36
Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP 1 MODUL 1: PENYIASATAN SAINTIFIK OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Menganalisis kaedah penyiasatan saintifik. 1.2 Menyedari keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan sesuatu penyiasatan saintifik. 1. Kaedah penyiasatan saintifik adalah kaedah yang dilakukan mengikut peraturan dan prinsip sains yang tepat, teratur dan sistematik untuk memperoleh pengetahuan sains. 2. Langkah-langkah yang melibatkan kaedah penyiasatan saintifik adalah: Mengenal pasti masalah Masalah yang ditimbulkan oleh seseorang yang mempunyai sifat ingin tahu terhadap fenomena atau kejadian yang berlaku di sekelilingnya. Mengenal pasti pemboleh ubah - pemboleh ubah yang dimalarkan (CV): faktor yang tetap/sama - pemboleh ubah yang dimanipulasikan (MV): faktor yang berubah-ubah - pemboleh ubah yang bergerak balas (RV): pemerhatian atau pengukuran untuk mendapatkan keputusan. Membuat hipotesis Penyataan yang boleh diuji. Menunjukkan hubungan antara MV dengan RV. Merancang penyiasatan Menentukan pelaksanaan yang sistematik bagi sesuatu penyiasatan. Menjalankan penyiasatan Menjalankan penyiasatan mengikut prosedur yang telah dirancang. Mengumpul data Mengumpul dan merekodkan data/maklumat bergantung kepada pemerhatian dan pengukuran secara sistematik. Menganalisa dan mentafsir data Langkah mengolah maklumat daripada jadual,graf, carta atau pernyataan yang berlaku semasa penyiasatan. Membuat kesimpulan Daripada hasil analisis dan tafsiran data, kesimpulan dibuat dalam bentuk pernyataan. Hipotesis dinyatakan diterima atau ditolak. Membuat Laporan Dibuat selepas menjalankan eksperimen dengan menggunakan format: 1. Tujuan 2. Hipotesis 3. Pemboleh ubah: Pemboleh ubah dimanipulasikan Pemboleh ubah bergerak balas Pemboleh ubah dimalarkan/tetap

1 Penyiasatan Saintifik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sains f4

Citation preview

Page 1: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

1

MODUL 1: PENYIASATAN SAINTIFIK

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Menganalisis kaedah penyiasatan saintifik. 1.2 Menyedari keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni semasa

menjalankan sesuatu penyiasatan saintifik. 1. Kaedah penyiasatan saintifik adalah kaedah yang dilakukan mengikut

peraturan dan prinsip sains yang tepat, teratur dan sistematik untuk memperoleh pengetahuan sains.

2. Langkah-langkah yang melibatkan kaedah penyiasatan saintifik adalah:

Mengenal pasti masalah Masalah yang ditimbulkan oleh seseorang yang mempunyai sifat ingin tahu terhadap fenomena atau kejadian yang berlaku di sekelilingnya.

Mengenal pasti pemboleh ubah - pemboleh ubah yang dimalarkan (CV): faktor yang tetap/sama - pemboleh ubah yang dimanipulasikan (MV): faktor yang berubah-ubah - pemboleh ubah yang bergerak balas (RV): pemerhatian atau

pengukuran untuk mendapatkan keputusan.

Membuat hipotesis Penyataan yang boleh diuji. Menunjukkan hubungan antara MV dengan RV.

Merancang penyiasatan Menentukan pelaksanaan yang sistematik bagi sesuatu penyiasatan.

Menjalankan penyiasatan Menjalankan penyiasatan mengikut prosedur yang telah dirancang.

Mengumpul data Mengumpul dan merekodkan data/maklumat bergantung kepada pemerhatian dan pengukuran secara sistematik.

Menganalisa dan mentafsir data Langkah mengolah maklumat daripada jadual,graf, carta atau pernyataan yang berlaku semasa penyiasatan.

Membuat kesimpulan Daripada hasil analisis dan tafsiran data, kesimpulan dibuat dalam bentuk pernyataan. Hipotesis dinyatakan diterima atau ditolak.

