543
1 ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за период од септембра 2018. до септембра 2022. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 3/4

ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

1

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

за период

од септембра 2018. до септембра 2022.

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

3/4

Page 2: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

2

САДРЖАЈ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред ..................................... 10ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Први разред ................................................................. 30ИСТОРИЈА – Први разред .............................................................................. 51ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Први разред ..................................................... 56МАТЕМАТИКА – Први разред .......................................................................... 65РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – Први разред ................................. 75

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – Први разред -Допунска настава ........................................................................................................................ 82РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – Први разред - Додатна настава.......................................................................................................................... 83

ЕКОЛОГИЈА – Први разред............................................................................ 84ХЕМИЈА – ПРВИ РАЗРЕД.............................................................................. 93ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Први разред....................................................... 103

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ - Први разред – Допунска настава............................................................................................................................................ 107ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА – Први разред................................................. 108РАЧУНОВОДСТВО – Први разред ............................................................. 115

РАЧУНОВОДСТВО - Прва година - ДОПУНСКА НАСТАВА........................................................................................................................................ 126САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Први разред ....... 127ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Први разред...................................................... 134ВЕРСКА НАСТАВА – Први разред............................................................. 141СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Други разред ................................. 145ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Други разред.............................................................. 159ИСТОРИЈА – Други разред........................................................................... 181ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Други разред.................................................. 190МАТЕМАТИКА – Други разред................................................................... 199ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Други разред .......................................................... 203

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ - Други разред – Допунска настава .......................................................................................................................................... 208

Page 3: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

3

OСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Други разред - Додатна настава ............................................................................................................................................. 209ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА – Други разред ............................................... 210РАЧУНОВОДСТВО – Други разред ............................................................ 220

РАЧУНОВОДСТВО - Друга година - ДОПУНСКА НАСТАВА ...................................................................................................................................... 228САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Други разред ...... 229

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Други разред -ДОПУНСКА НАСТАВА................................................................................. 243САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Други разред - Додатна настава .............................................................................................. 244

КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ – Други разред.......................... 245ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА –Други разред ............................................ 256ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Други разред ............................................ 260ВЕРСКА НАСТАВА – Други разред ........................................................... 266СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Трећи разред ......................................... 270ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Трећи разред.............................................................. 285СОЦИОЛОГИЈА – Трећи разред .................................................................. 303ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Трећи разред .................................................. 307МАТЕМАТИКА – Трећи разред................................................................... 317ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Трећи разред .......................................................... 323

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ - Трећи разред – Допунска настава .......................................................................................................................................... 335ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА– ТРЕЋИ РАЗРЕД .......................................... 336

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА - Трећи разред - Допунска настава ..................................................................................................................................... 344РАЧУНОВОДСТВО – Трећи разред ............................................................ 345

РАЧУНОВОДСТВО - Трећа година - ДОПУНСКА НАСТАВА ...................................................................................................................................... 353СТАТИСТИКА – Трећи разред .................................................................... 355УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО – Трећи разред................................. 362МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО – Трећи разред ............. 379ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА – Трећи разред ........................................ 385ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Трећи разред............................................. 390

Page 4: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

4

ВЕРСКА НАСТАВА – Трећи разред ........................................................... 396СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Четврти разред ............................. 400ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Четврти разред .......................................................... 415ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Четврти разред .............................................. 434МАТЕМАТИКА – Четврти разред ............................................................... 441ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Четврти разред ....................................................... 444

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ - Четврти разред – Допунска настава....................................................................................................................................... 451OСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Четврти разред - Додатна настава .......................................................................................................................................... 452

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА – Четврти разред ........................................... 453ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Допунска настава .................................................................................................................................................................. 462ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈA - Четврти разред - Додатна настава..................................................................................................................................... 463ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА Четври разред - Припремна настава – МАТУРСКИ ИСПИТ ......................................................................................... 464

РАЧУНОВОДСТВО – Четврти разред ........................................................ 465РАЧУНОВОДСТВО - ДОПУНСКА НАСТАВА – Четврти разред .................................................................................................................................. 475РАЧУНОВОДСТВО - Додатна настава –Други, трећи и четврти разред ...................................................................................................................... 476

СТАТИСТИКА – Четврти разред ................................................................. 478УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО – Четврти разред ............................. 488МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО – Четврти разред ......... 500

Монетарна економија и банкарство - Трећи разред – Допунска настава...................................................................................................................... 513МАРКЕТИНГ – Четврти разред ................................................................... 514

МАРКЕТИНГ – Четврти разред - Допунска настава ........................................................................................................................................................ 525МАРКЕТИНГ - Четврти разред - Припремна настава ....................................................................................................................................................... 526

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА – Четврти разред..................................... 527ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА – Четврти разред - Допунска настава ........................................................................................................................... 530ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА – Четврти разред-Додатна настава ............................................................................................................................... 531

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Четврти разред ......................................... 532ВЕРСКА НАСТАВА – Четврти разред ........................................................ 541

Page 5: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

5

Page 6: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

6

[1. разред ] Економски техничар - ЕТ

Ред.број ПРЕДМЕТ

разредно часовна наставанедељно годишње

Т В Т В1 Српски језик и књижевност 3 111

2 Страни језик 3 111

3 Историја 2 74

4 Физичко васпитање 2 74

5 Математика 3 111

6 Рачунарство и информатика 2 74

7 Екологија 2 74

8 Хемија 2 74

9 Основи економије 2 74

10 Пословна економија 2 74

11 Рачуноводство 1 2 37 74

12 Савремена пословна кореспонденција 1 2 37 74

13 Грађ. васпитање/Верска настава-изборни 1 37

Укупно: 24 6 1110

Page 7: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

7

[ 2. разред ] Економски техничар - ЕТ

Ред.број ПРЕДМЕТ

разредно часовна наставанастава у

блокунедељно годишње

Т В Т В1 Српски језик и књижевност 3 108

2 Страни језик 3 108

3 Историја 2 72

4 Физичко васпитање 2 72

5 Математика 3 108

6 Основи економије 2 72

7 Пословна економија 2 72

8 Рачуноводство 1 2 36 72 30

9 Савремена пословна кореспонденција 1 2 36 72

10 Комерцијално познавање робе 2 72

11 Економска географија 2 72

12 Грађ. васпитање/Верска настава-изборни 1 36

Укупно: 24 4 1008 30

Page 8: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

8

[ 3. разред ] Економски техничар - ЕТ

Ред.број ПРЕДМЕТ

разредно часовна наставанастава у

блокунедељно годишње

Т В Т В1 Српски језик и књижевност 3 108

2 Страни језик 3 108

3 Социологија 2 72

4 Физичко васпитање 2 72

5 Математика 3 108

6 Основи економије 2 72

7 Пословна економија 2 72

8 Рачуноводство 2 2 72 72 30

9 Статистика 2 72

10 Уставно и привредно право 2 72

11 Монетарна економија и банкарство 2 72

12 Пословна информатика 2 72

13 Грађ. васпитање/Верска настава-изборни 1 36

Укупно: 26 4 1080 30

Page 9: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

9

[ 4. разред ] Економски техничар - ЕТ

Ред. број ПРЕДМЕТ

разредно часовна наставанастава у

блокунедељно годишње

Т В Т В1 Српски језик и књижевност 3 99

2 Страни језик 3 99

3 Физичко васпитање 2 66

4 Математика 3 99

5 Основи економије 2 66

6 Пословна економија 2 66

7 Рачуноводство 2 2 66 66 30

8 Статистика 2 66

9 Уставно и привредно право 2 66

10 Монетарна економија и банкарство 2 66

11 Маркетинг 2 66

12 Пословна информатика 2 66

13 Грађ. васпитање/Верска настава-изборни 1 33

Укупно: 26 4 990 30

Page 10: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

10

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред

Образовни профил Економски техничар, Финансијски техничар и Службеник у банкарству и осигурању

Предмет Српски језик и књижевност

Разред први

Годишњи фонд часова 111

Недељни фонд часова 3

Литература М.Николић:Методика наставе српског језика и књижевност

M. Павловић: Читанка

мр Наташа Станковић-Шошо,др Бошко Сувајџић, др Славко Петаковић։ Читанка

мр Љиљана Николић, Босиљка Милић: Читанка

П. Пјановић: Књижевност и српски језик

В. Ломпар: Граматика

Виолета Кецман, Јадранка Милошевић, Драгана Ћећез-Иљукић։ Граматика

Д.Живковић:Теорија књижевности са теоријом писмености

Ј.Деретић:Историја српске књижевности

Ж.Станојчић и Љ.Поповић:Граматика српског језика

Лектира за први разред,речници лексикони,енциклопедије,интернет

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

Page 11: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

11

у блоку

1. Увод у проучавање књижевног дела

Уочавање структуре књижевногтекста и повезаности са књижевностиса другим уметностима

Упознавање књижевне уметности

Упућивање на истраживачки икритички однос према књижевности

13 1 12

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Разумети појам и функцију књижевности

Знати основне књижевне стилове и епохе

Разумети појам књижевног рода и врсте

Развити свест о потреби неговања књижевнекултуре

Уочавати структуру текста и начине успостављањањегове семантичке целовитости

фронтални

групни

индивидуални

тандем

монолошко – дијалошка

текст – метода

метода демонстрације

компаративна

септембар - новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка

шеме

видео – бим

звучна читанка

корелација са историјом

естетиком

позоришном уметношћу

ликовном и музичком културом

филозофијом

теоријом и историјом књижевности

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

тест

есеј

Page 12: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

12

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Књижевност старог века Схватање значаја књижевностистарог века за развој европскекултуре

Унапређивање знања о класичнимкултурама

12 3 9

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Стећи основне појмове и знања о класичнојкултури

Имати развијену свест о потреби неговањакњижевне културе

Имати свест о значају читања

Уочавати структуру текста и начине успостављањањегове семантичке целовитости

фронтални

групни

индивидуални

тандем

монолошко – дијалошка

текст – метода

метода демонстрације

компаративна

октобар - децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка

медији (позоришне представе, филм,публицистика, интернет)

звучна читанка

видео - бим

корелација са историјом

социологијом

психологијом

филозофијом

ликовном и

музичком културом

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

писмени задаци

тест

есеј

Page 13: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

13

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Средњовековна књижевност Усвајање знања о словенскојписмености и најстаријим писанимспоменицима

Структурално одређивањезаконитости епохе

Развијање свести о вредности изначају књижевности у људскомживоту

11 5 7

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Стећи основне појмове и знања о средњовековнојкултури и традицији

Уочавати структуру текста и начине успостављањањегове семантичке целовитости

Опажати сличности и разлике између књижевне икултурне историје различитих народа

фронтални

групни

индивидуални

монолошко – дијалошка

текст – метода

метода демонстрације

компаративна

јануар - фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 14: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

14

читанка

медији (позоришне представе, филм,публицистика, интернет)

шеме, фотографије

звучна читанка

корелација са историјом

социологијом

ликовном

музичком културом

калиграфијом и сликарством

црквеном књижевношћу

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

тест

есеј

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Народна књижевност Указивање на епску и лирску поезију

Развијање естетских критеријума уанализи дела наше народнекњижевности

11 3 5 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Имати развијену свест о значају читања нашенародне поезије и неговања књижевне културе

Разумети основне елементе текста и заузимати ставо тексту

Уочавати структуру текста и начине успостављањањегове семантичке целовитости

фронтални

групни

индивидуални

тандем

монолошко – дијалошка

текст – метода

метода демонстрације

компаративна

март-април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 15: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

15

читанка

медији (позоришне представе, филм,публицистика, интернет)

шеме

звучна читанка

корелација са историјом

социологијом

психологијом

ликовном културом

дијалектологијом

културологијом

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

писмени задаци

тест

есеј

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Хуманизам и ренесанса Упознавање са поетиком хуманизма иренесансе у Европи и код нас

Оспособљавање ученика за креативно икритичко размишљање

Унапређивање знања о књижевностихуманизма и ренесансе

11 2 9

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Стећи знања на којима се заснива тумачење књижевностипрепорода култура

Развити свест о потреби неговања књижевне културе

Уочавати структуру текста и начине успостављања његовесемантичке целовитости

Имати развијену свест о значају читања

фронтални

групни

индивидуални

тандем

монолошко – дијалошка

текст – метода

метода демонстрације

компаративна

април – мај

Page 16: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

16

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка,

медији (позоришне представе, филм,публицистика, интернет)

лектира

звучна читанка

корелација са историјом

социологијом

психологијом

архитектуром

сликарством

вајарством

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

тест

есеј

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6.

Барок и класицизам

Oспособљавање ученика даразликују уметничке стилове

Уочавање подражавалачкогстваралачког поступка

Откривање онога што јеуниверзално и вечно у човеку

Откривање општег упојединачном

6 - 1 5 - - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученици самостално анализирају књижевнадела

Знају правила на основу којих су књижевнадела настала

фронтални

групни рад

монолошка

рад на тексту

дијалошка

ЈУН

Page 17: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

17

Откривају грешке у понашању књижевнихликова

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник

Аудио-визуелна средства

Историја

Ликовна уметност

Социологија

Усмено излагање

Активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

7. Лектира Проширивање опште културе

Развијање љубави према књижевности

Оспособљавање ученика за истраживачкочитање

5 1 4

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Разумети појам и функцију књижевности

Разумети основне елементе и повезаност текстова

Развити свест о потреби неговања књижевне културе

Уочавати структуру текста и начине успостављања његовесемантичке целовитости

фронтални

групни

тандем

индивидуални

монолошко – дијалошка

текст – метода

метода демонстрације

компаративна

октобар - јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 18: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

18

читанка

лектира за први разред

медији (позоришне представе, филм,публицистика, интернет)

звучна читанка

корелација са историјом

социологијом

психологијом

позоришном и филмском уметношћу

ликовном и музичком културом

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

тест

есеј

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област књижевност који за први разред обухвата: уводу проучавање књижевног дела, књижевност старог века, средњовековну књижевност, народну књижевност, књижевност хуманизма и ренесансе и књижевност барока и класицизма.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из књижевности:

2.СЈК.1.2.1; 2.СЈК.1.2.2; 2СЈК.1.2.3; 2.СЈК.1.2.4; 2.СЈК.1.2.5; 2.СЈК.1.2.6; 2.СЈК.1.2.7; 2.СЈК.1.2.8; 2.СЈК.1.2.9.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из књижевности:

2.СЈК.2.2.1; 2.СЈК.2.2.2; 2.СЈК.2.2.3; 2.СЈК.2.2.4; 2.СЈК.2.2.5; 2.СЈК.2.2.6; 2.СЈК.2.2.7;2.СЈК.2.2.8;2.СЈК.2.2.9.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из књижевности:

2.СЈК.3.2.1; 2.СЈК.3.2.2; 2.СЈК.3.2.3;2.СЈК.3.2.4; 2.СЈК.3.2.5;2.СЈК.3.2.6;2.СЈК.3.2.7; 2.СЈК.3.2.8; 2.СЈК.3.2.9.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8. Општи појмови о језику и књижевнијезик

Усвајање знања о језику као системузнакова

Увођење ученика у проучавање језикакао система

Развијање изражајних способности

5 1 4

Page 19: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

19

ученика

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Разумети функцију језика

Поседовати знања и вештине која омогућавајуписану и усмену комуникацију

Овладати правописном језичком нормом

Схватати језик као друштвено – историјскукатегорију

групни

индивидуални

тандем

фронтални

монолошко-дијалошка

текст-метода

метода демонстрације

септембар-новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

наставни листићи

одабрани текстови

читанка

корелација са фонетиком

фонологијом

морфофонологијом

дијалектологијом

тест

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

9. Језички систем и науке које се њимебаве

Усвајање знања о језику као системузнакова

Усвајање знања о структуријезика,фонетике, фонологије,морфологије и синтаксе

5 1 4

Page 20: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

20

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Разумети функцију језика

Владати структуром језика

Поседовати знања и вештине која омогућавајуписану и усмену комуникацију

Овладати правописном језичком нормом

групни

индивидуални

тандем

фронтални

монолошко-дијалошка

текст-метода

метода демонстрације

децембар - фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

наставни листићи

одабрани текстови

читанка

корелација са фонетиком

фонологијом

морфофонологијом

синтаксом

тест

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

10. Фонетика Усвајање знања о структури језика, фонетике,фонологије

Проширивање и утврђивање раније стеченихзнања

Служење речником за утврђивање правилногакцента

11 5 6

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 21: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

21

Приступати језичким појавама на истраживачки начин

Уочавати правилности језичких појава

Овладати правописном језичком нормом

групни

индивидуални

тандем

фронтални

монолошко-дијалошка

текст-метода

метода демонстрације

јануар - април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

наставни листићи

одабрани текстови

читанка

корелација са синтаксом

лексикологијом

тест

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језик који за први разред обухвата: општепојмове о језику и књижевни језик, језички систем и науке које се баве њиме и фонетику.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језика:

2.CJK.1.1.1; 2.CJK.1.1.2; 2.CJK.1.1.3; 2.CJK.1.1.4; 2.CJK.1.1.5; 2.CJK.1.1.6.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језика

2.CJK.2.1.1; 2.CJK.2.1.2; 2.CJK.2.1.3; 2.CJK.2.1.4; 2.CJK.2.1.5; 2.CJK.2.1.6.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језика:

2.CJK.3.1.1; 2.CJK.3.1.2; 2.CJK.3.1.3; 2.CJK.3.1.4; 2.CJK.3.1.5.

Page 22: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

22

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

11. Правопис Развијање језичке културе ученика

Савладавање правописне језичке норме

Усвајање знања о структури језика,фонетике,фонологије, морфологије и синтаксе

4 2 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Приступати језичким појавама на истраживачки начин

Уочавати правилности језичких појава

Овладати правописном језичком нормом

групни

индивидуални

тандем

фронтални

монолошко-дијалошка

текст-метода

метода демонстрације

септембар-јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

наставни листићи

одабрани текстови

читанка

корелација са фонетиком

фонологијом морфофонологијом

синтаксом

тест

активност на часу

домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

12.. Култура изражавања

Писмено изражавање

Оспособљавање ученика да уписаном саставу правописна, језичкаи стилска вежбања стављају у службу

13 7 2 4

Page 23: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

23

практичних остварења

Практично усвајање и богаћењејезика помоћу језичких вежби

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Поседовати развијену језичку културу

Неговати усмено и писано изражавање

Усвојити у потпуности културу усменог и писаногизражавања

индивидуални

фронтални

групни рад

текст-метода

дијалошка

метода демонстрацијесептембар-јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

звучна читанка

одабрани текстови

наставни листићи

читанка

корелација са стилистиком

реториком

лектуром и коректуром

писмени задаци

есеј

активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

13.. Усмено изражавање Оспособљавање ученика за ефикаснукомуникацију

Оспособљавање за учешће у дебатамаи прилагођавање језичког изразакомуникативној ситуацији

4 1 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 24: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

24

Овладати вештинама комуникације

Знати да пројектује циљ

Знати да вреднује и потврђује резултате рада

фронтални

групни рад

тандем

монолошко-дијалошка

метода демонстрације

септембар - јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

наставни листићи

звучна читанка

корелација са реториком ибеседништвом

поетиком

стилистиком

естетиком

усмено излагање

активност на часу

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језичка култура који за први разред обухвата:правопис, културу изражавања, писмено изражавање и усмено изражавање.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језичке културе:

2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језичке културе

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језичке културе:

2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језик који за први разред обухвата: општепојмове о језику и књижевни језик, језички систем и науке које се баве њиме и фонетику.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језика:

2.CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста;разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и вишејезичности (и знаодговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете.

2.CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика и

Page 25: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

25

према оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – екавскии (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међудругим индоевропским и словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основнаправила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и књижевног акцента.

2.CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у везис облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијимслучајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе при грађењунових речи.

2.CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и проширенеприлошким одредбама.

2.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знања означењу речи; познаје основне лексичке односе (синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног порекла, али их не прихватанекритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језика

2.CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писмууопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у свету (језичкасродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих наоснову медијума и оних који су условљени социјално и функционално.

2.CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто.Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст.

2.CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочитаправилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљење сугласника).

2.CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме уједноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.

2.CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми;препознаје основне врсте зависних предикатских реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикатских реченица;разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.

2CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фондупотребљава у складу с приликом; види језик као низ могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје хиперонимију/хипонимију,паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језика:

Page 26: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

26

2.CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појаминформативне актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.

2.CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.

2.CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у сложенијим случајевима и именује те морфеме).

2.CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице;познаје различита решења у вези с конгруенцијом.

2.CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област књижевност који за први разред обухвата: уводу проучавање књижевног дела, књижевност старог века, средњовековну књижевност, народну књижевност, књижевност хуманизма и ренесансе и књижевност барока и класицизма.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из књижевности:

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски контекст.

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних 1 и неуметничких2 текстова предвиђених програмом.

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире.

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезнелектире школског програма.

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног инационалног идентитета.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из књижевности:

2.СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења овихврста дела.

Page 27: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

27

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенијикњижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке укњижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе тумачењу значења текста.

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског ификтивног итд.).

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха,праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста.

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних делапредвиђених програмом.

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких икњижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из књижевности:

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке икњижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школским програмоми других дела ове врсте различитих жанрова, изван школског програма.

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне методе унутрашњег и спољашњег приступа.

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењујеи пореди стилске поступке у наведеним врстама текстова.

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на осталедруштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела.

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација уразвоју српске и светске књижевности.

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког контекста.

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене сатипом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језичка култура који за први разред обухвата:

Page 28: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

28

правопис, културу изражавања, писмено изражавање и усмено изражавање.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језичке културе:

2.CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади;течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из областијезика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред) иодговарајућом основном терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање,мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика,књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.

2.CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног идржи се основне теме; саставља једноставнији говорени и писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљај књижевногили другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни и неуметнички текст.

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања се нааргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издвајаделове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и библиографију);саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце.

2.CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне инаучнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија3 ); примењује предложене стратегије читања.

2.CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развојодређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из двају или више текстова.

2.CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да лиаутор неуметничког текста износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односнопристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понудиалтернативу бирократском језику.

2.CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи удатом контексту и разуме сврху конотативног значења у књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања забогаћење лексичког фонда

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језичке културе

2.CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућомтерминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу и навикуда развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорниковуаргументацију и објективност.

2.CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писаној

Page 29: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

29

расправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочава поентуи излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимира сложенијикњижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне инаучнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегијечитања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне информације; издваја информације према задатом критеријуму;издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом критеријуму;анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значењакњижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове ослањајући се на други текст/текстове.

2.CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажованодносно пристрастан, и образлаже своју процену; разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или аргументативног текстапогодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језичке културе:

2.CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећистручну терминологију.

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине;претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума и томеприлагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.

2.CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.

2.CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.

2.CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси информације публици којој је намењен, уочавајући којеинформације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл.

2.CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских изначењских одлика наведених врста текстова.

2.CJK.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).

Page 30: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

30

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Први разред

Образовни профил Економски техничар

Предмет Енглески језик

Разред I

Годишњи фонд часова 111

Недељни фонд часова 3

Основна литература (уџбеник)Уџбеници одобрени од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

Solution Pre-Intermediate, 2nd edition – Student’s book and Workbook (OUP), аутори – Tim Falla, Paul ADavies

Додатна литература / интернет садржаји / дигиталнекомпоненте уџбеника

English Grammar in Use, Raymond Murphy (Cambridge University Press)

Oxford English-Serbian Student’s Dictionary (OUP)

Easy Readers (OUP)

Teacher`s resources- Оxford Teachers’ Club, CD – ROM Pack

Class Audio CD

Internet (https://breakingnewsenglish.com )

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИбројчасова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писменизадаци

стандарди

Page 31: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

31

1.ALL ABOUTYOU

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да представи себе, да описује окружењеу којем живи и ради, своје активности из свакодневног живота

утврђивање релативних клауза (who, that, which)

оспособљавање ученика да користећи одговарајуће придевеопише себе и друге (personality)

оспособљавање ученика да говори о својим интересовањима, освом хобију, о различитим музичким жанровима

утврђивање предлога: после придева (fond of, good at ), уизразима go for a ride/ swim

утврђивање граматичких јединица: садашња времена - PresentSimple и Present Continuous; глаголи стања – agree, hate,understand, want, like; герунд и инфинитив (verb + infinitive or –ingform)

стицање позитивног односа према другим културама узуважавање различитости са посебним освртом на културнеособености земаља енглеског говорног подручја - образовнисистем (ваннаставне активности)

оспособљавање ученика да размени информације о својиминтересовањима (изражавање допадања и недопадања)

оспособљавање ученика да напише кратак текст о себи

8+2 - 5+2 3 -

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.6.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.2.

2.СТ. 2.3.5.

2.СТ. 2.4.3.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

представи себе, да опише окружење у којем живи и ради, својеактивности из свакодневног живота

опише себе или некога (personality) користећи одговарајуће

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

септембар

Page 32: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

32

придеве

говори о својим интересовањима, о свом хобију, о различитиммузичким жанровима

примени граматичку јединицу у контексту: релативне клаузе;садашња времена - Present Simple и Present Continuous; глаголистања – agree, hate, understand, want, like; герунд и инфинитив(verb + infinitive or –ing form)

разуме и уважи културне особености

тражи и даје информације, изрази допадање или недопадање

напише кратак текс о себи

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

Српски језик

(описни придеви,садашње време,превод)

Активност на часу (задациотвореног и затвореног типа)

Само-оцењивање и узајамнооцењивање

Презентација

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИбројчасова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писменизадаци

стандарди

2. WINNINGAND LOSING

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да описује различите врсте спортова

усвајање и примена лексике и фраза у вези са спортом (win arace, score a goal...)

утврђивање граматичких јединица: прошла времена – Past Simpleи Past Continuous и конструкција used to

утврђивање комплексних реченица: временске клаузе (when,while)

стицање позитивног односа према другим културама уз

7+3 - 4 3 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.2.6.

Page 33: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

33

уважавање различитости са посебним освртом на културнеособености земаља енглеског говорног подручја (спортскидогађаји)

оспособљавање ученика да говори о прошлости, да даје и тражиинформације на ову тему (нпр. води разговор о томе како је копровео викенд)

оспособљавање ученика да напише неформално писмо(изражавање захвалности)

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.4.

2.СТ. 2.4.2.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

опише различите врсте спортова и примени фразе у вези саспортом

разуме основни смисао текста на дату тему

примени граматичку јединицу у контексту (Past Simple, PastContinuous, конструкција used to)

примени комплексне реченице (временске клаузе) у контексту

разуме и уважи културне особености

говори о својој прошлости, даје и траже информације надату тему

напише неформално писмо

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

септембар/октобар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

Српски језик(временске клаузе,прошло време,писањенеформалногписма, превод)

Физичковаспитање (врстеспортова,такмичења)

Екологија (заштитаздравља)

Активност на часу

Само-оцењивање и узајамнооцењивање

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Page 34: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

34

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИбројчасова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писменизадаци

стандарди

3. HOUSE ANDHOME

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да користи лексику у вези са својимокружењем (градска и сеоска средина), да говори о здравомначину живота, да опише неко место у граду, да пита за и дајеупутства како доћи до одређене дестинације

утврђивање најчешћих предлога за оријентацију у времену ипростору;

утврђивање бројивих и небројивих именица и квантификаторабројивих и небројивих именица (much, many, a lot of, few, a few,little, a little, some, any, too much, too many)

утврђивање неодређеног, одређеног и нултог члана (articles)

утврђивање сложеница (homework, weekend...)

стицање знања о елементима културе из области свакодневногживота (лов у Енглеској) и поређење стране и домаће културеживљења

оспособљавање ученика да идентификује и именује особе,објекте и боје

оспособљавање ученика да напише блог о свом одмору

8 - 4 4 -

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.2.6.

2.СТ. 2.3.7.

2.СТ. 2.3.4.

2.СТ. 2.4.5.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

Page 35: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

35

опише своје окружење, говори о здравом начину живота, опишенеко место у граду, да пита за и да да упутства како доћи доодређене дестинације

разуме основни смисао текста на дату тему

идентификује и именује особе, објекте и боје

примени граматичке јединице у контексту

примени сложенице у контексту

реши одређени проблем (свакодневне животне ситуације)користећи стечено знање

опише и пореди обичаје свог и других народа

напише блог

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

октобар/ новембар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

Српски језик(сложенице,релативне клаузе,превод)

Екологија (заштитаздравља)

Активност на часу (задациотвореног и затвореног типа)

Само-оцењивање и узајамнооцењивање

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИбројчасова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писменизадаци

стандарди

4. LIGHT,CAMERA ,ACTION

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да говори о филмовима, да опише филм(дискутовање о врсти филма, радњи)

оспособљавање ученика да говори о разним церемонијама

утврђивање граматичке јединице – поређење придева (позитив,компаратив, суперлатив), конструкције са (not) as...as, too, enough(too good/expensive, not good enough); грађење придева од

7 - 4 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

Page 36: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

36

именица – romanc – romantic, culture – cultural

утврђивање бројева (прости и редни бројеви)

проширивање знања на тему филмова и филмских ефеката

оспособљавање ученика да користи лексику и фразе које су мунеопходне како би купио карте, улазнице и др.

утврђивање допусних клауза (although, while, whereas)

оспособљавање ученика да напише критику филма

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.2.6.

2.СТ. 2.3.6.

2.СТ. 2.4.5.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

опише филм (дискутује о врсти филма, радњи) и говори о разнимцеремонијама

разуме основни смисао текста на дату тему

примени граматичку јединицу у контексту – поређење придева,извођење придева од именица; бројеви

описује и пореди лица и предмете

примени лексику и фразе које су му неопходне како би купиокарте, улазнице и др.

примени комплексне реченице у контексту - допусне клаузе

напише критику филма

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

новембар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

Српски језик

(поређењепридева, извођењепридева одименица, писањекритике, превод)

Активност на часу

Само-оцењивање и узајамнооцењивање

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Page 37: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

37

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИбројчасова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писменизадаци

стандарди

5. SHOPPING

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да описује различите врсте продавница,да говори о куповини

оспособљавање ученика да описује познате градове и њиховезнаменитости (Covent Garden)

стицање позитивног односа према другим културама и уважавањеразличитости са посебним освртом на особености земаљаенглеског говорног подручја

уочавање разлике између придева који се завршавају на –ing / -edи њихова правилна употреба (bored/ boring, interesting/ interested)

утврђивање граматичке јединице – Present Perfect као и уочавањеразлике између Present Perfect и Past Simple

стицање знања о on-line куповинама и усвајање лексике и фразакоје се односе на ову тему

оспособљавање ученика да користи лексику и фразе које су мунеопходне како би се жалио на лош квалитет производа и решиотај проблем са продавцем

oспособљавање ученика да напише формално писмо - жалбу

7+3 - 3 4 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.2.6.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.3.

2.СТ. 2.4.2.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

Page 38: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

38

опише различите врсте продавница, да говори о куповини

опише познате градове и њихове знаменитости (Covent Garden)

разуме основни смисао текста на дату тему

користи лексику и фразе које су му неопходне како би се жалио налош квалитет производа и решио тај проблем са продавцем, какоби обавио on-line куповину

разуме и уважи културне особености

примени граматичку јединицу у контексту (Present Perfect, PastSimple, -еd/-ing adjectives)

разуме основни смисао текста на дату тему

напише формално писмо - жалбу

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

децембар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

Српски језик(придеви, простопрошло време исадашњиперфекат, писањежалбе, превод)

СПК (писањежалбе)

Рачунарство иинформатика(интернет иелектронскакомуникација)

Активност на часу (задациотвореног и затвореног типа)

Само-оцењивање и узајамнооцењивање

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИбројчасова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писменизадаци

стандарди

6.

HOW TECHIE

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да описује електронске уређаје и њиховуупотребу, да описује модерну технологију и свет компјутера (распрострањеност, примена, корист и негативне стране)

усвајање и примена фразалних глагола

8 - 5 3 -

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

Page 39: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

39

ARE YOU? утврђивање граматичких облика за изражавање будућности (goingto, will за предвиђања, обећања,понуде и одлуке; PresentContinuous, going to за планове и намере)

утврђивање нултог и првог кондиционала

утврђивање комплексних реченица – узрочне реченице (because,since, as, for)

утврђивање модалних глагола may и can (тражење и давањедозволе)

стицање позитивног односа према другим културама и уважавањеразличитости (друштвени медији)

стицање знања о иновацијама (модерна превозна средства)

усвајање лексике и фраза које су му неопходне како би прихватиоили одбио позив, изразио потврду или негирање, изразиоизињење

оспособљавање ученика да напише поруку

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.2.3.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.2.

2.СТ. 2.4.1.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

опише електронске уређаје и њихову употребу, да говори омодерној технологији ( распрострањеност, примена, корист инегативне стране)

разуме основни смисао текста на дату тему

примени фразалне глаголе у контексту

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

децембар/ јануар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Page 40: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

40

примени граматичку јединицу у контексту - изражавањебудућности (going to, will за предвиђања, обећања,понуде иодлуке; Present Continuous, going to за планове и намере) ; нулти ипрви кондиционал (if, unless)

примени комплексне реченице (узрочне) у контексту

разуме и уважи културне особености

користи медије као изворе информација и развије критичкомишљење у вези са њима

прихвати или одбије позив, изрази потврду или негирање,да тражи или да дозволу, изрази извињење

напише поруку

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

Српски језик

(изражавањебудућности,писање порука,превод)

Рачунарство иинформатика(интернет иелектронскакомуникација,друштвене мреже)

Активност на часу

Само-оцењивање и узајамнооцењивање

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИбројчасова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писменизадаци

стандарди

Page 41: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

41

7. AROUND THEWORLD

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да говори о различитим начинимапоздрављања (састајање, растанак, формално, неформално,специфично по регионима), исказивање честитки

усвајање и примена фразалних глагола

утврђивање граматичке јединице – модали: should, shouldn’t,have to, don’t have to, must, mustn’t,needn’t (изражавањеобавезности/ необавезности, исказивање препоруке, савета,изрицање забране и реаговање на забрану)

стицање позитивног односа према другим културама иуважавање различитости са посебним освртом на особеностиземаља енглеског говорног подручја (празници и другетрадиције)

оспособљавање ученика да напише позивницу и одговори напозивницу

7 - 4 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.3.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.2.

2.СТ. 2.3.5.

2.СТ. 2.3.7.

