1- ج + ا = أ) جو ب) جي ج) جا

Embed Size (px)

DESCRIPTION

1- ج + ا = أ) جو ب) جي ج) جا. SYABAS !!!!. x. 2-ج + ي = أ) جو ب) جي ج) جا. x. SYABAS !!!!. 3- ج + و = أ) جي ب) جو ج) جا. x. SYABAS !!!!. 4- خ + ا = أ) خو ب) خي ج) خا. SYABAS !!!!. x. 5- خ + ي = - PowerPoint PPT Presentation