Membuat Laporan Dibuat selepas menjalankan eksperimen dengan menggunakan format:

1. Tujuan 2. Hipotesis 3. Pemboleh ubah: Pemboleh ubah dimanipulasikan

Pemboleh ubah bergerak balas Pemboleh ubah dimalarkan/tetap

Page 2: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

2

ceper antibiotik

4. Bahan & Radas 5. Prosedur 6. Pengumpulan data atau pengukuran 7. Analisis dan mentafsir data 8. Kesimpulan

KEMAHIRAN SAINTIFIK : MENGAWAL PEMBOLEHUBAH TIPS: Jenis Pembolehubah:

DIMALARKAN (sama / tetap)

DIMANIPULASIKAN ( berbeza / berlainan )

BERGERAKBALAS (keputusan / hasil

eksperimen)

Radas tidak digunakan sebagai pembolehubah dimalarkan

Cara Menulis Pembolehubah: Mesti tulis parameter untuk setiap pembolehubah. Contoh 1:

Rajah 1.1

Contoh 2

Koloni bakteria

Rajah 1.2

Parameter + bahan Panjang/ Ketebalan/ + spring Jenis

Parameter + bahan Isipadu + agar nutrien Jenis + antibiotik Saiz / + koloni bakteria Diameter

2.4 cm

Agar nutrien

Page 3: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

3

Contoh 3

Contoh 4

A B Contoh-contoh penulisan pemboleh ubah bersama parameter:

PEPEJAL CECAIR GAS

Jisim logam

Berat logam

Kuantiti bahan

Saiz bahan

Jenis bahan

Kehadiran yis

Kehadiran garam

Diameter dawai

Ketebalan dawai

Isipadu larutan

Isipadu asid/ alkali

Kepekatan asid/ alkali

Isipadu larutan kultur

Isipadu larutan ammonia

Isipadu agar-agar nutrien

Isipadu oksigen

Bilangan gelembung gas

Pembolehubah boleh dikenalpasti daripada: Gambarajah dalam soalan Jadual Graf Pernyataan Soalan

lateks

Asid etanoik

lateks

Bubur nutrient + Kultur bakteria

kapas

Air suling + Kultur bakteria

Parameter + bahan Kehadiran + asid etanoik Isipadu + lateks

Parameter + bahan Isipadu/ + kultur bakteria Jenis

Page 4: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

4

Contoh 1: Daripada Gambarajah

Rajah 1.5

Contoh 2 : Daripada Jadual (i) Jadual Jenis 1 Pembolehubah Pembolehubah Dimanipulasikan Bergerak balas

Bahan Takat didih /0C

Air suling

100

Air suling + garam biasa ......................

Jadual 1.2

P Q

Penyumbat kapas steril

Tabung uji steril

Bubur nutrient + bakteria

Penyumbat kapas steril

Tabung uji steril

Bubur nutrient + bakteria

Disimpan pada suhu 35ºC

Penyumbat kapas steril

Tabung uji steril

Bubur nutrien + bakteria

Disimpan dalam peti sejuk Disimpan pada suhu bilik

Penyumbat kapas steril

Tabung uji steril

Bubur nutrien + bakteria

Disimpan pada suhu 35ºC Disimpan pada suhu 60ºC

R S

Malar Isipadu bubur nutrien

Manipulasi Suhu

Gerakbalas Keadaan bubur nutrien

Page 5: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

5

(ii) Jadual Jenis 2 Pemboleh ubah dimanipulasikan

Ketinggian Pelajar (cm) 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170

Bilangan Pelajar

Jadual 1.3 Pembolehubah Bergerak balas Contoh 3: Daripada Graf

Pembolehubah Bergerak balas

Pembolehubah dimanipulasikan

Page 6: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

6

Contoh 4: Daripada Pernyataan dalam soalan

1. Tujuan eksperimen untuk membandingkan kecergasan tindak balas logam L dan logam M dengan asid hidroklorik cair.

Langkah:

