ควาà¸à¸à¸³à¸„ัà¸à¸‚อง “ SMEsâ€‌

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ความสำคัญของ “ SMEs”. ช่วยการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างเงินตราต่างประเทศ ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าจาก ต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน และสร้างเสริมประสบการณ์ ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่น ๆ เช่น ภาค - PowerPoint PPT Presentation

Text of ควาà¸à¸à¸³à¸„ัà¸à¸‚อง...

 • SMEsSMEs Small and Medium Enterprises ""

 • SMEs

 • 200 50 200 50 () 60 30 () 100 50

 • 200 50 200 50 () 30 15 () 50 25

 • SMEs (Guest Houses)

 • SMEs1. - (Agricultural Processing)- (Manufacturing) - (Mining)

 • SMEs

  2.

 • SMEs 3. - (Retail) - (Wholesale)

 • SMEshttp://www.smethai.go.thhttp://www.sme.go.thhttp://www.ismed.or.thhttp://www.otopweb.comhttp://www.thaitambon.comhttp://www.depthai.go.th/th/newDep/1products.asphttp://www.tisi.go.th/otop/otop.thmlhttp://www.sme.go.th/websme/otop/default.asp

 • SMEs SMEs SMEs 3 SMEs

  *