2. 3. 4. - 6 1. 2. 3. 4. 5. 6. - 8 2555 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.8. ,,, ,

  ... 15 8 1 8 3 2 1 8 1 8 () (Lunar month) (Solar month) 11 2-3 1

  8

  (Meton of Athens) 440 Intercalation Metonic Cycle 7 19

  8

  1 () 365.242199 354 ((29x6)+(30x6)=354) 1 365.242199 - 354 = 11.242199 22

  33 30 29.530588 8 ( 30 3 3 13 ) 3 37 29 18 30 19 3 3

  (365.242199 x 3)-((29 x18) + (30 x 19)) = 3.7265964 37 37 (29.530588 x 37) - ((29 x 18) + (30 x 19)) = 0.6317786 3.7265964 4, 5 6 1, 2 3 8 6 3 6 3 6 6 29 18 + 18 = 36 30 19 + 19 = 39 36 + 38 = 74 74 (29.530588 x 74)-((29 x 36)+(30 x 38)) = 1.26357 6 () 1.26357 7 5 1 7 30 5 = 365.25875 11 3 1 8 8 4 7 88 1 88 4 4 5

  : www.vchakarn.com

  .....

 • ....

  24