Isi penting daripada pernyataan

sama beza keputusan

Asid hidroklorik cair Logam L dan logam M Kecergasan tindak balas

Pemboleh ubah

dimalarkan

Pemboleh ubah

dimanipulasikan

Pemboleh ubah

bergerak balas

Isipadu asid hidroklorik

Kepekatan asid

hidroklorik

Jenis logam

Logam L dan logam M

Kecergasan tindak

balas logam

Jadual 1.4

Mengkaji kesan antibiotik terhadap / ke atas pertumbuhan bakteria [manipulasi] [ gerak balas]

Mengkaji tekanan oleh bongkah P and bongkah Q yang sama jisimnya [gerak balas] [ manipulasi] [malar]

Mengkaji kekonduksian elektrik Plumbum (II) Bromida

[gerak balas]

Page 7: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

7

LATIHAN KEMAHIRAN SAINTIFIK : PEMBOLEHUBAH

BIL MAKLUMAT/ PERNYATAAN PEMBOLEH UBAH

1 Empat keping kertas A,B,C dan D telah dicelup dengan antibiotik yang berlainan kepekatan diletakkan di atas agar-agar nutrien yang mengandungi kultur bakteria.

Rajah 1.6

1. Dimalarkan : __________________ __________________

2. Dimanipulasikan : __________________ __________________ 3. Bergerak balas: __________________ __________________

2

Jadual 1.5

Masa/ Hari 0 1 2 3 4

Isipadu gas/ cm3 0 10 20 25 30

1. Dimalarkan : __________________ __________________

2. Dimanipulasikan : __________________ __________________ 3. Bergerak balas: __________________ __________________

3

Rajah 1.7

1. Dimalarkan : __________________ __________________

2. Dimanipulasikan : __________________ __________________ 3. Bergerak balas: __________________ __________________

Koloni bakteria

Piring petri

Kawasan jernih

Page 8: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

8

4 Empat tin P, Q ,R dan S digantung kepada sebatang kayu mengufuk. Tin P kosong manakala tin Q, R dan S masing-masing diisi penuh dengan pasir,habuk papan dan kapas. Jika keempat-empat tin itu diayun serentak dari ketinggian yang sama, tin yang manakah akan berhenti dahulu?

1. Dimalarkan : __________________ __________________

2. Dimanipulasikan : __________________ __________________ 3. Bergerak balas: __________________ __________________

5

Rajah 1.8

1. Dimalarkan : __________________ __________________

2. Dimanipulasikan : __________________ __________________ 3. Bergerak balas: __________________ __________________

6

Rajah 1.9

1. Dimalarkan : __________________ __________________

2. Dimanipulasikan : __________________ __________________ 3. Bergerak balas: __________________ __________________

Page 9: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

9

7

Rajah 1.10

1. Dimalarkan : __________________ __________________

2. Dimanipulasikan : __________________ __________________ 3. Bergerak balas: __________________ __________________

8

Rajah 1.11 menunjukkan susunan radas bagi eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan nutrien ke atas tumbesaran anak benih

Rajah 1.11

1. Dimalarkan : __________________ __________________

2. Dimanipulasikan : __________________ __________________ 3. Bergerak balas: __________________ __________________

9

Rajah 1.12 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan penisilin ke atas pertumbuhan bakteria.

1. Dimalarkan : __________________ __________________

2. Dimanipulasikan : __________________ __________________

Page 10: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

10

Tiga cakera penisilin P1, P2 dan P3 dengan kepekatan berlainan diletakkan di atas permukaan agar-agar nutrien. Piring petri itu dieramkan dalam keadaan terlangkup pada suhu 370C. Selepas dua hari , satu kawasan jernih terbentuk disekeliling setiap cakera. Diameter kawasan jernih diukur dan dicatat seperti dalam Jadual 1.6

Cakera penisilin

P1 P2 P3

Diameter kawasan Jernih /cm

1.5 2.4 2.0

Jadual 1.6

3. Bergerak balas: __________________ __________________

KEMAHIRAN SAINTIFIK: MEMBINA HIPOTESIS TIPS: Ayat hipotesis mempunyai hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan

dengan pemboleh ubah bergerak balas Tidak boleh ada perkataan seperti mengkaji / menentukan Hipotesis boleh diuji

Contoh Penulisan: 1. Jika pemboleh ubah manipulasi meningkat/ menurun, maka pemboleh ubah bergerak balas meningkat/ menurun Contoh: Jika suhu meningkat, maka isipadu gas bertambah. 2. Semakin pemboleh ubah manipulasi meningkat/ menurun, semakin meningkat/ menurun pemboleh ubah bergerak balas.