2.СТ. 2.4.1.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

говори о различитим начинима поздрављања (састајање,растанак, формално, неформално, специфично по регионима),искаже честитке

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

јануар

Page 42: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

42

примени фразалне глаголе у контексту

примени граматичку јединицу у контексту - модали: should,shouldn’t, have to, don’t have to, must, musn’t,needn’t(изражавање обавезности/ необавезности, исказивањепрепоруке, савета, изрицање забране и реаговање назабрану)

разуме и уважи културне особености

напише позивницу и одговори на позивницу

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

Српски језик(изражавањеобавезности,исказивањепрепоруке, савета,изрицање забранеи реаговање назабрану, тражењеи давање дозволе,превод)

Историја (историјатпојединихпразника итрадиција)

Активност на часу (задациотвореног и затвореног типа)

Само-оцењивање и узајамнооцењивање

Презентација

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИбројчасова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писменизадаци

стандарди

8. WHAT IF…?

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да говори о природним непогодама,живом свету и заштити човекове околине

усвајање и примена сложеница попут acid rain, solar energy

утврђивање погодбених реченица (Second Conditional) иконструкције I wish...

стицање позитивног односа према заштити животне средине(рециклажа) и усвајање и примена лексике и фраза на ову тему

оспособљавање ученика да тражи мишљење, изрази слагање и

7 - 3 4 -

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.3.1.

Page 43: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

43

неслагање, направи избор и наведе своје разлоге за тај избор

оспособљавање ученика да напише есеј

2.СТ. 2.3.2.

2.СТ. 2.3.5.

2.СТ. 2.4.4.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

говори о природним непогодама, живом свету и заштитичовекове околине

разуме основни смисао текста на дату тему

користи одговарајуће сложенице у контексту

примени граматичку јединицу у контексту -Second Conditional иконструкција I wish...

разуме и уважи важност заштите животне средине

тражи мишљење, изрази слагање и неслагање, направи избор инаведе своје разлоге за тај избор

напише есеј

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

фебруар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

Српски језик(сложенице,погодбенереченице,изражавањеслагања,неслагања, давањемишљења, превод)

Екологија (заштитаживотне средине)

Активност на часу

Само-оцењивање и узајамнооцењивање

Презентација

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Page 44: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

44

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИбројчасова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писменизадаци

стандарди

9. CRIME

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да говори о савременом друштву,позитивним и негативним аспектима глобализације, разнимврстама криминала (cyber crime), о интересантним животнимпричама и догађајима

усвајање и примена лексике и фраза неопходних за тражењепомоћи од надлежних органа, изражавање припадања ипоседовања, изражавање молби

утврђивање граматичких јединица : плусквамперфекат (давнопрошло време) -Past Perfect и индиректни говор -Reported Speech

стицање позитивног односа према другим културама иуважавање различитости са посебним освртом на особеностиземаља енглеског говорног подручја ( Robin Hood)

оспособљавање ученика да напише е - mail тј опише неки догађајкористећи Past Simple, Past Continuous или Past Perfect

8+3 - 5 3 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.2.

2.СТ. 2.2.5.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.4.

2.СТ. 2.4.3.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

Page 45: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

45

говори о савременом друштву, позитивним и негативнимаспектима глобализације, разним врстама криминала (cybercrime), о интересантним животним причама и догађајима

разуме основни смисао текста на дату тему

примени лексику и фразе неопходне за тражење помоћи однадлежних органа, изражавање припадања и поседовања,изражавање молби

примени граматичку јединицу у контексту (плусквамперфекат(давно прошло време) -Past Perfect и индиректни говор -ReportedSpeech)

разуме и уважи културне особености

напише е - mail тј опише неки догађај користећи Past Simple, PastContinuous или Past Perfect

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

март

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

Српски језик(плусквамперфекат, индиректниговор,описивањепрошлих догађаја,превод)

Рачунарство иинформатика(интернет иелектронскакомуникација)

Активност на часу

Само-оцењивање и узајамнооцењивање

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИбројчасова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писменизадаци

стандарди

10. THE WRITTENWORD

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да говори о различитим врстамапубликација (биографије, аутобиографије, енциклопедије,речници, граматике, магазини, романи, уџбеници и др.)

усвајање и примена лексике неопходне за описивање овихпубликација

оспособљавање ученика да описује живот и дела славних људи

8 - 5 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.3.

2.СТ. 2.1.4.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.2.1.

Page 46: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

46

утврђивање граматичких јединица (present simple passive, pastsimple passive, present perfect passive, future passive)

стицање позитивног односа према другим културама иуважавање различитости са посебним освртом на особеностиземаља енглеског говорног подручја – William Shakespeare

усвајање и примена лексике и фраза неопходних за постизањедоговора (састанци, изласци)

оспособљавaње ученика да напише неформално писмо(пријатељу, члану породице)

2.СТ. 2.2.6.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.2.

2.СТ. 2.3.5.

2.СТ. 2.4.2.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

говори о различитим врстама публикација (биографије,аутобиографије, енциклопедије, речници, граматике, магазини,романи, уџбеници и др.), да описује живот и дела славних људи

разуме основни смисао текста на дату тему

правилно примени лексику неопходну за описивање овихпубликација; примени лексику и фразе неопходне за постизањедоговора (састанци, изласци)

примени граматичке јединице у контексту (present simple passive,past simple passive, present perfect passive, future passive)

разуме и уважи културне особености

напише неформално писмо (пријатељу, члану породице)

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

март / април

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

Српски језик

(врсте публикација,књижевност –В.Шекспир, Ромеои Јулија, писањенеформалногписма, пасив(трпни облик)глагола, превод)

Активност на часу

Само-оцењивање и узајамнооцењивање

Презентација

Писмени задаци

Тест (диктат)

Page 47: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

47

Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИбројчасова уобласти

вежбеутврђи-

вањеобрада

писменизадаци

стандарди

11. BUSINESSENGLISHCLASSES

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да говори о темама у вези са струком

усвајање лексике и фраза неопходних за језик струке

( адекватни стручни текстови, пословна кореспонденција, огласи,шеме, формулари, извештаји и др.)

утврђивање граматичких јединица из претходних модула

усвајање и примена лексике и фраза неопходних за струку

стицање позитивног односа према другим културама иуважавање различитости са посебним освртом на особеностиземаља енглеског говорног подручја

стицање знања о пословном бонтону

оспособљавање ученика да напишу CV и пријаву за посао

оспособљавање ученика да користећи језик струке решавајуконкретне ситуације у вези са струком

22+ 3 - 8 14 3

2.СТ. 2.1.1.

2.СТ. 2.1.2.

2.СТ. 2.2.1.

2.СТ. 2.2.4.

2.СТ. 2.3.1.

2.СТ. 2.3.2.

2.СТ. 2.3.3.

2.СТ. 2.4.1.

2.СТ. 2.4.5.

2.СТ. 2.5.1.

2.СТ. 2.5.2.

Page 48: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

48

2.СТ. 2.5.3.

2.СТ. 2.5.4.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

говори о темама у вези са струком

разуме основни смисао текста на дату тему

примени граматичке јединице у контексту

примени лексику и фразе неопходне за струку

разуме и уважи културне особености

примени пословни бонтон

напише CV и пријаву за посао

решава конкретне ситуације користећи језик струке

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

април / мај, јун

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

Српски језик(превод)

Економска групапредмета (новац,предузећа (појам,врсте)

СПК ( пословнакореспонденција тјписање писамаслужбенимстилом)

Активност на часу

Само-оцењивање и узајамнооцењивање

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Средњи ниво

Page 49: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

49

1. Област језичке вештине - СЛУШАЊЕ2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота и делатности.

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у приватном, образовном и јавном контексту.

2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање јасно и добро структурирано.

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и стандaрдним језиком.

2. Област језичке вештине - ЧИТАЊЕ2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста.

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак.

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци.

2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, формулари).

2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци истручни текстови).

2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа.

3. Област језичке вештине - ГОВОР2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и оне о свакодневном животу.

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору.

2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у установама и на јавним местима).

2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства.

2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке.

2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл.

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа.

4. Област језичке вештине - ПИСАЊЕ

Page 50: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

50

2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље.

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе.

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и искустава.

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста.

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или једноставним текстом из познатих области који чита илислуша.

5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл.

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура.

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор.

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри.

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик учи.

Page 51: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

51

ИСТОРИЈА – Први разредОбразовни профил Економски техничар, финансијски техничар

Предмет Историја

Разред Први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература Уџбеник, стручна литература, родослови, историјски атлас, текстови са интернета

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

Станда-

рди

I Увод;

Историја као наука;

Праисторија

I Дефиниција Историјакао друштвене науке; - Упознавањеса историјским изворима и сахронологијом; - Упознавање сапрвобитним људским заједницама.

4 1 3

2.ИС.1.1.1..

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.1.2.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 52: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

52

I Знаће да дефинишу историју као науку

Знаће шта су историјски изводи и како се деле

Умеће да се сналазе у историјском времену: векови,миленијуми, стара и нова ера

Разумеће шта је праисторија и како је текао развојчовека и друштва у том периоду истоије

Фронтални

Групни

Индивудални

Комбиновани

Монолошки

Дијалошки

Рад са текстом, реферат

комбиновани

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

атлас, видео материјал Српски језик и књижевност, географија усмено испитивање, домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

II Стари векII Упознавање са најстаријимдржавама и цивилизацијама Европеи света; Политички системи идруштвени односи у државамаСтарог века; Упознавањемногобожачких (паганских) религијаи хришћанства

13 5 8

2.ИС.1.1.1.

2.ИС.1.1.2.

2.ИС.1.1.3.

2.ИС.1.1.4.

2-ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.1.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

II Ученици ће научити (и показати на карти)просторе најстаријих држава света (стари исток) инајстаријих европских цивилизација ћгрчке и рима.

Разумеће да у старом веку државе почивају на

Фронтални

Групни

Индивудални

Монолошки

Дијалошки

Рад са текстом, реферат

октобар,новембар,децембар

Page 53: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

53

принципима апсолутних монархија али се јавља идемократски поредак (Атина) а да је друштвенипоредак заснован на робовласништву

Разумеће поделу религија на политеистичке имонотеистичке

Комбиновани комбиновани

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

атлас, видео материјал Српски језик и књижевност,географија

усмено испитивање, домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

III Средњи векIII Упознавање најважнијихдржава и религија средњег века;Упознавање феудализма;Упознавање са настаником иразвојем српске државе на Балкану.

31 11 20

2.ИС.1.1.2.

2.ИС.2.1.2.

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.4.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

III Ученици ће разумети које државе доминирајуЕвропом и светом у средњовековном периоду кад јереч о економској и војној моћи, политичкомразвитку; напретку науке и културе.

Разумеће и објасниће суштину феудализма

Знаће основне елементе развоја српске државе:династије и владари, еконоски развитак, настанак и

Фронтални

Групни

Индивудални

Комбиновани

Монолошки

Дијалошки

Рад са текстом, реферат

комбиновани

јануар , фебруар,март

Page 54: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

54

развој српске цркве.

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

атлас, видео материјал Српски језик и књижевност, географија усмено испитивање, домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

IV Нови век

IV Упознавање ученика са променамана плану економије, културе,политике... које су остварене у Новомвеку.

Упознавање са положајем Срба подтурком влашћу и облицима отпора

26 9 17

2.ИС.1.1.1.

2.ИС.1.1.2.

2.ИС.1.1.3.

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.2.

2.ИС.1.3.3.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

IV Ученици ће знати да објасне економски напредакостварен у 16 веку отварањем мануфактурнихрадионица.

Знаће елементе нове културе хуманизма иренесансе, и у чему је она различита у односу насредњовековну културу.

Знаће узроке избијања реформације и главнутековину реформационог покрета – стварање

Фронтални

Групни

Индивудални

Комбиновани

Монолошки

Дијалошки

Рад са текстом, реферат

комбиновани

април,мај,јун

Page 55: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

55

протестанске цркве, као грађанске хришћанскецркве.

Знаће узроке и суштину антифеудалних грађанскихреволуција.

Знаће какав је положај српског народа под Турцимаи како се народ борио да се ослободи ропства.

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

атлас, видео материјал Српски језик и књижевност, географија усмено испитивање, домаћи задаци

Page 56: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

56

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Први разредОбразовни профил Eкономски техничар, Финансијски техничар

Предмет Физичко васпитање

Разред Први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература Група аутора:Методика физичког васпитања,Београд,Факултет спорта и физичке културе

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова у области вежбеУтврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

1. Атлетика Доприносзадовољењуосновнихпсихофизичких,социјалнихпотрeба ученика

Развијање иусавршавањемоторичкохспособности,умења,вештина и

20 10 10

Page 57: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

57

навика

Очување иунапређивањездравља

Оспособљавањеза самостално,групно вежбањеу слободновреме

Формирањепозитивногодноса премафизичким испортскимактивностима

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да:

●савлада терминологију и техникутрчања,

●самостално обавља и прати рад свогорганизма на физички напор

●научи технику дисања

●усклади ритам трчања и дисања

● примени вежбе истезања иопуштања

Индивидуални

групни

фронтални

вербална

демонстрација

практично вежбање

Септембар

Октобар

Април

Мај

Page 58: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

58

Наставнасредства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

метар

сталак

екологија-очување здраве еколошке средине,правилнаисхрана,здраво тело, лицна хигијена

психологија-развијање позитивне л ичности,

социјализација,комуникација,толеранција,солидарност,хуманост

● хемија-начин исхране

конзумирање воде,чиста животна средина,вода и ваздуј важниресурси

●грађанско васпитање-лепо понашање,култураопхођења,уважавање,толеранција

праћење остварености исхода

извештаји о извршеним мерењима

тестови практичних вештина

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

2. Спортска гимнастика–партерна

Допринос задовољењу основнихпсихофизичких, социјалних потребаученика

Page 59: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

59

Развијање и усавршавање

Самосталност у раду

Развијање моторичкох способностиумења и навика

Очување и унапређивање здравља

Оспособљавање за самостално, групновежбање у слободно време

Развијање окретности

Позитивно деловање вежбама напостулар тела

Формирање позитивног односа премафизичким активностима

10 6 4

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да

Савлада основние технике:колута,равнотеже,поскока,скокова,окрета,држањетела,

кроз покрете изразе емоције, искуства, осећај залепо и креативно

Развија координацију покрета гипкост,еластичност

Савлада вежбе

упозна мере безбедности приликом вежбања

развије способност помагања другим особама у

Индивидуалн

Групни

Фронтални

вербална

демонстрација

практично вежбање

децембар

јануар

фебруар

Page 60: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

60

току вежбања

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

струњаче

греда

екологија-еколошка средина,правилнаисхрана,здраво тело, хигијена

психологија-развијање позитивне л ичности

социјализација,комуникација,толеранција

●хемија-начин исхране

конзумирање воде,

●грађанско васпитање-лепопонашање,култураопхођења,уважавање,толеранција

праћење остварености исхода

тестови практичних вештина

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

3. Спортска игра:одбојка,кошарка,стони тенис,мали фудбал

Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика

Усвајање технике у спорту

Развијање и усавршавање

32 20 12

Page 61: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

61

моторичкох способностиумења и навика

Развијање спретности иокретности

Очување и унапређивањездравља

Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време

Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да

савлада основну терхнику спортске игре

савлада елементе игре

познаје правила игре

Примени самостално игру

Примени основна начела у нападу иодбрани

Створи осећај за спортску културу (фер-плеј, културу навијања)

развија осећај за за тимски рад

групи

фронтални

индивидуални

вербална

демонстрација

практично вежбање

октобар

новембар

децембар

јануар

фебруар

март

април

Page 62: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

62

развија такмичарски дух

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Одбојкашка лопта

Кошаркашка лопта

Рекети и лоптице

Мрежа

пиштаљка

екологија-еколошка средина,правилнаисхрана,здраво тело, хигијена,водаивадух

психологија-развијање позитивне личности

социјализација,комуникација,толеранција

●хемија-начин исхране

конзумирање воде,чиста животнасредина,вода и ваздуј важни ресурси

●грађанско васпитање-лепо понашање,култураопхођења,уважавање,толеранција

праћење остварених исхода

извештаји о извршеним мерењима и оценамадобијених тим мерењима

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

3. Елементарне игре: плесови инародна кола, вијача ,игре Допринос задовољењу

основних психофизичких,

Page 63: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

63

аеробик социјалних потреба ученика

Развијање и усавршавањемоторичкох способностиумења и навика

Развијање координацијепокрета

Очување и унапређивањездравља

Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време

Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

12 6 6

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик је способан да

Познаје основну терминологију физичкекултуре

Савлада технику

Разуме сврху и циљ физичке културе

Развија и одржава антропмоторијскеспособности

Развијати осећај за ритам,координацију

Групни

Индивидуални

фронтални

дијалошка

демонстрација

практично вежбање

јануар

фебруар

март

Page 64: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

64

,покрет

● Одржава хигијену тела

● Развија музикалност и

лепе емоције

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

вијаче

обручеви

музика

цд

екологија-еколошка средина,правилнаисхрана,здраво тело, хигијена

психологија-развијање позитивнеличности

социјализација,комуникација,толеранција

● хемија-начин исхране

конзумирање воде,чиста животнасредина,вода и ваздуј важни ресурси

● грађанско васпитање-лепопонашање,култураопхођења,уважавање,толеранција

праћење остварености исхода

степен савладаности

осећај за ритам

координација

Page 65: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

65

МАТЕМАТИКА – Први разредОбразовни профил Финансијски техничар, Eкономски техничар

Предмет Математика

Разред Први

Годишњи фонд часова 111

Недељни фонд часова 3

Литература Ж.Ивановић, С.Огњановић- Математика 1- Збирка задатака и тестова, Круг, Београд

Бр. Тема (модул)област

Циљеви Фонд /тип часа

Број часова уобласти

Вежбе Утврђивање

Обрада Писмени

задаци

Практична

настава

Практ. Наст.

У блоку

1. Логика и скупови Оспособљавање

Ученика за усвајање

будућих математичких

садржаја

Упознавање са основним

појмовима математичке логике

9 - 5 4 - - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Стандарди

Page 66: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

66

-Разумеће разлику измеђуконстантних,променљивих, бројевнихизраза,формула

-Умеће да препозна исказ и утврди његовуистинитост

- Умеће да утврди тачност исказне

формуле

- Умеће да користити математичке симболе зазапис реченице

-Разумеће основне скуповне операције

Умеће да примени правило збира и праввилопроизвода

Фронтални

Индивидуални

Групни

Дијалошка

Монолошка

Комбинована

Септембар 2.МА.1.1.8.

2.МА.2.1.9.

2.МА.1.4.1.

2.МА.2.4.1.

Наставна средства Корелација са другимпредметима

Праћење и оцењивање

Дидактички материјал

Шеме

Графикони

Рачунарство и информатика Усмено излагање

Писмена провера знања

Активност на часу

Домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

2. Реални бројеви

-Упознавање скупа реалнихбројева

Број часова уобласти

Вежбе Утврђивање Обрада Писменизадаци

Практ. настава Практ. Наст.

У блоку

5 - 3 2 - - -

Page 67: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

67

Исходи Облик рада Метод рада Време реализације Стандарди

Разликовати скупове рационалнихбројева (Q) и ирационалнихбројева(I)

Трансформисати децималнезаписе бројева у разломке иобрнуто

Приказати број на реалној оси

Заокругљивање бројева

Фронтални

Индивидуални

Групни

Дијалошка

Монолошка

Комбинована

Септембар,

октобар

2.МА.1.1.1.

2.МА.1.1.3.

2.МА.2.1.4.

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење оцењивања

Дидактички материјал Рачуноводство Усмено излагање

Писмена провера знања

Активност на часу

Домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часа

Број часова уобласти

Вежбе утврђивање обрада Писмени задаци Практ.

настава

Практ. Наст.у блоку

3. Пропорционалност -стицање основних знања 11 - 5 3 3 - -

Page 68: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

68

величина из сразмера и пропорцијакао

битних релација међувеличинама у економији

-стицање темељних знањаиз процентног рачуна каоосновног алата уфинансијској математици

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Стандарди

-Разликоваће размеру и пропорцију

-Примениће основна својстава пропорција

-Препознаће директну и обрнутупропорционалност

-Примениће директну и обрнутупропорционалност на решавање проблема

-Користиће рачун мешања и поделе

-Разумеће појма процента

-Израчунаваће проценат и промил некевеличине

- Умеће да користити процентни рачун нарешавање проблема

- Умеће да примени прост каматни рачун уједноставнијим задацима

Фронтални

Индивидуални

Групни

Дијалошка

Монолошка

Комбинована

Методе активног учења

Октобар 2.МА.1.4.2.

2.МА.1.4.6.

2.МА.2.4.2.

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење и оцењивање

-Дидактички материјал

-Калкулатор

-Рачунарство и информатика

-Рачуноводство

Усмено излагање

Писмена провера знања

Page 69: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

69

-Хемија Активност на часу

Домаћи задаци

Бр. Тема /модул/област

Циљеви Фонд/тип часа

Број часова уобласти

Вежбе Утврђивање обрада Писменизадаци

Практ. Практ. Наст.

Наст. у блоку

4. Увод у геометрију -Стицање новихосновних знања изгеометрије

6 - 4 2 - - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Стандарди

-Разумеће разлику између дужи полуправе,праве

-Усвојиће појам колинеарних тачака

- Усвојиће појам угла,кружне линије и круга

Фронтални

Индивидуални

Групни

Дијалошка

Комбинована

Метода демонстрације

Октобар 2.МА.2.2.1.

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-Дидактички материјал

-Геометријски модели

-Рачунарство и информатика Усмено излагање

Писмена провера знања

Активност на часу

Бр. Тема/ модул/област

Циљеви Фонд/тип часа

Број часовау области

вежбе утврђивање обрада Писменизадаци

Практ.

Наст.

Практ. Наст.

У блоку

5. Рационални иалгебарски изрази

-Стицање знања и вештинатрансформације алгебарскихизраза

21 - 14 4 3 - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Стандарди

Page 70: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

70

- Умеће да среди полионом добијенсабирањем , одузимањем и множењемполинома

-Знаће да одреди количик два полинома иизврши проверу

-Умеће да користиће Безуов став

-Умеће да растави полином на производпростих чинилаца различитим методама

- Знаће да одреди најмањи заједничкисадржалац полинома

- Умеће да трансформише и упростирационалне изразе

Фронтални

Индивидуални

Групни

Дијалошка

Комбинована

Методе активног учења

Новембар

Децембар

јануар

2.МА.1.1.4.

2.МА.2.1.5.

2.МА.3.1.3.

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење и оцењивање

Текстуална

-Хемија

-Рачуноводство

-Усмено излагање

-Писмена провера знања

-Активност на часу

-Домаћи задатак

Бр. Тема /модул/област

Циљеви Фонд/тип часа

Број часовауобласти

вежбе утврђивање обрада Писменизадаци

Практ.

Наст.

Практ.Наст. ублоку

6. Изометријскетрансформације

-Стицање нових иосновних знања изгеометрије

24 - 14 7 3 - -

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Стандарди

-Умеће да дефинише ставове о подударноститроуглова и да их примени

Фронтални Дијалошка Фебруар 2.МА.1.2.1.

Page 71: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

71

-Разумеће појам вектора и знаће операције савекторима

-Умеће да примени изометријскетранформације

-Умеће да препозна углове на трансверзали,као и углове са паралелним и нормалнимкрацима

-Знаће основне теореме о троуглу, четворуглуи кругу и користиће њихове особине прирешавању задатака

Индивидуални

Групни

Монолошка

Комбинована

Метода демонстрације

март 2.МА.1.2.6.

2.МА.2.2.1.

2.МА.3.2.1.

2.МА.3.2.2.

Наставна средства Корелација са другимпредметом

Праћење и оцењивање

Текстуална -Рачунарство и информатика Усмено излагање

Писмена провера знања

Активност на часу

Домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област

Циљеви Фонд/тип часа

7. Линеарнеједначине инеједначине,линеарна функција

-Проширивање знања изобласти линеарне функције,једначине, неједначине исистема линеарних једначина

Број часова уобласти

25

Вежбе

-

Утврђивање

16

Обрада

6

Писменизадаци

3

Практ.

Наст.

-

Практ.Наст.

У блоку

-

Page 72: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

72

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације Стандарди

-Умеће да реши линеарну једначину

-Умеће да реши линеарну једначину санепознатом у имениоцу

-Решиће једначину са апсолутном вредношћу

-Дискутоваће решења једначина

-Умеће да реши проблеме коришћењемлинеарних једначина

-Умеће да реши линеарне неједначине и скупрешења прикаже графички

- Умеће да испита линеарну функцију инацрта њен график

-Анализираће узајамни положај два и вишеграфика линеарних функција

- Умеће да реши системе једначина са две итри непознате

- Умеће да израчуна детерминанту другог итрећег реда

- Умеће да реши систем једначинаКрамеровим правилом

Фронтални

Индивидуални

Групни

Дијалошка

Комбинована

Методе активног учења

Март

aприл

мај

2.МА.1.1.5.

2.МА.1.1.6.

2.МА.1.1.7.

2.МА.1.3.2.

2.МА.1.3.3.

2.МА.2.1.6.

2.МА.2.1.8.

2.МА.3.1.4.

2.МА.3.1.6.

Наставна средства Корелација са другимпредметима

Праћење и оцењивање

Page 73: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

73

Текстуална

Калкулатор

Рачунарство и информатика

Хемија

Усмено излагање

Писмена провера знања

Активност на часу

Домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област

Циљеви Фонд/тип часа

Број часовау области

вежбе утврђивање обрада Писмени задаци Практ.

Наст.

Практ.Наст.

У блоку

8. Хомотетија исличност

-Стицање нових основнихзнања из геометрије

10 - 6 4 - - -

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Стандарди

-Знаће Талесову теорему и њену примену

-Разумеће појам хомотетије и знаће дапомоћу ње трансформише једноставне фигуре

-Разумеће сличност фигура и примениће урешавању конкретних проблема

Фронтални

Индивидуални

Групни

Дијалошка

Монолошка

Комбинована

Метода демонстрације

јун

2.МА.1.2.1.

2.MA.1.4.2.

2.MA.2.2.1.

2.MA.2.4.2.

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Текстуална -Рачунарство и информатика -Усмено излагање

-Писмена провера знања

-Активност на часу

-Домаћи задатак

Page 74: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

74

Page 75: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

75

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – Први разредОбразовни профил Економски техничар и Финансијски техничар

Предмет Рачунарство и информатика

Разред први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1.Основе рачунарскетехнике

Усвајање значења појмова податак,информација, информатика

Усвајање знања о структури икомпонентама рачунарског система

8 8/8

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 76: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

76

Сагледавање значаја развоја савременихинформатичких технологија

Схватање значаја информатике у свим областимаљудске делатности и њен утицај на елокупниразвој савременог друштва

Упознавање са структуром рачунарског система ифункционисањем и наменом компонентирачунарског система

Индивидуални

групни

монолошко-дијалошка,Септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Рачунар, уџбеник

стручна литература везаназа тему-област,

видео пројектор,

табла, креда,

Усмено излагање

тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Основе рад уоперативном

Упознавање структуре software-a

Оспособљавање за коришћење10 10/10

Page 77: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

77

систему саграфичкиминтерфејсом

графичке оперативне средине

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Познавати структуру software-a

Познавати основне појмове и карактеристикеграфичке оперативне средине

Могућност примене у пракси поступака рада уграфичком окружењу

Индивидуални

групнимонолошко-дијалошка,

демонстрације

Септембар

Октобар

Наставна средства Корелација садругим предметом Праћење и оцењивање

Рачунар, уџбеник

стручна литература везана за тему-област,

видео пројектор,

табла, креда,

Усмено излагање

тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Схватање значаја програма за обрадутекста

Оспособљавање за форматирање

16 16/16

Page 78: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

78

3.

3.

ТЕКСТ ПРОЦЕСОР

ТЕКСТ ПРОЦЕСОР

текстова

Оспособљавање за рад са табелама идругим текстуалним и нетекстуалнимобјектима

Повезивање са другим апликацијама

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да дизајнира радно окружење

Вешто користити могућности обликовања текста

Знати да користи постојеће форме текста

Умети да направи табеларно структуирани текст

Знати да увезе податке из других апликација

Знати да припреми за штампу и одштампа текст

Индивидуални

групнимонолошко-дијалошка,

демонстрације

Новембар

Децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Рачунар, уџбеник

стручна литература везана затему-област,

видео пројектор,

табла, креда,

Савремена пословна кореспонденција

Усмено излагање

Праћење практичног рада

Тест практичних вештина

Бр. Тема/модул/област ЦиљевиФонд/тип часа

број вежбе утврђивање обрада писмени практ. практ.

Page 79: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

79

часова уобласти

задаци наст. наст.

у блоку

4. СЛАЈД ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Схватање значаја и могућностипрограма за израду презентација

Оспособљавање за израду иформатирање слајдова

Оспособљавање за додавањетекстуалних и нетекстуалних објеката

Анимација објеката на слајдовима ипрелаза између слајдова

Повезивање са другим апликацијама

10 10/10

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

умети да дизајнира радно окружење

вешто користити могућности обликовања слајда

знати да користи постојеће стилова презентација

умети да направи интерактивну презентацију

умети да направи фото албум

знати да увезе податке из других апликација

Индивидуални

групнимонолошко-дијалошка,

демонстрације

Јануар

Фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Рачунар, уџбеник

стручна литература везана затему-област,

Праћење практичног рада

Page 80: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

80

видео пројектор,

табла, креда,

Тест практичних вештина

Самостални практични рад

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. РАД СА ТАБЕЛАМА

Прикупљање података и њиховотабеларно и графичко приказивање

Упознавање са могућностимапрограма за рад са табелама и радноокружење

Упознавање са организацијом радноглиста и радне свеске

Унос и исправљање података, изрази,функције

Израда графикона

18 18/18

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схватање основних принципа рада са табелама

Знати да ефикасно препознаје разне типовеподатака и ефикасно користи изразе и функције

Умети да креира и интерпретира разне типове

Индивидуални

групнимонолошко-дијалошка,

демонстрације

март

април

Page 81: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

81

графикона

Уме да повезује (увози и извози) податке у другепрограме

Умети да припреми за штампу и одштампа табелеи графиконе

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Рачунар, уџбеник

стручна литература везана затему-област,

видео пројектор,

табла, креда,

Праћење практичног рада

Тест практичних вештина

Самостални практични рад

Page 82: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

82

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – Први разред -Допунска настава

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

Допунска настава Да се објасни део градива који јеученику остао нејасан

Да се вежбају тежи задаци Да се помогне повезивање теорије

и конкретних ситуација, задатака ивежби

35

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању: Да понови и опише нејасно градиво Да се ученик оспособи да самостално рачуна и

тумачи показатеље Да примени научено на посебне ситуације

Индивидуални Групни

практичан рад током школске

године

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање

Економска група предмета Статистика Математика

усмено излагање праћење практичног рада активност на часу домаћи задаци

Page 83: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

83

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА – Први разред - Додатна настава

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.

у блокуДодатна настава Да се вежбају тежи задаци

Да се помогне повезивање теорије иконкретних ситуација, задатака

Припрема ученика за Републичко такмичење Да се објасни градиво шире него што је

наставним програмом предвиђено Да се користи стручна литература и за више

школе и факултете

10

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању: Примењује и анализира проблемске задатке Самостално формулише проблеме и проналази адекватна

решења истог проблема Да повеже одговарајућу теорију и задатке Да примени научено на посебне ситуације Да анализира појаве и критички се осврне на њих Да врши самостална истраживања

Индивидуални Групни

практичан рад током школске

године

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање Задаци са претходно одржаних Републичких

такмичења

Економска група предмета Математика Статистика

усмено излагање праћење практичног рада активност на часу домаћи задаци

Page 84: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

84

ЕКОЛОГИЈА – Први разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар

Предмет Екологија

Разред Први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература Маринковић Драгослав, Стевановић Бранка, Пауновић-Штерменски Јелена:

Биологија-екологија за први разред средње економске школе, ЗУОВ 2012

Стручна литература, физиолошки и еколошки атласи, текстови са интернета

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. РАЗНОВРСНОСТ И ОСОБИНЕЖИВОГ СВЕТА, ВИРУСИ ИБАКТЕРИЈЕ

БИ.1.1.1. БИ.1.1.2. БИ.1.1.3.БИ.3.1.1. БИ.3.1.2.

БИ.1.2.1. БИ.1.2.3. БИ.2.2.1.

Стицање знања о настанку и развоју животана Земљи и о биодиверзитету;

Стицање знања о организационим нивоимаживог света, систематским категоријама,особинама живих бића и разликама измеђубиљака и животиња;

Стицање знања о грађи, особинама вирусаи бактерија и болестима које они изазивају.

7

/ 3 4

Page 85: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

85

БИ.3.2.1. БИ.3.2.3.

БИ.1.3.4. БИ.2.3.1.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Правилно користити биолошке односно еколошкепојмове тј. научну терминологију;

Тумачити биолошки настанак и еволуцију живог света;

Схватати потребу и критеријуме класификације живихбића;

Образлагати одређене појаве и процесе у живом свету;

Схватити положај и значај вируса и бактерија у природи.

Фронтални

Групни

Индивудални

Рад у пару

Монолошко-дијалошка

Демонстративна

Рад са текстом, реферат

Истраживачки рад ученика

Радионице

Септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разни биолошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

биологија, хемија, физичко васпитање,историја, веронаука

усмено, контролни задаци, активност на часу

Page 86: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

86

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ

БИ.1.1.1. БИ.1.1.2. БИ.1.1.3.БИ.3.1.1. БИ.3.1.2.

БИ.1.2.1. БИ.1.2.3. БИ.2.2.1.БИ.3.2.1. БИ.3.2.3.

БИ.1.3.4. БИ.1.3.1.БИ.2.3.1.

Упознавање са основним особинама грађеи функције делова ћелије;

Упознавање са основним метаболичкимпроцесима у ћелији ;

Упознавање са типовима ћелијских деоба;

Упознавање са типовима исхране уприроди.

10 / 3 7

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схватити повезаност свих делова ћелије у једнуфункционалну целину;

Схватити међусобну повезаност основних метаболичкихпроцеса у биљној и животињској ћелији;

Разумети разлику између ћелијских деоба.

