משנה זרעים על פי כתב רבינו הרמבם בכתב רשי

 • View
  22

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

משנה זרעים על פי כתב יד רמבם

Transcript

 • "

  , : , , .

  , . , .

  , , , . , , .

  , , , . , ;

  , .

  , , -- .

  , ][ : ; , . ; ,

  , . , , .

  , ][ , , , " " ) ,; ,(. , , " " )(. ,

  " "-- , .

  , , , , . , ,

  .

  , ][ ; , . ,

  ; , . , ; , .

  , ][ . , , ,

  : " , " ) ,(--" ", ; " ", .

  , " ", ; " ", .

  , , -- , ; , . , , . ,

  , .

  , -- , "" ) ,(, "" ", " ) ,(, ",

  " "" ) ,(, "" .

  , "" . , "" ", "--

  , ; ", " ""--", " , ""

  .

  , , ; , . , , ; , .

  , . , .

  , , .

  , , . , . ,

  . , .

  , . , . , , .

  , , . , . , ,

  .

  , -- , . , .

  , , . ,

  -- , ; , . .

  , -- , ; , . --

  , .

  , -- , .

  , , ; , . ,

  .

  , , -- , . -- ,

  ; , . , , .

  , .

  , , , -- . .

  , , ; , . , ; , . ,

  . , .

 • , , . , . ,

  , .

  , , ; , . , ,

  ; , .

  , , , . , , ,

  ' , ; ', .

  , , ; , . , .

  , , .

  , , ; , . ,

  , .

  , . , .

  , ; , .

  , , . . ,

  ; , .

  , , , -- . , ; . , .

  , -- , . , ;

  , .

  , , ; , , . , , . , . ,

  , ; , .

  , : , , , . , , ,

  . , ; , .

  , , ; , . , .

  , , . , .

  , . , , .

  , -- , , ; , .

  , , . , . ,

  ; , . , .

  , , ; , . , . , ; ,

  .

  , -- , . -- ,

  .

  , -- , ; , . ,

  , . , ; , .

  , , . , , , , --

  ; , , , , --

  .

  , , . , ; , .

  , : , ; , . , ; , .

  , . , ' ; , . , ' ;

  , . , ' ; , . --

  , ' . , ,

  ", ; ', " ) ,(. , , ,

  '. , ' .

  , , ; , . , . , .

  , -- , ; , ,

  . , , ; , .

  , . , ; ,

  .

  , , ; , .

 • , ][ , ; , .

  , ][ , ; , .

  , , ; , . , ;

  , .

  , , , .

  , .

  , -- , ; , . ,

  .

  , , -- , ; ,

  . ; , .

  , , . ,

  .

  , , , , , -- . , ,

  , , -- . , ,

  , . , -- . ,

  .

  , , -- . ,

  . , . : , -- ; , --

  .

  , , -- . , -- ,

  .

  , , ", ' , , " ) ,(: "

  "-- , . " ", . " ", . , " "--

  , .

  , , . ,

  ; . , .

  , , ; , -- ,

  . , " , , , ' ; , '"

  ) ,(. "' " ) ,(. " , " ) ,(. ", '--,

  " ) ,(; , , '.

 • , --, , , , .

  , -- , , ; .

  , , : , , .

  , . , . , ,

  ; , .

  , : , , , , -- . ,

  .

  , -- , .

  , , . , .

  , . , , .

  -- , . -- , .

  , --, , , , ,

  , , , . , ; , , .

  , -- , . " , " ) ,(--

  , .

  , , ; -- , .

  , , . , , ,

  ; , .

  , -- , ; -- ,

  . -- , ; , .

  , , . , , ,

  , , , -- , ;

  , .

  , , , , --. --,

  .

  , , . , . --

  , .

  , -- , ; , . ,

  , .

  , , -- , ; , .

  , .

  , , -- ; , . ,

  . , .

  , , ; . -- , ; ,

  .

  , , ; , . , ; --

  , .

  , , . , -- ; ,

  .

  , ][ , , . , . , .

  , ; . , -- , ,

  , .

  , ][ -- , ; , . , -- ; ,

  -- , .

  , ][ , . , ; , . , --

  , .

  , , . -- , ; , .

  , -- , .

  , : , -- , .

  , , -- ; , -- . ,

  .

  , -- , .

 • , , . , ; ,

  . -- , .

  , , -- ; , .

  , , --; , --. , --, .

  , , , --; , --,

  .

  , , -- , ; , . -- , .

  , : . -- , , , -- .

  , --; , -- . , -- , ; ,

  .

  , , . --, ; , .

  , -- , .

  , -- , . --

  , ; , .

  , , -- , ; , .

  -- , . , ; ,

  , .

  , , ; , .

  , , -- , , , ;

  , .

  , --, ; , . -- ,

  . , . , -- ; -- ,

  .

  , -- , . . ,

  , -- ; " , " ) ,;

  ,(.

  , , , --

  .

  , , -- ; , . , ; ,

  . : , ; , . , ;

  , .

  , , , ; , , . ,

  -- , ; , .

  , , , -- , ; , .

  , , . , -- .

  , : , , --, ;

  , . , --, ; --, .

  -- , ; , .

  , , ; , . , ; , . , ; ,

  . , ; , . , ; , . ; ,

  , .

  , , -- . -- , ; , . , ,

  . , . , , ; ,

  . , ; , .

  , , -- . , -- ,

  .

  , , ; , . -- ,

  .

  , , , , -- . , ,

  ; , .

  , , , -- . ,

  -- , ; , .

  , , , -- . , . ,

  -- .

 • , , , -- . , , , : ,

  ; , ; , . --, ; , .

  , .

  , , -- ; , -- . ,

  . , , -- . , .

  , .

  , : . , , , -- .

  , ; " , " ) ,; ,(.

  , : ; , . -- , ; ,

  . , , ; , .

  , -- , , ; , ,

  .

  , -- , , ; , . , ,

  ; , .

  , -- , ; , . , " . . . " ) ,

  (-- , . " " ) ,(, . " . .

  . "-- , .

  , -- , ; , . ,

  . , ; , .

  , , . , . ,

  . , , ; ,

  .

  , , . .

  .

  , ; , . ; , .

  ; , . , ; ,

  .

  , ; , , .

  , , ; , . , , ;

  , . ; , . ; , . -- ,

  .

  , , . -- , . -- ,

  .

  , , . , ; , .

  , ; , . , .

  , , . -- , ;

  , . .

  , , -- . , -- , .

  , -- , ; " , '; ',

  " ) ,(.

 • , --, , , , , , , ; --, ,

  . , , ; , ; ,

  .

  , -- , , , , , , ;

  , , , , , .

  , .

  , , , , -- . , . ,

  , , -- . -- , .

  , -- , , , , , . , . , ;

  , .

  , --, , , , . -- ,

  .

  , -- , , , . ,

  , ; , , .

  , -- , , , .

  , , , , ; , .

  , , . , .

  , ; , .

  , , , -- . : , ; , .

  , -- , .

  , , . . -- , , ;

  . , ; , .

  , -- , . , -- , :

  . , -- , .

  , , -- , ; , .

  , ; , .

  , , ; , . , ; , .

  , .

  , -- , , . , :

  .

  , -- , , . ,

  ; , , .

  , , -- , ; , . , , -- ;

  , .

  , -- , .

  , ][ , -- , :

  , . , , .

  , ][ , ; , .

  , ][ , -- . --

  , .

  , ][ , -- ; , .

  , -- .

  , ][ , , , , , -- ; , .

  , , , , -