Contoh: Semakin suhu meningkat, semakin bertambah isipadu gas yang dibebaskan.

Semakin halaju air bertambah, semakin berkurang tekanan yang dihasilkan. 3. X1 ………… Y …………………. X2 Paku paku mudah berkarat berbanding paku keluli

Page 11: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

11

Contoh 1: 1 Rajah 1.13 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji hubungan antara ketebalan kanta cembung dengan jarak fokus kanta.

Rajah 1.13

Keputusan yang diperoleh ditunjukkan di dalam Jadual 1.7 di bawah.

Ketebalan kanta Tebal Sederhana Nipis

Jarak fokus /cm 5.0 10.0 15.0

Jadual 1.7

(a) Nyatakan hipotesis yang boleh dibuat daripada eksperimen ini?

Skrin Kanta cembung

Sinar cahaya dari objek jauh

Page 12: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

12

Contoh 2: Rajah 1.14(a) dan Rajah 1.14(b) menunjukkan imej yang terbentuk oleh satu kanta cembung apabila objek berada pada kedudukan yang berbeza.

(a) Berdasarkan Rajah 1.14(a) dan 1.14(b) nyatakan hipotesis.

Rajah 1.14 (a)

Rajah 1.14 (b)

Page 13: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

13

Contoh 3: Rajah 1.15 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji isipadu gas karbon dioksida yang dibebaskan semasa proses penapaian.

Rajah 1.15

Jadual menunjukkan keputusan eksperimen.

Masa / hari 0 1 2 3 4 5

Isipadu gas /cm3 0 10 20 25 30

Jadual 1.8

(a) Nyatakan satu hipotesis berdasarkan Jadual 1.8 di atas

Buret

Air Larutan glukosa dan yis

Page 14: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

14

Contoh 4: Rajah 1.16 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji sifat bagi dua jenis logam.

Rajah 1.16 Hasil eksperimen dicatat dalam Jadual 1.9 di bawah.

Jenis dawai logam Panjang dawai (cm)

Pemanjangan dawai (cm) Sebelum ditarik Selepas ditarik

X 12 12.6 0.6

Y 12 12.8 …………..

Jadual 1.9

(a) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen tersebut.

Playar

Dawai logam pengapit G

Page 15: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

15

Melengkung ke bawah

KEMAHIRAN SAINTIFIK : MENGUKUR MENGGUNAKAN NOMBOR TIPS: Pelajar semesti mempunyai kemahiran membaca data daripada Rajah yang diberi

Bacaan untuk permukaan cecair : Melengkung ke atas

Rajah 1.17 Bacaan dibaca daripada turutan nombor kecil ke nombor besar Berlatih menulis unit bagi setiap ukuran

LATIHAN : 1

Rajah 1

Berapakah isi padu oksigen yang telah dibebaskan oleh rumpai air? cm3

Bacaan di ambil pada meniskus (permukaan melengkung ke atas

Bacaan di ambil pada meniskus (permukaan melengkung ke bawah)

Silinder penyukat

Oksigen

Cahaya Air bercampur dengan sedikit natrium bikarbonat

Rumpai air

Page 16: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

16

2.

Rajah 2 3. Rajah 3

Rajah 3 4.

Rajah 4

3

4

5

6

7

Pemberat Span

Bacaan voltmeter = V

Ketinggian span = cm

Jisim batu = g

Neraca spring

Batu

Page 17: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

17

5 Rajah 5 6.

Rajah 6

Isipadu air = cm3

Isipadu air = ____

Isipadu air + blok besi =

Air

Silinder penyukat

Benang

Air

Blok besi Silinder penyukat

Page 18: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

18

7. Ukur panjang keratan 2 pita detik itu dan catat dalam Jadual 7 di bawah.

Rajah 7 Jadual menunjukkan maklumat tentang keratan pita detik di atas.

