23
Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη 31/10/2013

Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη

Citation preview

Page 1: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ

Ξάνθη 31/10/2013

Page 2: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

8η περιφέρεια ΕΑΕ

• Πάνω από 1000 σχολεία• Πάνω από 25 ΣΜΕΑΕ (ειδικά νηπιαγωγεία,

δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, ΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ-ΕΕΓ)• Πάνω από 200ΤΕ• 150 παράλληλες στηρίξεις• Κατ΄ οίκον διδασκαλία

Page 3: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Ν4186/17-9-2013/άρθρο 28

• Αποκλειστική αρμοδιότητα τα ΚΕΔΔΥ για φοίτηση, κατάταξη, μετεγγραφή, εγγραφή

• Γνωμάτευση μέσα σε 45 ημέρες.• Τα ΤΕΕ μετονομάζονται σε ΕΕΓ και αυξάνουν

τα χρόνια φοίτησης σε πέντε.• Θεσμοθετούνται τα ΕΕΛ με τετραετή φοίτηση

και συνυπάρχουν με τα ΕΕΓ.• Τα ΕΕΕΕΚ αυξάνει η φοίτησή τους σε έξι

χρόνια.

Page 4: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Ν4115/2013

• Πιλοτική ανάπτυξη Σχολικών Δικτύων • Σχολικά δίκτυα με έδρα ΣΜΕΑΕ,

Προϊστάμενος και Συντονιστής ο διευθυντής της ΣΜΕΑΕ

• ΕΔΕΑΥ σε Σχολεία με ΤΕ με μέλη: α) Διευθυντής β) Δάσκαλος ΕΑΕ γ) Ψυχολόγος της ΣΔΕΥ δ)Κοινωνικός Λειτουργός ΣΔΕΥ

Page 5: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης ΥποστήριξηςΕπιτροπές Διαγνωστικής Αξιολόγησης

Υποστήριξης

Page 6: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Βασικές αρχές λειτουργίας ΤΕ(Καθηκοντολόγιο ΦΕΚ449/2013)

• Φοίτηση με εισήγηση ΚΕΔΔΥ.• Αρχική αξιολόγηση.• Στόχοι – Προγραμματισμός.• Συνεργασία με τη δασκάλα της τυπικής

τάξης.• Συνεργασία με τους γονείς.• Ομαδοποίηση μαθητών (αλληλοεπίδραση

ευχάριστο κλίμα).

Page 7: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Βασικές αρχές λειτουργίας ΤΕ

• Δεν φεύγει μαθητής από μαθήματα ειδικοτήτων.

• Αριθμός ωρών κατά περίσταση.• Ανάπτυξη προγράμματος, αποφυγή πρόωρης

αποχώρησης.• Καινοτόμες δράσεις.• Διερεύνηση ΜΔ• Ατομικός φάκελος

Page 8: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

ΤΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

• Οι καθηγητές του τμήματος ένταξης συμπληρώνουν βιβλίο ύλης για κάθε μάθημα που διδάσκουν.

• Ακολουθούμε σε γενικές γραμμές την ύλη των αναλυτικών προγραμμάτων.

• Τμήματα ανάλογα με τη δυναμική των μαθητών μας, για να μπορούμε να τους δουλεύουμε εξατομικευμένα.

Page 9: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

ΤΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

• Οι καθηγητές των τμημάτων ένταξης είναι υπεύθυνοι για τα τεστ, τα διαγωνίσματα, τους βαθμούς των τριμήνων και των τετραμήνων.

• Στις εξετάσεις όμως του Ιουνίου μπαίνουν κοινά θέματα για όλες τις τάξεις.

• Εξετάζουμε προφορικά μόνο τους μαθητές που έχουν ανάλογη εισήγηση από το ΚΕΔΔΥ.

Page 10: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

ΤΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

• Μαθητές που έχουν εισήγηση για κάποιο ειδικό πλαίσιο δεν μπαίνουν στο τμήμα ένταξης.

• Για το γυμνάσιο έχουν εκδοθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μια σειρά βιβλίων για τις προσαρμογές των αναλυτικών προγραμμάτων στο μάθημα της γλώσσας, των μαθηματικών και της φυσικής.

Page 11: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

ΤΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

• Δυνατότητα να τα κατεβάσουν από τη σελίδα του παιδαγωγικού ινστιτούτου στον τομέας «Εκπαίδευση Παιδιών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες»: www.pi-schools.gr

• Επίσης για το γυμνάσιο κυρίως υπάρχει η ιστοσελίδα users.sch.gr/ipap όπου μπορείτε να βρείτε υλικό, το οποίο οι μαθητές μπορούν να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά.