Фронтални

Групни

Индивудални

Рад у пару

Монолошко-дијалошка

Демонстративна

Рад са текстом, реферат

Истраживачки рад ученика

Радионице

Септембар и октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разни биолошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

биологија, хемија, физичко васпитање усмено, контролни задаци, активност на часу

Page 87: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

87

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЧОВЕКА

БИ.1.3.2. БИ.2.3.2.

БИ.3.3.2.

БИ.1.5.1.

БИ.1.5.4. БИ.2.5.4.

БИ.3.5.3. БИ.3.5.4.

Упознавање са деловима и функцијомрепродуктивног система мушкараца и жена

Упознавање са основним фазамаиндивидуалног-онтогенетског развоја човекаи њиховим основним особинама;

Упознавање са периодом адолесценције,психофизичким променама и проблемимакоји могу настати у том периоду.

10 / 3 7

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схватити разлику између мушког и женског репродуктивногсистема, разлику у грађи и функцији

Схватити разлику између онтогенетског и филогенетскогразвоја;

Схватити основне карактеристике фаза индивидуалногразвоја и континуитет њиховог одвијања.

Фронтални

Групни

Индивудални

Рад у пару

Монолошко-дијалошка

Демонстративна

Рад са текстом, реферат

Истраживачки рад ученика

Радионице

Дебате и дискусије

Новембар и децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разни биолошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

биологија, хемија, психологија,социологија, грађанско васпитање,веронаука

усмено, контролни задаци, активност на часу

Page 88: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

88

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. ХУМАНА ГЕНЕТИКА

БИ.1.3.1. БИ.1.3.3.

БИ.2.3.1. БИ.2.3.3.

БИ.3.3.1. БИ.3.3.3.

Упознавање са основним појмовима итерминологијом која се користи у генетици

Упознавање са правилима и типовиманаслеђивања, појмом и изворимаваријабилности, мутагеним факторима,наследним болестима, мутацијама инеслеђивањем особина понашања;

Упознавање са савременим методамакоришћења генетичког материјала.

13 4 9

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схватити механизме начина преношења особина као имеханизме њиховог испољавања код потомака;

Разумети и прихватити потребу за избегавањем штетногделовања мутогеног фактора;

Прихватити потребу за контролом и заштитом сопственоггенома као и планирањем породице;

Разумети даље правце развоја практичне применегенетичких знања за потребе човека.

Фронтални

Групни

Индивудални

Рад у пару

Монолошко-дијалошка

Демонстративна

Рад са текстом, реферат

Истраживачки рад ученика

Радионице

Децембар, јануар ифебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разни биолошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

биологија, хемија усмено, контролни задаци, активност на часу

Page 89: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

89

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. ЗАШТИТА ЗДРАВЉА

БИ.1.3.2.

БИ.1.5.1. БИ.1.5.3.

БИ.1.5.4.

БИ.2.5.1. БИ.2.5.3.

БИ.2.5.4.

БИ.3.5.3. БИ.3.5.4.

Упознавање са основним хигијенскимпотребама;

Упознавање са полним и полно преносивимболестима;

Упознавање са болестима зависности.

4 / 1 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схватити и прихватити потребу за одржавањем свих обликахигијенских мера ради заштите сопственог и здрављаоколине;

Схватити опасност од полних и полно преносивих болсти иупознати превентивне мере ради заштите сопственог издравља других;

Схватити разлоге због којих млади људи упадају у замкуболести зависности, како би могли да се препознајуопасности и предузму превентивне мере.

Фронтални

Групни

Индивудални

Рад у пару

Монолошко-дијалошка

Демонстративна

Рад са текстом, реферат

Истраживачки рад ученика(пројекти)

Радионице

Дебате и дискусије

Фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разни биолошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

биологија, хемија, социологија,психологија, физичко васпитање

усмено, контролни задаци, активност на часу, пројекти

Page 90: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

90

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. ОСНОВНИ ЕКОЛОШКИПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ

БИ.1.4.1. БИ.1.4.2. БИ.1.4.3.

БИ.2.4.1. БИ.2.4.2. БИ.2.4.3.

БИ.3.4.1. БИ.3.4.2. БИ.3.4.3.

Упознавање са појмовима и примеримаживотне средине, биотопа, еколошкихфактора, адаптација,еколошке форме иеколошке нише;

Упознавање основних особина и међусобнеповезаности популација, биоценозе ,екосистема, биома и биосфере

Упознавање са основним специфичностимаљудске популације.

14 / 4 10

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схватити односе и утицаје који владају у животној средини имедјусобну повезаност основних еколошких система:популације, биоценозе, екосистема, биома и биосфере

Упознати основне карактеристике и развој људскепопулације и увидети момент када је и зашто човек одбиолошког постао социјално и еколошко биће.

Фронтални

Групни

Индивудални

Рад у пару

Монолошко-дијалошка

Демонстративна

Рад са текстом, реферат

Истраживачки рад ученика

Радионице

март и април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разни биолошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

биологија, хемија, географија усмено, контролни задаци, активност на часу

Page 91: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

91

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

7. ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

(ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА)

БИ.1.4.4.

БИ.2.4.4.

БИ.3.4.1. БИ.3.4.2. БИ.3.4.3.

Упознавање са врстама и облицимафизичког, хемијског, радиоактивног ибиолошког загађивања животне средине;

Упознати се са здравственим проблмима којинастају као последица загађивања животнесредине;

Упознавање са позитивним и негативнимделовањем човека на природу;

8 / 3 5

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Увидети сопствено место и улогу у спречавању загађивањасредине у тренутном узрасту и касније;

Усвојити сазнање да човек сопственим негативнимделовањем на животну средину не угрожава само жива бићанего и сопствени опстанак на планети Земљи;

Добро упознати здравствене проблем који могу битиизазвани загађивањем животне средине како би се ониизбегли;

Фронтални

Групни

Индивудални

Рад у пару

Монолошко-дијалошка

Демонстративна

Рад са текстом, реферат

Истраживачки рад ученика(пројекти)

Радионице

Дебате и дискусије

Мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разни биолошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

усмено, контролни задаци, активност на часу, пројекати

Page 92: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

92

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ИОДРЖИВИ РАЗВОЈ

БИ.1.4.3.БИ.1.4.4

БИ.2.4.3.

БИ.3.4.3. БИ.3.4.4.

Упознати се са праћењем стања иунапређењем животне средине

Упознати се са разлозима и потребом зазаштитом животне средине и очувањубиодиверзитета;

Упознати се са “Црвеном књигом” заштићенихи угрожених врста у биодиверзитету Србије.

8 / 3 5

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Увидети и прихватити свој положај и улогу у праћењу иунапређењу животне средине.

Усвојити и схватити потребу за очувањем економског ибиолошког значаја биодиверзитета ;

Схватити потребу за сталним преиспитивањем сопственихпоступака како би се што мање штетно деловало на природу,а остварили позитивни услови живота у насељима;

Упознати се са угроженим биљним и животињским врстамаСрбије.

Фронтални

Групни

Индивудални

Рад у пару

Монолошко-дијалошка

Демонстративна

Рад са текстом, реферат

Истраживачки рад ученика(пројекти)

Радионице

Дебате и дискусије

Мај и јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник, шеме на табли, разни еколошкиатласи, интернет ресурси, енциклопедије,power point презентације, видео клипови

биологија, економија, социологија усмено, контролни задаци, активност на часу, пројекти

НАПОМЕНА: Према Службеном гласнику бр. 111 од 2013 год, предвиђен број часова је 70 (2 часа недељно). Пошто у првој години ученици имају 37 раднихнедеља, а самим тим и 74 часа, и немају практичну наставу, 4 часа више је распоређено у 6. и 8. наставну тему.

Page 93: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

93

ХЕМИЈА – ПРВИ РАЗРЕДОбразовни профил Економски техничар

Предмет Хемија

Разред први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература Хемија за први разред економске школе, Радивој Николајевић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Супстанца

2.ХЕ.1.1.1.

2.ХЕ.1.2.1.

2.ХЕ.1.1.3.

2.ХЕ.2.1.6.

2.ХЕ.3.1.1.

-стицање и проширивање знања о хемијским појмовима ипроцесима 8 / 4 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

-ученик познаје разлику између чистих супстанци и смеша

-ученик познаје различите дисперзне системе,наводи примере

-ученик израчунава масени удео супстанце у раствору и моларну концентрацију

-фронтални

-рад упару/тимски рад

-вербалне

-решавањепроблема

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет занимљивости

-Екологија

-Математика

-кроз активности ученика на часу

-домаћи задаци

-испитивање знања

Page 94: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

94

-Периодни систем елемената

-слике,цртежи

-табла,креда,фломастери

-10-мин. блиц-писмена провера знања

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Основна неорганскаједињења

2.ХЕ.1.1.5.

2.ХЕ.1.1.6.

2.ХЕ.1.1.9.

2.ХЕ.2.2.3

-стицање и проширивање знања о најважнијим класаманеорганских једињења 8 / 3 5 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

-ученик препознаје различите врсте неорганских једињења и може да пише њихове формуле

-ученик познаје узајамну повезаност оксида, киселина, хидроксида и соли

Фронтални

групни

монолошкодијалошка

комбинована

октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Периодни систем елемената

-слике,цртежи

-Екологија -кроз активности ученика на часу

-домаћи задаци

-испитивање знања

-10-мин. блиц-писмена провера знања

Page 95: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

95

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Неоргански хемијскипроизводи

2.ХЕ.1.2.3.

2.ХЕ.2.1.4.

2.ХЕ.2.2.6.

2.ХЕ.3.2.2.

-стицање знања о неколико значајних производа базнехемијске индустрије(хлороводонична киселина,сумпорнакиселина,амонијак)

7 / 3 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

-ученик познаје особине,добијање и примену хлороводоничнекиселине,сумпорне киселине и амонијака

-ученик познаје начине синтезе,састав и улогу најважнијих ђубрива

-фронтални

-рад у пару

-вербалне

-решавање проблемановембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Периодни систем елемената

-Интернет-информације

-слике,цртежи

-Екологија -кроз активности ученика на часу

-домаћи задаци

-испитивање знања

-10-мин. блиц-писмена провера знања

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Увод у органску хемију -стицање и проширивање знања о својствима С-атома

-стицање знања о формулама органских једињења3 / 1 2 / / /

Page 96: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

96

2.ХЕ.1.3.1.

2.ХЕ.2.3.2.

-ученик сазнаје класификацију органских молекула

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

-ученик познаје структуру и својства С-атома

-ученик разуме,разликује и пише формуле органских молекула

-ученик препознаје органска једињења на основу фунционалних група

-Фронтални

-рад у пару

-вербалне

-решавање проблема-децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-занимљивости

-периодни систем елемената

-слике,цртежи

-фломастери,табла,кредеа

-Органска хемија -кроз активности ученика на часу

-испитивање знања

-домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Угљоводоници

2.ХЕ.1.3.1.

2.ХЕ.1.3.2.

2.ХЕ.1.3.3.

-стицање и проширивање знања о засићеним, незасићеним иароматичним угљоводониоцима

-стицање знања о најважнијим природним изворимаугљоводоника(нафта, земни гас)

-стицање знања о влакнима,каучуку и лепковима

8 / 3 5 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 97: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

97

2.ХЕ.1.3.4.

2.ХЕ.2.3.1.

2.ХЕ.3.3.5.

-ученик уме да чита и пише формуле угљоводоника по IUPAC-номенклатури

-ученик схвата,разуме и пише једначине хемијских реакција

-ученик познаје својства и примену најзначајнијих представника угљоводоника

-ученик познаје својства и примену важних пластичних материјала(влакана,каучука,лепкова)

-фронтални

-рад у пару

-вербалне

-решавањепроблема

-децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-информације

-слике,цртежи

-табла,креда,фломастери

-Екологија -кроз усмено испитивање знања

-10-мин. блиц-писмена провера знања

-домаћи задаци

-кроз активности ученика на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. Органска кисеоничнаједињења

2.ХЕ.1.3.1.

2.ХЕ.1.3.2.

2.ХЕ.1.3.3.

2.ХЕ.2.3.1.

2.ХЕ.1.4.1.

2.ХЕ.1.4.2.

-стицање и проширивање знања о номенклатури,класификацији,физичким и хемијским својствима најзначајнијихорганских кисеоничних једињења

-стицање знања о структури и својствима масти,воскова и уља

-стицање знања о средствима за прање

16 / 6 10 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

-ученик чита и пише формуле органских кисеоничних једињења по IUPAC-номенклатури

-ученик познаје својства и примену најзначајнијих представника органских кисеоничнихједињења

-фронтални

-рад у пару

-вербалне

-решавањепроблема

-јануар,

фебруар,

март

Page 98: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

98

2.ХЕ.2.4.1. -ученик разуме и пише једначине хемијских реакција органских кисеоничних једињења

-ученик познаје својства и примену најважнијих угљених хидрата

-ученик познаје и разликује својства масти,воскова и уља,као и њихову примену

-ученик познаје дејство и примену средстава за прање

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-информације

-слике,цртежи,панои

-табла,креда,фломастери

-Екологија -кроз усмено испитивање знања на часу

-10-мин. блиц-писмена провера знања

-домаћи задаци

-кроз активности ученика на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

7. Органска азотнаједињења

2.ХЕ.1.3.1.

2.ХЕ.2.3.1.

2.ХЕ.3.3.1.

2.ХЕ.3.3.2.

2.ХЕ.3.3.9.

-стицање и проширивање знања о најзначајнијим органским азотнимједињењима

-стицање и проширивање знања о биолошки важним једињењима саазотом

14 / 6 8 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

-ученик познаје структуру и својства органских азотних једињења

-ученик чита називе и пише формуле органских азотних једињења по IUPAC-номенклатури

-ученик познаје својства и примену најважнијих представника органских азотних једињења

-фронтални

-рад у пару

-вербалне

-решавањепроблема

-март,април,мај

Page 99: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

99

-ученик познаје структуру,својства и улогу аминокиселина,нуклеинских киселина и ензима

-ученик уме да објасни формирање пептидне везе

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-информације

-слике,цртежи,панои

-табла,креда,фломастери

-Екологија -кроз активности ученика на часу

-усмено испитивање знања

-10-мин. блиц-писмена провера знања

-домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8. Полимери

2.ХЕ.1.3.3

2.ХЕ.1.3.4

-стицање знања о полимерима 3 / 1 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

-ученик познаје поделу и својства полимера

-ученик познаје основне мономере и реактанте

-ученик разуме разлику између полимеризације и поликондензације

-фронтални

-групни рад

-вербалне

-решавање проблема-мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-информације

-слике,цртежи

-Екологија -кроз активности ученика на часу

-домаћи задаци

-усмено испитивање знања

Page 100: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

100

-табла,креда,фломастери

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасовауобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

9. Витамини,хормони,алкалоиди,антибиотици

2.ХЕ.1.4.2.

2.ХЕ.1.4.3.

2.ХЕ.1.4.4.

-стицање знања о улози и значају витамина и хормона

-стицање знања о улози,значају и примени антибиотика

-стицање знања о улози,значају,примени и злоупотреби алкалоида

3 / 1 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

-ученик разуме класификацију,улогу и значај витамина

-ученик схвата последице дефицита витамина у организму

-ученик познаје улогу,значај и примену антибиотика

-ученик познаје структуру,значај и примену алкалоида

-ученик је оспособљен за заштиту од потенцијалних ризика злоупотребе алкалоида

-фронтални

-рад упару/тимски рад

-вербалне

-решавањепроблема

-мај,јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-информације

-слике,цртежи,панои

-Екологија -кроз активности ученика на часу

-усмено испитивање знања

-реферати

-домаћи задаци

Page 101: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

101

табла,креда,фломастери

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

10. Боје и лакови

2.ХЕ.1.3.4.

-стицање знања о класификацији и употреби боја и лакова 2 / 1 1 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

-ученик познаје класификацију боја и лакова

-ученик разуме примену боја и лакова у свакодневном животу

-фронтални-вербалне -јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-табла,креда,фломастери

-Екологија -кроз активности ученика на часу

-испитивање знања

-домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

11. Хемијски аспектизагађивања животнесредине

-стицање и проширивање знања о изворимазагађивања земље,воде и ваздуха 2 / 1 1 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 102: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

102

2.ХЕ.1.5.2.

2.ХЕ.1.5.3.

2.ХЕ.2.5.1.

2.ХЕ.3.5.2.

-ученик познаје начине загађивања животне средине-ученик развија свест о начинима заштите животне средине-ученик развија одговорност према коришћењу разних супстанци-ученик познаје начине заштите и одлагања секундарних сировина-ученик развија осетљивост за проблеме загађивања животне средине испособност решавања проблема

-фронтални-групни рад

-вербалне-решавање проблема -јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник-стручна литература-новине са Интернета-слике, цртежи-табла, креда, фломастери

-Екологија -кроз активности ученика на часу-усмено испитивање знања

Page 103: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

103

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Први разредОбразовни профил Економски и финансијски техничар

Предмет Основи економије

Разред Први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература Основи економије за први разред економске школе Аутори: Драгана Богдановић, Гордана Иванишевић

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

Број часовау области Вежбе Утврђивање Обрада

Писменизадаци

Практичнанастава

Практичнанастава ублпку

I Настанак и развој економскихнаука

Стицање знања о економији као науци

6 - 1 5 - - -Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Објасни настанак политичке економијеДефинише предмет изучавања економије као наукеРазликује школе економске мислиИдентификује значај одређених школа економске мисли заразвој економске науке

фронталнииндивидуални

дијалошко-монолошкакомбинована

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење и оцењиванетекстуална Историја активност на часу

усмено излагање

Page 104: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

104

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

Број часовау области

Вежбе Утврђивање Обрада Писменизадаци

Практичнанастава

Практичнанастава ублпку

II Процес друштвене производњекао предмет изучавањаполитичке економије

Стицање основних знања о процесудруштвене производње

12 - 5 7 - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

Дефинише производњу и друштвену производњуОбјасни основне факторе производњеРазликује техничку и друштвену страну производње

Објасни производне снаге и производне односеОпише начин производње и друштвено економску формацијуНаведе економске принципе

фронталнииндивидуални

рад у пару

дијалошко монолошкикомбинована

● октобар

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење и оцењиванетекстуална Историја

Пословна економијаактивност на часуусмено излагање

домаћи задатактест знања

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

Бројчасова уобласти

Вежбе Утврђивање Обрада Писменизадаци

Практичнанастава

Практичнанастава ублпку

III Основни појмови о друштвенојпроизводњи

Стицање знања о основним појмовима удруштвеној производњи

22 - 9 13 - -

Page 105: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

105

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:Доведе у везу производњу и људске потребеДефинише друштвену поделу радаРазликује основне облике друштвене поделе радаОбјасни поделу рада у савременим условимаОпише сразмеран распоред друштвеног фонда рада на различитеделатностиРазликује ДБП, ДП и НД

Објасни факторе који утичу на ДБПОбразложи како се може посматрати структура БДПДефинише потребан производ и вишак производаДефинише појам друштвене репродукцијеОбјасни облике друштвене репродукцијеНаведе фазе друштвене репродукцијеПрикаже графички облике репродукције

фронталниидивидуалнирад у пару

дијалошкакомбиновани

новембар,децембар,јануар

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење и оцењиванетекстуална Историја

Математикаактивност на часуусмено излагање

тест знањадомаћи задатак

Бр.Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

Бројчасова уобласти

Вежбе Утврђивање ОбрадаПисменизадаци

Практичнанастава

Практична наставау блпку

IV Робна производња и њенезаконитости

Стицање знања робној производњи.Упознавање ученика са законом вредности и

деловањем тржишног механизма34 - 11 23 - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 106: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

106

Ученик ће бити у стању да:Наведе разлике између натуралне и робне произвпдњеОбјасни појам робе и њена основна својстваРазликује теорије у тумачењу вредности робеОбјасни величину и изражавање вредности робеНаведе карактеристике прометне вредности

Објасни развој облика изражавања вредности робеДефинише новацНаведе функције новцаОбјасни функције новца (мерило вредности, прометно средство,средство плаћања, светски новац, благо)Разликује облике новца (метални, папирни и кредитни)Опише инфлацијуОпише дефлацијуРазликује паритет новца и девизни курсОбјасни девалвацију и ревалвацијуНаведе карактеристике закона вредностиДефинише тржишну вредност и тржишну ценуОбјасни механизам формирања тржишне ценеОбјасни закон понуде и тражње

фронталнирад у пару

индивидуални

дијалошко-монолошкикомбиновани

фебруар, март, априлмај, јун

Наставна средства Корелација са другим предметима Праћење и оцењиване

текстуална МатематикаИсторија

активност на часуусмено излагањетест знањадомаћи задатак

Page 107: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

107

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ - Први разред – Допунска настава

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Допунска настава Превазилажење потешкоћа усавладавању делова програма

Унапређење постигнућа уодређеној наставној области

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

дефинише кључне појмове примени научено на конкретне

ситуације попуни документацију

индивидуални групни

монолошко дијалошка рад на тексту

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

текстуална усмено излагање тест

Page 108: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

108

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА – Први разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар

Предмет Пословна економија

Разред први

Годишњи фонд часова 74

Недељни фонд часова 2

Литература Пословна економија за 1. разред економске школе, аутори: Божидар Ставрић, Благоје Пауновић, Петар С. Бојовић, ЗУОВ 2016.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Увод у пословну економију Схватање појма и значаја пословнеекономије

2 1 1

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

објасни услове настанка економских наука дефинише пословну економију

фронтални индивидуални

монолошко дијалошка рад на тексту

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална Историја Основи економије

усмено излагање активност на часу

Page 109: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

109

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

Наст.

Практ.

Наст.

У блоку

2. Носиоци привређивања Разумевање предузећа као носиоцапривређивања

1 1

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

објасни значај носиоца привређивања разликује носиоце привређивања

фронтални индивидуални

монолошко дијалошка рад на тексту

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална Рачуноводство усмено излагање активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Предузеће Овладавање појмом предузеће Разумевање елемената предузећа,

организационих облика и предузећакао система

20 6 14

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

дефинише појам предузећа разликује врсте предузећа према различитим

критеријумима и поједине организационе обликепредузећа

фронтални индивидуални рад у пару групни рад

монолошко дијалошка рад на тексту демонстративна

септембар октобар новембар

Page 110: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

110

наведе елементе предузећа објасни предузеће као систем

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

Рачуноводство усмено излагање активност на часу домаћи задатак тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Функције предузећа Схватање појма и поделе функција 2 1 1

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

дефинише појам функција разликује вертикалну и хоризонталну поделу

функција објасни управљање, руковођење и извршење

фронтални индивидуални рад у пару

монолошко дијалошка рад на тексту демонстративна

новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

/ усмено излагање активност на часу домаћи задатак

Page 111: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

111

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Средства и извори средставапредузећа

Стицање знања о средствима иизворима средстава

11 3 8

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

дефинише појам средстава објасни значај средстава за пословање предузећа класификује средства објасни изворе средстава и њихов значај

фронтални индивидуални групни рад

монолошко дијалошка рад на тексту демонстративна

децембар јануар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

Рачуноводство усмено излагање активност на часу домаћи задатак тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. Трошкови пословања предузећа Схватање утицаја трошкова на циљевепредузећа

11 4 7

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

дефинише појам улагања разликује поједине врсте улагања

фронтални индивидуални рад у пару

монолошко – дијалошка рад на тексту демонстративна

јануар фебруар

Page 112: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

112

објасни разлику између утрошака и трошкова, тењихов утицај на резултате пословања

прикаже трошкове графички израчуна цену коштања

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

Математика усмено излагање активност на часу домаћи задатак тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

Наст.

Практ.

Наст.

У блоку

7. Токови вредности у предузећу Разумевање појма и значајаангажовања

Схватање утицаја анагажовања нациљеве предузећа

12 4 8

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

објасни разлику између ангажовања и трошења израчуна и тумачи коефицијент ангажовања раликује елементе и појавне облике ангажовања

фронтални индивидуални рад у пару групни рад

монолошко дијалошка рад на тексту

фебруар март април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална визуелна

Математика Основи економије

усмено излагање активност на часу домаћи задатак

Page 113: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

113

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8. Резултати пословања предузећа Стицање знања о резултатимапословања предузећа

Размевање појавних облика резултатапословања предузећа

6 2 4

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

разликује поједине облике резултата пословања утврди укупан приход и добитак објасни потребу усклађивања интереса запослених,

предузећа и друштва кроз расподелу добити

фронтални индивидуални рад у пару

монолошко дијалошка рад на тексту

април мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална Математика Рачуноводство

усмено излагање активност на часу домаћи задатак тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

9. Принципи и оцене пословањапредузећа

Разумевање продуктивности,економичности и рентабилности

8 3 5

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 114: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

114

Ученик ће бити у стању да:

разликује поједине економске принципе израчуна показатеље успешности пословања

предузећа и тумачи резултате

фронтални индивидуални

дијалошка рад на тексту

мај јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална Математика усмено излагање активност на часу домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

10. Лексикон основних појмоваекономије предузећа

Овладавање појмовима економијепредузећа

1 1

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

дефинише основне појмове о економији предузећа

индивидуални монолошко дијалошка јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

текстуална / усмено излагање

Page 115: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

115

РАЧУНОВОДСТВО – Први разредОбразовни профил Економски техничар

Предмет Рачуноводство

Разред Први

Годишњи фонд часова 37 теорија + 74 вежбе

Недељни фонд часова 1+2

Литература Рачуноводство за 1. раз.економ.шк.2015, -13 издање, ЗУНС, Вера Познанић Леко

Збирка задатака са решењима из рачуноводства за први разред економске школе, група аутора, Завод зауџбенике, 2008;

Закон о рачуноводству;

МРС

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

1.

I

Увод

Упознавање са појмомРачуноводство, његовим деловима изадацима

2 1 0 1

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

разликовати облике привредних друштава;

означити књиговодство као основни део

фронтални рад;

групни рад;

монолошка;

дијалошка;

септембар

Page 116: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

116

Рачуноводства. рад у пару;

индивидуaлни.

рад на тексту;

студије случаја;

симулација.

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме;

наставни листићи;

документација.

пословна економија;

пословна кореспонденција.

усмено излагање;

тест;

активност на часу.

Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

I I

Средства и извори средстава

Оспособљавање за разликовањеразличитих врста средстава и њиховихизвора

6 4 / 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Препознавати и разликовати облике средстава;

Препознавати и разликовати изворе средстава;

фронтални рад;

групни рад;

рад у пару;

индивидуaлни.

монолошка;

дијалошка;

рад на тексту;

симулација;

октобар

новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме;наставни листићи;документација.

пословна економија;основи економије.

усмено излагање;активност на часу;тест знања.

Page 117: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

117

Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

I I I

Инвентарисање

Оспособљавање за обављање пописа 9 6 / 3 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

схватити појам и значај инвентарисања;

организација инвентарисања;

састављање почетног инвентара.

фронтални рад;

групни рад;

рад у пару;

индивидуaлни.

монолошка;

дијалошка;

рад на тексту;

студије случаја;

симулација.

новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме;

наставни листићи;

документација.

пословна економија. усмено излагање;

активност на часу;

практичан рад.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. I V Оспособљавање за састављање 9 4 / 3 2 / /

Page 118: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

118

Почетни биланс стања

биланса стања

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

схватити појам и врсте биланса;

схватити начело билансне равнотеже;

зна да састави биланс стања.

фронтални рад;

групни рад;

рад у пару;

индивидуaлни.

мнолошка;

дијалошка;

рад на тексту.

октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме;

штампани материјал;

документација.

пословна економија;

основи економије.

усмено излагање;

активност на часу;

писмени задатак.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5.

V

Пословне промене (догађаји) икњиговодствена документа

Оспособљавање за разликовањеразличитих врста пословних догађаја

Оспособљавање за разликовањеразличитих врста кљиговодственихдокумената

6 4 / 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

уочити различите врсте пословних догађаја;

попуњавати различита књиговодствена документа.

фронтални рад;

групни рад;

монолошка;

дијалошка;

новембар

децембар

Page 119: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

119

рад у пару;

индивидуaлни.

рад на тексту;

симулација.

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме;

штампани материјал;

документација.

пословна економија;

основи економије;

савремена пословна коресподенција.

усмено излагање;

активност на часу;

практични задаци.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6.

V I

Књиговодствени рачуни - -конта -

Схватање и разликовање разнихврста и облика конта

Правилно књижење на контима

6 4 / 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Појам, облици и врсте конта

Правила књижења на контима стања

Састављање конта на основу почетног биланса

фронтални рад;

групни рад;

рад у пару;

индивидуaлни.

монолошка;

дијалошка;

рад на тексту;

студије случаја;

симулација.

децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 120: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

120

шеме;

штампани материјал;

документација.

пословна економија;

основи економије;

савремена пословна коресподенција.

усмено излагање;

активност на часу;

практични задаци.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

7.

V I I

Евиденција новчаних средстава

Правилно књижење на контима,посебно на благајни и текућем рачуну 18 12 / 6 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Утврђивати стање у благајни и на текућем рачуну

Попуњавати инструменте платног промета

Познавати поступак за отварање текућег рачунапредузећа код одабране пословне банке

Моћи да сагледа ефекат промена новчанихсредстава на текућем рачуну

фронтални рад;

групни рад;

рад у пару;

индивидуaлни.

монолошка;

дијалошка;

рад на тексту;

студије случаја;

симулација.

децембар

јануар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме;

штампани материјал;

документација.

пословна економија;

основи економије;

савремена пословна коресподенција.

усмено излагање;

активност на часу;

практични задаци.

Page 121: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

121

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8.

V I I I

Евиденција материјала

Стицање основних знања о потребиматеријала у привредном друштву 12 8 / 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

познавати различите класификације и ценематеријала

познавати књижење набавке и трошења материјала(синтетички и аналитички са усаглашавањем);

фронтални рад;

групни рад;

рад у пару;

индивидуaлни.

монолошка;

дијалошка;

рад на тексту;

студије случаја;

симулација.

јануар

фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме;

штампани материјал;

документација.

пословна економија усмено излагање;

активност на часу;

практични задаци.

Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Page 122: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

122

IX

Евиденција обавеза премадобављачима

Стицање основних знања одобављачима од којих се материјалкупује

12 6 / 4 2 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

познавати повериоце

познавање књижења обавеза према добављачима(синтетички и аналитички са усаглашавањем)

попуњавање документације

фронтални рад;

групни рад;

рад у пару;

индивидуaлни.

монолошка;

дијалошка;

рад на тексту;

студије случаја;

симулација.

фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме;

штампани материјал;

документација.

пословна економија

усмено излагање;

активност на часу;

практични задаци;

писмени задатак.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

10.X Схватање евиденције готових

производа 6 4 / 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 123: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

123

Евиденција готових производа Уочити појам и врсте готових производа

Разликовати синтетичку и аналитичку евиденцијуготових производа и купаца

Разликовати документацију

Евидентирати продају готових производа купцима

Евидентирати разне врсте попуста који се могу датикупцима

фронтални рад;

групни рад;

рад у пару;

индивидуaлни.

монолошка;

дијалошка;

рад на тексту;

студије случаја;

симулација.

фебруар

март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме;

штампани материјал;

документација.

пословна економија

основи економије

усмено излагање;

активност на часу;

презентација групног рада.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

11.

XI

Евиденција потраживања одкупаца

Схватање евиденције потраживањаод купаца 6 4 / 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Уочити појам дужника - купца

Разликовати синтетичку и аналитичку евиденцијупотраживања од купаца

фронтални рад;

групни рад.

монолошка;

дијалошка.

фебруар

март

Page 124: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

124

Разликовати документацију

Евидентирати продају готових производа купцима

Евидентирати разне врсте попуста који се могу датикупцима

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме;

штампани материјал;

документација.

пословна економија

основи економије

усмено излагање;

активност на часу;

презентација групног рада.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

12.

XII

Евиденција

робе

Стицање основних знања о појмуробе, цене и документације везане заробе

12 6 / 4 2 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

уочити појам и значај роба и њихових цена

разликовати документацију везану за робу

евидентирати робу у продавници и попуњаватидокументацију у вези са тим

фронтални рад;

групни рад;

рад у пару;

индивидуaлни.

монолошка;

дијалошка;

рад на тексту;

студије случаја;

симулација.

април

мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 125: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

125

шеме;

штампани материјал;

документација.

пословна економија;

основи економије;

комерцијално познавање робе.

усмено излагање;

презентација групног рада;

активност на часу;

писмени задатак.

130

Бр.Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

13.

XIII

Просто књиговодство

Упознати се са појмом икарактеристикама простогкњиговодства

4 2 0 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

уочити повезаност стечених теоријских знања ирада у занатским радњама и малим услужнимфирмама;

евидентирати пословне промене у простомкњиговодству;

попуњавање документације;

утврђивање имовине и пословног резултата упростом књиговодству.

групни;

фронтални рад;

рад у пару;

индивидуални.

монолошка;

дијалошка;

рад на тексту.

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

штампани материјал;

Закон о рачуноводству;

Документација.

пословна економија;

основи економије;

пословна кореспонденција.

дневник рада;

праћење практичног рада;

самостални практични рад ученика.

Page 126: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

126

РАЧУНОВОДСТВО - Прва година - ДОПУНСКА НАСТАВА

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Допунска настава Да се објасни део градива којије ученику остао нејасан

Да се ученик оспособи дасамостално израђује задатке,анализира и решава конкретнеситуације

Да се помогне повезивањетеорије и конкретних задатака

37

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању:

Да понови и опише нејасно градиво Да повеже одговарајућу теорију и задатке Да примени научено на посебне ситуације

Индивидуални Групни

монолошка дијалошка демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Збирка Примери за вежбање

Пословна економија Основи економије Савремена пословна

кореспонденција

усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Page 127: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

127

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Први разредОбразовни профил Економски техничар, Финанскијски техничар

Предмет Савремена пословна кореспонденција

Разред Први

Годишњи фонд часова 111

Недељни фонд часова 3

Литература

Савремена пословна кореспонденција за први разред економске школе и трећи разред туристичко- угоститељскешколе

Аутори: Елизабета Шарковић, Милена Стегеншек и Мирослава Грујић Аутор програма: Оливера Бојовић са осталимчлановима актива

Бр.

Тема/ модул/област

Циљеви

Фонд/тип часа

број часова у

области вежбе утврђивање обрада

писмени задаци практ. наст. практ. наст.

