ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • View
  81

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Transcript

 • ...

  ,

  1960-2006,

  :

  :

  :

  2012

 • 2

  .6

  6

  7

  .8

  ABSTRACT..9

  ..10

 • 3

  1 - ................................................... 11

  1.1 ............................................................................ 11

  1.1 ................................................................................................. 14

  1.2 ................................................................................................... 15

  1.3 .......................................................................................... 16

  2 - ..................................................................... 17

  2.1 ....................................................................................... 17

  2.2 ............................................................................... 18

  2.3 ........................................................................................ 21

  3 - ........................................................................ 25

  3.1 ................................................................................................... 25

  3.2

  2000 .................................................................................................................................. 29

  4 - .......................................................... 30

  4.1 ................................................................... 30

  4.2 Imports ......................................................................................................... 31

  4.3 IMP ............................................................................................ 32

  4.4 Exports- .............................................................................................................. 33

  4.5 Exports ....................................................................................... 34

  4.6 -GDPN ................................................................................................................ 35

  4.7 -GDPN ......................................................................................... 36

  4.8 ................................................................................................. 37

  4.9 .................................................................................................. 40

  4.10 ........................................................................... 41

  5 - ................................................................ 42

  5.1 ........................................................... 42

  5.2 ......................................................................................................... 45

  .......................................................................................................... 45

  5.3 ........................................................................................................... 45

  ..................................................................... 45

  R2 (Coefficient of Determination) ........................ 45

  (F-statistic) ............................................................................ 45

  5.4 .................................................................................................... 46

 • 4

  Durbin Watson, ............................................... 46

  Breusch-Godfrey ......................................................................................... 46

  (Jarque Bera) .............................................. 47

  (White no cross terms) ................................................. 47

  ARCH ........................................................................................................ 48

  (stability coefficient) ..................................... 48

  Chow Breakpoint ............................................................................................................. 49

  Chow Forecast ................................................................................................................. 49

  ............................................................................... 50

  CUSUM TEST .................................................................................................................... 51

  Cusum Squares ................................................................................................................ 51

  6 - ................................................................................................ 52

  6.1 ............................................................ 52

  6.2 .................................................. 55

  6.3 ................................................................ 58

  7 - ................................................................. 60

  7.1 Augmented Dickey-Fuller Philips-Perron .................................................................... 60

  7.2 ADF & PP ................................................................................... 63

  8 - .......................................................................................... 64

  8.1 - ................................................................................................. 64

  8.2 Engle-Granger .................................................................................................................... 65

  8.3 (VAR) ..................... 66

  8.4 Johansen ........................................................................................... 66

  8.5 ............................................................................ 68

  8.6 -Johansen Cointegration test ...................... 70

  9 - ERROR CORRECTION MODEL.......................................................................... 72

  9.1 .......................................................................................... 72

  9.2 ....................................................................... 72

  9.3 VAR (Error Correction Model) .................. 73

  10 - ..................................................................................... 75

  10.1 - ......................................................................................................... 75

  10.2 ......................................................................................................... 78

  11 - .......................................................................................... 79

  11. .................................................................................................................. 79

 • 5

  12. / ............................................................................................ 81

  13........................................................................................................................ 85

  1, Imports ................................................................................................................................................. 29

  2. Exports .................................................................................................................................................31

  3, GDPN .................................................................................................................................................... 33

  4, GDPNF .................................................................................................................................................. 35

  5, GDPN-GDPNF ....................................................................................................................................... 35

  6, IMPF ..................................................................................................................................................... 36

  7, IMP-IMPF ............................................................................................................................................. 36

  8. EXPOF ................................................................................................................................................... 37

  9, EXPO-EXPOF ......................................................................................................................................... 37

  10,Recursive Residuals ............................................................................................................................. 48

  11, Qusum ................................................................................................................................................ 49

  12, Qusum Squares .................................................................................................................................. 50

  .1, IMP ......................................................................................................................... 30

  .2, EXPO ...................................................................................................................... 32

  .3, GDPN ...................................................................................................................... 34

  .4, ..........................................................................................................................