2 Perancangan Perbelanjaan & PCG

  • View
    66

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

GHAZALI OTHMAN

Selamat Datang KURSUSPENINGKATAN PROFESIONALISMESESI PERTAMA :

GURU KANAN TEKNOLOGI & VOKASIONALNEGERI:

Tarikh : 18 20 JUN 2006 KEDAH DARUL AMAN HOTEL SEA VIEW, LANGKAWI Tarikh : 19 21 JUN 2006 HOTEL GRAND CONTINENTAL,

SESI KEDUA

PENGURUSAN DAN KESELAMATAN BENGKEL PUSAT PERKEMBANGAN PENGURUSAN STOKKURIKULUM & INVENTORI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

2.

PENGURUSAN & KESELAMATAN BENGKELSUMBER

PERANCANGAN PERBELANJAAN (KEWANGAN) KEWANGAN KADAR PCG MAKSUD PERBELANJAAN PCG ANGGARAN BELANJAWANPUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

SUMBER KEWANGAN

PCG KHSR Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 Bertarikh 16 Oktober 2002 PCG KHB Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 Bertarikh 16 Oktober 2002 PCG RC Rujukan : Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 Bertarikh 16 Oktober 2002 PCG MPV Rujukan : Tambahan ketiga kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 Bertarikh 18 Julai 2005 Tuntutan PCG bagi tahun berkenaan adalah berdasaran bilangan enrolmen murid pada 01 Oktober tahun sebelumnya. Borang tuntutan PCG tahun berkenaan hendaklah dikemuan oleh SEKOLAH kepada PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya.PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

PCG Mata Pelajaran TERAS Rujukan : Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Sains, Matematik, Sejarah & Geografi.

SUMBER KEWANGAN

PCG Mata Pelajaran WAJIB Rujukan : Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

Maksud Perbelanjaani. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna ( termasuk kertas braille ) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran, ii. Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, video tape, dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran, iii. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran, iv. Keceriaan berunsurkan pendidikaan seperti taman sains, taman herba, dan lain-lain yang boleh memberi pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran, v. Program berunsurkan pendidikan yaang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. vi. Perolehan harta modal adalah TIDAK dibenarkan. PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

KADAR BANTUAN PER KAPITA KHSR MATA PELAJARAN WAJIB Mengikut bilangan murid KHSR ( Tahun 4, 5 & 6 ) 100 MURID DAN KE BAWAH RM 2, 400.00 101 500 MURID RM 2, 400.00 + RM 23.00 bagi seorang murid yang melebehi 100 orang. 501 1, 000 MURID RM 11, 577.00 + RM 22.00 ( bagi lebih 500 murid ) 1, 001 DAN KE ATAS RM 22, 555.00 + RM 21.00 ( bagi lebih 1, 000 murid )PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

CONTOHANGGARAN PERUNTUKAN PER KAPITA KHSR YANG DITERIMA :

Bilangan Murid Tahun 4 ialah 301 orang, murid tahun 5 ialah 295 orang dan murid tahun 6 ialah 289 orang. Jumlah enrolmen murid ialah 885 orang. SIFIR dari PEKELILING X BIL. MURID = RM 11, 577.00 + ( RM 22.00 X 335 ) = RM 11, 577.00 + RM 7, 370.00 = RM 18, 947.00 Peruntukan bagi pengajaran dan pembelajaran . Kuasa membelanja adalah Guru Besar. Guru Besar bertanggungjawab memaklumkan baki terkini PCG kepada guru/panitia bagi memudahkan anggaran belanjawan setiap mata pelajaran.PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

KADAR BANTUAN PER KAPITA KHB ( PCG KHB ) MATA PELAJARAN WAJIB Mengikut bilangan murid Tingkatan 1, 2 & 3 Dikelompok PJ, PK, KHB, PSV & PM 100 MURID DAN KE BAWAH RM 4, 500.00 101 500 MURID RM 4, 500.00 + RM 43.00 bagi seorang murid yang melebehi 100 orang. 501 1, 000 MURID RM 21, 657.00 + RM 41.00 ( lebih 500 murid ) 1, 001 DAN KE ATAS RM 42, 116.00 + RM 39.00 ( lebih 1, 000 murid )

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

KADAR BANTUAN PER KAPITA RC ( PCG RC ) MATA PELAJARAN ELEKTIF Mengikut bilangan murid Tingkatan 4 & 5

KADAR DITETAPKAN RM 40.00 bagi seorang murid setahun

CONTOH KIRAANBilangan murid yang mengambil RC ialah Tingkatan 4 seramai 23 orang dan Tingkatan 5 ialah 18 orang

PCG YANG DITERIMA IALAH : Tingkatan 4 ialah RM 40.00 x 23 = RM 920.00 Tingkatan 5 ialah RM 40.00 x 18 = RM 720.00 JUMLAH PCG DITERIMA = RM 1, 640.00PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

KADAR BANTUAN PER KAPITA MPV MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL Mengikut bilangan murid Tingkatan 4 & 5 Kadar ditetapkan mengikut bidang iaitu : Pembinaan Pembuatan Ekonomi Rumah Tangga Teknotani Aplikasi Komputer RM RM RM RM RM 210.00 220.00 220.00 220.00 180.00