у блоку

1. Увод Упознавање ученика са предметом савременапословна кореспонденција, упознавање са

циљем, задацима, појмом и функцијомкореспонденције 5 0 1 4 0 0 0

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Објасни значај пословне кореспонденције

Опише изглед савремене канцеларије

Разликује развој средстава за писање

фронтални

индивидуални

дијалошка

комбинована

септембар-октобар

Page 128: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

128

рад у групи

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник савремене пословне кореспонденције,свеске, рачунари

са српским језиком, рачунарством иинформатиком

активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти

вежбе утврђивање обрада

писменизадаци

практ. наст. практ. наст.

у блоку

2. Техника куцања Оспособљавање ученика за коришћење техникеслепог куцања

30 19 2 9 0 0 0

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученици ће овладати вештином тачног и исправног

куцања при коришћењу технике слепог куцања

користи технику слепог куцања у нумеричком делу тастатуре

фронтални

индивидуални

групникомбинована октобар – децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник савремене пословне

кореспонденције

свеске и остали материјали

рачунари

дискете, флеш меморије

са рачунарсвом и информатиком

српским језиком

активност на часу

праћење практичног рада

тест практичних вештина

Page 129: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

129

Page 130: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

130

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада

писменизадаци

практ. наст. практ. наст.

у блоку

3. Самостално обликовање текстова Оспособљавање ученика за обликовањетекстова

28 18 2 8 0 0 0

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Обликује текстове у блок форми

Обликује текстове у зупчастој форми

Обликује текстове у ступцима

Разликује форме обликовања текстова

Обликује текст из рукописа

Обликује текст на страном језику

Контролише тачности куцања

Контролише језичку исправност

фронтални

индивидуални

групникомбинована децембар-март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник савремене пословнекореспонденције

свеске и остали материјали

рачунари

дискете, флеш меморије

са рачунарством и информатиком

са српским језиком

активност на часу

праћење практичног рада

тест практичних вештина

Page 131: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

131

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова у

области вежбе утврђивање обрада

писменизадаци

практ. наст. практ. наст.

у блоку

4. Кореспонденција Стицање знања о самосталномобликовању свих врста односно формипословних писама и

других докумената које се користе уробном промету.

22 13 2 7 0 0 0

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученици су оспособљени за самостално обликовањепословних писама у робном промету

Разликују обавезне и необавезне делове пословнихписама

Разликују пословну кореспонденцију у

предузећима, банкама и осталим организацијама.

Фронтални

Ииндивидуални

групни

комбинована март-април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник савремене пословнекореспонденције

свеске и остали материјали

рачунари

дискете, флеш меморије

са рачунарством и информатиком

са српким језиком

са рачуноводством

активност на часу

праћење практичног рада

тест практичних вештина

Page 132: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

132

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти

вежбе утврђивање обрада

писменизадаци

практ. наст. практ. наст.

у блоку

5. Начела пословне кореспонденције Стицање знања о начелима пословнекореспонденције

Стицање знања техничке обрадепословних писама

Стицање знања о пословном бонтону

Адресирање писаних пошиљки

Израда и рад са табелама

Употреба интернета у пословнојкореспонденцији

26 16 2 8 0 0 0

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Дефинише тачност, законитост и експедитивност уписању пословних писама

Пише писмо службеним стилом

Усклађује форму и садржај пословног писма.

Зна да чува пословну преписку.

Користи бонтон у пословној кореспонденцији

Зна да ради са табелама

Користи инернет у пословној кореспонденцији

фронтални

групни

индивидуални

комбинована април-јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 133: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

133

уџбеник савремене пословнекореспонденције

свеске и остали материјали

рачунари

дискете, флеш меморије

са рачунарством и информатиком

са српким језиком

активност на часу

праћење практичног рада

тест практичних вештина

Page 134: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

134

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Први разред

Образовни профил Економски техничар, Финансијски техничар и Службеник у банкарству и осигурању

Предмет Грађанско васпитање

Разред Први

Годишњи фонд часова 37

Недељни фонд часова 1

Литература НЕМА

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Ја, ми и други Стицање сазнања

Развијање способности и вештина усвајањавредности које су предпоставка зацеловити развој личности и закомпетентан,одговоран и ангажован животу савременом грађанском друштву у духупоштовања људских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским и

6 / / / / / /

Page 135: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

135

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Комуникација у

групи

Стицање сазнања

Развијање способности и вештина усвајањавредности које су предпоставка за целовитиразвој личности и за компетентан,одговорани ангажован живот у савременомграђанском друштву у духу поштовањаљудских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправности

9 / / / / / /

националним групама

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијено самопоштовање, осећање личног и групногидентитета

Рад у групама;

Рад у паровима,

Индивидуалнирад

Дијалошка;

Илустровано-демонстративна

IX-X

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Флип-чарт табла

Помоћна средства

Корелација сапсихологијом

Описно оцењивање на основу активности,мотивације, пажње, мишљења

Page 136: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

136

полова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским и националнимгрупама

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијена способност разумевања разлика међуљудима и спремност да се оне поштују

Радионичарски;

Рад у групама;

Рад у паровима,

Инди-

видуални рад

Дијалошка;

Илустровано-демонстративна

X-XI

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Флип-чарт табла и

Помоћна средстваКорелација са психологијом

Описно оцењивање на основу активности,

мотивације,пажње,

мишљења

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Page 137: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

137

3. Односи у групи изаједници

Стицање сазнања

Развијање способности и вештина усвајањавредности које су предпоставка за целовитиразвој личности и закомпетентан,одговоран и ангажован животу савременом грађанском друштву у духупоштовања њудских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским инационалним групама

5

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијене комуникациске вештине које су неопходнеза сарадничко понашање и конструктивно решавањесукоба

Радионичарски;

Рад у групама;

Рад у паровима,

Инди-

видуални рад

Дијалошка;

Илустровано-демонстративна

XII-VI

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Флип-чарт табла

Помоћна средства

Корелација са социологијом ипсихологијом

Описно оцењивање на основу активности,

мотивације,пажње,

мишљења

Page 138: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

138

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Решавање сукоба Стицање сазнања

Развијање способности и вештина усвајањавредности које су предпоставка за целовитиразвој личности и за компетентан,одговорани ангажован живот у савременомграђанском друштву у духу поштовањањудских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским инационалним групама

9

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијене комуникациске вештине које су неопходнеза сарадничко понашање и конструктивно решавањесукоба

Радионичарски;

Рад у групама;

Рад у паровима,

Инди-

видуални рад

Дијалошка;

Илустровано-демонстративна

XII-VI

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Page 139: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

139

Флип-чарт табла

Помоћна средства

Корелација са социологијом ипсихологијом

Описно оцењивање на основу активности,

мотивације,пажње,

мишљења

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Насиље и мир Стицање сазнања

Развијање способности и вештина усвајањавредности које су предпоставка за целовитиразвој личности и за компетентан,одговорани ангажован живот у савременомграђанском друштву у духу поштовањањудских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским инационалним групама

8

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијене комуникациске вештине које су неопходнеза сарадничко понашање и конструктивно решавањесукоба

Радионичарски;

Рад у групама;

Рад у паровима,

Дијалошка;

Илустровано-демонстративна

XII-VI

Page 140: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

140

Инди-

видуални рад

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Флип-чарт табла

Помоћна средства

Корелација са социологијом ипсихологијом

Описно оцењивање на основу активности,

мотивације,пажње,

мишљења

Page 141: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

141

ВЕРСКА НАСТАВА – Први разредПредмет Верска настава – Православни катихизисРазред ПрвиОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар, Службеник у банкарству и осигурањуГодишњи фонд часова 37Недељни фонд часова 1Тема: 1. УВОД

Р.бр.теме

Р.бр.наст.јед.

Наставна јединица Циљ ИсходиПо завршетку теме ученик ће:

(Само)евалуацијаи корекција

1. 1. Уводни час- Упознавање ученика са садржајем предмета,планом и програмом и начином реализацијеПравославног катихизиса.- Установити какава су знања стекли и какве ставовеусвојили ученици у претходном школовању.

- моћи да сагледа садржаје којимаће се бавити настава Православногкатихизиса у току 1. годинесредњошколског образовања;- моћи да уочи какво предзнањеима из градива Православногкатихизиса обрађеног у претходномциклусу школовања;- бити мотивисан да похађа часовеПравославног катихизиса.

Провером знањакоје ученициусвајају на часуи испитивањемставова;

1. 2. Понављање кључних појмова и садржајаобрађених у основној школи

Тема: 2. БОГ ОТКРИВЕЊА

2. 3. Творевина сведочи о Творцу- Пружити ученицима основ за разумевање да јетворевина дело љубави Божије, да носи стваралачкипечат Божији, да није случајно настала, нити јесамобитна;- Пружити ученицима основ да је Бог личност;- Упознати ученике да је човек богочежњиво биће ида се Бог открива човеку ради заједнице са њим;- Пружити ученицима знање о библијским,светоотачким и богослужбеним сведочанствима да јеБог Света Тројица;- Омогућити ученицима да стекну основ заразумевање поступности Откривења Божијег, као ито да се Његово Откривење и данас дешава, уочава,препознаје и доживљава у Цркви.

- моћи да наведе неке од примераОткривења Бога у Библији;- моћи да разуме и тумачи значењеизраза homo religiozus;- моћи да препозна изразе вере уСвету Тријицу у богослужбенимтекстовима;- моћи да разуме да се Бог изљубави открива човеку, позивајућига у заједницу;- бити подстакнут да непосреднијеучествује у богослужењу Цркве;- моћи да промишља о личнојодговорности у односу према Богу

2. 4. Човек – боготражитељ

2. 5. Откривење – позив у заједницу

2. 6. Бог Откривења – Света Тројица (библијскасведочанства)

2. 7. Из молитвеног богословља Цркве(систематизација теме)

Page 142: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

142

и ближњима;- моћи да разуме да се БожијеОткровење дашава и данас у свету;- моћи да просуђује и препознајесведочанства вере у свом животу.

Тема: 3. ВЕРА, ЗНАЊЕ И БОГОПОЗНАЊЕ

3. 8. Вера и поверење - Оспособити ученика за разликовање знања које сеодноси на предмете и познања личности;- Указати ученицима да су вера и поверењепредуслови сваког знања;- Упознати ученике са примерима вере и поверења уБога библијских личности;- Оспособити ученике за разумевање да јебогопознање у православном искуству плид личне,слободне заједнице човека са Богом;- Пружити ученицима основ за разумевање да себогопознање као лични доживљај Христа у Црквиразлкује од „знања о Богу“.

- моћи да увиди разлику измеђузнања које се односи на ствари ипознања које се односи наличности;- моћи да препозна да је вераслободан избор човека и да сесведочи личним животом;- моћи да објасни да је богопознањеу православном искуству плодличне, слободне заједнице човекаса Богом;- моћи да објасни да се вером живикроз Литургију и подвиг.

3. 9. Вера у Старом и Новом Завету

3. 10. Бог се познаје љубављу

3. 11. Вера и живот(„Вера без дела је мртва...“)

3. 12. Из молитвеног богословља Цркве(систематизација теме)

Тема: 4. ХРИШЋАНИН – ЧОВЕК ЦРКВЕ

4. 13. Човек и заједница - Разговарати са ученицима о човековој потреби даприпада заједници и како се припадност остварује;- Оспособити ученике за правилно схватање појмаЦркве као благодатне заједнице Бога и верних којасе остварује у Светој Литургији;- Указати ученицима да не постоје хришћани мимоЦркве;- Пружити ученицима основ за разумевање да јеСвета Литургија извор спасења јер се у њој остварујепуноћа заједнице са Богом.

- моћи да увиди да хришћанинпостоји превасходно као чланконкретне литургијске заједнице;- моћи да опише живот парохијскезаједнице;- моћи у основним цртама даобјасни да се учешћем улитургијском сабрању ступа на путбогопознања;- моћи да продискутује оправославном схватању Цркве;- моћи да схвати да хришћанствоподстиче човека на одговоранживот у заједници.

4. 14. Црква као литургијска заједница

4. 15. Света Литургија – пуноћа заједнице саБогом

4. 16. Хришћанин – човек Цркве(систематизација теме)

Тема: 5. СВЕТО ПИСМО – КЊИГА ЦРКВЕ

Page 143: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

143

5. 17. Настанак и подела Светог Писма - Упознати ученике са настанком и поделом СветогПисма:- Предочити ученицима да је Свето Писмобогонадахнута књига;- Упознати ученике да је Свето Писмо књигабогослужбене заједнице (Старог и Новог Израиља);- Омогућити ученицима да појме континуитетБожијег Откривења у Старом и Новом Завету;- Указати ученицима да је за правилно тумачењеСветог Писма неопходна укорењеност у животуЦркве.

- моћи да именује различите књигеСветог Писма;- моћи да наброји неке ауторекњига Светог Писма;- моћи да истражује Свето писмокористећи скраћенице, поделе наглаве и стихове;- знати да се посебност СветогПисма садржи у богонадахнутости;- моћи да препозна карактербогонадахнутости Светог Писмакроз лично искуство надахњивањаСветим Писмом;- моћи да наведе неке примереповезаности Старог и Новог Завета;- моћи да закључи да је СветоПисмо књига Цркве, а непојединца.

5. 18. Канон и богонадахнутост Светог Писма

5. 19. Црква као место тумачења и доживљајаСветог Писма и Светог Предања

5. 20. Свето Писмо – књига Цркве

5. 21. Утицај Светог Писма на културу ицивилизацију

Тема: 6. ХРИШЋАНСКИ ЖИВОТ

6. 22. Црквено предање и народна предања - Пружити знање ученицима да је подвиг неопходносредство за остварење личне заједнице са БогомуХристу, у којој ће Бог бити извор нашег вечногпостојања и личног идентитета;- Оспособити ученика за разликовање народног ицрквеног Предаља и правилно доживљавањеправославног етоса који извире из литургијскогначина постојања људи и природе;- Развијање свести ученика о неопходностиодговорног живота у заједници и ослобађања одегоцентризма;- Упознати ученике да је светост достижна и данас,те да није привилегија прошлости;- Омогућити разумевање ученицима да је човек бићесмисла;- Установити обим и квалитет знања и разумевањастечених у току школске године из Православногкатихизиса.

- моћи да увиди да постоји разликаизмеђу црквеног и народногпредања и да заузме став премањима;- моћи да уочи да светост животаније могућа без истовременезаједнице са Богом и са људима;- знати да су сви људи призвани дабуду свети;- моћи да уочи у којој мери јенапредовао и савладао градивоПравославног катихизиса 1. разредасредње школе.

6. 23. „Све ми је дозвољено, али ми није све накорист...“

6. 24. Из живота светих

6. 25. Знамените личности и хришћанство

6. 26. Смисао (и бесмисао) живота

Page 144: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

144

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:Српски језик и књижевност, Историја, Ликовна култура, Екологија, Грађанско васпитање.

Page 145: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

145

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Други разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар, Службеник у банкарству и осигурању

Предмет Српски језик и књижевност

Разред други

Годишњи фонд часова 108

Недељни фонд часова 3

Литература М.Николић:Методика наставе српског језика и књижевности

Правопис Матице српске

Д.Живковић:Теорија књижевности са теоријом писмености

Ј.Деретић:Историја српске књижевности

Ж.Станојчић и Љ.Поповић:Граматика српског језика

мср. Слађана Савовић, мср. Драгана Ћећез-Иљукић, мср. Виолета Кецман։ Граматика

Весна Ломпар, Александра Антић: Граматика

Иво Тартаља: Теорија књижевности

Љиљана Николић, Б. Милић: Читанка са књижевнотеоријским појмовима

др Бошко Сувајџић, Мр Наташа Станковић-Шошо, Александра Угреновић։ Читанка

Миодраг Павловић: Читанка

Лектира за други разред,речници лексикони,енциклопедије,интернет

Page 146: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

146

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Барок, класицизам,просветитељство

Схватање и разумевање стила,тема и мотиваодређене епохе

Препознавање европских тенденција одр.епохе у појавама, делима и личностима

Неговање опште културе и вештине мишљења

10 2 8

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Познавати стилске, тематске и жанровске карактеристикеепоха

Повезивати нашу културу и књижевност са европском

Знати и разумети поетику епохе у Европи и код нас

Спознати естетске и моралне вредности епоха

Прихватити светску књижевну баштину

фронтални,

групни

индивидуални

тандем

текст-метода

монолошко-дијалошка

метода демонстрације

компаративна

септембар - октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка

лектира

медији (позоришне представе, филм,публицистика, интернет)

звучна читанка

корелација са историјом

социологијом

психологијом

позоришном и филмском уметношћу

ликовном и музичком културом

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

тест

есеј

Page 147: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

147

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Романтизам Упознавање ученика са поетиком књижевностиромантизма

Схватање и разумевање стила,тема и мотиваепохе

Неговање опште културе и вештине мишљења

29 11 15 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Познавати стилске, тематске и жанровске карактеристикеепоха

Повезивати нашу културу и књижевност са европском

Имати изграђен естетски доживљај уметничког дела

Спознати естетске и моралне вредности епоха

Прихватити светску књижевну баштину

фронтални,

групни

индивидуални

тандем

текст-метода

монолошко-дијалошка

метода демонстрације

компаративна

октобар - децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка

лектира

медији (позоришне представе, филм,публицистика, интернет)

звучна читанка

корелација са историјом

социологијом

психологијом

позоришном и филмском уметношћу

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

писмени задаци

тест

есеј

Page 148: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

148

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Реализам Упознавање ученика са карактеристикамакњижевне епохе реализма

Уочавање веза између европског и српскогреализма

Неговање опште културе и вештине мишљења

Уочавање економских појава у делима писацареализма

26 10 16

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Познавати стилске, тематске и жанровске карактеристикеепохе реализма

Повезивати нашу културу и књижевност са европском

Имати изграђен естетски доживљај уметничког дела

Спознати естетске и моралне вредности епохе

Прихватити светску књижевну баштину

Анализирати економске појаве у књижевним делима

фронтални,

групни

индивидуални

тандем

текст-метода

монолошко-дијалошка

метода демонстрације

компаративна

јануар - април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанкалектирамедији (позоришне представе, филм,публицистика, интернет)звучна читанка

корелација са Историјомекономским предметимапсихологијомпозоришном и филмском уметношћуликовном и музичком културомПравом

усмено излагањеактивност на часудомаћи задацитестесеј

Page 149: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

149

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Лектира Развијање осећаја за естетске иморалне вредности

Развијање и неговање љубави премакњизи

12 4 5 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Познавати стваралаштво изабраних писаца

Разумети структуру, смисао и значај одр. дела

Имати развијен књижевно – теоријски и аналитичкиприступ делу

фронтални,

групни

индивидуални

текст-метода

монолошко-дијалошка

метода демонстрације

компаративна

септембар - јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

лектира

медији (позоришне представе, филм,публицистика, интернет)

корелација са историјом

социологијом

психологијом

позоришном и филмском уметношћу

ликовном и музичком културом

усмено излагање

активност на часу

писмени задаци

домаћи задаци

тест

есеј

Page 150: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

150

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област књижевност који за други разред обухвата:књижевност барока и класицизма, просветитељство, романтизам и реализам.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из књижевности:

2.СЈК.1.2.1; 2.СЈК.1.2.2; 2СЈК.1.2.3; 2.СЈК.1.2.4; 2.СЈК.1.2.5; 2.СЈК.1.2.6; 2.СЈК.1.2.7; 2.СЈК.1.2.8; 2.СЈК.1.2.9.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из књижевности:

2.СЈК.2.2.1; 2.СЈК.2.2.2; 2.СЈК.2.2.3; 2.СЈК.2.2.4; 2.СЈК.2.2.5; 2.СЈК.2.2.6; 2.СЈК.2.2.7;2.СЈК.2.2.8;2.СЈК.2.2.9.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из књижевности:

2.СЈК.3.2.1; 2.СЈК.3.2.2; 2.СЈК.3.2.3;2.СЈК.3.2.4; 2.СЈК.3.2.5;2.СЈК.3.2.6;2.СЈК.3.2.7; 2.СЈК.3.2.8; 2.СЈК.3.2.9.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Језик Усвајање знања о морфолошкимкатегоријама речи

Унапређивање језичких способностии знања

Упућивање ученика да се користеречницима правописнимприручницима

20 13 7

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Познавати принципе језичке норме српскогкњижевног језика

Поседовати знања и вештине која омогућавају

групни

индивидуални

тандем

монолошко-дијалошка

текст-метода

метода демонстрације

септембар - јун

Page 151: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

151

писану и усмену комуникацију

Овладати правописном језичком нормом

Познавати све морфолошке категорије речи

Самостално коришћење правописних приручника иречника

фронтални

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

наставни листићи

одабрани текстови

читанка

корелација са фонетиком

фонологијом

морфофонологијом

дијалектологијом

Енглеским језиком

тест

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језик који за други разред обухвата: фонетику,фонологију, морфологију, дијалеткологију.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језика:

2.CJK.1.1.1; 2.CJK.1.1.2; 2.CJK.1.1.3; 2.CJK.1.1.4; 2.CJK.1.1.5; 2.CJK.1.1.6.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језика

2.CJK.2.1.1; 2.CJK.2.1.2; 2.CJK.2.1.3; 2.CJK.2.1.4; 2.CJK.2.1.5; 2.CJK.2.1.6.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језика:

2.CJK.3.1.1; 2.CJK.3.1.2; 2.CJK.3.1.3; 2.CJK.3.1.4; 2.CJK.3.1.5.

Page 152: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

152

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. Култура изражавања Практично усвајање и богаћењејезика

Упознавање ученика са језиком каогласовним системом

Утемељивање наставе писмености инаставе граматике на језичкимвежбањима

11 2 3 6

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Поседовати развијену језичку културу

Неговати усмено и писано изражавање

У потпуности усвојити културу усменог и писаногизражавања

индивидуални

фронтални

групни рад

текст-метода

дијалошка

метода демонстрације

септембар - јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

звучна читанка

одабрани текстови

наставни листићи

читанка

корелација са

стилистиком

реториком

лектуром и коректуром

усмено излагање

писмени задаци

есеј

активност на часу

диктат

самодиктат

Page 153: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

153

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језичка култура који за други разред обухвата:правопис, културу изражавања, писмено изражавање и усмено изражавање.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језичке културе:

2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језичке културе

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језичке културе:

2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језик који за други разред обухвата: фонетику,фонологију, морфологију, дијалеткологију.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језика:

2.CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста;разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и вишејезичности (изна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете.

2.CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика ипрема оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – екавскии (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међудругим индоевропским и словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основнаправила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и књижевног акцента.

2.CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у везис облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијимслучајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе приграђењу нових речи.

2.CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира једноставније реченице грађене по основним моделима и

Page 154: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

154

проширене прилошким одредбама.

2.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знањао значењу речи; познаје основне лексичке односе (синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног порекла, али их неприхвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језика

2.CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писмууопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у свету (језичкасродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих наоснову медијума и оних који су условљени социјално и функционално.

2.CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто.Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст.

2.CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочитаправилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљењесугласника).

2.CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме уједноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.

2.CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми;препознаје основне врсте зависних предикатских реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикатских реченица;разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.

2CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фондупотребљава у складу с приликом; види језик као низ могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје хиперонимију/хипонимију,паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језика:

2.CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појаминформативне актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.

2.CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.

2.CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у сложенијим случајевима и именује те морфеме).

2.CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице;познаје различита решења у вези с конгруенцијом.

Page 155: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

155

2.CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област књижевност који за други разред обухвата:књижевност барока и класицизма, просветитељство, роматнизам, реализам.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из књижевности:

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски контекст.

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних 1 и неуметничких2 текстова предвиђених програмом.

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире.

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезнелектире школског програма.

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног инационалног идентитета.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из књижевности:

2.СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења овихврста дела.

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенијикњижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке укњижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе тумачењу значења текста.

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског ификтивног итд.).

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха,

Page 156: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

156

праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.

2.СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста.

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних делапредвиђених програмом.

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких икњижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из књижевности:

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке икњижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школскимпрограмом и других дела ове врсте различитих жанрова, изван школског програма.

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне методе унутрашњег и спољашњег приступа.

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује ипореди стилске поступке у наведеним врстама текстова.

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на осталедруштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела.

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формацијау развоју српске и светске књижевности.

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког контекста.

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене сатипом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језичка култура који за други разред обухвата:правопис, културу изражавања, писмено изражавање и усмено изражавање.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језичке културе:

2.CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади;течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из областијезика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред)

Page 157: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

157

и одговарајућом основном терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање,мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика,књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.

2.CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног идржи се основне теме; саставља једноставнији говорени и писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљајкњижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни инеуметнички текст.

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања сена аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издвајаделове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и библиографију);саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце.

2.CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне инаучнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија3 ); примењује предложене стратегије читања.

2.CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развојодређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из двају или више текстова.

2.CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да лиаутор неуметничког текста износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односнопристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понудиалтернативу бирократском језику.

2.CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датомконтексту и разуме сврху конотативног значења у књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања за богаћењелексичког фонда

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језичке културе

2.CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућомтерминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу инавику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорниковуаргументацију и објективност.

2.CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писанојрасправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочавапоенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимирасложенији књижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.

Page 158: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

158

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне инаучнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегијечитања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне информације; издваја информације према задатом критеријуму;издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом критеријуму;анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значењакњижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове ослањајући се на други текст/текстове.

2.CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажованодносно пристрастан, и образлаже своју процену; разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или аргументативног текстапогодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језичке културе:

2.CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећистручну терминологију.

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине;претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума итоме прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.

2.CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.

2.CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.

2.CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси информације публици којој је намењен, уочавајући којеинформације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл.

2.CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских изначењских одлика наведених врста текстова.

2.CJK.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).

Page 159: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

159

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Други разредОбразовни профил економски техничар / финансијски техничар

Предмет Енглески језик

Разред II

Годишњи фонд часова 108

Недељни фонд часова 3

Основна литература (уџбеник) Solutions Intermediate – Student’s Book, Workbook (OUP 2nd edition)

Додатна литература English Grammar in Use, Raymond Murphy (Cambridge University Press);

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OUP), Internet, Oxford Teachers’ Club, Learning Resources Bank;

Еаsy Readers

Business English (Longman)

BreakingNewsEnglish - https://breaknewsenglish./com (Business English texts)

Бр.Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задациСтандарди

2.СТ.2.1.4.

Ухваћени

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да описују .одећу (сложенипридеви и редослед придева) , опишу фотофрафију,

Page 160: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

160

камером изразе свој став

користе различита садашња времена како биописали садашњост и будућност (dynamic and stateverbs)

да причају о националним разликама, уочавају ипоштују куртуролошке разлике између народа

да препознају и користе различите глаголске облике (инфинитив / -ing форм)

префикси придева (un-, dis-,in-, im-,il-, ir-,)

обнове употребу чланова (Articles),именица(Nouns)

2.СТ.2.2.1.

2.СТ.2.4.3.

2.СТ.2.5.1.

2.СТ.2.3.11.

Мода СтереотипиНадзор 7 - 4 3 -

Caught on

Camera

Fashion StereotypesSurveillance

Изрази своје мишљење о теми која се односи на њиховсвакодневниживот

Разуме кратак чланак и из контекста наслуте значење непознатихречи

Изрази и затраже лично мишљење и ставове у неформалномдијалогу

Разуме опште значење текста

Употреби граматичку грађу у контексту

Разуме садржај једноставнијег снимљеног материјала

Напише краће неформално писмо

индивидуални

фронтални

рад у пару

рад у групама

Комуникативна

Разговор

Усмено излагање

Слушање

Читање

Писање

Игра улога

Наставна средства Корелација са другим

предметом

Праћење и оцењивање Времереализације

Page 161: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

161

Уџбеник са радним листовима

Аудио-визуелна средства

Интернет

речник

Српски језик

Социологија

Активност на часу (задаци отвореног и затвореног типа)

Само-оцењивање и оцењивање од стране другoг ученика

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

септембар

Бр.Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задациСтандарди

2.СТ.2.1.4.

2.СТ.2.2.5

2.СТ.2.4.3.

2.СТ.2.5.1.

2.СТ.2.3.12.

Сећања (Како стесе осећали?)

Memories

How did you feel?

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да oпишу своја осећања инајраније успомене користећи различита прошлавремена(past simple,past continuous,past perfecttenses)

да се упознају са културолошким обичајима другихнарода /важни дани у историји/

да причају о стварима које су се догађале, али вишене (used to..)

увежбавају употребу фразарних глагола

обнове множину именица (noun plurals)

7 - 4 3 3

да напишу причу користећи поједине предлоге ивезнике

Page 162: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

162

ИсходиУченик ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Време реализацијеоктобар

пренесу једноставну информацију или испричају кратку причукористећи одређенапрошла времена

Разуме основни садржај кратког новинског чланка

Правилно користе облик used to…

Правилно употребе множину именица

Разуме садржај једноставнијег снимљеног материјала, прате основнемислиуколико је говор јасно артикулисан и на стандардном језику

Напише једноставан текст на тему од личног интереса и да изрази своја осећањапопут радости, туге, заинтересованости, жаљења

индивидуални

фронтални

рад у пару

рад у групама

Комуникативна

Разговор

Усмено излагање

Слушање

Читање

Писање

Игра улога

Наставна средства Корелација са другим

предметом

Праћење и оцењивање

Уџбеник са радним листовима

Аудио-визуелна средства

Интернет

речник

српски језик

историја

психологија

Активност на часу (задаци отвореног и затвореног типа)

Само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Page 163: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

163

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задациСтандарди

3.

Образовање ипосао The World ofWork

Education Workingabroad

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да говоре опословима и образовању, раду уиностранству (грађење именицасуфиксима –er, -or, -ist, -ant, -ian)

ученици описују особу, ствар местокористећи одрђене односне реченице (defining relative clauses)

увежбавају правилно коришћење non-defining relative clauses / odnosnih rečenica

упознају са улогом жена и мушкараца упословном свету ( род именица noungender)

(фразални глаголи phrasal verbs)

упознају се са начином пријаве за посао ивежбају писање писма којим се пријављујуза посао

обнављају придеве и партиципе

/adjective and participles /,ред речи уреченици; WH questions, question tags

7 - 3 4 -

Стандарди

2.СТ.2.1.3.

2.СТ.2.2.1

2.СТ.2.3.3.

2.СТ.2.4.2.

ИсходиУченик ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Времереализације

Page 164: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

164

разумеју садржај кратких огласа

схватe и правилно примене правила за употребу одређених односнихреченица

схвате и примене граматичку грађу у контексту

схвате текст и из њега извлаче битне информације

изразе своје слагање/ неслагање на пристојан начин

прате јасно артикулисан говор у оквиру свакодневне

индивидуални

фронтални

рад у пару

рад у групама

Комуникативна

Разговор

Усмено излагање

Слушање

Читање

новембар

конверзације

разумеју и напишу стандардно писмо у облику молбе за посао

Писање

Игра улога

Наставна средства Корелација са другимпредметом

Праћење и оцењивање

Уџбеник са радним листовима

Аудио-визуелна средства

Интернет

речник

Српски језик

Социологија

Активност на часу (задаци отвореног и затвореног типа)

Само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Бр.Тема/модул/oбласт Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задациСтандарди

Page 165: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

165

4.

Тело и умЗдраво живетиBody and Mind

Fast Food Addicts

развијање језичких вештина

оспособљавање ученикa да прошире речникговорећи о деловима тела (идиоми уз делове тела),правилној исхрани (колокације и сложенице ),повредама, побољшавању памћења( хомоними)

увежбавају правилно коришћење времена иупоређивање ( present perfect simple

/present perfect continuous )

обнављање зависних реченица које изражавајусврху clauses expressing purpose

давање савета (if I were….)

контастирање придева и прилога (на пр. hard

/hardly)

увежбавају писање краћег неформалног писма

7 - 43 -

2.СТ.2.1.2.

2.СТ.2.2.5.

2.СТ.2.3.1.

2.СТ.2.4.1.

2.СТ.2.5.5.

Исходи

Ученикци ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Време

реализације

препознају, уоче разлике и тачно користе дата времена (pastsimple / present perfect simple)

да схвате основни садржај кратке приче, да поставе питања иадекватно одговоре користећи одређена глаголска времена(present perfect simple / present perfect continuous)

разумеју текст на одређену тему, да извуку битне ствари изтекста иизразе свој став на дату тему

могу да затраже и схвате једноставније дате упуте и информацијеиподрже краћи разговор на задату тему

индивидуални

фронтални

рад у пару

рад у групама

Комуникативна

Разговор

Усмено излагање

Слушање

Читање

Писање

новембар -децембар

Page 166: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

166

да напишу краће неформално писмо питајући илиобавештавајући о новостима

Игра улога

Наставна средства Корелација са другим

предметом

Праћење и оцењивање

Уџбеник са радним листовима

Аудио-визуелна средства

Интернет

речник

Српски језик

Физичко и здравствено васпитање

Биологија

Психологија

Активност на часу (задаци отвореног и затвореногтипа)

Само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Page 167: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

167

Бр.Тема/модул/ област

Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

Стандарди

2.СТ.2.1.2.

2.СТ.2.2.5.

2.СТ.2.3.2.

2.СТ.2.4.2.

2.СТ.2.5.1

5.

Свет у будућности

Tomorrow’s

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да говоре о употребикомпјутерa и њиховом значају

да говоре о будућности и изражавају претпоставкеуз примену одређених модалних глагола ипогодбених реченица

да слушају разговор о заштити човекове

7 - 3 4 3

World

Computing

A Greener Future

околине, образложи своје идеје и изрази својемишљење на дату тему уз употребу колокацијаглагол & именица

увежбавају употребу будућих времена (FuturePerfect and Future Continuous)will,going to

увежбавају писање есеја изражавајући својемишљење за или против одређене теме (глаголи

уз инфинитив, везници уз временске реченице when,as soon as, until…

да увежбавају изражавање обавезе,забране

ИсходиУченици ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Време

реализације

Page 168: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

168

разумеју текст и извуку релевантне чињенице и информације

да разумеју и тачно користе правила за употребу одрђенихмодалних глагола ипогодбених реченица

прате јасно артикулисан говор о теми и пристојно се сложе, или не сложе санечим.

Разумеју правила о употреби одређених глаголских времена и тачноих користе.

Да изразе своје мишљење и подрже краћи разговор постаљањемпитања

Напишу једноставан текст у облику есеја и изразе лично мишљење истав

.