Page 12: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Περιεχόμενα του ατομικού φακέλου του μαθητή

• (α) Συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή

• (β) Γνωμάτευση για το είδος και το βαθμό των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών του /της μαθητή/τριας.

• (γ) Εισήγηση του ΚΕΔΔΥ ή της ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας για την εγγραφή – κατάταξη ή μεταγραφή στην κατάλληλη σχολική μονάδα. Στην περίπτωση της συνεκπαίδευσης - παράλληλης στήριξης, διατηρείται μόνο η εισήγηση του ΚΕΔΔΥ

Page 13: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Περιεχόμενα του ατομικού φακέλου του μαθητή

• (δ) Αξιολογητική έκθεση που αφορά τη μαθησιακή εξέλιξη του μαθητή.

• (ε) Όλες οι δοκιμασίες που έχουν χορηγηθεί στο μαθητή από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης του.

• (στ) Περιγραφική αξιολόγηση όπου θα αναφέρονται οι λόγοι παραπομπής του μαθητή από τον εκπαιδευτικό της τάξης του και η σχετική τεκμηρίωσή τους.

Page 14: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Περιεχόμενα του ατομικού φακέλου του μαθητή

• (ζ) Την αλληλογραφία του σχολείου και των γονέων ή των εχόντων τη γονική μέριμνα του μαθητή με ε.ε.α. με το ΚΕΔΔΥ ή την ιατροπαιδαγωγική επιτροπή (αν είναι διαθέσιμη από τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα).

• (η) Εισήγηση για την κατάρτιση του κατάλληλου υποστηρικτικού Ατομικού Προγράμματος Εκπαίδευσης.

Page 15: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Περιεχόμενα του ατομικού φακέλου του μαθητή

• (θ) Τις περιοδικές αξιολογήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης από τους ειδικούς του ΚΕΔΔΥ- ΕΔΕΑΥ (αν υπάρχουν).

• (ι) Τις περιοδικές αξιολογήσεις του παιδιού και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων παρέμβασης από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε.

• (κ) Ο,τιδήποτε άλλο αφορά ή αναφέρεται στο μαθητή.

Page 16: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Παράλληλη στήριξηPORTFOLIO

• Ενδεικτικά το Portfolio μαθητή εμπεριέχει:• Αρχική Παιδαγωγική Αξιολόγηση μαθητή από

τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης• Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Παρέμβασης• Ημερολόγιο παράλληλης στήριξης

(περιγράφουμε την καθημερινότητα, προβληματισμούς, γεγονότα)

Page 17: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Παράλληλη Στήριξη

• Τετράδιο επικοινωνίας με τους γονείς (σήμερα κάναμε αυτό….)

• Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα• Ενδεικτικές εργασίες του μαθητή• Τελική Παιδαγωγική Αξιολόγηση μαθητή από

τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης στο τέλος της χρονιάς

• Ετήσια Έκθεση αξιολόγησης της διαδικασίας, στο τέλος της σχολικής χρονιάς

Page 18: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Επιμορφωτικές δράσεις

• Ομαδοποίηση - ομοιογενείς ομάδες (ΤΕ, Παράλληλη στήριξη, ΣΜΕΑΕ)

• Καταγραφή επιμορφωτικών αναγκών• Πρωτοβουλίες για επιμορφωτικές δράσεις• Θεματικές και άξονες• Παιδαγωγική ημέρα

Page 19: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Μέσα

• Ιστοσελίδα http://blogs.sch.gr/tananias/• Google docs-drive• Τηλεδιάσκεψη

Page 20: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Blog 8ης ΕΑΕ

Page 21: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Google Drive

Page 22: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

Επιμορφωτικές ομάδες

• Τμήματα ένταξης ανά Νομό• Ειδικά σχολεία ΕΕΓ,ΕΕΛ, ΕΕΕΕΚ ανά Νομό και

ανά τρεις Νομούς την παιδαγωγική ημέρα. Α)Σέρρες-Δράμα-Καβάλα(έδρα Δράμα)

• Β) Ξάνθη Κομοτηνή-Έβρος(έδρα Κομοτηνή)• Παιδαγωγική ημέρα θεσμοθετημένη με

γνωστή θεματική και ημερομηνία.

Page 23: Παιδαγωγική συνάντηση ΕΑΕ Ξάνθη.ppt

•Ευχαριστώ