1. Đơn giản biểu thức:

 • View
  41

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

II. 1. n gin biu thc:. 2. Cho ng thng (d): y = mx 2m 1 v Parabol (P):. Chng minh (d) lun i qua im c nh khi m thay i. Tm gi tr ca m (d) tip xc vi P. 3. Cho phng trnh. Tm m v n phng trnh c hai nghim. tha mn h phng trnh:. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • 1. n gin biu thc: 2. Cho ng thng (d): y = mx 2m 1 v Parabol (P): 3. Cho phng trnh Tm m v n phng trnh c hai nghim tha mn h phng trnh: 5. Trn na ng trn (O) ng knh BC, ly im A (AB > AC). Gi H l hnh chiu vung gc ca A trn cnh BC. ng trn ng knh AH ln lt ct AB, AC ti M v N v ct (O) ti im th hai E. ng thng AE ct ng thng BC ti I. a) Chng minh BCNM l t gic ni tip. b) Chng minh IE.IA = IC.IB.Chng minh (d) lun i qua im c nh khi m thay i.Tm gi tr ca m (d) tip xc vi P.4. Mt t d nh i t tnh A n tnh B cch nhau 120 km trong mt thi gian qui nh. Sau khi i c 1 gi , t b chn bi tu ho mt 10 pht nn n B ng hn xe phi tng tc thm 6 km/h. Tnh vn tc ca t lc u. II 6. Gii phng trnh: dinhvuhungqn@gmail.com

 • 1. n gin biu thc: dinhvuhungqn@gmail.com

 • (d) : y = mx 2m 1. Vi gi tr x = 2 th y = -1. Vy ng thng (d) lun i qua im (2, -1) khi m thay i.Nn phng trnh honh giao im: (d) tip xc (P) khi = 0Vi gi tr Ta giao im l nghim ca h phng trnh: th (d) tip xc (P).2. Cho (d): y = mx 2m 1v Parabol (P): dinhvuhungqn@gmail.com

 • th phng trnh c nghim tha mn h:Thay x1 v x2 vo phng trnh cho ta c: Vy khi m = 3; n = 5 th phng trnh c nghim tha mn h:3. Khi (tha K)dinhvuhungqn@gmail.com

 • 4. Mt t d nh i t tnh A n tnh B cch nhau 120 km trong mt thi gian qui nh. Sau khi i c 1 gi , t b chn bi tu ho mt 10 pht nn n B ng hn xe phi tng tc thm 6 km/h. Tnh vn tc ca t lc u.Gi vn tc ca t lc u l x (km/h). iu kin: 0 < x
 • CHBAMNEI(cng chn cung MA)(hai gc nhn c cnh tng ng vung gc)(tnh cht bc cu)(tng hai gc k b)Vy t gic BCNM ni tip (tng hai gc i bng 2v) (tnh cht bc cu)5a) Chng minh t gic BCNM ni tip (g-g)Do IE.IA = IB.IC (tnh cht t l thc). (t s ng dng) M gc I chung nn (cng b vi gc AEC)5b) Chng minh IE.IA = IB.ICdinhvuhungqn@gmail.com

 • 6. Gii phng trnh: Cch 1: ta c:(tha iu kin)t: v ta c: ViCch 2: Vidinhvuhungqn@gmail.com

 • Chc cc thy c v cc em hc sinh thnh cng trong cng tc v hc tpdinhvuhungqn@gmail.com