индивидуални

фронтални

рад у пару

рад у групама

Комуникативна

Разговор

Усмено излагање

Слушање

Читање

Писање

Игра улога

децембар

Наставна средства Корелација са другим

предметом

Праћење и оцењивање

Уџбеник са радним листовима

Аудио-визуелна средства

Интернет

речник

српски језик

информатика

екологија

Активност на часу (задаци отвореног и затвореногтипа)

Само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Page 169: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

169

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задациСтандарди

2.СТ.2.1.2.

2.СТ.2.2.6.

2.СТ.2.3.4.

2.СТ.2.4.2.

2.СТ.2.5.4

6.

Испричаћу ти причу

Теlling tales

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да препричају оно што судруги људи рекли користећи правила о слагањувремена у управном и неуправном говору

увежбавају изговор и интонацију реченица издијалога и доносе претпоставке о неком догађајукористећи must have, could have, might have, can thave

упознају се са митовима и легендама других народа

увежбавају да напишу писмо којим ће нешторезервисати (индиректна питања и глаголи са дваобјекта)

7 - 2 5

-

Исходи

Ученици ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Време реализације

правилно примене правила за слагање времена приликомграђења потврдних реченица у неуправном говору

правилно примене правила у управном/неуправном говоруприликом постављања питања

да разумеју кратак оглас и напишу кратко формално писмо у којемнуде и траже одрђене информације

индивидуални

фронтални

рад у пару

рад у групама

Комуникативна

Разговор

Усмено излагање

Слушање

Читање

Писање

децембар-јануар

Page 170: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

170

Игра улога

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник са радним листовима

Аудио-визуелна средства

Интернет

речник

Српски језик

Историја

психологија

Активност на часу (задаци отвореног и затвореног типа)

Само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика

Писмени задаци

Тест (диктат)

Домаћи задаци

Бр. ТЕМА

модул/област

ЦИЉЕВИ

Фонд/тип часа

број часовау

областивежбе утврђивање обрада

писменизадаци

Стандарди

2.СТ.2.1.2.

2.СТ.2.2.5.

2.СТ.2.3.1.

2.СТ.2.4.4.

2.СТ.2.5.4.7.

Праве љубавне везе

Real relationships

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да искажу својемишљење и став на тему друштвених мрежа,излазака, веза и међусобних односа;

оспособљавање ученика да изразе својемишљење и став на тему љубав прекоинтернета, заказивање састанака на слепо,

„online dating“

коришћење идиома уз именице:heart & head

7 -

4 3

-

Page 171: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

171

обнављање граматичке грађе:времена и аспектглагола

увежбавање употребе вишечланих глагола (фразалних и предлошких)

обнављање кондиционала и конструкција заизражавање потенцијалних и иреалнихситуација

обнављањe и утврђивање употребе и поређењапридева и прилога

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Време реализације

образложи своје мишљење и став на тему друштвенихмрежа, излазака, веза и међусобних односа,“ online dating“

правилно користи идиоме и времена у контексту

правилно употреби вишечлане ( фразалне и предлошке)глаголе

правилно употреби условне реченице и конструкције за заизражавање потенцијалних и иреалних ситуација

правилно користе облике за поређење придева и прилога

индивидуални

фронтални

рад у пару

рад у групама

комуникативна

разговор

усмено излагање

слушање

читање

писање

игра улога

јануар-фебруар

Наставна средства Корелација са другимпредметом

Праћење и оцењивање

Page 172: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

172

уџбеник са радним листовима

аудио-визуелна средства

интернет

речник

Српски језик

Информатика

Социологија

Веронаука

Грађанско васпитање

активност на часу (задаци отвореног и затвореногтипа)

само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика

писмени задаци

домаћи задаци

тест (диктат)

Бр. ТЕМА

модул/областЦИЉЕВИ

Фонд/тип часа

број часовау области

вежбе утврђивање обрада

писменизадаци

Стандарди

2.СТ.2.1.3.

2.СТ.2.2.1.

2.СТ.2.3.3.

2.СТ.2.4.3.

2.СТ.2.5.4.8. Светски путници

Globetrotters

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да изразе својемишљење и став на тему: путовања младих итуристичке атракције; различите врсте превоза

оспособљавање ученика да направепрезентацију на тему:“ туристички опис некогпознатог места“; „мој савршени одмор“

изражавање,писање и третирање притужби науслугу

формирање именских сложеница везаних запревоз и путовања

увежбавање употребе пасива и пасивнихконструкција уз коришћење облика инфинитива

7 -4 3

3

Page 173: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

173

обнављање неодређених заменица

употреба акронима и колоквијалних израза

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Време реализације

образложи своје мишљење и став на тему: путовања младихи туристичке атракције; различите врсте превоза

направи презентацију на задату тему

правилно користи облике пасива и пасивних конструкција узкоришћење облика инфинитива

правилно употреби облике неодређених заменица

изрази, напише и третира притужбу на услугу

употреби акрониме и колоквијалне изразе

индивидуални

фронтални

рад у пару

рад у групама

комуникативна

разговор

усмено излагање

слушање

читање

писање

игра улога

фебруар

Наставна средства Корелација са другимпредметом

Праћење и оцењивање

уџбеник са радним листовима

аудио-визуелна средства

интернет

речник

Српски језик

Географија

Историја

Биологија

активност на часу (задаци отвореног и затвореногтипа)

само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика

писмени задаци

домаћи задаци

тест (диктат)

Page 174: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

174

Бр. ТЕМА

модул/областЦИЉЕВИ

Фонд/тип часа

број

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада

писменизадаци

Стандарди

2.СТ.2.1.3.

2.СТ.2.2.1.

2.СТ.2.3.3.

2.СТ.2.4.3.

2.СТ.2.5.4.

9.

„Паре, паре, паре...“

Money, money,money…

развијање језичких вештина

активирање и увежбавање вокабулара у контексту натему: новац и плаћање

оспособљавање ученика да образложе својемишљење и став на тему реклама, рекламних слоганаи рекламирања

оспособљавање ученика да говоре о новцу иставовима људи према њему

употребљавање предлога уз изразе и именске фразевезане за новац

употреба детерминатора: обнављање и утврђивањедетерминатора

употреба бројева, конструкције have something done

7 -

3 4

-

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Време реализације

употреби у контексту вокабулар везан за новац и плаћање као и зарекламе и рекламирање

разуме основни садржај кратког новинског чланка

правилно користи облике бројева и детерминатора

правилно употреби предлоге уз изразе и именске фразе везане зановац

индивидуални

фронтални

рад у пару

рад у групама

комуникативна

разговор

усмено излагање

слушање

читање

март-април

Page 175: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

175

писање

игра улога

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник са радним листовима

аудио-визуелна средства

интернет

речник

Српски језик

Економска група предмета

активност на часу (задаци отвореног и затвореног типа)

само-оцењивање и оцењивање од стране другoг ученика

писмени задаци

тест (диктат)

домаћи задаци

Бр. ТЕМА

модул/областЦИЉЕВИ

Фонд/тип часа

број

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада

писменизадаци

Стандарди

2.СТ.2.1.4.

2.СТ.2.2.5.

2.СТ.2.3.4.

2.СТ.2.4.2.

2.СТ.2.5.4

Page 176: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

176

10.

Испољи креативност

Be creative

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да говоре о познатимличностима из области историје, науке, јавног икултурног живота,уметности

оспособљавање ученика да презентују тему изживота познатих личности

увежбавање употребе индиректногговора,партиципских клауза,детерминатора(all,each,very,every,few,little);заменица(повратних,показних и присвојних) –pronouns(reflexive,possessive,demonstrative)

обнављање употребе инфинитива и конструкцијаса инфинитивом

7 - 4 3 3

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Време реализације

да одржи краћу презентацију на изабрану тему о познатимличностима из области историје , науке, јавног и културногживота

правилно употреби облике индиректног говора

користи правилно облике инфинитива и конструкције саинфинитивом

индивидуални

фронтални

рад у пару

рад у групама

комуникативна

разговор

усмено излагање

слушање

читање

писање

игра улога

април

Page 177: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

177

Наставна средства Корелација са другимпредметом

Праћење и оцењивање

уџбеник са радним листовима

аудио-визуелна средства

интернет

речник

Српски језик

Историја

Историја уметности

активност на часу (задаци отвореног и затвореногтипа)

само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика

писмени задаци

тест (диктат)

домаћи задаци

Бр. ТЕМА

модул/областЦИЉЕВИ

Фонд/тип часа

број

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада

писменизадаци

Стандарди

2.СТ.2.1.1.

2.СТ.2.2.4.

2.СТ.2.3.5.

2.СТ.2.4.5.

2.СТ.2.5.5.11.

Пословниенглески језик

Business Englishclasses

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да говоре о стручнимтемама из економске групе предмета

оспособљавање ученика да презентују тему изекономске групе предмета 25 - 13 12 -

Page 178: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

178

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:

Облик рада Методе рада Време реализације

да одржи краћу презентацију на изабрану тему из економскегрупе предмета

правилно употреби облике индиректног говора

користи правилно облике инфинитива и конструкције саинфинитивом

индивидуални

фронтални

рад у пару

рад у групама

комуникативна

разговор

усмено излагање

слушање

читање

писање

игра улога

мај - јун

Наставна средства Корелација са другимпредметом

Праћење и оцењивање

аудио-визуелна средства

интернет

речник

Српски језик

Економска група предмета

активност на часу (задаци отвореног и затвореногтипа)

само-оцењивање и оцењивање од стране другoгученика

писмени задаци

тест (диктат)

домаћи задаци

Page 179: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

179

Средњи ниво

1. Област језичке вештине - СЛУШАЊЕ2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота и делатности.

2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више са/говорника у приватном, образовном и јавном контексту.

2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико је излагање јасно и добро структурирано.

2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених јасно и стандaрдним језиком.

2. Област језичке вештине - ЧИТАЊЕ2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног контекста.

2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је близак.

2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци.

2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, проспекти, формулари).

2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у комe се износе мишљења, аргументи и критике (нпр.новински чланци и стручни текстови).

2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа.

3. Област језичке вештине - ГОВОР2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у дискусију на теме како од личног интереса, тако и оне о свакодневном животу.

2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору.

2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у установама и на јавним местима).

2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства.

2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења или струке.

2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл.

2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, традицијом и обичајима свог и других народа.

Page 180: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

180

4. Област језичке вештине - ПИСАЊЕ2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље.

2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе.

2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних интересовања и искустава.

2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног искуства, приватног, образовног и јавног контекста.

2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, резимира, сажима) у вези са кратким и/или једноставним текстом из познатих областикоји чита или слуша.

5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл.

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура.

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор.

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри.

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, обичајима и веровањима своје земље и земље чијијезик учи.

Page 181: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

181

ИСТОРИЈА – Други разредОбразовни профил Економски техничар, финансијски техничар

Предмет Историја

Разред Други

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Уџбеник, стручна литература, родослови, историјски атлас, текстови са интернета

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

Стандарди

1. Свет у другој половини 19. и почетком20. века

1. Упознавање ученика са водећимсилама света и њиховомимперијалистичком политиком.

Упознавање ученика са научним,привредним и културним развојем.

93 6

2.ИС.1.1.1.

2.ИС.1.1.3.

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.2.4.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 182: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

182

1. Ученици ће умети да објасне суштину политикевеликих сила која је изазвала највећи рат у историјидо тад, Први светски рат.

Ученици ће знати главна научна и техничка открића,која су довела до наглог развоја – Другаиндустријска револуција.

Фронтални

Групни

Индивудални

Комбиновани

Монолошки

Дијалошки

Рад са текстом, реферат

комбиновани

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

Стандарди

2. Срби и њихови суседи у другојполовини 19. и почетком 20. века.

2. Упознавање ученика саекономским, друштвеним иполитичким развитком обновљенесрпске државе у другој половини 19.и почетком 20. века.

Упознавањ ученика са историјомсрпског народа у Хабзбуршкојмонархији.

14 5 9

2.ИС.1.1.2.

2.ИС.2.1.3.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.1.

2.ИС.1.3.2.

2.ИС.1.3.4.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

2. Ученици ће знати о двема српским династијама ивладарима који им припадају.

Ученици ће знати о ослободилачким ратовимасрпске државе и које земље су у њима ослобођене.

Фронтални

Групни

Индивудални

Монолошки

Дијалошки

Рад са текстом, реферат

октобар

Page 183: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

183

Ученици ће разумети основе привредне обновеСрбије засноване на слободном сељаштву ипочецима капиталистичке привреде.

Разумеће историјске прилике у којима се развијаоонај део српског народа који је живео у оквиримаХабзбуршке монархије.

Комбиновани комбиновани

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

Стандарди

3. Први светски рат и револуција уРусији

3. Упознавањ ученика са узроцима иповодима избијања Првог светскограта.

Упознавање ученика са главнимфронтовима и биткама Првог светскограта.

9 3 6

2.ИС.1.1.3.

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.7.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

3. Ученици ће разумети и умеће да објасне шта јеузрок а шта повод Првог светског рата.

Ученици ће умети да покажу на историјској карти ида опишу главне фронтове и битке Првог светскограта

Фронтални

Групни

Индивудални

Комбиновани

Монолошки

Дијалошки

Рад са текстом, реферат

комбиновани

новембар

Page 184: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

184

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

4. Свет између два светска рата4. Упознавање ученика са главнимполитичким покретима иидеологијом прве половине 20. века. 10 4 6

2.ИС.1.1.1.

2.ИС.2.1.3.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.7.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

4. Ученици ће умети да објасне суштину политичкихпокрета: фашизма, нацизма, стаљинизма.

Фронтални

Групни

Индивудални

Комбиновани

Монолошки

Дијалошки

Рад са текстом, реферат

комбиновани

децембар, јануар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Page 185: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

185

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

5. Југославија између два рата 5. Упознавање ученика са настанкоми политичким уређењемјугословенске државе између двасветска рата.

Упознавање ученика са националнимодносима и главним политичкимдогађајима и процесима уКраљевини СХС, Југославији.

6 2 4

2.ИС.1.1.1.

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.1.

2.ИС.1.3.2.

.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

5. Ученици ће знати и разумети основе уставногпоретка прве Југославије: монархија,централистичко- унитарна држава, капиталистичкапривреда.

Ученици ће знати да су национални односи узрок игенератор главних политичких збивања и кризаКраљевине.

Фронтални

Групни

Индивудални

Комбиновани

Монолошки

Дијалошки

Рад са текстом, реферат

комбиновани

фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Page 186: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

186

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст. Стандарди

6. Други светски рат. 6. Упознавање ученика са узроцима иповодом избијања Другог светскограта.

Упознавање ученика са главнимфронтовима и биткама Другогсветског рата које су довеле допобеде антифашистичке коалиције.

5 2 3

2.ИС.1.1.3.

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.7.

2.ИС.1.3.4.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

6. Ученици ће знати и разумети да су тежње силаТројног пакта за светском владавином изазваленајвећи рат у историји

.Ученици ће знати на којим фронтовима и у којимгиткама је решен исход рата.

Фронтални

Групни

Индивудални

Комбиновани

Монолошки

Дијалошки

Рад са текстом, реферат

комбиновани

март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Page 187: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

187

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

Стандарди

7. НОР и грађански рат у Југославији 7. Упознавање ученика саоколностима које су довеле донапада на Југославију, априлскограта, окупације и поделе Југославије.

Упознавање ученика са настанком иоколностима у којима су деловалиантифашистички покрети уЈугославији.

9 3 6

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.4.

2.ИС.1.3.7.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

7. Ученици ће знати каква је била судбинајугословенске државе у Другом светском рату.

Ученици ће разумети који су узроци и идеолошкеразлике довеле до трагичних сукоба између дваглавна антифашистичка покрета што је изазвалокрвав грађански рат.

Ученици ће умети да објасне основе усташкеидеологије и њен геноцидни карактер који је довеодо затирања Срба, Јевреја и Рома у НДХ.

Фронтални

Групни

Индивудални

Комбиновани

Монолошки

Дијалошки

Рад са текстом, реферат

комбиновани

април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Page 188: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

188

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

8. Послератни свет.8. Упознавање ученика са главнимисторијским процесима иорганизацијама у послератном свету.

5 2 3

2.ИС.1.1.4.

2.ИС.1.3.1.

2.ИС.1.3.2.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

8. Ученици ће разумети и умети да објасне да јенастанак блокова и блоковска конфронтацијасуштина послератне историје.

Фронтални

Групни

Индивудални

Комбиновани

Монолошки

Дијалошки

Рад са текстом, реферат

комбиновани

мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.Стандарди

9. Југославија после рата 9 Упознавање ученика са главнимисторијским процесима упослератном периоду Југославије. 7 3 4

2.ИС.1.2.4.

2.ИС.1.3.1.

2.ИС.1.3.2.

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 189: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

189

9. Ученици ће разумети и умети да објасне шта јекулт личности и националне поделе које су суштинапослератне историје Југославије.

Фронтални

Групни

Индивудални

Комбиновани

Монолошки

Дијалошки

Рад са текстом, реферат

комбиновани

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

историјски атлас, виде оамтеријал српски језик и књижевност,социологија, географија

усмено, домаћи задаци, активност на часу

Page 190: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

190

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Други разредОбразовни профил Eкономски техничар, Финансијски техничар

Предмет Физичко васпитање

Разред Други

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Група аутора:Методика физичке културе, Београд,Факултет спорта и физичке културе

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбеУтврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Атлетика Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика

Развијање и усавршавањемоторичкох способностиумења и навика

Очување и унапређивањездравља

Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време

20 12 8

Page 191: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

191

Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да:

●савлада терминологију и техникутрчања,

●самостално обавља и прати рад свогорганизма на физички напор

●научи технику дисања

●усклади ритам трчања и дисања

● примени вежбе истезања и опуштања

Индивидуални

Групни

фронтални

дијалошка

демонстрација

практично вежбање

Септембар

Октобар

Април

Мај

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

штоперица

метар

сталак

грађанско васпитање-хуманост солидарност ,лепопонашање,толеранција,позитивна личност

●српски језик и књизевност-култура говора,правилно илепо изражавање,дијалози,

енглески језик-спортскалитература на енглеском језику

праћење остварености исхода

извештаји о извршеним мерењима

тестови практичних вештина

Page 192: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

192

,интернет информације иапликације везане заспорт,спортови

хемија-здрава исхранавода,здрава животна средина

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

2. Спорска гимнастика-партерна

Допринос задовољењу основнихпсихофизичких, социјалних потребаученика

Развијање и усавршавањемоторичкох способности умења инавика

Очување и унапређивање здравља

Оспособљавање за самостално,групно вежбање у слободно време

Формирање позитивног односапрема физичким активностим

Развијање окретности

Позитивно деловање вежбама на

8 5 3

Page 193: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

193

постуру тела

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да

Савлада основние технике:колута,равнотеже,поскока,скокова,окрета,држањетела,

кроз покрете изразе емоције, искуства, осећај залепо и креативно

Развија координацију покрета гипкост,еластичност

Савлада вежбе

упозна мере безбедности приликом вежбања

развије способност помагања другим особама утоку вежбања

Ради самостално

Индивидуални

Групни

фронтални

дијалошка

демонстрација

практично вежбање

децембар

јануар

фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

струњаче

греда

психологија-развијање позитивнеличности

социјализација,комуникација,толеранција

●грађанско васпитање-хуманост

праћење остварености исхода

извештаји о извршеним мерењима

тестови практичних вештина

Page 194: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

194

солидарност ,лепо понашање,толеранција,позитивна личност

●српски језик и књизевност-култураговора,правилно и лепоизражавање,дијалози,

●енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт,

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

3. Спорска игра-одбојка,кошарка,стони тенис ,мали фудбал

Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика

Развијање и усавршавањемоторичкох способностиумења и навика

Очување и унапређивањездравља

Оспособљавање за

32 22 10

Page 195: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

195

самостално, групно вежбањеу слободно време

Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Уценици су у стању да

Савладају основну технику игре

Знају основне елементе технике

Познају основна начела у нападу и одбрани

Науче правила игре

Развију осећај за спортску културу (фер плеј,културу навијања толеранцију)

Усвоје тимски рад

Рад у групи

Фронтални

Индивидуални

дијалошка

демонстрација

практично вежбање

октобар

новембар

децембар

јануар

фебруар

март

април

мај

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 196: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

196

Одбојкашка лопта

Кошаркашка лопта

Рекети и лоптице

Мрежа

Пиштаљка

психологија-развијање позитивнеличности

социјализација,комуникација,толеранција

● грађанско васпитање-хуманостсолидарност ,лепо понашање,толеранција,позитивна личност

● српски језик и књизевност-култураговора,правилно и лепоизражавање,дијалози,

● енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт,

праћење остварених исхода

извештаји о извршеним мерењима и оценамадобијених тим мерењима

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

4. Елементарне игре

плесови

народна кола

Вијача

лопте

Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потрба ученика

Развијање и усвршавањемоторичкох способностиумења и навика

Очување и унапређивање12 7 5

Page 197: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

197

здравља

Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време

Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученици су способни да

Савладају технику извођења

Развију координацију

Побољшају музикалност и осећај за ритам

Усвоје основну терминологију физичкекултуре

схватаје сврху и циљ физичке културе

Развију и одрже антропмоторијскеспособности

Самостално изводе покрет

Хигијена тела

Групни

Индивидуални

Фронтални

дијалошка

демонстрација

практично вежбање

јануар

фебруар

март

април

мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

вијаче психологија-развијање позитивнеличности

праћење остварености исхода

Page 198: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

198

обручеви

лопте

музика

социјализација,комуникација,толеранција

●грађанско васпитање-хуманостсолидарност ,лепо понашање,толеранција,позитивна личност

●српски језик и књизевност-култураговора,правилно и лепоизражавање,дијалози,

●енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт,спортови

степен савладаности елемената

осећај за ритам

музику

координација

Page 199: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

199

МАТЕМАТИКА – Други разред

Образовни профил Економски техничар, Финансијски техничар

Предмет Математика

Разред Други

Годишњи фонд часова 108

Недељни фонд часова 3

Литература С. Огњановић, Ж. Ивановић : Збирка решених задатака из математике 2, Круг

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

1. Степеновање и кореновање(2МА.1.1.2.,2МА.2.1.2.,2МА.3.1.1.)

Проширивање знања изстепеновања и кореновања узпримену стечених знања изобласти трансформацијаалгебарских изразаУпознавање са степеномфункцијом и њеним особинама

19 / 12 7 3 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Користити дефиницију и особине степена санегативним изложиоцем у решавању проблемаПрименити својства степена са целим изложиоцем насређивање изразаКористити стандардни облик записа броја заизрачунавање бројевних изразаОбјаснити појам и навести својства n-тог коренаУспоставити однос између степена са рационалнимизложиоцем и n-тог коренаПрименити својства степена са рационалнимизложиоцем на израчунавање и/или сређивањеизраза

ФронталниИндивидуални

ДијалошкаМонолошко-дијалошка Септембар, октобар

Page 200: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

200

Рационалисати именилац разломкаКомплексан број и oпеpације са комплекснимбројевима

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Дидактички материјал Рачунарство и информатика Усмено излагањеПисменa проверa знањаАктивност на часуДомаћи задатци

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.ублоку

2. Квадратна једначина и квадратнафункција(2МА.1.1.5.,2МА.1.1.6.,2МА.2.1.7.,2МА.3.1.5., 2МА.3.1.6.)

Проширивање знања о скуповимабројеваПроширивање знања о особинамафункцијаУпознавање са експоненцијалном илогаритамском функцијом

27 / 16 11 3 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Решити непотпуне потпуне квадратне једначине у скупуреалних и комплексних бројеваДискутовати природу решења квадратне једначинеПрименити растављање квадратног тринома на чиниоце нарешавање различитих задатакаПрименити Вијетова правила на решавање проблемаРешити једначине које се сменом своде на квадратнеРешити ирационалне једначинеРешити систем линеарне и квадратне једначинеРешити систем две квадратне једначине

ФронталниИндивидуални

ДијалошкаМонолошко-дијалошка

Октобар, новембар,децембар,

јануар

Page 201: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

201

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

3. Логаритамска и експоненцијална функција(2МА.1.3.2., 2МА.2.1.6., 2МА.3.1.5.)

Упознавање саекспоненцијалном илогаритамском функцијом

17 / 12 5 3 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Испитати особине експоненцијалнефункцијеРешити експоненцијалну једначинуРешити експоненцијалну неједначинуОбјаснити појам логаритма и правилалогаритмовањаИспитати особине логаритамске функцијеРешити логаритамску једначину инеједначину

ФронталниИндивидуални

ДијалошкаМонолошко-дијалошка Фебруар, март,

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Дидактички материјалРачунарска техника

Рачунарство и информатика Усмено излагањеПисменa проверa знањаАктивност на часуДомаћи задаци

Испитати особине квадратне функције и скицирати њенграфикРешити квадратну неједначину

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Дидактички материјалРачунарска техника

Рачунарство и информатика Усмено излагањеПисменa проверa знањаАктивност на часуДомаћи задаци

Page 202: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

202

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

4. Елементи тригонометрије(2МА.1.3.2., 2МА.1.2.7., 2МА.2.1.3.,2МА.2.2.5., 2МА.3.2.5.)

Стицање основних знања изтригонометрије 33 / 21 12 3 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Дефинусати тригонометријске функције оштрог углаправоуглог троуглаРешити правоугли троугаоНавести основне тригонометријске идентитете икористити их у трансформацији изразаПовезати меру угла дату у степенима и радијанимаКористити тригонометријску кружницу за приказивањевредности тригонометријских функција било ког углаКористити тригонометријску кружницу за одређивањеособина тригонометријских функцијаОдредити вредност тригонометријских функција било когугла свођењем на тригонометријске функције оштрог углаСкицирати графике основних тригонометријских функцијаАнализирати основне особине тригонометријскихфункцијаРешити тригонометријску једначинуАдиционе теоремеПримена синусне и косинусне теореме

ФронталниИндивидуални

ДијалошкаМонолошко-дијалошка Април, мај, јун.

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Дидактички материјалКалкулатор

Рачунарство и информатика Усмено излагањеПисменa проверa знањаАктивност на часуДомаћи задаци

Page 203: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

203

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Други разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар

Предмет Основи економије

Разред други

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Основи економије за други разред - Драгољуб Драгишић, Богдан Илић, Бранко Медојевић, Милован Павловић

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Робни проиѕвођач и његоварепродукција

стицање знања о карактеристикама иправилностима репродукције робногпроизвођача

упознавање ученика са основнимпојмовима и процесима у свакодневномживоту

стицање основних знања о мотивима ипоказатељима пословног успеха робногпроизвођача

20 - 6 14 - - -

ИсходиОблик рада Методе рада Време реализације

умети да разликује појам робног произвођача од појманатуралног произвођача

знати да одреди карактер фактора производње у

фронтални

групни

монолошко дијалошка

дијалошка

септембар

октобар

Page 204: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

204

капиталистичкој робној привреди

уочавати функционалну повеѕаност између обимапроиѕводње и ангажованих фактора производње

умети да објасни процес производње вредности ипорекло вишка вредности

моћи да објасни процес акумулације и анализираначине њене употребе

умети да објасни утицај обрта и кружног кретањакапитала и препозна ове процесе у пракси

дефинисати и разликовати категорије трошковапроизводње

схватити значај профита као основног мотива пословањакапиталистичког предузећа

моћи да објасни показатеље пословног успеха робногпроиѕвођача

индивидуални

рад у пару

метода демонстрације новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

штампани материјал

шеме

примери за вежбање

пословна економија

рачуноводство

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Page 205: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

205

2. Национални доходак као материјалнаоснова расподеле у савременојпривреди

разумевање различитих основа ѕаучешће у расподели националногдохотка

стицање знања о расподелинационалног дохотка у савременојробној привреди

упознавање ca појмом капитала изначајем појединих обликакапитала ѕа раѕвој тржишнепривреде

стицање знања о основнимоблицима капитала и дохоцимакоји се присвајају по основу њих

разумевање утицаја закона крупнеробне производње на карактер иструктуру доходака

32 - 10 22 - - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

знати да дефинише различите својинске облике идохотке у савременој робној привреди и да уочињихов значај у тржишној привреди

умети да разликује најамнину, као доходак од радаод профита, камате, дивиденде и ренте као обликасвојинских доходака

знати да разликује облике пласмана капитала ињихове дохотке

умети да анализира дохотке у савременој робнојпривреди и објасни њихову друштвено-економскусуштину

моћи да објасни утицај закона крупне робнепроизводње на карактер и структуру појединихдоходака

фронтални

групни

индивидуални

рад у пару

монолошко дијалошка

дијалошка

метода демонстрације

текст метода

новембар

децембар

јануар

фебруар

март

Page 206: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

206

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

штампани материјал

шеме

примери за вежбање

пословна економија

финансијско пословање

основи финансија

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

тест

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Основне карактеристике процесарепродукције у савременом друштву

стицање знања о основнимкарактеристикама друштвенерепродукције у савременомдруштву

уочавање савременихинтеграционих процеса у привреди

стицање знања о основнимпитањима друштвено-економскогкарактера привреде прелазногпериода

20 - 6 14 - - -

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

уочити промене у друштвено –економској структурисавременог друштва изазване техничко –технолошком револуцијом

умети да објасни карактеристике нове поделе рада,монополе и процесе интернационализацијепроиѕводње и капитала

знати да објасни глобализацију и друге

фронтални

рад у пару

монолошко дијалошка

дијалошка

текст метода

април

мај

јун

Page 207: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

207

интеграционе промене у савременом друштву

знати да објасни економске функције државе

моћи да анализира промене положаја радника усавременом друштву

разликовати обележја друштвено-економскетранзиције

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

штампани материјал

стучни текстови

радови ученика

пословна економија

основи финансија

усмено излагање

активност на часу

семинарски радови

Page 208: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

208

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ - Други разред – Допунска настава

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Допунска настава Превазилажење потешкоћа усавладавању делова програма

Унапређење постигнућа уодређеној наставној области

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању да:

дефинише кључне појмове примени научено на конкретне

ситуације попуни документацију

индивидуални групни

монолошко дијалошка рад на тексту

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

текстуална усмено излагање тест

Page 209: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

209

OСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Други разред - Додатна настава

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

Додатна настава (припреме затакмичења):• II разред - Меморијалнотакмичење "ДраганаБогдановић"

Да се вежбају тежи задаци Да се помогне повезивање теорије и

конкретних ситуација, задатака Припрема ученика за Републичко

такмичење Да се објасни градиво шире него што је

наставним програмом предвиђено Да се помогне самосталан истраживачки

рад ученика Да се користи стручна литература и за

више школе и факултете

10

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању: Примењује и анализира проблемске задатке Самостално формулише проблеме и проналази

више адекватних решења истог проблема Да повеже одговарајућу теорију и задатке Да примени научено на посебне ситуације Да анализира појаве и критички се осврне на њих Да врши самостална истраживања

Индивидуални Групни

монолошка дијалошка демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање Задаци са претходно одржаних

Републичких такмичења

Пословна економија Математика Рачуноводство Статистика

усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Page 210: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

210

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА – Други разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар

Предмет Пословна економија

Разред други

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Пословна економија за други разред економске школе, Светлана Кисић и Мира Павловић

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

1. Дефинисање појма функције Разумевање значаја функцијаСхватање улогe функција 1 / / 1 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни функцијуЗнати да објасни значај функцијаУмети да објасни примену функција

фронтални монолошко дијалошка септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбениксвеска

Основи економије усмено излагањетестактивност на часудомаћи задатак

Page 211: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

211

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

2. Диференцирање функција упредузећу

Схватање улоге функција у предузећуРазликовање функција у предузећуРазликовање задатака и носиоца функција упредузећуРазумевање појма делокруг рада, радно место иорганизационе јединице предузећа

1 / / 1 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Знати да објасни поделу функција у предузећуУмети да наброји функције у предузећуРазликовати послове, задатке и носиоце функција у предузећуЗнати да објасни делокруг рада, радно место и организационејединице у предузећу

фронталнигрупни монолошко дијалошка

комбинованасептембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивањеуџбениксвеска

Основи економије усмено излагањеактивност на часутестдомаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

3. Функција планирања Разумевање значаја функције планирањаСхватање улоге функције планирањаРазкликовање врста планова унутар

1 / / 1 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни значај функције планирањаЗнати да објасни организацију функције планирањаРазликовати планове према различитим критеријумима

фронталнигрупни

монолошко дијалошкакомбинована октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбениксвеска

Основи економије усмено излагањетест

Page 212: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

212

активност на часудомаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

4. Производна функција Разумевање појма производне функцијеРазликовање појединачне, масовне, серијске иаутоматске производњеРазумевање плана производње, припремепроизводње и контроле производње

10 / 4 6 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни значај производњеЗнати да објасни разлике између појединачне, масовне,серијске и аутоматске производњеУмети да објасни примену плана производње, припремупроизводње и контролу производње

фронталнигрупни

монолошко дијалошкакомбинована октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбениксвеска

Основи економијеРачуноводство

усмено излагањеактивност на часутестдомаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

5. Набавна функција Разумевање појма и значаја набавкеРазликовање начела набавне политикеРазумевање различитих категорија залихаУтврђивање калкулацијеСхватање сарадње набавне функције са осталимфункџијама у предузећу

11 / 3 8 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 213: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

213

Умети да објасни појам и значај набавкеЗнати да објасни различите категорије залихаУмети да објасни поступак утврђивања набавне ценеРазумети сарадњу набавне функције са осталим функџијамау предузећу

фронталнигрупни

монолошко дијалошкакомбинована новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбениксвеска

Основи економијеРачуноводство

усмено излагањеактивност на часутестдомаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

6. Продајна функција Разумевање појма и значаја продајне функцијјеСхватање задатака продајне функцијјеРазумевање разраде плана продајеУтврђивање продајних ценаРазликовање елемената купопродајног уговораи показатеља анализе продајне функцијјеСхватање сарадње продајне функцијје саосталим функџијама у предузећу

13 / 4 9 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни појам и значај продајеЗнати да објасни задатке продајне функцијеУмети да објасни поступак разраде плана продајеУмети да објасни поступак утврђивања продајне ценеРазликовати битне и остале елементе купопродајног уговораРазумети анализу продајне функцијеРазумети сарадњу продајне функције са осталим функцијамау предузећу

фронталнигрупни

монолошко дијалошкакомбинована

децембарјануар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбениксвеска

Основи економијеРачуноводство

усмено излагањеактивност на часутест

Page 214: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

214

домаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

7. Складишна функција Разумевање појма и значаја складишнефункцијеСхватање задатака складишне функцијеРазумевање принципа организације складиштаСпознаја документације која прати пријем ииздавање из складиштаСхватање значаја складишне документације иевиденције

5 / 1 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни појам и значај складишне функцијеЗнати да објасни принципа организације складиштаУмети да објасни поступак израде и попуњавањадокументације при складиштењуУмети да објасни еевиденцију у складиштуРазумети анализу складишне функцијеРазумети сарадњу складишне функције са осталимфункџијама у предузећу

фронталнигрупни

монолошко дијалошкакомбинована

фебруармарт

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбениксвеска

Основи економијеРачуноводство

усмено излагањеактивност на часутестдомаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

8. Транспортна функција Разумевање појма и значаја транспортнефункцијеСхватање транспортног осигурања идокументације при евиденцији у транспорту

5 / 1 4 / / /

Page 215: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

215

Разумевање коришћења средстава транспортаСхватање значаја анализе транспортне функције

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни појам и значај транспортне функцијеЗнати да објасни коришћење средстава транспотаУмети да објасни транспортно осигурањеУмети да објасни документацију при еевиденцији утранспортуРазумети анализе транспортне функцијеРазумети сарадњу транспортне функције са осталимфункџијама у предузећу

фронталнигрупни

монолошко дијалошкакомбинована

мартаприл

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбениксвеска

Основи економије усмено излагањеактивност на часутестдомаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

9. Финансијско рачуноводственафункција

Разумевање појма и значаја финансијскефункцијјеСхватање организације финансијске функцијеРазумевање послова финансијске функцијеСхватање значаја анализе финансијске функцијје

5 / 1 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни појам и значај финансијске функцијеЗнати да објасни послове финансијске функцијеУмети да објасни документацију при евиденцијиЗнати упоредити организацију финансијске функцијје умалим, средњим и великим предузећимаРазумети сарадњу финансијске функције са осталимфункџијама у предузећу

фронталнигрупни

монолошко дијалошкакомбинована април

Page 216: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

216

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбениксвеска

Основи економијеРачуноводство

усмено излагањедомаћи задатактестдомаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

10. Кадровска функција Разумевање појма и значаја кадровскефункцијјеСхватање организације кадровске функцијеСхватање кадровске документације иевиденције

5 / 2 3 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни појам и значај кадровске функцијеУмети да објасни документацију при евиденцији у кадровскефункцијеОбјаснити организацију кадровске функцијеРазумети сарадњу кадровске функције са осталимфункџијама у предузећу

фронталнигрупни

монолошко дијалошкакомбинована мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбениксвеска

Основи економијеРачуноводство

усмено излагањеактивност на часутестдомаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

11. Функција контроле Разумевање појма и значаја функције контролеСхватање послова функције контролеРазумевање послова и метода техничке и

5 / 1 4 / / /

Page 217: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

217

економске контроле

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни појам и значај функције контролеУмети да разликују методе техничке и економске контролеЗнати да објасни послове функције контролеРазумети сарадњу функције контроле са осталим функџијамау предузећу

фронталнигрупни

монолошко дијалошкакомбинована мај

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбениксвеска

Основи економије усмено излагањеактивност на часутестдомаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

12. Функција истраживања и развоја Разумевање појма и значаја функцијеистраживања и развојаСхватање задатка и организације функцијеистраживања и развојаСхватање значаја сарадње функцијеистраживања и развоја са другим функцијама упредузећу

5 / 1 4 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да објасни значај функције истраживања и развојаЗнати да објасни домете функције истраживања и развоја

Умети да објасни улогу фундаменталних и примењенихистраживањаУмети да објасни развојно истраживачки радЗнати да објасни организацију рада функције истраживања иразвоја

фронтални монолошко дијалошкакомбинована

септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 218: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

218

уџбениксвеска

Основи економије усмено излагањеактивност на часутестдомаћи задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

13. Општи послови у предузећу Разумевање појма и значаја општих послова упредузећуСхватање административно-стручних пословаРазумевање послова обезбеђења средставаРазумевање послова заштите радне снаге

3 / / 3 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да наведе и објасни опште послове у предузећуЗнати да објаснити административно-стручне послове, пословеобезбеђења средстава и послове заштите радне снаге

фронталнигрупни

монолошко дијалошкакомбинована јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбениксвеска

Основи економије усмено излагањеактивност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

14. Предузеће у посебним условимаРазумевање пословања предузећа у посебнимусловима. 2 / 1 1 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Разликовати посебне услове у којима предузеће може дапослује.