Keratan pita detik 1 2 3 4

Panjang /cm 1.9 …………

3.9 4.8

Jadual 7

8. Berdasarkan Rajah 8 di bawah, ukur dan catatkan kedalaman lekukan P.

Rajah 8 Kedalaman lekuk: ________ cm. 9.

Rajah 9

Apakah bacaan ammeter pada Rajah 9 _________________A

Lekukan P Lekukan Q

Plastisin

Panaskan

Elektrod karbon Elektrod karbon

Leburan plumbum (II) bromida

Page 19: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

19

10. Rajah 10 Berdasarkan Rajah 10, ukur diameter koloni bakteria antara A dan B.

___________ cm

11.

Rajah 11

Ukur ketinggian imej pada Rajah 11 di atas. _______________ cm

Agar-agar nutrien

Ceper antibiotik

B A

Koloni bakteria

Objek imej

Page 20: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

20

12.

Rajah 12

TIPS: Perhati rajah yang diberi. Cari keputusan/hasil daripada rajah Buat perbandingan jika ada dua rajah Catat apa yang dilihat sahaja

LATIHAN 1 Rajah 1 menunjukkan kesan ke atas plastisin apabila bongkah logam P dan

bongkah logam Q dijatuhkan.

[dilukis mengikut skala sebenar]

Tuliskan satu pemerhatian bagi hasil eksperimen ini. _____________________________________________________________________

Berdasarkan Rajah 12, lengkapkan Jadual 12 di bawah

Jenis Jalur Getah

Panjang awal jalur getah

(cm)

Panjang jalur getah apabila digantung

pemberat (cm)

Getah tervulkan

7 ____________

Getah asli

7 _____________

Jadual 12

cm

Jalur getah tervulkan

Jalur getah asli

Pemberat Pemberat

Lekukan Q Lekukan P

Plastisin

Page 21: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

21

2. Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen di atas. ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Rajah 2(a)

Rajah 2(b)

Gas Buret

Air

Asid hidroklorik cair

5g logam L

Gas

Air

Buret X

Asid hidroklorik cair

5 g logam M

Page 22: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

22

3. Rajah 3(a) dan Rajah 3(b) menunjukkan satu eksperimen mengkaji kesan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. agar-agar nutrien koloni bakteria Rajah 3(a) Rajah 3(b)

Berdasarkan Rajah 3(b), apakah yang diperhatikan?

__________________________________________________________________ 4.

Rajah 4

Tuliskan satu pemerhatian bagi eksperimen ini. _________________________________________________________________

B A selepas 5 hari

ceper antibiotik

2.5 cm

Page 23: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

23

5. Rajah 5(a) dan Rajah 5(b) menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksidan elektrik plumbum(II) bromida. (a) (i) Berdasarkan Rajah 5(a) apakah pemerhatian anda pada jarum ammeter? __________________________________________________________ (ii) Berdasarkan Rajah 5(b), apakah pemerhatian anda pada jarum ammeter?

___________________________________________________________

Rajah 5(a)

Rajah 5(b)

Page 24: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

24

KEMAHIRAN SAINTIFIK: PERHUBUNGAN RUANG DENGAN MASA TIPS

Melibatkan graf yang berkaitan dengan masa (contoh: saat /minit/ jam/ tahun/ hari dan sebagainyha.)

Masa

o

LATIHAN KEMAHIRAN SAINTIFIK :

MENGELASKAN

PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA

1 Sekumpulan pelajar telah mengumpul sejumlah daun daripada sepohon pokok. Data panjang daun yang diperoleh dicatat seperti berikut: Jadual 1.1

(a) Gunakan data di atas untuk melengkapkan Jadual 1.2 di bawah

Panjang daun(cm) 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21

Bilangan daun

Jadual 1.2

Jika masa bertambah, maka gerak balas bertambah Semakin masa bertambah, semakin gerak balas bertambah Gerak balas berkadar terus dengan masa (untuk

garis lurus sahaja.

