Современная теория управления Лабораторный практикум

Embed Size (px)

Text of Современная теория управления Лабораторный практикум

 • .. , .. , ..

  : ., . . . .

  140604 .

  , . Matlab, .

  , 2006

  2006

 • .., .., ..

  - 2006 . 2 50

  ...3

  1.

  ...3

  2. ..8

  3. 11

  4. ....18

  5.

  .24

  .31

  1. Matlab 6. ....32

  2. Simulink ..........34

  3. - 47

  4. Matlab .....49

 • .., .., ..

  - 2006 . 3 50

  ,

  Simulink

  Matlab 6.0, 6.1, 6.5 7.0.

  ,

  [7, 8]

  .

  .

  , ..

  .

  1

  :

  .

  ,

  , .

  .

  .

  .

 • .., .., ..

  - 2006 . 4 50

  1. f (x)

  x0, .. ,

  )()()()()( 000

  xxdx

  xdfxfxfxfxx

  +==

  . (1)

  xxxxKdx

  xdf

  xx==

  = 00),()(

  0

  , (2)

  xxKxfxf += )()()( 00 , (3) (0) .

  f (x) f(x)

  )()()( xfxfxf = . , , ,

  . , .. x(t) , . tatx = sin)( . , (1)

  .

  2. x(t) , ..

  tatx = sin)( , (4) f (x) ,

  ,

  .

  ,1)()()()( dtdxaqxaqxfxf += (5)

 • .., .., ..

  - 2006 . 5 50

  q(a), q(a) .

  . .1 a d

  0)(,1arcsin2)( 22

  =

  += aqad

  ad

  ad

  dcaq . (6)

  x(t) q(a) q(a) ,

  , f(x)

  f (x).

  .1. f (x)

  1.

  y = tg x.

  1. y = tg x 1,5 1,5.

  2.

  01 02

  . , 10 %.

  3.

  (. . 2) x = x0+asint 0,

  , 0,1 0,5.

  x0 d

  c

  f(x)

 • .., .., ..

  - 2006 . 6 50

  . 2.

  2.

  (. . 1).

  1. Simulink . 3,

  . 4, c = d = 1.

  2. = 1,51 / T / , 1 5 1, .

  . 1.

  .3.

  . 4.

  1222 ++ TppTk

  x(t) = a sin t y(t) u(t)

 • .., .., ..

  - 2006 . 7 50

  3.

  1,51 / T /

  |W(j1,51/T)|.

  1

  a

  1 2 3 4 5

  K()=/ ( )aq )( aq

  4.

  .|)/51,1(|

  )()( TjWaKaq = (7)

  . 1.

  5. q(a) (6)

  . q(a).

  .

  . 2.

  2

  x01 x02 k T,

  1 0,1 -0,5 1 0,1 2 0,2 -0,4 2 0,2 3 0,3 -0,3 3 0,3 4 0,4 -0,2 4 0,4 5 0,5 -0,1 5 0,5 6 0,6 -0,1 6 0,6 7 0,7 -1,0 7 0,7 8 0,8 -0,7 8 0,8 9 0,9 -0,6 9 0,9

  10 1,0 -0,5 10 1

  0,7

 • .., .., ..

  - 2006 . 8 50

  1. , .

  2. y = tg x, x10 x20.

  3. .

  4. . 2.

  5. . 1 .

  6. .

  2

  :

  .

  .

  (

  ) (

  ).

  , ,

  .

  .

  ,

  . 5.

 • .., .., ..

  - 2006 . 9 50

  1. (. . 5)

  , Simulink (. 6)

  x(t) = t .

  t1, t, t, .

  . 5.

  . 6.

  2.

  = 0,01; 0,1 0,5

  d = 0,01.

  .

  3.

  = 0,01

  )1( +pTpk

  o

  pzz 1

  T

  x(t) y(t) )(nT

  )(t

 • .., .., ..

  - 2006 . 10 50

  d = 0,1 0,25.

  .

  . 13 . 3.

  3

  (t) = 1(t)

  d t1 T t (t) = 1(t) (t) = t

  0,01 0,01 0,1 0,01 0,5 0,01 0,01 0,1

  0,01 0,25

  4.

  T d. .

  . 4.

  4

  k To, 1 1 0,1 2 2 0,2 3 3 0,3 4 4 0,4 5 5 0,5 6 6 0,6 7 7 0,7 8 8 0,8 9 9 0,9 10 10 1,0

  1. , .

  2. .

  3. . 3

  .

  4. .

 • .., .., ..

  - 2006 . 11 50

  3

  :

  :

  .

  . ,

  , .

  .

  .

  :

  11

  = zTz

  p,

  Tzzp 1= .

  , ,

  .

  ,

  .

  1)( += pT

  kpWo

  oo , (8)

  ppTkpW opp

  1)( +=

 • .., .., ..

  - 2006 . 12 50

  kp=1/(koT)

  T. ,

  ,

  1)()(

  +=z

  TzTTkzW oopp . (9)

  , To=0,1c, ko=1, T=0,01,

  T, . 7.

  . 7. (9)

  ,

  , = 0,02

  .

  .