фронталнигрупни

монолошко дијалошкакомбинована јун

Page 219: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

219

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбениксвеска

Основи економије усмено излагањеактивност на часу

Page 220: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

220

РАЧУНОВОДСТВО – Други разредОбразовни профил Економски техничар

Предмет Рачуноводство

Разред Други

Годишњи фонд часова 36 теорија + 72 вежбе + 30 настава у блоку

Недељни фонд часова 2+1

Литература Рачуноводство за 2. раз.економ.шк. ЗУНС, 2015 – 13 издање, Вера Познанић Леко

Збирка тестова и задатака са решењима из рачуноводства за други разред економске школе, ВалентинаМалешевић, Вера Коџо, Завод за уџбенике.

Аналитички контни план, Савез рачуновођа и ревизора Србије

Закон о рачуноводству,

МРС

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Утицај пословних промена на билансстања

Оспособљавање за евидентирањепословних промена 6 0 4 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

разликовати пословне промене

евидентирати пословне промене,

фронтални рад,

групни рад,

монолошка,

дијалошка,

септембар

Page 221: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

221

анализирати утицај пословних промена на билансстања

рад у пару,

индивидуaлни

рад на тексту,

студије случаја

симулација

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме

наставни листићи,

документација

пословна економија,

пословна кореспонденција

усмено излагање,

тест

активност на часу,

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Двојно књиговодство и пословнепромене двојног књиговодства

Оспособљавање за евидентирањепословних промена у пословнимкњигама

15 6 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Препознавати и разликовати пословне књиге

Евидентирати пословне промене у књигама

фронтални рад,

групни рад,

рад у пару,

индивидуaлни

монолошка,

дијалошка,

рад на тексту,

студије случаја

симулација

октобар

новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 222: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

222

шеме,

наставни листићи,

документација

пословна економија

усмено излагање,

активност на часу,

тест знања

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Расходи и приходи Оспособљавање за евидентирањерасхода и прихода 9 6 3 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

схватити појам и значај расхода и прихода

умети да рачуноводствено спроведе процедуруевидентирања расхода и прихода

фронтални рад,

групни рад,

рад у пару,

индивидуaлни

монолошка,

дијалошка,

рад на тексту,

студије случаја

симулација

новембар

децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме,

наставни листићи,

документација

пословна економија усмено излагање,

активност на часу,

писмени задатак

Page 223: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

223

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Временска разграничења расхода иприхода

Оспособљавање за евидентирањевременских разграничења 6 0 4 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

уочити основне карактеристике временскихразграничења

књиговодствено евидентирати временскаразграничења

разликовати временска разграничења

фронтални рад,

групни рад,

рад у пару,

индивидуaлни

монолошка,

дијалошка,

рад на тексту,

студије случаја

симулација

децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме,

наставни листићи,

документација

пословна економија усмено излагање,

активност на часу,

тест знања

Page 224: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

224

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Утврђивање резултата пословањауслужног предузећа

Спровођење закључивања пословнихкњига и утврђивања финансијскогрезулатата

18 0 12 6 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Закључивати књиге

Утврђивати финансијски резултат

Саставити закључни лист

познавати структуру биланса успеха,

моћи да сагледа ефекат прихода и расхода,

умети да састави биланс успеха,

умети да објасни процедуру утврђивања ирасподеле резултата пословања,

фронтални рад,

групни рад,

рад у пару,

индивидуaлни

монолошка,

дијалошка,

рад на тексту,

студије случаја

симулација

децембар

јануар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме,

наставни листићи,

документација

пословна економија усмено излагање,

активност на часу,

тест знања

писмени задатак

Page 225: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

225

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. Једнообразно књиговодство Стицање основних знања о потребипримене контног оквира 9 0 6 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

познавати структуру контног оквира,

примењивати контни оквир

фронтални рад,

групни рад,

рад у пару,

индивидуaлни

монолошка,

дијалошка,

рад на тексту,

студије случаја

симулација

јануар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме,

наставни листићи,

документација

усмено излагање,

активност на часу,

писмени задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

7. Евиденција основних средстава Схватање евиденције основнихсредстава 39 0 13 26 2

Page 226: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

226

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Уочити појам и врсте осносних средстава

Разликовати начине прибављања и отуђивањаосновних средстава

Разликовати документацију

Евидентирати прибављање и отуђивање основнихсредстава

Евидентирати амортизацију

фронтални рад,

групни рад

монолошка,

дијалошка,

фебруар

март

април

мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

МРС,

Закон о рачуноводству,

Пословна економија

Основи економије

усмено излагање,

активност на часу,

писмени задатак

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8. Евиденција дугорочнихфинансијских пласмана

Стицање основних знања појму и значајуфинансијских пласамна 6 4 2 0

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

уочити појам и значај финансијских пласмана

разликовати врсте финансијских пласмана

евидентирати финансијске пласмане

фронтални рад,

групни рад,

рад у пару,

индивидуaлни

монолошка,

дијалошка,

рад на тексту,

студије случаја

март

април

Page 227: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

227

симулација

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

шеме,

наставни листићи,

документација

пословна економија активност на часу,

писмени задатак,

усмено излагање,

Блок настава

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

10. Настава у блоку Повезивање стечених теоријскихзнања са праксом и оспособљавањеза самосталан рад

30 30

Исходи Облик рада Методе рада Време реализацијеуочити повезаност стечених теоријских знања ирада у реалном предузећупроверити стечена теоријска знања и уочитиразлике у решавању појединих проблема у односутеорије и праксе,уочити корелацију са другим предметима,умети самостално да врши рачуноводственообухватање пословних промена

групни самостални рад ученика уз помоћпрофесора и ментора у предузећу

мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивањенаставни листићи пословна економија

пословна кореспонденцијадневник рада,праћење практичног рада,самостални практични рад ученика

Page 228: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

228

РАЧУНОВОДСТВО - Друга година - ДОПУНСКА НАСТАВА

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Допунска настава Да се објасни део градива којије ученику остао нејасан

Да се ученик оспособи дасамостално израђује задатке,анализира и решава конкретнеситуације

Да се помогне повезивањетеорије и конкретних задатака

36

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању:

Да понови и опише нејасно градиво Да повеже одговарајућу теорију и задатке Да примени научено на посебне ситуације

Индивидуални Групни

монолошка дијалошка демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Збирка Примери за вежбање

Пословна економија Основи економије Савремена пословна

кореспондеција

усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Page 229: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

229

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Други разредОбразовни профил Економски техничар, Финанскијски техничар

Предмет Савремена пословна кореспонденција

Разред Други

Годишњи фонд часова 108

Недељни фонд часова 1+2

Литература Е.Шарковић, М.Грујић, М. Стегеншек

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ. наст.

у блоку

1. Усавршавање техникарада са текстовима

Усвајање и примена „Word-а“ у куцањутексова

Стицање и примена знања изобликовања и форматирања текстова

9 5 1 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Моћи да на рачунару брзо и тачно уради препистекста

Умеће самосталне израде/обликовања текстa нарачунару

фронтални

индивидуални

илустративно-демонстративна

комбинована

практичан рад

септембар

јун

Page 230: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

230

Развијње осећаја за тачност у раду и естетику

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник

рачунар

табла

информатиком праћење практичног рада

тест практичних вештина

самостални практични рад

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часа

број часовау области вежбе

утврђивање обрада

писменизадаци

практ.наст.

практ. наст.

у блоку

2. Кореспонденција Усвајање основних знања о различитимврстама (пословне и службене)кореспонденције

Овладавање вештинама самосталне израде иобликовање различитих врста пословнихписама и службених дописа

Самостална израда образаца докумената уробном промету, јавних и приватних исправа

развијање осећаја за тачност и прецизност прираду

72 48 24

Page 231: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

231

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Овладавање самосталном израдом и обликовањемпословних писама уз поштовање начела савременепословне кореспонденције

умеће у изради табела, попуњавању различитих образаца,исправа и докумената у промету робе

Развијен осећај за тачност, прецизност и естетику у раду

Фронтални

индивидуални

рад у пару

разговор

рад на тексту

практичан рад

писани радови ученика

штампани радови уч.

демонстрација

септембар

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник

табла

рачунар

обрасци из радне мапе

српски језик и књижевност

информатика

рачуноводство

Активност на часу

Усмено излагање

праћење израде практичних радова

праћење писаних радова

Писмена провера знања

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

утврђивање обрада

писменизадаци

практ.наст.

практ. наст.

у блоку

3. Евиденција радниховавеза

Стицање практичних знања окоришћењу календара, роковника иадресара 3 2 1

Page 232: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

232

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Познавање самосталног и правилног коришћењакалендара, роковника и адресара у пословнесврхе

Фронтални

индивидуални

групни

монолошко-дијалошка

комбинована

практичан рад

септембар

јун

Наставна средства Корелација са другимпредметом

Праћење и оцењивање

уџбеник

рачунар

роковник, календар и адресар

информатика Активност на часу

Усмено излагање

праћење практичног рада

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

утврђивање обрада

писменизадаци

практ.наст.

практ. наст.

у блоку

4. Рад са странкама Усвајање основних знања о пословномбонтону у раду са странкама

Стицање знања и практична

примена пословног бонтона упословној кореспонденцији

3 2 1

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 233: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

233

Развијен осећај и вештине у комуникацији састранкама поштујући начела пословног бонтона

Знати да примени начела пословног бонтона упословној кореспонденцији

Умеће у изради молбе за радно место и CVa

Фронтални

индивидуални

групни

разговор

комбинована

практичан рад

септембар

јун

Наставна средства Корелација са другим

предметом

Праћење и оцењивање

уџбеник

стручна литература (посл. бонтон)

рачунар

свеске ученика

информатика

српски језик и књижевност

Активност на часу

Усмено излагање

Практични радови ученика (израда cv-a)

Бр. Тема/модул/област Циљеви Фонд/тип часа

бројчасова уобласти вежбе утврђивање обрада

писмен изадаци практ.

наст.

практ. наст.

у блоку

5. Састанци и записници Усвајање основних знања о врстама,припреми и вођењу пословногсастанка

Стицање теоријског и практичногзнања о кореспонденцији везаној за

пословне састанке

6 4 2

Page 234: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

234

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да припреми, организује и води пословнисастанак

Знати да самостално води записник

Фронтални

индивидуални

групни

монолошко-дијалошка

комбинована

практичан рад

писани радови ученика

септембар

јун

Наставна средства Корелација са другимпредметом

Праћење и оцењивање

уџбеник

табла

рачунар

свеске ученика

примери записника из праксе

Активност на часу

Усмено излагање

праћење практичног рада

Писани радови ученика

Бр. Тема/модул/

област

Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау

областивежбе

утврђивање обрада

писменизадаци

практ.Наст.

Практ. Наст.

У блоку

6. Кореспонденција иорганизација везана

за службена путовања

Стицање основних знања о припреми иорганизовању службеног путовања

Стицање теоријског и практичног знања

о писању путног налога и извештаја са3 2 1

Page 235: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

235

Бр. Тема/модул/

област

Циљеви Фонд/тип часа

број часовау области

вежбе утврђива њеобрада писменизадаци

практ.Наст.

Практ.Наст.

У

блоку

7. Поступак са поштом Стицање знања о начину пријема,разврставања и евидентирања поште

Практична примена стечених знања3 2 1

службеног путовања

Исходи Облик

рада

Методе рада Време

реализације

Умети да припреми и организује службено путовање

Знати да самостално попуни путни налог и напише извештај саслужбеног пута

Фронтални

Индивид.

монолошко дијалошка септембар

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник

табла

рачунар

обрасци налога за сл. пут

информатиком

рачуновадство

активност на часу

самостални практични рад

Page 236: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

236

Исходи Облик

рада

Методе рада Време

реализације

Знати да обави пријем и разврставање поште

Умети самостално да води евиденцију поште

Фронтални

Индивид.

Рад у пару

монолошко дијалошка

илустративно-демонстративна

практичан рад

септембар

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник

табла

рачунар

усмено излагање

активност на часу

тест практичних вештина

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области

вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.Наст.

Практ.Наст.

У

блоку

8. Коришћење средстававезе

Усвајање знања о правилној употребителефона, телефакса и интернета у пословању

Стицање знања о писању телефонске белешкеи потврде телефонског разговора 6 4 2

Исходи Облик рада Методе рада Време

Page 237: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

237

реализације

Познавање правилног коришћења телефона, рачунара (интернета) ителефакса у пословању

Самостално писање и слање поште (e - mail) пословном партнеру

Овладавање у састављању и потврђивању телефонског разговора

Фронтални

Индивид.

Рад у пару

монолошко дијалошка

илустративно-демонстративна

практичан рад

септембар

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник

телефон

рачунар (интернет)

информатика

српски језик и књижевност

усмено излагање

активност на часу

праћење практичног рада

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области

вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.Наст.

Практ.Наст.

У

блоку

9. Класификације иархивирање докумената

Усвајање теоријских знања о правилнојкласификацији и архивирању докумената

Практична примена стечених знања3 2 1

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Page 238: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

238

Умети да правилно класификује и архивира документа

Умети самостално да изради архиву

Фронтални

Индивид.

монолошко дијалошка

практичан рад септембар

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник

табла

рачунар

усмено излагање

активност на часу

праћење практичног рада

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.

ублоку

Додатна настава - припремаза такмичењe:

• II разред

Припрема ученика заШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕкроз:

вежбу у израдитакмичарских задатака

повезивање теорије иконкретних задатака

помоћ у самосталном раду икоришћењу литературе

10

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Page 239: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

239

Ученик ће бити у стању да: повеже и примени теоријске садржаје у

задацима за такмичење критички анализира и понуди добра

решења у изради задатака самостално саставља писане саставе у

посл.кореспонденцији примени научено у новим околностима

Индивидуални Групни

разговор рад на тексту демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање Задаци са претходно

одржаних школскохтакмичења

Пословна економија Рачуноводство Информатика и рачунарство

усмено излагање активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часаброј

часова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.

у блокуДодатна настава - припремаза такмичењe:

• II разред

Припрема ученика заШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕкроз:

вежбу у израдитакмичарских задатака

повезивање теорије иконкретних задатака

помоћ у самосталном раду икоришћењу литературе

10

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Page 240: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

240

Ученик ће бити у стању да: повеже и примени теоријске садржаје у

задацима за такмичење критички анализира и понуди добра

решења у изради задатака самостално саставља писане саставе у

посл.кореспонденцији примени научено у новим околностима

Индивидуални Групни

разговор рад на тексту демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање Задаци са претходно

одржаних школскохтакмичења

Пословна економија Рачуноводство Информатика и рачунарство

усмено излагање активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.

ублоку

Додатна настава - припремаза такмичењe:

• II разред

Припрема ученика заШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕкроз:

вежбу у израдитакмичарских задатака

повезивање теорије иконкретних задатака

помоћ у самосталном раду икоришћењу литературе

10

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Page 241: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

241

Ученик ће бити у стању да: повеже и примени теоријске садржаје у

задацима за такмичење критички анализира и понуди добра

решења у изради задатака самостално саставља писане саставе у

посл.кореспонденцији примени научено у новим околностима

Индивидуални Групни

разговор рад на тексту демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање Задаци са претходно

одржаних школскохтакмичења

Пословна економија Рачуноводство Информатика и рачунарство

усмено излагање активност на часу

Page 242: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

242

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.

ублоку

Додатна настава - припремаза такмичењe:

• II разред

Припрема ученика заШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕкроз:

вежбу у израдитакмичарских задатака

повезивање теорије иконкретних задатака

помоћ у самосталном раду икоришћењу литературе

10

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да: повеже и примени теоријске садржаје у

задацима за такмичење критички анализира и понуди добра

решења у изради задатака самостално саставља писане саставе у

посл.кореспонденцији примени научено у новим околностима

Индивидуални Групни

разговор рад на тексту демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање Задаци са претходно

одржаних школскохтакмичења

Пословна економија Рачуноводство Информатика и рачунарство

усмено излагање активност на часу

Page 243: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

243

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Други разред -ДОПУНСКА НАСТАВА

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

Допунска настава Да се објасни део градива који јеученику остао нејасан

Да се ученик оспособи дасамостално израђује задатке,анализира и решава конкретнеситуације

Да се помогне повезивање теоријеи конкретних задатака

20

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Ученик ће бити у стању:

Да понови и опише нејасно градиво Да повеже одговарајућу теорију и задатке Да примени научено на посебне ситуације

Индивидуални Групни

монолошка дијалошка демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање

Пословна економија Информатика и рачунарство Рачуноводство

усмено излагање активност на часу домаћи задаци

Page 244: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

244

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА – Други разред - Додатна настава

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.

ублоку

Додатна настава -припрема затакмичењe:

• II разред

Припрема ученика за ШКОЛСКОТАКМИЧЕЊЕ кроз:

вежбу у изради такмичарскихзадатака

повезивање теорије и конкретнихзадатака

помоћ у самосталном раду икоришћењу литературе

10

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик ће бити у стању да: повеже и примени теоријске садржаје у

задацима за такмичење критички анализира и понуди добра решења у

изради задатака самостално саставља писане саставе у

посл.кореспонденцији примени научено у новим околностима

Индивидуални Групни

разговор рад на тексту демонстрациона рад на задатку

током школскегодине

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Примери за вежбање Задаци са претходно одржаних

школскох такмичења

Пословна економија Рачуноводство Информатика и рачунарство

усмено излагање активност на часу

Page 245: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

245

КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ – Други разредОбразовни профил Економски техничар

Предмет Комерцијално познавање робе

Разред други

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Комерцијално познавање робе ,за други разред економске школе,Мила К.Јанчетовић,Завод за уџбенике и наставнасредства, Београд

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Појам,систематизација икласификација робе

-стицање и проширивање знања о појму,својствима икласификацији робе 3 / 2 1 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

-ученик дефинише робу,познаје њена својства

-ученик познаје класификацију робе према разним критеријумима

-ученик наводи примере робе за разне класификације

-фронтални -вербалнесептембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 246: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

246

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет занимљивости

-новински чланци

-табла,креда,фломастери

-Економска група предмета-Основиекономије,Пословна економија

-кроз активности ученика на часу

-домаћи задаци

-испитивање знања

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Квалитет робе -стицање и проширивање знања о квалитету робе ипрописима за регулисање квалитета робе у промету

-развијање компетенција значајних за свакодневни живот

9 / 3 6 / / /

Исходи

-ученик дефинише квалитет робе

-ученик наводи и објашњава факторе који утичу на формирање квалитета

-ученик познаје својства и показатеље квалитета

-познаје начине одређивања својстава робе као и примере робе код којих се појединасвојства испитују

-дефинише дизајн

-познаје и разликује прописе за регулисање квалитета

-дефинише атест ,црта атестни знак

-познаје елементе декларације,чита са производа,тумачи

-дефинише марку производа,познаје њене функције ,наводи примере

Облик рада Методе рада Време реализације

Page 247: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

247

Фронтални

групни

монолошкодијалошка

комбинована

Септембар/октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-слике,цртежи

Економска група предмета- Основиекономије,Пословна економија

-кроз активности ученика на часу

-домаћи задаци

-испитивање знања

-кроз дебате и дискусије

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Амбалажа и паковањеробе

-стицање знања о амбалажи и паковању робе

-развијање ставова,компетенција и вештина којидоприносе правом избору робе и амбалаже

7 / 2 5 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

-ученик дефинише амбалажу,познаје поделу амбалаже према разнимкритеријумима

-наводи примере амбалаже за сваку поделу

-дефинише папир и познаје врсте за израду амбалаже

-разликује предности и недостатке папирне и картонске амбалаже,наводипримере за њу

-разликује предности и недостатке стаклене амбалаже,наводи примере за њу

-разликује предности и недостатке металне амбалаже,наводи примере за њу

-фронтални

-рад у пару

-вербалне

-решавање проблемаОктобар/новембар

Page 248: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

248

-познаје врсте лимова за израду металне амбалаже

-познаје предности алуминијума за израду амбалаже

-дефинише пластичне масе,тумачи ознаке полимера на амбалажи,познајепредности и недостатке пластичне амбалаже као и примере за њу

-познаје карактеристике амбалаже од комплексних материјала,текстилнеамбалаже,наводи њихову примену

-познаје системе комерцијалног паковања робе и њихове предности

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-слике,цртежи

-Екологија,Органска хемија -кроз активности ученика на часу

-домаћи задаци

-испитивање знања

-кроз дебате и дискусије

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Складиштење итранспорт робе

-стицање и проширивање знања о складиштењу и транспортуробе 2 / 1 1 / / /

Исходи

-наводи промене на роби и узроке кварења,услед неадекватног складиштења итранспорта робе

-објашњава услове складиштења и транспорта робе

Облик рада Методе рада Време реализације

Page 249: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

249

-Фронтални

-рад у пару

-вербалне-новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-занимљивости

-слике,цртежи

-фломастери,табла,креда

-Хемија,Биологија -кроз активности ученика на часу

-испитивање знања

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Енергија -стицање и проширивање знања о енергији и горивима

-формирање ставова и мишљења о последицама коришћењафосилних горива

10 / 4 6 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

-ученик дефинише енергетику као научну дисциплину и привредну грану

-познаје и објашњава ефекат стаклене баште и киселе кише,илуструје их,познаје последице

-дефинише енергију и набраја њене облике

-познаје изворе енергије

-дефинише гориво и наводи карактеристике које поседује гориво

-пише једначину хемијског састава горива

-фронтални

-рад упару/групнирад

-вербалне

-решавањепроблема

-новембар/децембар

Page 250: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

250

-познаје класификацију горива према разним критеријумима ,наводи примере

-познаје настанак угља и нафте

-разликује вештачке врсте горива,познаје њихову примену

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-информације

-слике,цртежи

-табла,креда,фломастери

-Екологија,Индустријска хемија -кроз усмено испитивање знања

-домаћи задаци

-кроз активности ученика на часу

-кроз дебате и дискусије

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. Производиметалургије

-стицање и проширивање знања о својствима метала,подели идобијању

-стицање и проширивање знања о корозији

-стицање знања о технологији добијања,особинама и легурамаглавних метала црне и обојене металургије

-стицање знања о племенитим металима и обележавању накита одплеменитих метала

15 / 6 9 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

-ученик познаје својства метала и легура,наводи примере

-познаје поделу метала,наводи примере

-фронтални

-рад у пару/групнирад

-вербалне -децембар/јануар/фебруар

Page 251: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

251

-дефинише руде и познаје њихов састав

-објашњава и разуме технолошки поступак добијања метала у металургији

-дефинише корозију,објашњава врсте корозија

-познаје начине заштите метала од корозије

-познаје основне особине гвожђа(као производа црне металургије)његоверуде,технологију добијања у високим пећима,производе високе пећи

-дефинише челик,познаје начине добијања челика,разлике у поступцима,класификацијучелика према разним критеријумима,примену

-познаје особине бакра,његове руде и легуре,технологију добијања,примену(каопредставника обојене металургије)

-познаје основне руде,особине и примену представника металургије тешких метала:Oловoи Цинк

-познаје особине,технологију добијања,руде,легуре и примену представника металургијелаких метала:Aлуминијум

-познаје основне особине и примену племенитих метала:злата,сребра и платине

-познаје ознаке племенитих метала које треба да поседују да би се појавили на тржишту

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-информације

-слике,цртежи,панои

-табла,креда,фломастери

-Хемија,Индустријска хемија -кроз усмено испитивање знања на часу

-домаћи задаци

-кроз активности ученика на часу-квиз

Бр. Тема/модул/област ЦиљевиФонд/тип часа

бројчасова у

вежбе утврђивање обрада писмени практ. практ.

Page 252: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

252

области задаци наст. наст.

ублоку

7. Производи индустријенеметала

-стицање и проширивање знања о производима индустријенеметала:керамика,стакло и цемент 10 / 4 6 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

-ученик дефинише керамику

-познаје основне и помоћне сировине за добијање керамике,технологију добијања

-познаје основна својства керамичких производа

-прави разлику између порозне и непорозне керамике,наводи примере за сваку

-познаје карактеристике порозних и непорозних производа,њихову примену

-разликује класичну од савремене керамике

-наводи савремене керамичке производе

-дефинише стакло,основне и помоћне сировине за добијање

-познаје технологију добијања стакла

-познаје карактеристике и примену равног,шупљег и специјалних стакала

-дефинише цемент,врсте цемента

-познаје технологију добијања Портланд-цемента

-наводи особине цемента и његову примену

-фронтални

-рад упару/тим-скирад

-вербалне

-решавањепроблема

-март,април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-информације

-Хемија,Индустријска хемија -кроз активности ученика на часу

-испитивање знања

-реферати

Page 253: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

253

-слике,цртежи,панои

-табла,креда,фломастери

-презентација радова

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8. Производи прерадедрвета

-стицање и проширивање знања одрвету(својствима,грађи,преради)

-стицање знања о папиру и врстама папира

8 / 3 5 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

-ученик познаје хемијски састав дрвета у погледу елемената и једињења

-објашњава грађу дрвета на попречном пресеку илустрацијом

-познаје физичка,механичка,естетска својства дрвета,грешке и мане дрвета

-објашњава производе механичке прераде дрвета

-објашњава производе хемијске прераде дрвета

-познаје основне и помоћне сировине за добијање папира,технологију добијања

-познаје врсте папира и чиниоце квалитета

-фронтални

-групни рад

-вербалне

-решавање проблема-април/мај

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-информације

-Хемија,Индустријска хемија -кроз активности ученика на часу

-домаћи задаци

-испитивање знања

Page 254: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

254

-слике,цртежи

-табла,креда,фломастери

-кроз дебате и дискусије

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

9. Производи текстилнеиндустрије

-стицање знања о производима текстилне индустрије9 / 4 5 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

-дефинише текстилну индустрију

-ученик познаје карактеристике савремене текстилне индустрије

-познаје класификацију текстилних влакана,њихова својства и квалитет

-познаје врсте вуне,својства и квалитет вунених влакана

-познаје врсте памука,својства и квалитет памучних влакана

-познаје својства свилених влакана

-прави разлику и између природних и хемијских влакана,влакана од природних и одсинтетичких полимера

-дефинише пређе и тканине(карактеристике и квалитет)

-дефинише трикотажу –својства и компоненте квалитета

-фронтални

-рад упару/групни рад

-вербалне

-решавањепроблема

-мај,јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Page 255: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

255

-уџбеник

-стручна литература

-Интернет-информације

-слике,цртежи,панои

-табла,креда,фломастери

-Органска хемија,Екологија,Индустријска хемија -кроз активности ученика на часу

-испитивање знања

-реферати

-домаћи задаци

Page 256: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

256

ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА –Други разредОбразовни профил Економски и финансијски техничар

Предмет Економска географија

Разред Други

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Географија за II разред економске школе,

Илић, Ђурић, Ракићевић, Родић, Ђорђевић

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Увод у економску географију Стицање знања о узајамним односимаекономскогеографских објеката и појава упростору

4 2 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Знати предмет проучавања економске географије и,ф д,м септембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

рачунар економика усмено излагање

активност на часу

Page 257: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

257

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Економскогеографска валоризацијаприродних потенцијала света

Стицање знања о појму икласификацији природних услова иизвора

17 11 6

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Умети да јасно препознаје економске објекте упростору

Знати појам природних услова и извора

и,ф д,м септ/окт/нов

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

географска карта

рачунар

историја усмено излагање

активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3, Друштвеногеографски факторипривређивања

Стицање знања о основнимдруштвеногеографским факторима ињиховом интеракцијском односу

18 11 7

Page 258: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

258

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Знати класификацију најзначајнијих природнихресурса за потребе становништва и привреде

и, ф д, м нов/дец

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

географска карта

интернет

информатика Усмено излагање

Активност на часу

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Економско-географско дефинисањепривреде, развој, подела и размештај усвету и у Србији

Стицање знања о појму, структури изначају привреде 25 10 13

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схватити међузависност физичкогеографских иекономскогеографских елемената

и,ф д,м јан/феб/март/април

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

географска карта

рачунар

информатика усмено излагање

активност на часу

есеј

Page 259: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

259

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Географске карактеристике савременогсвета

Познавање и разумевањенеуједначености интеграцијскихпроцеса на глобалном нивоу

10 4 6

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Знати савремене тенденције у развоју привреде усвету

Схватити географски дистрибуцију неуједначеногразвоја у свету

Разумети интеграцијске процесе у свету и њиховзначај

и,ф д,м мај/јуни

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

географска карта

рачунар

информатика усмено излагање

активност на часу

Page 260: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

260

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – Други разред

Образовни профил Економски техничар, Финансијски техничар, Служнбеник у банкарству и осигурању

Предмет Грађанско васпитање

Разред Други

Годишњи фонд часова 36

Недељни фонд часова 1

Литература Нема уџбеника

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Основни појимови Стицање сазнања

Rазвијање способности и вештина усвајањавредности које су претпоставка за целовит развојличности и за компетентан,одговоран иангажован живот у савременом грађанскомдруштву у духу поштовања људских права иосновнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским и националнимгрупама

6 / / / / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Page 261: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

261

Развијено

самопоштовање,

осећање личног и групног идентитета

Радионичарски;

Рад у групама;

Рад у паровима,

Инди-

видуални рад

Дијалошка;

Илустровано-демонстративнаIX-X

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Табла, креда

Помоћна средстваКорелација са психологијом

Описно оцењивање на основу активности,

мотивације,пажње,

мишљења

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип час

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2.. Врсте права и односи међу правима Стицање сазнања

Р азвијање способности и вештина усвајањавредности које су претпоставка за целовитразвој личности и за компетентан,одговоран иангажован живот у савременом грађанскомдруштву у духу поштовања њудских права иосновнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским и националнимгрупама

4 / / / / / /

Page 262: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

262

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Права и одговорности Стицање сазнања

Развијање способности и вештина усвајањавредности које су претпоставка за целовитразвој личности и закомпетентан,одговоран и ангажован животу савременом грађанском друштву у духупоштовања људских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским и

3 / / / / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијена способност критичког расуђивања и одговорностодлучивања и делања

Радионичарски;

Рад у групама;

Рад у паровима,

нди-

видуални рад

Дијалошка;

Илустровано-демонстративнаX-XI

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Табла, креда

Помоћна средства

Корелација са социологијом иуставом

Описно оцењивање на основу активности,

мотивације,пажње,

мишљења

Page 263: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

263

националним групама

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијене комуникацијске вештине које су неопходне засарадничко понашање и конструктивно решавањесукоба

Радионичарски;

Рад у групама;

Рад у паровима,

Инди-

видуални рад

Дијалошка;

Илустровано-демонстративнаXI

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Табла, креда

Помоћна средства

Корелација са социологијом иуставом

Описно оцењивање на основу активности,

мотивације,пажње,

мишљења

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Кршење и заштита права Стицање сазнања

Развијање способности и вештина усвајањавредности које су претпоставка за целовитразвој личности и закомпетентан,одговоран и ангажован животу савременом грађанском друштву у духупоштовања људских права и основнихслобода,мира,толеранције,равноправности

2 / / / / / /

Page 264: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

264

полова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским инационалним групама

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Поштовање основне демократске вредности иподстицање њиховог признавања

Радионичарски;

Рад у групама;

Рад у паровима,

нди-

видуални рад

Дијалошка;

Илустровано-демонстративнаXII

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Табла, креда

Помоћна средства

Корелација са социологијом иуставом

Описно соцењивање на основу активности,

мотивације,пажње,

мишљења

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

бројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Планирање и извођење акција у користправа

Стицање сазнања

Развијање способности и вештина усвајањавредности које су претпоставка за целовитразвој личности и за компетентан,одговоран иангажован живот у савременом грађанскомдруштву у духу поштовања људских права иосновних

21 / / / / / /

Page 265: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

265

слобода,мира,толеранције,равноправностиполова,разумевања и пријатељства међународима,етничким,верским и националнимгрупама

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијена способност разумевања разлика међу људима испремност да се оне поштују

Радионичарски;

Рад у групама;

Рад у паровима,

Инди-

видуални рад

Дијалошка;

Илустровано-демонстративнаXII-VI

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Табла, креда

Помоћна средства

Корелација са социологијом иуставом

Описно оцењивање на основу активности,

мотивације,пажње,

мишљења

I

Page 266: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

266

ВЕРСКА НАСТАВА – Други разредПредмет Верска настава – Православни катихизисРазред ДругиОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар, Службеник у банкарству и осигурањуГодишњи фонд часова 36Недељни фонд часова 1Тема: 1. УВОД

Р.бр.теме

Р.бр.наст.јед.

