לימודים לקראת התואר הראשון הפקולטה לניהול

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of לימודים לקראת התואר הראשון הפקולטה לניהול

 • , , " . , . -002 ,

  .

  , . -000,52

  - , , .

  . , - .

  - , .

  . , , ", , , , . , , , ", , .

  .

  , , , . , , -ABM -11 .

  , . , , , ,

  .

  .

 • 3 :

  . , , . : , , , . , , .

  - .

  -AACSB.

  - ,

  .

  - .

  , .

  (.A.B) -.

  () - . , (, , , , ). , ,

  .

  , , . , . , . .

  .

  , . , ,

  .

  .

  , , (.B.LL)

  - .

  (.A.B), . -4

  , .

  - -.

  .

  ,

  - .

  1

  gnitnuocca/li.ca.uat.itanacer

 • 4 , , .

  .

  ( ) .

  .

  . , , . , ,

  -:

  .

  -. :

  .

  * .

  ' .. 1

  - . 2 ,

  .

  ( . 3 ), - (, ) li.ca.uat.og.www. ,

  .

  , . 4 ( ).

  : . 5li.ca.uat.www ( ).

  : li.ca.uat.og.www

  : , .

  .

  . . : 06 , . : li.ca.uat.itanacer//:ptth

  .

  (). , . : 007,1 . ( , )

  ( ).

  () : . %51 ( ).

  .

  , , ,

  , 08 . , , (08 ) (001 ). . , , .

  .

  : - 00:21-00:9 , 902

  : 4478046-30, : li.ca.uat.xeuat@mylehs

  : ,

  : li.ca.uat.tsop@rimaile

  , 902

  : - 00:9000:61: li.ca.uat.tsop@tnccaab

  : 4478046-30, 00:9000:21

  : gnitnuocca/li.ca.uat.itanacer : itanaceruat/moc.koobecaf.www//:sptth

 • 5 :

  . , , , , , . , , . .

  -AACSB.

  . .

  -.

  : , , , .

  - - () . - (, , , , ),

  , .

  .

  (.B.LL) -.

  .

  , . (.A.B),

  4 .

  26-38 (), .

  ,

  , , , , ,

  : , , , , , , ,

  : , / ( ),

  ,

  :

  -lanoitanretnI UAT

  :

  1

  tnemeganam/li.ca.uat.itanacer

 • 6: .*

  , .

  * .

  1. (ataD giB) , , . (scitylanA ataD ssenisuB)

  .

  -ataD giB, : , , , ,

  , .

  , , ecneicS ataD . ,

  .

  : , , , , , , .

  .

  2. dna tnemeganaM laicnaniF)

  (stekraM latipaC . , , , , (, , , ). , , ,

  .

  : ,

  , .

  .

  .

  .

  - : , , () .

  :

  (ataD giB) , , : , , , ,

  , .

  (ataD giB) (scitylanA ataD ssenisuB)

  .

  (tnemeganaM laicnaniF stekraM latipaC dna) , , (, , , ). , , ,

  .

  .

  - / , .

  - ,

  .

  ( ), , ,

  .

  :

  li.ca.uat.og.www

  :

  : li.ca.uat.tsop@lekzehey

  : , , - 812, 2, : 1398046-30

  : li.ca.uat.xeuat@luhinab :

  : 54:90-51:21 : tnemeganam/li.ca.uat.itanacer : itanaceruat/moc.koobecaf

 • 7 li.ca.uat.xeuat@ltivahz

  : mrof_gninioj/reerac/li.ca.uat.itanacer//:ptth

  ,

  .

  .

  .

  , .

  .

  .

  nIdekniL.

  .

  .

  .

  .

  -, ?

  .

  : .

  ,

  ( ).

  () ".

  : , .

  detnaw-ecnartne-sboj-reerac/li.ca.uat.itanacer//:ptth

  : 9608046-30, : li.ca.uat.xeuat@aralih

  , .

  !

  001 , :

  : aibmoloC ( ), ALCU ( '), ekuD ( ), yromE ('' ), ggolleK (),

  htooB ().

  : ytisrevinU lliGcM (), fo ytisrevinU otnoroT (), ytisrevinU kroY ().

  alleT iD otaucroT dadisrevinU (), VGF ().

  CE H ( ) , EI ( ) , EDASE () , engoloC fo ytisrevinU (, ), tdlobmuH ().

  ytisrevinU naduF (, ), ytisrevinU gnikeP ('), eropagniS fo ytisrevinU lanoitaN (),

  ssenisuB fo loohcS naidnI ().

  loohcS ssenisuB enruobleM ().

  loohcS ssenisuB stiW ().

  .

 • : li.ca.uat.og

  : li.ca.uat@mi: 0555046-30

  :

  og2uat

  | | | | |

  | | | | |