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

MPV - PEMBINAAN1. 2. 3. 4. 5. Pembinaan Domestik ( PD ) Pendawaian Domestik ( Pen. D ) Hiasan Dalaman Asas ( HDA ) Kerja Paip Domestik ( KPD ) Kimpalan Arka dan Gas ( KAG )PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

MPV - PEMBUATAN1. Membuat Perabot ( MP ) 2. Seni Reka Tanda ( SRT ) 3. Menservis Peralatan Elektrik Domestik ( MPED ) 4. Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara ( MPPPU ) 5. Menservis Automobil ( MA ) 6. Menservis Motosikal ( MM )PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

MPV EKONOMI RUMAH TANGGA1. Rekaan dan Jahitan Pakaian ( RJP )2. Katering dan Pengajian ( KP ) 3. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut( PMDR ) 4. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak ( APAK ) 5. Pemprosesan Makanan ( Pe. M ) 6. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik (GAPG) PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

MPV - TEKNOTANI1. Landskap dan Nurseri ( LN ) 2. Tanaman Makanan ( TM ) 3. Akuakultur dan Haiwan Rekreasi ( AHR )PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

MPV APLIKASI KOMPUTER1. Produksi Multimedia ( PM ) 2. Grafik Berkomputer ( GB )

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

CONTOH KIRAAN KADAR BANTUAN PER KAPITA MPV MATA PELAJARAN ELEKTIF Mengikut bilangan murid Tingkatan 4 & 5 KADAR DITETAPKAN Kadar yang berbeza mengikut bidang MPV bagi seorang murid setahun CONTOH KIRAAN Bilangan murid yang mengambil SRT Tingkatan 4 seramai 44 orang dan Tingkatan 5 ialah 23 orang PCG YANG DITERIMA IALAH : Tingkatan 4 ialah RM 220.00 x 44 = RM 9, 680.00 Tingkatan 5 ialah RM 220.00 x 23 = RM 5, 060.00 JUMLAH PCG DITERIMA = RM 14, 740.00

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

Kaedah Membuat Anggaran Belanjawan Sesuaikan mengikut pengurusan Jabatan Pelajaran Negeri Dapat memastikan murid dapat menjalankan aktiviti/amali sepertmana kehendak sukatan pelajaran dan kandungan Huraian sukatan pelajaranPUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

ANGGARAN PERBELANJAAN ENROLMEN PELAJAR

KETUA UNIT KT

KETUA UNIT ERT

KETUA UNIT PK

KETUA UNIT PN

ORGANISASI PANITIA (MESYUARAT ANGGARAN PERBELANJAAN) ORGANISASI PENTADBIRAN (MESYUARAT / KELULUSAN PERBELANJAAN)PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

PENGETUA / GURU BESARMESYUARAT/ BERBINCANG/ KELULUSAN PERBELANJAAN BORANG PESANAN/PESANAN KERAJAAN/ PEMBELIAN

PENERIMAAN( NOTA SERAHAN & INVOIS ) MEMERIKSA BAHAN / ALATAN / PENYIMPANAN

MEREKOD STOKKAD INVENTORI / BUKU STOK

PENGAGIHAN / PENGGUNAANPUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

REKOD MENGAJAR

REKOD/ DOKUMENTASI

Buku Rekod Mengajar Guru

REKOD PENGGUNAAN BENGKEL Buku Rekod Penggunaan Bengkel Tarikh/Masa Kelas Tajuk

REKOD STOK & INVENTORI REKOD PINJAMAN

Buku Bekalan Am Pejabat /Stok & Kad Inventori/ Harta modal Buku Rekod Pinjaman/ Pergerakan Alatan & Mesin

REKOD PENYENGGARAAN Buku Rekod Penyenggaraan/ Baik pulih / Kerosakan / Hapus kira

REKOD KEMALANGAN

Buku Rekod Kecemasan & KemalanganPUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

REKOD & DOKUMENTASI YANG MELIBATKAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN REKOD MENGAJAR Buku Rekod Mengajar Guru REKOD PENGGUNAAN BENGKEL Buku Rekod Tarikh Masa Kelas Tajuk/Ativiti REKOD KEMALANGAN Buku Rekod Kecemasan & KemalanganPUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

REKOD & DOKUMENTASI YANG MELIBATKAN KEWANGAN REKOD STOK & INVENTORI Buku Bekalan Am Pejabat /Stok & Kad Inventori/ Harta modal REKOD PINJAMAN Buku Rekod Pinjaman/ Pergerakan Alatan & Mesin REKOD PENYENGGARAAN Buku Rekod Penyenggaraan/ Baik pulih / Kerosakan / Hapus kiraPUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

CADANGAN PEMBAHAGIAN PCG BAGI MATA PELAJARAN WAJIB PENDIDIKAN KESIHATAN --- 5% PENDIDIKAN JASMANI ------ 10% KEMAHRAN HIDUP ----------- 70% PENDIDIKAN SENI VISUAL --- 10% PENDIDIKAN MUZIK --------- 5%

Link presentation SP & HSP KHB PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

GHAZALI OTHMAN

KERANA MENDENGAR CELOTEH SAYA

SEKIAN & TERIMA KASIH

Apa pun yang kita buat adalah untuk kepentingan & perkembangan pelajaran murid. Murid adalah PERMATA dan kita hanyalah L