Наставна јединица Циљ ИсходиПо завршетку теме ученик ће:

(Само)евалуацијаи корекција

1. 1. Понављање кључних појмова обрађених упрвом разреду средње школе

- Упознавање ученика са садржајем предмета,планом и програмом и начином реализацијеПравославног катихизиса.- Установити какава су знања стекли и какве ставовеусвојили ученици у претходном школовању.

- моћи да сагледа садржаје којимаће се бавити настава Православногкатихизиса у току 2. годинесредњошколског образовања;- моћи да уочи какво предзнањеима из градива Православногкатихизиса обрађеног у претходномразреду школовања;

Провером знањакоје ученициусвајају на часуи испитивањемставова;

Тема: 2. СТВАРАЊЕ СВЕТА И ЧОВЕКА

2. 2. Стварање света- Омогућити ученицима да стекну неопходно знањеда узрок постојања света јесте личносни Бог Којислободно из љубави ствара свет;- Развијање свести код ученика о стварању човека по„икони и подобију Божијем“, односно као слободнеличности способне за љубав према другом бићу;- Оспособити ученике за разумевање да је свет и свешто је у њему, створено за вечност, да будепричасник вечног Божијег живота;- Предочити ученицима чињеницу да је човек одБога призван да управља целим светом и да гаприноси Богу, те да се у тој заједници обожи и човеки свет.

- моћи да интерпретира учењеЦркве о стварању света;- моћи да објасни да је човек иконаБожија зато што је слободан;- моћи да објасни да је човекподобије Бога зато што је способанза заједницу;- моћи да објасни да је Бог створиосвет са циљем да вечно живи узаједници са Њим;- бити подстакнут да просуђује осмислу постојања човека и света;- моћи да разликује особености

2. 3. Стварање човека по икони и подобијуБожијем

2. 4. Творевина и човеково место у њој

2. 5. Свет је створен са циљем да постане Црква

2. 6. Представе стварања света и човека управославној иконографији

Page 267: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

267

створеног и нествореног;- моћи да развија одговорност засопствени живот и живот других;- моћи да преиспитује и вреднујесопствени однос према Богу,другом човеку и према творевиниБожијој.

Тема: 3. ПРАРОДИТЕЉСКИ ГРЕХ

3. 7. Библијска повест о прародитељском греху - Пружити ученицима основ за разумевањепрародитељског греха на основу библијскогсведочанстав, тумачења Сцетих Отаца и учењаЦркве;- Ученицима предочити да се човеков промашај(грех) састоји у одвајању човека и света од Бога;- Пружити ученицима основ за разумевање даспасење као превазилажење смрти и задобијањевечног живота, јесте повратак у заједницу са Богом.

- моћи да објасни у чему се састојипрародитељски грех;- моћи да сагледа последицепрародитељског греха и начинњиховог превазилажења;- моћи да објасни какава је улогачовека у остваривању назначењасвета;- моћи да просуди о важностиучествовања у литургијскомсабрању за сопствено спасење;- бити подстакнут да се одговорнијеодноси према природи;- моћи да стекне увид у личнуодговорност за своје поступке;- моћи да уочи значај покајања засвоје спасење.

3. 8. Прародитељски грех као промашај циљастварања

3. 9. Светоотачко тумачење прародитељскоггреха

3. 10. Јединство човека са Богом – једини начинда се превазиђе смрт

3. 11. Човекова злоупотреба творевине

3. 12. Прародитељски грех у светлостибогослужбених текстова

Тема: 4. СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА (ОД АДАМА ДО ИЗРАИЉА)

4. 13. Каин и Авељ - Омогућити ученицима разумевање да се СтариЗавет у главним цртама, периодима, личностима идогађајима може посматрати као прасликаи најавановозаветних догађаја;- Омогућити ученицима да стекну знање оисторијском току остварења Божијег плана о свету;- Пружити ученицима основ за разумевање да се уличности Исуса Христа испуњава оно што јеоткривено и речено у Старом Завету;- Предочити ученицима у чему се састоји разлика

- моћи да уочи да се Бог у Старом иНовом Завету открива као личности да позива човека у заједницу саЊим;- моћи да, на примеру Каина иАвеља, да је свако убиство –братоубиство;- моћи да, на примеру Ноја, схватизначење појма праслика Христа иЦркве као места спасења;

4. 14. Ноје и барка, као праслике Христа и Цркве

4. 15. Црква и Вавилонска кула

4. 16. Авраамов завет са Богом и наговештајЦркве Христове

4. 17. Жртвовање Исака као праслика жртвеХристове

Page 268: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

268

4. 18. Јаков постаје Израиљ

између Цркве као богочовечанске заједнице и другихоблика људских заједница;- Предочити ученицима да се у старозаветнојисторији назире личност Месије Који сабира иизбавља народ Божији.

- моћи да, на примеру Вавилонскекуле, схвати да ниједна људсказаједница мимо Бога не водиостварењу човековог назначења;- моћи да разуме да је откривењеАврааму почетак остваривањаЦркве у историји;- бити свестан да је за богопознањенеопходан личан сусрет са Богом;- моћи да разуме да је обећањепотомства дато Аврааму духовногкарактера.

Тема: 5. СВЕШТЕНА ИСТОРИЈА СПАСЕЊА (ОД МОЈСИЈА ДО ХРИСТА)

5. 19. Откривење Бога Мојсију (ЈХВХ)- Пружити ученицима основ за разумевање да јецелокупан садржај старозаветне месијанске мислиостварен тек у Новом Завету у личности ГосподаИсуса Христа;- Предочити ученицима да се у старозаветнојисторији назире личност Месије Који сабира иизбавља народ Божији;- Упознати ученике са значајем старозаветногпрослављања Пасхе као праслике молитвеног сећањана Христово Страдање, Васкрсење и Други долазак;- Омогућити ученицима разумевање да се деловањемпророка Божијих увек изграђује Црква.

- знати да је старозаветна вера –вера у једнога Бога;- моћи да објасни нека одстарозаветних пророштава која сусе остварила у личности Христовој;- моћи да наведе који старозаветнидогађаји јесу праслика СинаБожијег и новозаветне Цркве;- моћи да повезује догађајестарозаветне и новозаветнеисторије;- моћи да уочи разлику измеђууобичајеног значења речи пророк ињеног библијског смисла;- моћи да, на примеру пророчкеделатности увиди значај старања осоцијално угроженим категоријамадруштва;- моћи да схвати, на примеруИзраиља, да Црква иманаднационални карактер;- моћи да упореди Десет заповестиса Христовим заповестима ољубави;

5. 20. Пасха

5. 21. Месија – циљ старозаветних ишчекивања

5. 22. Давид и Соломон

5. 23. Испуњење старозаветних пророштава уИсусу Христу

5. 24.Праслике Свете Тројице, Исуса Христа, иЦркве у Старом Завету (систематизацијатеме)

Page 269: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

269

- знати да је месијанска идејаприсутна током старозаветнеисторије;- моћи да промишља о сопственомместу у историји спасења.

Тема: 6.СТАРОЗАВЕТНА РИЗНИЦА6. 25. Мудросна књижевност – одабрани одељци - Омогућити ученицима доживљај старозаветне

побожности;- Подстицати ученике на промишљање онезаменљивости и вредности сопствене личности;- Установити обим и квалитет знања и разумевањастечених у току школске године из Православногкатихизиса.

- моћи да се, подстакнутсопственим примерима, смелијесуочи са грехом самооправдавања исваким грехом уопште.- моћи да уочи у којој мери јенапредовао и савладао градивоПравославног катихизиса 2. разредасредње школе.

6. 26. Одабрани одељци из Псалама Давидових

6. 27 Старозаветни списи у богослужењу Цркве

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА:Српски језик и књижевност, Историја, Географија, Ликовна култура, Екологија, Грађанско васпитање.

Page 270: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

270

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ – Трећи разред

Образовни профил Економски теничар, Финансијски техничар и Службеник у банкарсву и осигурању

Предмет Српски језик и књижевност

Разред трећи

Годишњи фонд часова 108

Недељни фонд часова 3

Литература М. Николић: Методика наставе српског језика и књижевности,

Ч. Ђорђевић и П.Лучић: Књижевност и српски језик за трећи разред,

Д. Живковић: Теорија књижевности са теоријом писмености,

Ј. Деретић: Историја српске књижевности,

П. Пијановић: Књижевност и српски језик

Ж. Станојчић и Љ. Поповић: Граматика српског језика,

Весна Ломпар, Александра Антић: Граматикадр Бошко Сувајџић, мр Наташа Станковић-Шошо, мр Мина Ђурић: Читанка

др Предраг Петровић, мср Мина Ђурић, др Бошко Сувајџић, мр Наташа Станковић-Шошо։ Читанка

мр Љиљана Николић, Босиљка Милић: Читанка

Лектира за трећи разред, речници, лексикони, енциклопедије, интернет

Page 271: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

271

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Модерна у европској књижевности икод нас

Проширење опште културе

Разумевање жанровске иновације

Упознавање књижевне уметности

Упознавање са делима српске иевропске модерне

30 4 26

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијати самосталност у рецепцији књижевнихдела

Имати изграђен естетски доживљај уметничкогдела

Разумети текстове из српске модерне поезије иопште културне баштине

Спознати естетске, моралне, језичке и културневредности одређеног књижевног дела

Разумети употребу различитих говорних стилова

фронтални

групни

индивидуални

текст-метода

монолошко-дијалошка

метода демонстрације

компаративна

септембар - јануар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка

лектира

медији (позоришне представе,филм, публицистика, интернет)

корелација са историјом социологијом

психологијом

филмском уметношћу ликовномкултуром

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци,

писмени задаци

Page 272: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

272

звучна читанка тест

есеј

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Међуратна и ратна књижевност Упућивање на истраживачки и критичкиоднос према књижевности

Оспособљавање за самостално читање,доживљавање, разумевање, тумачење иоцењивање књижевног дела

Подстицање на критичко мишљење

Упознавање ученика са са појавама уЕвропи и код нас крајем 19. века и у првојполовини 20. века

Изграђивање моралних својстава ученика

26 3 23

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Схватити односе појединца и света

Разумети поетику суматраизма

Спознати различитост књижевних врста у стваралаштвуписаца епохе

Развијати самосталност у рецепцији књижевних дела

Спознати естетске и моралне вредности епохе

фронтални

групни

индивидуални

текст-метода

монолошко-дијалошка

метода демонстрације

компаративна

фебруар - мај

Page 273: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

273

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка

лектира

медији (позоришне представе, филм,публицистика, интернет)

видео – бим

звучна читанка

корелација са историјом

социологијом

психологијом

филмском уметношћу

теоријом књижевности

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

тест

есеј

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Лектира Проширење опште културе

Упознавање књижевне уметности

Развијање критичког односа премастварности

Исказивање властитог мишљења

10 8 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Развијати самосталност у рецепцији књижевнихдела

Имати изграђен естетски доживљај уметничкогдела

Схватити какви се односи између појединца и света

фронтални

групни

индивидуални

текст-метода

монолошко-дијалошка

метода демонстрације

компаративна

септембар - јун

Page 274: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

274

откривају у књижевним делима

Спознати естетске, моралне, језичке и културневредности одређеног књижевног дела

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

читанка

лектира

медији (позоришне представе,филм, публицистика, интернет)

видео – бим

звучна читанка

корелација са историјом

социологијом

психологијом

филмском уметношћу

ликовном културом

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци,

писмени задаци

тест

есеј

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област књижевност који за трећи разред обухвата:модерна књижевност у европској књижњвности и код нас, међуратна и ратна књижевност.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из књижевности:

2.СЈК.1.2.1; 2.СЈК.1.2.2; 2СЈК.1.2.3; 2.СЈК.1.2.4; 2.СЈК.1.2.5; 2.СЈК.1.2.6; 2.СЈК.1.2.7; 2.СЈК.1.2.8; 2.СЈК.1.2.9.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из књижевности:

2.СЈК.2.2.1; 2.СЈК.2.2.2; 2.СЈК.2.2.3; 2.СЈК.2.2.4; 2.СЈК.2.2.5; 2.СЈК.2.2.6; 2.СЈК.2.2.7;2.СЈК.2.2.8;

2.СЈК.2.2.9.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из књижевности:

2.СЈК.3.2.1; 2.СЈК.3.2.2; 2.СЈК.3.2.3;2.СЈК.3.2.4; 2.СЈК.3.2.5;2.СЈК.3.2.6;2.СЈК.3.2.7; 2.СЈК.3.2.8; 2.СЈК.3.2.9.

Page 275: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

275

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Морфологија Усвајање знања о морфологији, синтакси илексикологији

Оспособљавање ученика да ефикаснокомуницира

Унапређивање језичких способности и знањастечених у претходним разредима

25 10 15

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Знати све начине грађења речи

Поседовати знања о језику и језичкој норми

Владати вештинама говорења и писања у различитимкомуникативним ситуацијама

Знати граматичко и правописно правилно изражавање уусменој и писаној комуникацији

фронтални

групни

индивидуални

тандем

текст-метода

монолошко-дијалошка

метода демонстрације

компаративна

септембар - јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

одабрани текстови

наставни листићи

читанка

корелација са фонологијом

морфологијом

синтаксом

лексикологијом

дијалектологијом

усмено излагање

активност на часу

домаћи задаци

тест

диктат

Page 276: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

276

5.

6

7.

Синтакса

Лексикологија

Правопис

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језик који за трећи разред обухвата:морфологија, синтакса, лексикологија, правопис.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језика:

2.CJK.1.1.1; 2.CJK.1.1.2; 2.CJK.1.1.3; 2.CJK.1.1.4; 2.CJK.1.1.5; 2.CJK.1.1.6.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језика

2.CJK.2.1.1; 2.CJK.2.1.2; 2.CJK.2.1.3; 2.CJK.2.1.4; 2.CJK.2.1.5; 2.CJK.2.1.6.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језика:

2.CJK.3.1.1; 2.CJK.3.1.2; 2.CJK.3.1.3; 2.CJK.3.1.4; 2.CJK.3.1.5.

Page 277: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

277

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

8. Култура изражавања

Усмено изражавање

Писмено изражавање

Практично усвајање и богаћењејезика уз помоћ језичких вежби

Оспособљавање ученика да ефикаснокомуницира

Развијање језичке културе ученика

Оспособљавање ученика заквалитетно усмено и писаноизражавање

17 5 4 8

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

У потпуности усвојити културу усменог и писаногизражавања по стандардима српског књижевногјезика

Владати вештинама говорења и писања уразличитим комуникативним ситуацијама

Поседовати развијену језичку културу

Неговати правилно усмено и писано изражавање

фронтални

групни

индивидуални

тандем

текст-метода

монолошко-дијалошка

метода демонстрације

компаративна

септембар - јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

одабрани текстови

наставни листићи

корелација са фонологијом

морфологијом

усмено излагање

писмени задаци

Page 278: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

278

читанка синтаксом

стилистиком

лексикологијом

журналистиком

активност на часу

домаћи задаци

тест

есеј

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језичка култура који за трећи разред обухвата:правопис, културу изражавања, писмено изражавање и усмено изражавање.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језичке културе:

2.CJK.1.3.1; 2.CJK.1.3.2; 2.CJK.1.3.3; 2СЈК.1.3.4; 2.CJK.1.3.5; 2.CJK.1.3.6; 2.CJK.1.3.7; 2.CJK.1.3.8.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језичке културе

2.CJK.2.3.1; 2.CJK.2.3.2; 2.СЈК.2.3.3; 2.СЈК.2.3.4; 2.CJK.2.3.5.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језичке културе:

2.CJK.3.3.1; 2.СЈК.3.3.2; 2.CJK.3.3.3;2.CJK.3.3.4; 2.CJK.3.3.5; 2.CJK.3.3.6; 2.CJK.3.3.7.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језик који за трећи разред обухвата:морфологија, синтакса, лексикологија, правопис.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језика:

2.CJK.1.1.1. Има основна знања о језику уопште (шта је језик, које функције има); поштује свој језик и поштује друге језике; препознаје стереотипне ставове према језику. Разуме појам текста;разликује делове текста (увод, главни део, завршетак); препознаје врсте текстова (облике дискурса); има основна знања из социолингвистике: познаје појмове једнојезичности и вишејезичности (изна одговарајуће језичке прилике у Србији); разуме појам језичке варијативности и препознаје основне варијетете.

2.CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стандардни) језик од дијалекта; зна основне податке о дијалектима српског језика; има правилан став према свом дијалекту и другим дијалектима српског језика ипрема оба изговора српског књижевног језика (поштује свој и друге дијалекте српског језика и има потребу да чува свој дијалекат; подједнако цени оба изговора српског књижевног језика – екавскии (и)јекавски); има потребу да учи, чува и негује књижевни језик; познаје најважније граматике и нормативне приручнике и уме да се њима користи; зна основне податке о месту српског језика међудругим индоевропским и словенским језицима; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба.

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан од неправилног изговора гласа; зна основну поделу гласова; има основна знања у вези са слогом и примењује их у растављању речи на крају реда; зна основнаправила акценатске норме и уочава евентуалне разлике између свог и књижевног акцента.

Page 279: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

279

2.CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; примењује норму у вези с облицима речи у фреквентним случајевима (укључујући и гласовне промене у вези с облицима речи); издваја делове речи у везис облицима речи (граматичка основа и наставак за облик) у једноставнијим случајевима; издваја делове речи у вези с грађењем речи (префикс, творбена основа, суфикс) у једноставнијимслучајевима; препознаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с грађењем речи (укључујући и гласовне промене у вези с грађењем речи); примењује постојеће моделе приграђењу нових речи.

2.CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; разликује синтаксичке јединице; разликује активне и пасивне реченице; уме да анализира једноставније реченице грађене по основним моделима ипроширене прилошким одредбама.

2.CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у складу са средњим нивоом образовања; прави разлику између формалне и неформалне лексике и употребљава их у складу са приликом; има основна знањао значењу речи; познаје основне лексичке односе (синонимију, антонимију, хомонимију); познаје метафору као лексички механизам; нема одбојност према речима страног порекла, али их неприхвата некритички и аутоматски; познаје појам термина и фразеологизма; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језика

2.CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште (која су битна својства језика); препознаје јединице и појаве које припадају различитим језичким нивоима / подсистемима; има основна знања о писмууопште; има основна знања о правопису уопште (етимолошки – фонолошки правопис; граматичка – логичка интерпункција; графема – слово); има основна знања о језицима у свету (језичкасродност, језички типови, језичке универзалије). Разуме основне принципе вођења дијалога; разуме појам говорног чина; разуме појам деиксе. Познаје одлике варијетета српског језика насталих наоснову медијума и оних који су условљени социјално и функционално.

2.CJK.2.1.2. Зна основне особине дијалеката српског језика; зна основна правила екавског и (и)јекавског изговора; у једноставнијим случајевима пребацује (и)јекавску реч у екавски лик и обрнуто.Смешта развој књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст.

2.CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на који се гласови производе; зна да дели гласове по свим критеријумима; разуме појам фонеме; зна сва правила акценатске норме и уме да прочитаправилно акцентовану реч; зна механизме фонолошки условљених гласовних промена (једначења сугласника по звучности и по месту творбе, сажимање и асимилацију вокала и губљењесугласника).

2.CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и подврстама речи; уме да одреди облик променљиве речи и да употреби реч у задатом облику; познаје појам морфеме; дели реч на творбене морфеме уједноставнијим случајевима и именује те морфеме; познаје основне начине грађења речи; примењује норму у вези с облицима речи у мање фреквентним случајевима.

2.CJK.2.1.5. Користи се свим синтаксичким могућностима српског језика; разликује безличне и личне реченице; анализира реченице грађене по различитим моделима; има шира знања о синтагми;препознаје основне врсте зависних предикатских реченица (типични случајеви); зна основно о напоредним односима, конгруенцији и негацији; разликује врсте независних предикатских реченица;разуме појам елипсе; има основна знања о употреби падежа и глаголских облика.

2.CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен лексички фонд (укључујући и интелектуалну и интернационалну лексику и познавање најфреквентнијих интернационалних префикса и суфикса). Тај фондупотребљава у складу с приликом; види језик као низ могућности које му служе да изрази индивидуално искуство и усмерен је ка богаћењу сопственог речника; познаје хиперонимију/хипонимију,паронимију; разликује лексичке слојеве; познаје метонимију као лексички механизам.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језика:

2.CJK.3.1.1. Разуме да постоји тесна веза између језика и мишљења; јасан му је појам категоризације; познаје конверзационе максиме (квалитета, квантитета, релевантности и начина); разуме појаминформативне актуализације реченице и зна како се она постиже; јасан му је појам текстуалне кохезије.

Page 280: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

280

2.CJK.3.1.2. При подели речи на слогове позива се на правила; акцентује једноставније примере.

2.CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о морфологији у ужем смислу и творби речи у српском језику (дели реч на творбене морфеме у сложенијим случајевима и именује те морфеме).

2.CJK.3.1.4. Има детаљнија знања о употреби падежа и глаголских облика; уме да анализира компликованије реченице грађене по различитим моделима; познаје специјалне независне реченице;познаје различита решења у вези с конгруенцијом.

2.CJK.3.1.5. Има основна знања о речницима и структури речничког чланка.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област књижевност који за трећи разред обухвата:модерна књижевност у европској књижњвности и код нас, међуратна и ратна књижевност.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из књижевности:

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и књижевноисторијски контекст.

2.СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и доводи је у функционалну везу са примерима из књижевних 1 и неуметничких2 текстова предвиђених програмом.

2.СЈК.1.2.3. У тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа.

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире.

2.СЈК.1.2.5. Уочава основне особине књижевности као дискурса и разликује га у односу на остале друштвене дискурсе.

2.СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезнелектире школског програма.

2.СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у књижевном делу и уме да их аргументује примарним текстом.

2.СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) и доводи је у везу са књижевним текстовима предвиђеним програмом.

2.СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске књижевности формира читалачке навике и знања; схвата улогу читања у тумачењу књижевног дела и у изграђивању језичког, литерарног, културног инационалног идентитета.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из књижевности:

2.СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст увидом у његове интеграционе чиниоце (доживљајни контекст, тематско-мотивски слој, композиција, ликови, форме приповедања, идејни слој, језичко-стилски аспекти...).

2.СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску терминологију и књижевнотеоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и спољашњег приступа у интерпретацији књижевноуметничког и књижевнонаучног дела и адекватно их примењује приликом разумевања и тумачења овихврста дела.

2.СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних дела у оквиру школске лектире; процењује да ли је сложенији

Page 281: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

281

књижевнонаучни текст (аутобиографија, биографија, мемоари, дневник, писмо, путопис...) добро структуриран и кохерентан, да ли су идеје изложене јасно и прецизно; уочава стилске поступке укњижевноуметничком и књижевнонаучном тексту; процењује колико одређене одлике текста утичу на његово разумевање и доприносе тумачењу значења текста.

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе књижевности као дискурса у односу на остале друштвене дискурсе (нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског ификтивног итд.).

2.СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижевноуметничких и књижевнонаучних дела из школског програма примењује знања о основним књижевноисторијским и поетичким одликама стилских епоха,праваца и формација у развоју српске и светске књижевности.

2СЈК.2.2.7. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста.

2.СЈК.2.2.8. Активно користи препоручену и ширу, секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску) у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних делапредвиђених програмом.

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и светске књижевности развија читалачке вештине, способности и знања од значаја за тумачење и вредновање различитих књижевноуметничких икњижевнонаучних дела и за развијање језичког, литерарног, културног и националног идентитета; има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из књижевности:

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално тумачи књижевноуметничка и књижевнонаучна дела из обавезног школског програма, као и додатне (изборне) и факултативне књижевноуметничке икњижевнонаучне текстове; током интерпретације поуздано користи стечена знања о стваралачком опусу аутора и књижевноисторијском контексту.

2.СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском терминологијом и теоријска знања адекватно примењује у тумачењу књижевноуметничких и књижевнонаучних дела која су предвиђена школскимпрограмом и других дела ове врсте различитих жанрова, изван школског програма.

2.СЈК.3.2.3. У процесу тумачења књижевноуметничког и књижевнонаучног дела, одабира, примењује и комбинује адекватне методе унутрашњег и спољашњег приступа.

2.СЈК.3.2.4. Уочава и тумачи поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевноуметничких и књижевнонаучних текстова у оквиру школске лектире и изван школског програма; процењује ипореди стилске поступке у наведеним врстама текстова.

2.СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе књижевности као дискурса (пореди нпр. присуство/одсуство приповедача, приповедни фокус, статус историјског и фиктивног итд.) у односу на осталедруштвене дискурсе и та сазнања употребљава у тумачењу књижевних дела.

2.СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вредновања књижевноуметничких и књижевнонаучних дела примењује и упоређује књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формацијау развоју српске и светске књижевности.

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава и тумачи проблеме и идеје у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и литерарно-филолошког контекста.

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу књижевног дела критички користи препоручену и самостално изабрану секундарну литературу (књижевноисторијску, критичку, аутопоетичку, теоријску).

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и светске књижевности (у обавезном и сопственом избору) и секундарне литературе шири читалачка знања, примењује стратегије читања које су усаглашене сатипом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво); развија језички, литерарни, културни и национални идентитет.

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања из српског језика за област језичка култура који за трећи разред обухвата:

Page 282: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

282

правопис, културу изражавања, писмено изражавање и усмено изражавање.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на основном нивоу из језичке културе:

2.CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштујући ортоепска правила књижевног језика; примењује књижевнојезичку акцентуацију или упоређује свој акценат са књижевним и труди се да је с њим усклади;течно и разговетно чита наглас књижевне и неуметничке текстове; изражајно чита и казује лакше књижевноуметничке текстове; у званичним ситуацијама говори о једноставнијим темама из областијезика, књижевности и културе користећи се коректним језичким изразом (тј. говори течно, без замуцкивања, поштапалица, превеликих пауза и лажних почетака, осмишљавајући реченицу унапред)и одговарајућом основном терминологијом науке о језику и науке о књижевности, прилагођавајући приликама, ситуацији, саговорнику и теми вербална и невербална језичка средства (држање,мимику, гестикулацију); говори уз презентацију; има културу слушања туђег излагања; у стању је да с пажњом и разумевањем слуша излагање средње тежине (нпр. предавање) с темом из језика,књижевности и културе; приликом слушања неког излагања уме да хвата белешке.

2.CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми (из језика, књижевности или слободна тема), јасно структурира казивање и повезује његове делове на одговарајући начин; разликује битно од небитног идржи се основне теме; саставља једноставнији говорени и писани текст користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); уме укратко да опише своја осећања и доживљајкњижевног или другог уметничког дела; сажето препричава једноставнији књижевноуметнички текст и издваја његове важне или занимљиве делове; резимира једноставнији књижевни инеуметнички текст.

2.CJK.1.3.3. У расправи или размени мишљења на теме из књижевности, језика и културе уме у кратким цртама да изнесе и образложи идеју или став за који се залаже, говори одмерено, ослања сена аргументе, у стању је да чује туђе мишљење и да га узме у обзир приликом своје аргументације; пише једноставнији аргументативни текст на теме из књижевности, језика и културе.

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући предност ћирилици; примењује основна правописна правила у фреквентним примерима и уме да се служи школским издањем Правописа; у писању издвајаделове текста, даје наслове и поднаслове, уме да цитира и парафразира; саставља матурски рад поштујући правила израде стручног рада (употребљава фусноте и саставља садржај и библиографију);саставља писмо – приватно и службено, биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; зна да попуни различите формуларе и обрасце.

2.CJK.1.3.5. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита текстове средње тежине (књижевноуметничке текстове, стручне инаучнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија3 ); примењује предложене стратегије читања.

2.CJK.1.3.6. Разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености: препознаје њихову сврху, проналази експлицитне и имплицитне информације, издваја главне идеје текста; прати развојодређене идеје у тексту; пореди основне информације и идеје из двају или више текстова.

2.CJK.1.3.7. Критички промишља књижевни и неуметнички текст средње сложености: разликује објективну/веродостојну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује (и то образлаже) да лиаутор неуметничког текста износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажован односнопристрастан, и образлаже своју процену; препознаје говор мржње, дискриминације, бирократски језик, и има изграђен негативан став према њима; уме у једноставним примерима да понудиалтернативу бирократском језику.

2.CJK.1.3.8. Препознаје структуру, различите елементе, стилске одлике (експресивност, сликовитост, метафоричност) књижевног и неуметничког текста; препознаје конотативно значење речи у датомконтексту и разуме сврху конотативног значења у књижевном и неуметничком тексту; одређује значење непознате речи на основу контекста и творбеног модела; разуме значај читања за богаћењелексичког фонда

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на средњем нивоу из језичке културе

2.CJK.2.3.1. Говори у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе, користећи се књижевним језиком и одговарајућомтерминологијом; учествује у јавним разговорима са више учесника; процењује слушаоца односно аудиторијум и обликује свој говор према његовим потребама и могућностима; има потребу инавику да развија сопствену говорну културу; с пажњом и разумевањем слуша теже излагање (нпр. предавање) с темом из језика, књижевности и културе; слуша критички, процењујући говорникову

Page 283: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

283

аргументацију и објективност.

2.CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и писани текст (из језика, књижевности или слободна тема) користећи се описом, приповедањем и излагањем (експозицијом); у говореној или писанојрасправи прецизно износи своје идеје и образлаже свој став; труди се да говори и пише занимљиво, правећи прикладне дигресије и бирајући занимљиве детаље и одговарајуће примере; уочавапоенту и излаже је на прикладан начин; прецизно износи свој доживљај и утиске поводом књижевног или другог уметничког дела; сажето препричава сложенији књижевни текст и резимирасложенији књижевни и неуметнички текст на теме непосредно везане за градиво; пише извештај и реферат; примењује правописну норму у случајевима предвиђеним програмом.

2.СЈК.2.3.3. Има способност и навику да у различите сврхе (информисање, учење, лични развој, естетски доживљај, забава...) чита теже текстове (књижевноуметничке текстове, стручне инаучнопопуларне текстове из области науке о језику и књижевности, текстове из медија); има изграђен читалачки укус својствен културном и образованом човеку; примењује сложене стратегијечитања; бира стратегију читања која одговара сврси читања.

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији књижевни и неуметнички текст: препознаје његову сврху; проналази експлицитне и имплицитне информације; издваја информације према задатом критеријуму;издваја главне идеје; прати развој одређене идеје; пореди информације и идеје из двају или више текстова да би разумео одговарајући значењски или стилски аспект према задатом критеријуму;анализира и тумачи оне системе мотивације који се у књижевном делу јављају при обликовању (карактеризацији) ликова и изградњи догађаја (због бољег и потпунијег разумевања значењакњижевног дела); тумачи (на нивоу разумевања) текстове ослањајући се на други текст/текстове.

2.CJK.2.3.5. Критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст: раздваја објективну чињеницу од ауторове интерпретације; процењује да ли је аутор текста неутралан или ангажованодносно пристрастан, и образлаже своју процену; разликује експлицитне и имплицитне ауторове ставове; аргументовано вреднује да ли аутор сложенијег експозиторног или аргументативног текстапогодног за обраду градива из језика и књижевности износи све потребне информације и да ли даје довољне и веродостојне доказе за то што тврди.

Следећи искази описују шта ученик зна и уме на напредном нивоу из језичке културе:

2.CJK.3.3.1. Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе; дискутује о смислу и вредностима књижевних текстова и о сврси и вредностима неуметничких текстова користећистручну терминологију.

2.СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним ситуацијама, јавно и пред већим аудиторијумом) и пише о темама из области језика, књижевности и културе; има развијене говорничке (ораторске) вештине;претпоставља различите ставове аудиторијума и у складу с тим проблематизује поједине садржаје; препознаје и анализира вербалну и невербалну реакцију саговорника односно аудиторијума итоме прилагођава свој говор; слушајући говорника, процењује садржину и форму његовог говора и начин говорења.

2.CJK.3.3.3. Композиционо и логички складно пише стручни текст на теме из књижевности и језика, као и новински чланак.