Gerak balas

Masa

Jika masa bertambah, maka gerak balas bertambah Semakin masa bertambah, semakin gerak

balas bertambah

Gerak balas

16 13 14 20 10 16 14 17 21 19 8 20 15 18 11 15 7 18 14 15 16 12 13 15 4 8 10 20 14

Page 25: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

25

(b) Gunakan keputusan dalam Jadual 1.2 untuk melukis graf palang yang menunjukkan bilangan daun melawan panjang daun.

Bilangan daun

2

4

6

8

10

4 – 6 7 – 9 10 – 12 13 – 15 16 – 18 19 - 21panjang daun

12

panjang daun (cm)

Page 26: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

26

2 Jadual 2 menunjukkan keputusan eksperimen hasil tindak balas antara 3.0g logam zink dengan 100cm3 asid hidroklorik cair.

Masa /minit 0 1 2 3 4 5 6

Isipadu gas/ cm3 0 26 46 56 64 68 68

Jadual 2

(a) Lukiskan graf isipadu gas melawan masa berdasarkan Jadual 2

Isipadu gas cm3

masa(minit)

Page 27: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

27

3 Seorang murid telah menjalankan suatu eksperimen makmal untuk menentukan takat didih satu larutan . Suhu larutan itu dicatatkan setiap 2 minit sehingga ia mendidih Jadual 3 di bawah menunjukkan keputusan eksperimen itu.

Masa/ minit 0 2 4 6 8 10

Suhu /0C 28 48 68 88 102 102

Jadual 3 (a) Berdasarkan Jadual 3, lukiskan graf suhu melawan masa.

(b) Apakah hubungan antara suhu larutan itu dengan masa dalam 6 minit pertama? ____________________________________________________________

Page 28: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

28

4 Jadual 4 di bawah menunjukkan keputusan eksperimen kajian kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria.

Jadual 4 (a) Berdasarkan jadual 4, lukiskan graf menunjukkan hubungan antara saiz koloni

bakteria dengan suhu.

(b) Apakah hubungan antara saiz koloni bakteria dengan suhu? ____________________________________________________________

Suhu/0C Saiz koloni bakteria selepas 24 jam

0 1

15 4

25 8

35 11

60 3

Suhu / ºC

Page 29: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

29

5 Isipadu gas yang tekumpul bagi setiap dua minit dicatatkan dalam jadual di bawah.

Masa (min) 2 4 6 8 10 12

Isipadu gas (cm3) 9 16 22 24 25 25

Jadual 5 (a) Dengan menggunakan data daripada Jadual di atas, lukiskan graf isipadu gas melawan masa.

(b) Apakah hubungan antara isipadu gas yang terkumpul dengan masa? ____________________________________________________________

Isipadu gas/cm3

0 2 4 6 8 10 12 Masa /min

25 20 15 10 5

Page 30: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

30

6 Rajah 6 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji tindak balas di antara logam kalsium dengan air.

Rajah 6

Isipadu gas yang tekumpul bagi setiap dua minit dicatatkan dalam Jadual 6 di bawah.

Masa (min) 2 4 6 8 10 12

Isipadu gas (cm3) 9 ______ 22 24 25 25

Jadual 6

(a) Berdasarkan eksperimen di atas, lengkapkan Jadual 6. (b) (i) Dengan menggunakan data daripada Jadual 6, lukiskan graf isipadu gas melawan masa.

Gas

Silinder

penyukat

Air Granul kalsium

Page 31: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

31

Isipadu gas / cm3

5

10

15

20

25

2 4 6 8 10 12Masa / minit

(b) (ii) Ramalkan isipadu gas yang terkumpul pada minit ke 14.

____________________________________________________________

(c) Apakah hubungan antara isipadu gas yang dikumpulkan dengan masa?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Page 32: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

32

KEMAHIRAN SAINTIFIK: MEMBUAT INFERENS TIPS: Menyatakan kesimpulan awal pada pemerhatian. Gunakan perkataan kerana adalah lebih baik.

