Click here to load reader

2011-11-03 Copenhagen Jazz Festival 2011 - JazzDanmark · PDF file Dermed er Copenhagen Jazz Festival en væsentlig omsætningsskabende faktor for København. Sammenlignelige events

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2011-11-03 Copenhagen Jazz Festival 2011 - JazzDanmark · PDF file Dermed er Copenhagen Jazz...

 • Copenhagen Jazz Festival 2011

  Publikumsanalyse

 • Indledning

  2

  Copenhagen Jazz Festival

  Hvert år siden 1979 har Copenhagen Jazz Festival sat jazzen på  dagsordenen i en udstrækning, som genren ikke oplever på andre  tider af året. I løbet af 10 dage i juli præsenterer festivalen mere end  1000 koncerter fordelt på 100 venues i København.  Copenhagen Jazz Festival regnes for at være en af de største og mest  velrenommerede jazzfestivaler i Europa – og noget særligt i  sammenligning med andre internationale festivaler for sin brug af det  offentlige byrum som festivalplads. Organisationen Copenhagen Jazz Festival er en selvejende fond, der  støttes af private og offentlige midler. Fonden drives af sekretariatet,  der dels er paraplyorganisation for Copenhagen Jazz Festival som  helhed, inklusiv ca. 75 eksterne arrangører ‐ og dels producerer ca.  160 koncerter her i blandt særlige temarækker, headliners, koncerter  for børn og de udendørs gratiskoncerter. Festivalen har til formål at  styrke jazzmiljøet i Danmark ved at præsentere ambitiøse  jazzkoncerter med danske og udenlandske navne og udbrede  kendskabet til dansk jazz, også udover festivalperioden.

  Om analysen

  Den nærværende analyse er gennemført af Wonderful Copenhagen  og Copenhagen Jazz Festival under og efter festivalen, der fandt sted  den 1. til den 10. juli 2011. Analysen har til formål at måle  Copenhagen Jazz Festivals betydning ud fra størrelse,  publikumstilfredshed og turistøkonomiske omfang, for derved at  skabe kvantitativt grundlag for bidragsydere og festivalens fortsatte  udvikling. I alt deltog 1.618 respondenter i undersøgelsen. Publikumsanalysen forholder sig på en række punkter til en lignende  undersøgelse fra 2004, men der er dog en række usikkerhedsfaktorer  ved denne type undersøgelser samt udviklingen i metoder, som gør,  at der er betydelige usikkerhed i at sammenligne de to undersøgelser  1 til 1.  

 • Indhold

  3

  1 | Konklusion og baggrund

  Konklusioner Baggrund og metode  

  2 | Publikumsanalyse

  Profiler Tilfredshed og holdninger Deltagelse Kendskab Forbedringer og barrierer 

  3 | Økonomisk effekt

  Turismeøkonomisk effekt  Lokaløkonomisk omsætning

  4

  5 10

  15

  16 20 24 32 37

  42

  44 49

 • KONKLUSION & BAGGRUND

  4

 • Konklusioner • Hovedkonklusioner

  • Øvrige konklusioner 

  5

 • Hovedkonklusioner

  Samlet publikumstal på 263.000 publikummer  • Det vurderes, at det samlede antal publikummer til de mere end 1.000 koncerter er på 263.000 publikummer.   Turismeøkonomisk meromsætning på 46,9 mio. kr.  • De i alt 263.000 publikummer har et samlet turismeøkonomisk forbrug på omtrent 46,9 mio. kr. fordelt på overnatningsudgifter, 

  jazzbilletter og øvrige forbrugsgrupper (restauranter, butikker mv.). Omsætningen stammer dels fra en gruppe tilrejsende, som  udelukkende er i København pga. festivalen (33,0 mio.kr.) og fra en gruppe, som delvis er i København pga. festivalen (13,9 mio. kr.). Dermed er Copenhagen Jazz Festival en væsentlig omsætningsskabende faktor for København. Sammenlignelige events som fx  World Outgames (2009) og MTV Europe Music Awards (2006) skabte omsætning på henholdsvis 78 mio. kr. og 55 mio. kr.  

  • Derudover har de lokale jazzgæster, som helt eller delvis bliver i København pga. festivalen, et skønnet forbrug på 30,0 mio. kr.  93% er tilfredse med festivalen • Respondenterne i undersøgelsen er i høj grad tilfredse med festivalen – både med festivalen i sig selv og med koncerterne. 93% af 

  respondenterne siger sig enige/helt enige i, at de generelt har været tilfredse med Copenhagen Jazz Festival. 

  87% synes, at koncerterne er af høj kvalitet • 87% er enige/helt enige i, at koncerter til festivalen er af høj kvalitet. Dette er en meget stor andel i forhold til, hvor mange 

  forskellige koncerter (mere end 1.000), der afholdes under festivalen. 