  , ,

  , . (

 • .., .., ..

  - 2006 . 13 50

  )

  :

  )

  (, ..),

  ,

  ;

  )

  ,

  (

  ) ;

  )

  ,

  ( ,

  );

  ) ,

  ;

  )

  .

  ,

  , ,

  , .

  (

  )

 • .., .., ..

  - 2006 . 14 50

  )()()(

  zWzzW

  op

  = )(1

  )()(

  zG

  zGz = , (10)

  W(z) ; (z),

  G(z) .

  ,

  .

  , .

  ()

  dzdkpW

  pZ

  zzzW oo

  =

  = )1()(11)( 0 ,

  d = exp(T / To).

  00

  1)(

  azazG

  = ,

  0 = exp(T / T),

  1)(

  =z

  dzkzW pp , (11)

  )1(

  1 0dk

  ako

  p = . , . 8,

  , . 7, .

  .

  ,

  , .

 • .., .., ..

  - 2006 . 15 50

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  .

  . 8. (11)

  . ,

  ,

  .

  , , , , ,

  .

  , ,

  ,

 • .., .., ..

  - 2006 . 16 50

  .

  , .

  )1()( += pTp

  kpWo

  oo , (12)

  ))(1()()( 01

  dzzpzpkzW oo

  += , (13)

  1 = + d; 0 = d( + ); d = exp( T / To).

  ,

  ,

  22

  2

  414,1

  )( ++

  =pp

  pG (14)

  012

  01

  )1()(azaz

  zaazG ++= , (15)

  (

  ); )707,0cos(2 707,01 TeaT = ; Tea = 414,10 .

  :

  1. (12), (14)

  )()()(

  pWppW

  op

  = )(1

  )()(

  pG

  pGp =

 • .., .., ..

  - 2006 . 17 50

  = 0,1 = 0,5.

  2. (13), (15)

  (10)

  = 0,1 = 0,5.

  3.

  , . 1, ,

  . 2, (.

  . 9) . . 5.

  .

  . 6.

  . 9.

  5

  t1 t t

  0,1 . 1 0,5

  0,1 . 2 0,5

 • .., .., ..

  - 2006 . 18 50

  6

  To ko 1 0,1 10 50 2 0,2 9 45 3 0,3 8 40 4 0,4 7 35 5 0,5 6 30 6 0,6 5 25 7 0,7 4 20 8 0,8 3 15 9 0,9 2 10 10 1,0 1 5

  1. , .

  2. .

  3. .

  4. . 5

  .

  5. .

  4

  : .

  :

  ( ) (z)QizmzP(z)

  zQzzPzoW i

  11)()1()()(

  == , (16)

  P(z) z nP; Q(z) = zmQ1(z) z nQ,

  z = 1; Q1(z) z nQ1, z = 0; i = 0,1,2

 • .., .., ..

  - 2006 . 19 50

  , nP < nQ1+i+m. (16), , = mT . , , , . .

  - ( 2-

  ), . , . , . , D(z), . 10.

  ,)()1(

  )1...)(()()1(

  )1)(()()()(1

  1

  21

  11

  zQzzzzzzP

  zQzzzzPzWzWzD im

  mm

  im

  moo

  ++++=== (17)

  )()1(

  )()(1

  1zQz

  zPzW io = .

  . 10.

  W(z) Wo(z)

  D(z)

  x(nT) y(nT) _

  _

  Wp(z)

 • .., .., ..

  - 2006 . 20 50

  W(z)

  Wo1(z).

  W(z)

  (z 1),

  .. i+j

  : jzzWzW )1()()( = ,

  )(zW z = 1. W(z) D(z),

  )1...)(()()()1()()()1(

  )()(1)()( 1

  11

  11

  ++++=+= +

  zzzPzWzQzz

  zQzWzzzDzW

  zWzW mjimmm

  p . (18)

  (18) :

  1) (18) (z-1) j 1,

  ,

  . 10

  ;

  2) (18) Q1(z) , .. ,

  W(z).

  ,

  ,

  ,

  .

  (16), ,

  , .

  , (16)

 • .., .., ..

  - 2006 . 21 50

  )()()(;()()( zPzPzPz)QzQzQ == , Q(z), P(z) Q(z), P(z) z nQ, nP nQ, nP

  ,

  .

  C (), , . , , ,

  , . Q(z)

  P(z) , Q(z)

  P(z) . :

  jp zzPzNzQzMzW

  )1)(()()()()(

  = , (19)

  M(z) N(z) nM nN ; j , i+j .

  jnnnn PNQM ++=+ . (20) , , 1)()( == zPzQ , (19) , , .

  :

  ,)()()()()1(

  )()()1()(1

  1)(

  zMzPzQzNz

  zQzNzz

  zG jiji

  +=+= +

  +

  (z)=Wp(z)Wo(z). (z 1)

 • .., .., ..

  - 2006 . 22 50

  , j.

  A(z), :

  ).()()()()()1( zAzMzPzQzNzji =+ + (21)

  , m, ,

  zm Q(z),

  A(z)=zmA1(z). mT.

  ,

  (21) (20)

  , A(z),