KEMAHIRAN SAINTIFIK : MENDEFINISI SECARA OPERASI TIPS: Teknik menjawab:

Mesti dijawab berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen Ayat Umum

Contoh: Berikan definisi secara operasi bagi: 1 Antibiotik : Antibiotik adalah bahan yang boleh membuat kawasan jernih di atas permukaan agar-agar nutrien : Antibiotik adalah bahan yang boleh mengurangkan saiz koloni bakteria 2 Air suling : Air suling adalah cecair yang mempunyai takat didih 1000C 3 Logam : Logam adalah bahan yang boleh mengalirkan haba : Logam adalah bahan yang boleh menjadi panjang apabila ditarik 4 Aloi : Aloi adalah bahan yang tahan kakisan : Aloi adalah bahan yang membuat lekukan yang kurang dalam apabila pemberat dijatuhkan ke atasnya

……………………..adalah bahan / cecair / logam / mikroorganisma / dan lain-lain

yang …………(pemerhatian eksperimen / pemboleh ubah bergerak balas) …………

Page 33: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

33

1. Rajah 1.1 menunjukkan susunan radas untuk membandingkan sifat kekerasan logam kuprum dengan aloi loyang.

Rajah 1.1

Rajah 1.2(a) dan Rajah 1.2(b)menunjukkan kesan ke atas bongkah loyang atau bongkah kuprum apabila pemberat 1kg dijatuhkan.

(a) (a) Tuliskan satu pemerhatian bagi hasil eksperimen ini.

____________________________________________________________ (b) Nyatakan satu inferens yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian pada Rajah 1.2(b).

____________________________________________________________ (c) Apakah hubungan antara kekerasan bongkah dengan kedalaman lekuk?

____________________________________________________________

(d) Apakah definisi secara operasi bagi aloi?

___________________________________________________________

lekuk

Rajah 1.2(a) Rajah 1.2(b)

Page 34: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

34

2. Rajah 2.1(a) dan Rajah 2.1(b) menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik oleh plumbum (II) bromida. (a) (i) Berdasarkan Rajah 2.1(b) apakah pemerhatian anda pada jarum ammeter? ____________________________________________________________ (ii) Apakah bacaan ammeter pada Rajah 2.1(b)? _______________A (b) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen ini. (i) Pemboleh ubah dimanipulasikan: ____________________________ (ii) pemboleh ubah bergerakbalas : _____________________________ (c) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen ini.

___________________________________________________________

(d) Plumbum(II) bromida adalah sebatian ion. Nyatakan definisi secara operasi bagi sebatian ion.

____________________________________________________________

Rajah 2.1(a)

Rajah 2.1(b)

Page 35: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

35

3. Rajah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan bendasing terhadap

takat didih etanol tulen.

Rajah 3

Keputusan eksperimen direkodkan.

Bahan Takat didih / oC

Etanol tulen

78

Etanol tulen + air suling

_________

Jadual 3

(a) Berdasarkan eksperimen di atas lengkapkan jadual 3.

(b) Tuliskan satu inferens berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen.

____________________________________________________________

(c) Nyatakan satu pemboleh ubah bagi eksperimen ini..

(i) DImanipulasikan: __________________________________________

(ii) Bergerakbalas: _______________________________________

Suhu

Etanol tulen

Air suling

Page 36: 1 Penyiasatan Saintifik

Modul 1 Sains Tingkatan Empat GCBP

36

4. Rajah 4(a) dan Rajah 4(a) menunjukkan eksperimen mengkaji perubahan haba terhadap tindak balas kimia.

Rajah 4(a) Rajah 4(b)

Eksperimen ini diulang menggunakan Natrium hidroksida

Bacaan termometer direkod dalam Jadual 4.

Bahan Suhu sebelum

tindak balas

Suhu selepas

tindak balas

Air + hablur ammonium nitrat

29oC 25 oC

Air + natrium hidroksida

29 oC 36oC

Jadual 4

a) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini.

i) Pemboleh ubah dimanipulasikan : _____________________

ii) Pemboleh ubah bergerak balas : _____________________

b) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen

______________________________________________________________