  Publikum er loyale brugere (84% tidligere besøgende) og anbefaler festivalen til andre (95%)  • En meget stor andel af respondenterne har tidligere været til Copenhagen Jazz Festival. 84% af respondenterne i undersøgelsen

  har før deltaget i festivalen. Hele 25% har deltaget i festivalen i 11 år eller derover og udviser dermed en stor dedikation og  loyalitet til festivalen. Næsten alle i undersøgelsen agter at komme igen i år 2012 (91%), og hele 95% vil anbefale festivalen til  andre. Copenhagen Jazz Festival er gode til at fastholde de udenlandske gæster.  57% af de udenlandske gæster har deltaget før, og  en stor andel (73%) agter at deltage i festivalen igen i år 2012.

  6

 • Øvrige konklusioner

  Copenhagen Jazz Festival er for alle • Der er en stor set ligelig fordeling af aldersgrupper blandt publikum i undersøgelsen, og festivalen formår dermed at tiltrække både 

  unge og gamle. Yderligere ses en stor spredning på publikum i henhold til beskæftigelse, herunder også en del pensionister samt  studerende. 

  Copenhagen Jazz festival skaber nærhed • Udover musikken i sig selv som årsag til at deltage i festivalen angiver 85% at de kommer for at opleve stemningen og 76% for at

  være sammen med familie og/eller venner. Festivalen er dermed noget publikum i høj grad bruger som omdrejningspunkt for at  være sammen med sine nærmeste.   

  Man kommer ikke for bare at se en enkelt koncert • I gennemsnit ser respondenterne 2,3 betalingskoncerter og 4,8 gratiskoncerter. Folk kommer dermed ikke til festivalen for at høre 

  en enkelt koncert, selvom dette, til forskel fra mange andre festivaler, netop er muligt. 

  Entusiasme tiltrækker folk udefra • Af de respondenter, der har planlagt deres besøg i København udelukkende pga. Copenhagen Jazz Festival, er en stor del (38%) 

  tilrejsende danskere. Mange entusiaster vil dermed gerne rejse for at deltage i festivalen.

  7

 • Øvrige konklusioner

  Det trykte program er en del af festivalen • Det trykte program har stor betydning for i sær de ældre gæster og for jazzentusiasterne. Selvom mange ikke mener, at 

  programmet i sig selv giver nok information om festivalen, mener hele 90% af respondenterne, at programmet bør foreligge i den  trykte udgave de kommende år.

  Hjemmesiden skaber kendskab og incitament til at deltage i festivalen • Over halvdelen (52%) af respondenter har fået kendskab til Copenhagen Jazz Festival via hjemmesiden, hvilket er den næststørste 

  kendskabskilde efter festivalen selv. Endvidere svarer 79% af respondenterne, at hjemmesiden giver dem lyst til at deltage i  festivalen, selvom hjemmesiden ikke skiller sig ud fra andre hjemmesider.

  Mobilapplikationen skaber overskuelighed • En stor del af brugerne af mobilapplikationen mener, at den er overskuelig (89%) og er nem at bruge (85%). For mange (60%) giver

  den yderligere al den information den har brug for. Især de spontane jazzgæster, der er kommet tilfældigt til festivalen.  

  Lokaløkonomisk omsætning på 30,0 mio. kr.  • De lokale entusiaster og interesserede har et relativt højt forbrug i løbet af festivalens 10 dage, så det samlet set løber op i 30,0 

  mio. kr. Denne omsætning kan dog, trods en velovervejet metode, ikke siges at være direkte meromsætning, da det er uklart, hvor  mange penge, på hvad, hvor og hvornår de lokale ville have brugt, hvis der ikke var en jazzfestival. Ikke desto mindre bliver der  brugt en hel del penge under deltagelsen i festivalen, ikke bare blandt turister, men også blandt lokale.  

  8

 • Øvrige konklusioner

  Publikummerne efterspøger mere overskuelighed • 28% af respondenterne oplever det som en barriere for deltagelse i festivalen, at programmet er uoverskueligt; forstået på den 

  måde, at man mangler overblik over de mange koncerter til Copenhagen Jazz Festival. Dette må ikke tolkes som at festivalen  opleves som værende uorganiseret af respondenterne, da kun 3 % mener, at festivalen er uorganiseret. Specielt for de spontane festivalgæste opleves manglende information som en barriere, hvilket selvfølgelig kan forklares ved det forhold, at de spontane jo  netop er kendetegnet ved ikke at være forberedte.   

  Ønske om et festivalpas • 40% af respondenterne ønsker sig, at det i fremtiden vil være muligt at købe et festivalpas med adgang til en række betalte 

  koncerte

Search related