2.CJK.3.3.4. Организује, класификује, уопштава и на сличан начин обрађује информације из књижевних и неуметничких текстова на основу задатог и/или самостално постављеног критеријума.

2.CJK.3.3.5. Продубљено критички промишља сложенији текст: процењује колико сложенији експозиторни текст успешно преноси информације публици којој је намењен, уочавајући којеинформације недостају; издваја доказну грађу на којој аутор аргументативног текста заснива своје ставове и одређује средства којима их износи; запажа ауторове грешке у закључивању и сл.

2.CJK.3.3.6. Процењује стилске поступке у књижевном и неуметничком тексту; пореди стилске поступке у два сложена текста (или више њих); тумачи њихову улогу у остваривању естетских изначењских одлика наведених врста текстова.

2.CJK.3.3.7. Изграђује свест о себи као читаоцу – развија читалачку ауторефлексију (разуме улогу читања у сопственом развоју; има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима...).

Page 284: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

284

Page 285: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

285

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Трећи разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар

Предмет Енглески језик

Разред III

Годишњи фонд часова 108

Недељни фонд часова 3 Ниво: НАПРЕДНИ

Основна литература (уџбеник)

Уџбеници одобрени од стране Министарства просвете и спорта:

ProFile 1, Pre-Intermediate – Student’s book (Oxford University Press)

ProFile 1, Pre-Intermediate Workbook (OUP)

Traveller, Level B1+ Student’s Book (mmpublications)

Traveller Workbook (mmpublications)

Додатна литература

English Grammar in Use, Raymond Murphy (Cambridge University Press);

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OUP);

Easy Readers (OUP)

Business English – Longman

internet

Page 286: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

286

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИ

бројчасовауобласти

вежбеУтврђи-

вањеобрада писмени

задаципракт.

наст.стандарди

1.

Људи

(People)

Развијање језичких вештина

Оспособљавање ученика да говоре о различитим врстамаодноса међу људима (породичним, пријатељским...)користећи одговарајуће фразалне глаголе (get on with, breakup with…)

Оспособљавање ученика да дискутују о својим осећањимакористећи придеве да изразе емоције

Утврђивање граматичких јединица: садашња времена –PresentSimple/ Present Continuous, прилози за учесталост; глаголистања – seem, want, agree…

Утврђивање граматичких јединица : твроба речи(суфиксација); бројиве и небројиве именице (some, any, much,many, few/a few, little/a little, a/an)

Оспособљавање ученика да разумеју и напишу неформалнописмо и мејл користећи одговарајуће фразе

Оспособљавање ученика да дискутују о проблемима са којимасе суочавају млади и њихове породице у савременом свету

14+2 - 9+2 5 - -

3.1.1.

3.1.3.

3.2.1.

3.2.5.

3.3.1

3.3.2.

3.4.1.

3.5.2

3.5.4

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

Говори о различитим врстама односа међу људима(породичним, пријатељским...) користећи одговарајуће

индивидуални

у пару

конструкти-

вистички

Септембар

Октобар

Page 287: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

287

фразалне глаголе (get on with, break up with…)

Дискутује својим осећањима користећи придеве да изразиемоције

Примени граматичку јединицу у контексту (Present Simple/Present Continuous, прилози за учесталост; глаголи стања –seem, want, agree…)

Правилно употребљава суфиксе приликом творбе речи и такоизведене речи примени у контексу; да правилноупотребљаваsome, any, much, many, few/a few, little/a little,a/an уз бројиве и небројиве именице

Разуме и напише неформално писмо и мејл користећиодговарајуће фразе

Дискутује о проблемима са којима се суочавају млади ињихове породице у савременом свету

групни

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

интернет

Српски језик

(придеви, садашње време,множина именица, творбаречи,структура есеја,писање неформалногписма)

Социологија(породица,породични односи)

Активност на часу

Само-оцењивање иузајамно оцењивање

Писмени задаци

Тест ,диктат

Домаћи задаци

Page 288: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

288

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИ

бројчасовауобласти

вежбеУтврђи-

вањеобрада писмени

задаципракт.

наст.стандарди

2.

МЕСТА

(Places)

Развијање језичких вештина

Оспособљавање ученика да говоре о различитим местима ипутовањима корисећи одговарајуће придеве

Усвајање и примена лексике и фраза у вези са путовањима(room, voyage, trip…)

Утврђивање граматичких јединица: прошла времена – PastSimple/Past Continuous, when, while

Утврђивање граматичких јединица used to, would/was/weregoing to

Утврђивање граматичких јединица : прилидеви који сезавршавају на –ed/-ing

Утврђивање граматичких јединица :прилози за начин

Оспособљавање ученика да напишу чланак користећиодговарајуће фразе и стил (формални или неформални)прилагођен читалачкој публици

Оспособљавање ученика да напишу причу користећиодговарајуће глаголске форме (прошла времена) и везнике(then, after…)

14+3 - 9 5 3 -

3.1.1.

3.1.3.

3.2.1.

3.2.5.

3.3.1

3.3.2.

3.4.3.

3.5.1.

3.5.2

3.5.4

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

Page 289: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

289

Говори о различитим местима и путовањима корисећиодговарајуће придеве

Разуме и правилно користи речи и фразе у вези са путовањима(room, voyage, trip…)

Примени граматичку јединицу у контексту (прошла времена –Past Simple/Past Continuous, when, while)

Примени граматичке јединице у контексту ( used to,would/was/were going to)

Примени граматичку јединицу у контексту прилидеви који сезавршавају на –ed/-ing

Примени граматичку јединицу у контексту прилози за начин

Напише чланак користећи одговарајуће фразе и стил(формални или неформални) прилагођен читалачкој публици

Напише напишу причу користећи одговарајуће глаголскеформе (прошла времена) и везнике (then, after…)

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

октобар

новембар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

Српски језик(временске клаузе,прошло време,придеви, писањеновинског чланка иприче)

Активност на часу

Само-оцењивање иузајамно оцењивање

Писмени задаци

Тест ,диктат

Домаћи задаци

Page 290: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

290

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИ

бројчасовауобласти

вежбеУтврђи-

вањеобрада писмени

задаципракт.

наст.стандарди

3УСПЕХ

(Success)

Развијање језичких вештина

Оспособљавање ученика да описују различите врсте пословакористећи именице које означавају различита занимања

Утврђивање граматичких јединица (Present PerfectSimple/Present Perfect Continuous)

Оспособљавање ученика да говоре о образовању користећиодговарајуће колокације ( get a certificate, take a course…)

Утврђивање граматичких јединица – Defining and non-definingrelative clauses

Утврђивање граматичких јединица : модални глаголи, модалии инфинитив перфекта

Оспособљавање ученика да напишу молбу за посао користећиодговарајуће фразе

Оспособљавање ученика да напишу аргументативни есејкористећи одговарајуче фразе и везнике (apart from, besides….)

14 - 8 6 - -

3.1.1.

3.1.3.

3.2.1.

3.2.5.

3.3.1

3.3.2.

3.4.2.

3.4.4.

3.5.1.

3.5.2

3.5.4.

3.5.5.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

Опише описују различите врсте послова користећи именицекоје означавају различита занимања

Примени одговарајуће граматичке јединице у контексту

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

новембар

децембар

Page 291: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

291

(Present Perfect Simple/Present Perfect Continuous)

Говори о образовању користећи одговарајуће колокације ( get acertificate, take a course…)

Примени одговарајуће граматичке јединице у контексту:Defining and non-defining relative clauses

Примени одговарајуће граматичке јединице у контексту:модални глаголи, модали и инфинитив перфекта

Напише молбу за посао користећи одговарајуће фразе

Напише аргументативни есеј користећи одговарајуче фразе ивезнике (apart from, besides….)

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

интернет

Српски језик

(рестриктивне инерестриктивнеклаузе, модалниглаголи, перфекат,писањеаргументативногесеја)

СПК (писањемолбе за посао)

Активност на часу

Само-оцењивање иузајамно оцењивање

Писмени задаци

Тест ,диктат

Домаћи задаци

Page 292: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

292

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИ

бројчасовауобласти

вежбеУтврђи-

вањеобрада писмени

задаципракт.

наст.стандарди

4

Наука итехнологија

(Science andtechnology)

развијање језичких вештина

Оспособљавање ученика да дискутују о темама везаним занауку, технологију и технолошка достигнућа

Усвајање и примена форме verb +preposition (benefit from,compare with…)

Утврђивање граматичких јединица : изражавање будућности :Future Simple/ Future Continuous/ Future Perfect/ Present Simple/Present Continuous/Going to

Утврђивање граматичке јединице: временске клаузе

Утврђивање граматичке јединце: творба речи (именицеизведене из глагола)

Оспособљавање ученика да изразе обавезу, одсуство обавезеили забрану користећи модалне глаголе

Оспособљавање ученика да напишу чланак користећиразличите технике (постављање питања, директно обраћањечитаоцу...)

Оспособљавање ученика да напишу писмо жалбе жалећи се наквалитет производа

14+3 - 8 6 3 -

3.1.1.

3.1.3.

3.2.1.

3.2.5.

3.3.1

3.3.2.

3.4.3

3.5.1.

3.5.2

3.5.4.

3.5.5.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

Page 293: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

293

Дискутује о темама везаним за науку, технологију итехнолошка достигнућа

Усвоје и правилно примене форму verb +preposition (benefitfrom, compare with…)

Примени граматичке јединице у контексту: Future Simple/Future Continuous/ Future Perfect/ Present Simple/ PresentContinuous/Going to

Примени временске клаузе

Изведе именице из глагола и правилно их употреби

Изрази обавезу, одсуство обавезе или забрану користећимодалне глаголе

Напише чланак користећи различите технике (постављањепитања, директно обраћање читаоцу...)

Напише писмо жалбе жалећи се на квалитет производа

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

децембар

јануар

фебруар

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

интернет

Српски језик(изражавањебудућности,временскеклаузе, творба речи,модални глаголи,писање чланка)

СПК(писање жалбе)

Активност на часу

Само-оцењивање иузајамно оцењивање

Писмени задаци

Тест ,диктат

Домаћи задаци

Page 294: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

294

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИ

бројчасовауобласти

вежбеУтврђи-

вањеобрада писмени

задаципракт.

наст.стандарди

5

Квалитет

(Quality)

развијање језичких вештина

стицање знања о различитим врстама и применама ISOстандарда

оспособљавање ученика да поређају активностистандардизованог процеса по одговарајућем редоследукористећи одговарајуће језичке фразе

утврђивање граматичких јединица – условне реченице

стицање знања о осигурању контроле квалитета у обављањуфинансијско-административних послова

7 - 4 3 -

3.1.1.

3.1.3.

3.2.1.

3.2.4.

3.3.1

3.3.2.

3.4.5.

3.5.2

3.5.5.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

разуме различите врсте и примену ISO стандарда

поређа активности стандардизованог процеса по одговарајућемредоследу користећи одговарајуће језичке фразе

у контексту примени условне реченице

разуме различите врсте осигурања контроле квалитета у

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

фебруар

март

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Page 295: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

295

обављању финансијско-административних послова Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

интернет

Српски језик(условне реченице)

Пословнефинансије(административно-финансијскипослови)

Активност на часу

Само-оцењивање иузајамно оцењивање

Тест, диктат

Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/областЦИЉЕВИ

бројчасовауобласти

вежбеУтврђи-

вањеобрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6Новац

(Money)

развијање језичких вештина

упознавање ученика са основним финансијским појмовима

усвајање основне терминологије из домена платног промета,вођења књиговодства и састављања финансијских и порескихизвештаја

утврђивање граматичких јединица: герунд и инфинитив

утврђивање граматичких јединица: партиципи – садашњи ипрошли

оспособљавање ученика да опишу графикон о односу измеђувалута користећи одговарајуће фразе

оспособљавање ученика да разумеју и воде телефонскеразговоре у оквиру познате лексике

8 - 4 4 - -

3.1.1.

3.1.3.

3.2.1.

3.2.3.

3.3.1

3.3.2.

3.3.4.

3.4.5.

3.5.1.

3.5.2.

Page 296: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

296

3.5.4

3.5.5.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

разуме и користи основне финансијске појмове

разуме и користи основну терминологију из домена платногпромета, вођења књиговодства и састављања финансијских ипореских извештаја

примени граматичку јединицу: герунд и инфинитив

примени граматичку јединицу: партиципе – садашњи и прошли

опише графикон о односу између валута користећиодговарајуће фразе

разуме и води телефонске разговоре у оквиру познате лексике

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

март

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

интернет

Српски језик(партиципи,глаголске именицеи инфинитив)

Јавне финансије(појам валуте)

Активност на часу

Само-оцењивање иузајамно оцењивање

Писмени задаци

Тест ,диктат

Домаћи задаци

Page 297: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

297

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИ

бројчасовауобласти

вежбеУтврђи-

вањеобрада писмени

задаципракт.

наст.

практ.

наст.

ублоку

7

Коришћењеинтернета упословању

(Business online)

развијање језичких вештина

усвајање основне терминологије и појмова из областипримене информационих технологија у домену струке

оспособљавање ученика да разумеју текст о различитимначинима коришћења интернета у свакодневном и пословномживоту

оспособљавање ученика да дискутују о најбољем начинукоришћења промовисања компаније на интернету

утврђивање граматичке јединице: causative have/get

7+3 - 4 3 3 -

3.1.1.

3.1.3.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.5.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

разуме и користи основну терминологију и појмове изобласти примене информационих технологија у доменуструке

разуме текст о различитим начинима коришћења интернета усвакодневном и пословном животу

дискутује о најбољем начину коришћења промовисања

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

март

април

Наставна средства Kорелација Праћење иоцењивање

Page 298: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

298

компаније на интернету

примени граматичку јединицу: causative have/get

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

интернет

Пословнаинформатика(информационетехнологије)

Маркетинг (дигиталнимаркетинг)

Активност на часу

Само-оцењивање иузајамно оцењивање

Писмени задаци

Тест ,диктат

Домаћи задаци

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИ

бројчасовауобласти

вежбеУтврђи-

вањеобрада писмени

задаципракт.

наст.стандарди

8Непрофитнеорганизације

(Not for profit)

Развијање језичких вештина

Усвајање одновне термонологије из области непрофитнихогрганизација и добротворног рада

Схватање значаја и стицање позитивног односа премадобротворном раду

Утврђивање граматичке јединице: пасивне конструкције

Оспособљавање ученика да дискутују о различитим начинимафинансирања добротворних акција

8 - 5 3 -

3.1.1.

3.1.3.

3.2.1.

3.2.5.

3.3.1

3.3.2.

3.3.3.

3.5.2.

3.5.4

3.5.5.

Page 299: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

299

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

Разуме и користи основне термине из области непрофитнихорганизација и добротворног рада

Схвати значај и стекне позитиван однос према добротворномраду

Разуме и примени граматичку јединицу: пасивне конструкције

Дискутује о различитим начинима финансирања добротворнихакција

индивидуални

у пару

групни

конструкти-

вистички

мај

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

интернет

Српски језик(пасивнеконструкције)

Грађансковаспитање-верска настава(добротворни рад)

Јавне финансије(начинифинансирањапредузећа)

Активност на часу

Само-оцењивање иузајамно оцењивање

Писмени задаци

Тест ,диктат

Домаћи задаци

Page 300: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

300

Фонд/тип часа

Бр.

ТЕМА

(модул

/област

ЦИЉЕВИ

бројчасовауобласти

вежбеУтврђи-

вањеобрада писмени

задаципракт.

наст.стандарди

9Решавањепроблема

(Problem solving)

развијање језичких вештина

оспособљавање ученика да разумеју текст о различитимтехникама решавања проблема

оспособљавање ученика да дискутују о проблемима и могућимрешењима користеће одоварајуће изразе и фразе

утврђивање граматичких јединица: конструкција If only/ I wishза изражавање жеље

оспособљавање ученика да осмисле и спроведу анкету, као и дапрезентују резултате анкете користећи одговарајуће фразе иизразе

8+3 - 4 4 3 -

3.1.1.

3.1.3.

3.2.1.

3.2.5.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.4.5.

3.5.1.

3.5.2

3.5.4

3.5.5.

ИСХОДИ

Ученик ће бити у стању да:Облик рада Методе рада Време реализације

разуме текст о различитим техникама решавања проблема

да дискутује о проблемима и могућим решењима користеће

индивидуални

у пару

конструкти-

вистички

мај

јун

Page 301: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

301

одоварајуће изразе и фразе

употреби граматичку јединицу: : конструкцију If only/ I wish заизражавање жеље

осмисли и спроведе анкету, као и да презентује резултатеанкете користећи одговарајуће фразе и изразе

групни

Наставна средства Kорелација Праћење и оцењивање

Уџбеник са раднимлистовима

Аудио-визуелнасредства

Речник

интернет

Српски језик(потенцијал)

Активност на часу

Само-оцењивање иузајамно оцењивање

Писмени задаци

Тест ,диктат

Домаћи задаци

1. Oбласт језичке вештине СЛУШАЊЕ

2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којoj се износе лични ставови једног или више са/говорника, уприватном, образовном, јавном и професионалном контексту.

2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном аргументацијом уз помоћ пропратног материјала

2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се износе ставови на теме из друштвеног или професионалног живота

2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ

2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања.

2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, долази до потребних информација из области личног интересовања

2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним интересовањима

2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на основу сопственог предзнања (нпр. специјализовани чланци, приручници, сложенаупутства).

2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о конкретним или апстрактним темама у коме аутор износи нарочите ставове и гледишта

2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа

3. Област језичке вештине – ГОВОР

Page 302: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

302

2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/дискусијама о општим и стручним темама, с једним или више саговорника

2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, аргумената и коментара

2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје становиште износећи преднoсти и недостатке различитих тачака гледишта иодговара на питања слушалаца

2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документарног програма, дискусија, излагања и вести (препричава, резимира, преводи)

2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа

4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ

2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или искуства и коментаришући туђеставове

2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке

2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о стварним или измишљеним догађајима

2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди аргументована решења у вези с одређеним питањима; јасно и детаљно исказује став,осећање, мишљење или реакцију

2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложенијих текстова из различитих области које чита или слуша (нпр. препричава,описује, систематизује и сл.).

5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ

2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно користи све уобичајене граматичке структуре

2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењујући језичка правила, правила организације текста и правописну норму

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и неформални језички регистар.

Page 303: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

303

СОЦИОЛОГИЈА – Трећи разредОбразовни профил Економски техничар, Финансијски техничар

Предмет Социологија

Разред Трећи

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Социологија за трећи разред стручних школа и четврти разред гимназије, Владимир Вулетић

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаципракт.наст.

практ.наст.у блоку

1. Социолошки приступ друштву Упознати ученике са предметом, његовимметодама и техникама које се користе унаучном истраживању.Упознати ученике са различитим теоријскимприступима у социологији.

15 6 9

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Оспособити ученике за лакше и брже сналажење насоциолошким текстовима и истраживањима,Оспособити ученике за критичко размишљање о друштву.Оспособити ученике за критичко размишљање о важностиглобалних социолоших праваца.

Фронтални Дијалошка, монолошко-дијалошка. Септембар,Октобар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Активност на часу, тест и/или индивидуално одговарање.

Page 304: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

304

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

2. Друштвена структура идруштвене промене.

Упознати их са феноменом друштвенограслојавања.Упознати их са друштвеним установама иорганизацијама, појмовима политике, државе,права, бирократије, политичких партија ипокрета..

18 6 12

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Оспособити ученике да критчки и са разумевањем пратеразвој сопственог друштва и за боље сналажење иразумевање феномена друштвене покретљивости у оквирумодерног светског друштваОспособити их за дубље сагледавање феноменараслојавања друштва.

Фронтални ииндивидуални рад.

Дијалошка и монолошко-дијалошка. Новембар,Децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Уџбеник Уставно и привредно правоГрађанско васпитање

Активност на часу,тест и/или индивидуално одговарање.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

3 Основне области друштвеногживота

Упознати ученике са местом човека у природи идруштву.Упознати их са демографским проблемимасавременог друштва.Упознати ученике са организацијом друштва,породицом, браком, етничким заједницама.Упознати ученике са значајем културе, са језикомкао основним средством комуникације и саразликом између знака и симбола.Упознати их са магијом и религијом,митологијом, обредима и култовима и упозантиих са односом између мита, филозофије, поезије

20 7 13

Page 305: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

305

и бајке.Упознати их са 4 главне монотеистичке религијеу свету.Упознати их са местом уметности као духовнетворевине културног човека.Исходи Облик рада Методе рада Време реализацијеОспособити их за размишљање на тему неравномерногразвоја и наглог популационог раста.Оспособити их за схватање значаја културе и цивилизацијепочев од предцивилизацијских друштава, врстама културнихзначења и перспективама равоја савремених друштава уфилозофском културолошком и религиозном смислу.

Фронтални Дијалошка и монолошко-дијалошка. Јануар, фебруар, март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивањеУџбеник и рад на текстовима на задату тему. Активност на часу,тест и/или индивидуално одговарање.

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часабројчасова уобласти

вежбе утврђивање обрада писменизадаци

практ.наст.

практ.наст.у блоку

4. Појаве и проблемисавременог друштва

Упозбнати ученике са различитим облицимадруштвених девијацијаУпознати их са еколошким проблемимасавременог светаУпознати ученике са феноменом глобализације

19 8 11

Исходи Облик рада Методе рада Време реализацијеОспособити их за комплементарно сагледавање односасело-град.Оспособити их за критичко размишљање о феноменуглобализације и новог светског поретка.

ФронталниИндивидуални

Дијалошка и монолошко-дијалошка. Април,мај,јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивањеУџбеник Екологија Активност на часу,тест и/или индивидуално одговарање.

Page 306: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

306

ЦИЉ И ЗАДАЦИ:Општи циљ предмета је да ученици средњих школа стекну сазнања о друштву у ком живе, да се упознају и овладају основним социолошким појмовима ипроблемима како би боље разумели савремено друштво и успешније остварили своју улогу у њему. да ученици стекну применљива и функционална знања одруштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима савременог друштва, како би развили кључне компетенције потребне за живот и партиципацију удемократски уређеном мултикултуралном друштву.

ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА СУ:да развију свест о начину повезаности појединца, друштва и културе;да стекну примењива и функционална знања о друштвеним појавама;да се код ученика развија способност критичког расуђивања и ангажован став према друштву и друштвеним институцијама,да ученици формирају аутономни вредносни систем;да унапеде и прошире општу културу;да развију осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских, образовних, родних,класних ,етничких, глобалних;оснаживање ученика у препознавању друштвених проблема и активног односа према њиховом решавању;да унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и д ауспоставе критички однос према њима;да унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става;да унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског рада)да разумеју друштвени смисао и важност професије социологаКорелација са предметима као што су грађанско васпитање, историја, уставно и привредно право, српски језик и књижевност

ЛИТЕРАТУРА„Социологија“-Владимир Вулетић

„Социологија“-група аутора„Социологија“-А. Гиденс

Page 307: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

307

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Трећи разредОбразовни профил Eкономски техничар, Финансијски техничар

Предмет Физичко васпитање

Разред трећи

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Група аутора:Методика физичке културе, Београд,Факултет спорта и физичке културе

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

1. Атлетика Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика

Развијање и усавршавањемоторичкох способностиумења и навика

Очување и унапређивањездравља

Оспособљавање засамостално, групно вежбање

20 15 5

Page 308: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

308

у слободно време

Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик је у стању да

Савлада технику трчања

Усклади ритам трчања и дисања

Научи да поштује одређена правиласпорске културе

Упознају терминологију технике трчања

Самостално обавља и прати рад свогорганизма на физички напор

Индивидуални

Групни

фронтални

дијалошка

демонстрација

практично вежбање

Септембар

Октобар

Април

Мај

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

штоперица

метар

сталак

психологија-развијање позитивнеличности

социјализација,комуникација,толеранција

●грађанско васпитање-хуманостсолидарност ,лепо понашање,толеранција,позитивна личност

●српски језик и књизевност-култураговора,правилно и лепоизражавање,дијалози,

праћење остварености исхода

извештаји о извршеним мерењима

тестови практичних вештина

Page 309: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

309

енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт,

социологија-комуникацијасоцијализација,поштовање и толеранција,

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

2. Спорска гимнастика- партерна Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика

Развијање и усавршавањемоторичкох способностиумења и навика

Очување и унапређивањездравља

Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време

Формирање позитивногодноса према физичкимактивностим

8 5 3

Page 310: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

310

Развијање окретности

Позитивно деловањевежбама на постуру тела

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик је у стању да

Савлада основну технику :колута,равнотеже, поскок скокова кретања ,окрета,држања тела,

Буде способан да кроз покрет изрази својеемоције, искуства, осећај за лепо икреативно

Савлада вежбе,

упознати се са мерама безбедностиприликом вежбања и развити способностпомагања другим особама у току вежбања

Ради тимски

Индивидуални

Групни

фронтални

дијалошка

демонстрација

практично вежбање

децембар

јануар

фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

струњаче

греда

психологија-развијање позитивнеличности

праћење остварености исхода

извештаји о извршеним мерењима

Page 311: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

311

социјализација,комуникација,толеранција

●грађанско васпитање-хуманостсолидарност ,лепо понашање,толеранција,позитивна личност

●српски језик и књизевност-култураговора,правилно и лепоизражавање,дијалози,

енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт,

социологија-комуникацијасоцијализација ,поштовање и толеранција

право, права и обавезе везане за спорт

тестови практичних вештина

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

ублоку

Page 312: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

312

3. Спортска игра-одбојка,кошарка, стони тенис ,малифудбал

Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика

Развијање и усавршавањемоторичкох способностиумења и навика

Очување и унапређивањездравља

Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време

Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

32 24 8

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик је у стању да

Зна основне елементе технике

Савлада основну технику игре

Усвоји основна начела у нападу и одбрани

Научи правила игре

Створи осећај за спортску културу (фер плеј,културу навијања)

Развије осећај за тимски рад

Групи

Фронтални

Индивидуални

дијалошка

демонстрација

практично вежбање

октобар

новембар

децембар

јануар

фебруар

март

април

мај

Page 313: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

313

јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

Одбојкашка лопта

Кошаркашка лопта

Рекети и лоптице

Мрежа

Пиштаљка

психологија-развијање позитивнеличности

социјализација,комуникација,толеранција

●грађанско васпитање-хуманостсолидарност ,лепо понашање,толеранција,позитивна личност

●српски језик и књизевност-култураговора,правилно и лепоизражавање,дијалози,

енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт,

социологија-комуникација социјализација,поштовање и толеранција

право - права и обавезе везане за спорт

праћење остварених исхода

извештаји о извршеним мерењима и оценамадобијених тим мерењима

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе

Утврђивање и

Увежбавање

Обрада и

Увежбавањеписменизадаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у

Page 314: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

314

блоку

4. Елементарнеигре:вијача,плесови и народнакола

Допринос задовољењуосновних психофизичких,социјалних потреба ученика

Развијање и усвршавањемоторичкох способностиумења и навика

Очување и унапређивањездравља

Оспособљавање засамостално, групно вежбањеу слободно време

Формирање позитивногодноса према физичкимактивностима

12 8 4

Исходи Облик рада Методе рада Времереализације

Ученик је способан да

Савлада технику извођења

Познаје основну терминологију физичкекултуре

Усвоји сврху и циљ физичке културе

Развија и одржава антропмоторијскеспособности

Индивидуални

Групни

фронтални

дијалошка

демонстрација

практично вежбање

јануар

фебруар

март

април

мај

Page 315: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

315

Зна самостално да ради

Познаје хигијену тела

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

вијаче

обручеви

лопте

музика

психологија-развијање позитивнеличности

социјализација,комуникација,толеранција

● грађанско васпитање-хуманостсолидарност ,лепо понашање,толеранција ,позитивна личност

●српски језик и књижевност-култураговора, правилно и лепо изражавање,дијалози,

енглески језик-спортска литература наенглеском језику ,интернет информацијеи апликације везане за спорт,

социологија-комуникацијасоцијализација,поштовање и толеранција

право ,обавезе и права у спорту

праћење остварености исхода

степен савладаности елемената

осећај за ритам

Page 316: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

316

Page 317: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

317

МАТЕМАТИКА – Трећи разред

Образовни профил Финансијски техничар

Предмет Математика

Разред Трећи

Годишњи фонд часова 108

Недељни фонд часова 3

Литература С. Огњановић, Ж. Ивановић Збирка решених задатака из математике за трећи разред, Круг

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Полиедри

(2МА.1.2.1., 2МА.1.2.2., 2МА.1.2.3.,

2МА.2.2.2., 2МА.3.2.1.)

Добијање темељних знања изполиедра,

Развијање боље оријентације упростору

15 9 6

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Израчунати површину и запремину праве призме ипирамиде

Израчунати површину и запремину зарубљенепирамиде

Равни пресеци полиедара

Фронтални,индивидуални Дијалошка,монолошко-дијалошка,рад на тексту

Септембар,

октобар

Page 318: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

318

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник и збирка,лењир,троугао примена оријентације у простору,развијене кроз ову тему

Прћење активности ученика и истицање позитивнихпримера,контролна вежба

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Обртна тела

(2МА.1.2.1., 2МА.1.2.2., 2МА.1.2.3.,

2МА.2.2.2., 2МА.3.2.1.)

Стицање основних знања из обртнихтела,

Развој боље оријентације у простору

11 7 4 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Израчунавати површину и запремину правог ваљкаи праве купе

Израчунавати површину и запремину зарубљенекупе

Израчунати површину и запремину тела која настајуобтрањем неке фигуре око задате осе

Фронтални,индивидуални Дијалошка,рад на тексту Октобар,новембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник избирка,лењир,троугао,шестар

примена оријентације у простору,развијене кроз ову тему

Писмени задатак,рад задатака пред таблом

Page 319: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

319

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

3. Низови

(2МА.1.3.1., 2МА.2.3.1., 2МА.2.3.2.,

2МА.3.2.1., 2МА.3.3.2.)

Стицање основних знања из низова 13 8 5 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Знати да нађе граничну вредност низа,

Препознати аритметички и геометријски низ иодредити њихов општи члан на основу познатихподатака

Одредити збир аритметичког и геометријског низа

Одредити збир бесконачног геометријског низа

Фронтални,индивидуални Дијалошка,рад на тексту Новембар,

децембар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник и збирка примена систематичности у раду,развијене кроз ову тему

Писмена вежба,писмени задатак,рад задатака пред таблом

Page 320: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

320

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

4. Аналитичка геометрија у равни

(2МА.1.2.5., 2МА2.2.3., 2МА.3.2.3.)

Стицање основних знања изаналитичке геометрије,

Повезивање знања из алгебре угеометрији

28 18 10 3

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Израчунавати растојање тачака ,површину троугла укоординатном систему

Написати једначину праве кроз једну и две тачке

Однос две праве, угао између две праве

Препознати једначине кружнице, елипсе,хиперболе и параболе и скицирати их укоординатном систему

Однос праве и кривих другог реда

Фронтални,индивидуални Дијалошка,рад на тексту Децембар,јануар,фебруар

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник и збирка,лењир примена систематичности у раду,развијене кроз ову тему

Писмена вежба,писмени задатак,рад задатака пред таблом

Page 321: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

321

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

5. Елементи линеарног програмирања

(2МА.1.2.4.)

Стицање основних знања излинеарног програмирања

Развој боље оријентације упрограмирању

6 4 2

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Решавати системе линеарних неједначина са двенепознате и представљати у координатном систему

Самостално решавање транспортног проблема,линеарног програмирања и одређивање екстремафункције графички

Фронтални,индивидуални Дијалошка,рад на тексту Фебруар,март

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник и збирка,лењир,троугао примена оријентације у праксиразвијене кроз ову тему

Писменa вежба,рад задатака пред таблом

Бр. Тема/модул/област/стандарди Циљеви

Фонд/тип часа

број часовау области вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

6. Елементи привредне и финансијскематематике

Стицање основних знања изсложеног каматног рачуна 23 16 7 3

Page 322: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

322

(2МА.1.4.2., 2МА.1.4.6.) Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

Уочити разлику између простог и сложеног рачуна

Израчунати рату кредита

Есконтовати менице

Израчунавање почетне вредности капитала,интересне стопе ивремена улагања

Рачун улога, улагање почетком и крајем периода

Рачун ренте

Фронтални,индивидуални Дијалошка,рад на тексту Март,април,мај,јун

Наставна средства Корелација са другим предметом Праћење и оцењивање

уџбеник и збирка,финансијскетаблице,дигитрон

примена знања у рачуноводству Писмена вежба,писмени задатак,рад задатака пред таблом

Page 323: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

323

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ – Трећи разред

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

1. Предмет изучавања националнеекономије

Упознавање са предметом изучавањанационалне економије

Стицање основних знања о улози спољнихфактора у националној привреди

Упознавање ученика са интегралнимтржиштем

3 / 1 2 / / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

дефинише предмет изучавања националне економије

анализира улогу спољних фактора у националној привреди

oбјасни однос између макро и микро економских дисциплина

објасни појам и садржину интегралног тржишта

фронтални

групни

монолошко-дијалошка

рад на тексту

септембар

Образовни профил Eкономски техничар

Предмет Основи економије

Разред 3. разред

Годишњи фонд часова 72

Недељни фонд часова 2

Литература Основи економије за трећи разред – Стеван Деветаковић, Биљана Јовановић-Гавриловић, Гојко Рикаловић

Page 324: ШК ОЛСКИ ПРОГРАМ - prvaekonomska.edu.rs knjiga-SKOLSKI... · 10 СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - Први разред Образовни профил

324

Наставна средства Корелација са другимпредметом Праћење и оцењивање

штампани материјал пословна економија активност на часу

усмено излагање

домаћи задаци

Бр. Тема/модул/област Циљеви

Фонд/тип часа

број часова уобласти вежбе утврђивање обрада писмени

задаци

практ.

наст.

практ.

наст.

у блоку

2. Привредни развој Стицање знања о појму и чиниоцимапривредног развоја

Упознавање са показатељима степенапривредног развоја

Стицање знања о друштвеном производу инационалном дохотку и факторима који иходређују

4 / 1 3 / /

Исходи Облик рада Методе рада Време реализације

објасни појам и чиниоце привредног развоја

објасни разлику привредног раста и привредног развоја

дефинише технолошки прогрес

објасни показатеље степена привредног развоја

разликује методологију материјалне производње иметодологију УН код обрачуна макроекономских агрегата

дефинише друштвени производ и национални доходак

фронтални

рад у пару

групни

монолошко-дијалошка

рад на тексту

септембар