3. Chuyên ngành Văn học

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • STT NHAN TC GI MN LOIV TR

  KHOS

  BN

  1 "Chm Tho T" ca Sei Shonagon trong th loi ty bt c in Nht Bn : lun vn Thc s Ng Tr Mi V5(5N1) 2011 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  2 "Nhng th h mang theo" v vn chin tranh Vit Nam : lun vn Thc s Ng Th Thy Nga V5(7M5) 2011 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  320 shi ji zhong guo xi ju zai yue nan de zhuan bo = yi yi yi cao yu wei zhong xin de yan jiu = Kch Trung Quc th k 20 ti Vit Nam : kch gia To Ngu : xue hao

  Chen Xue Rong W374 2011 Bei Jing yu yan da xue K1 1

  4 m thanh v cung n ca William Faulkner di gc nhn phn tm hc : lun vn Thc s ng Th Nh V5(7M5) 2011 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2

  5 nh hng ca ca dao trong tc phm ca mt s nh th Vit Nam hin i : lun vn Thc s Tng Th Bch Thng V5(1) 2009

  Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  6 nh hng ca vn ha bc hc trong ca dao dn ca Vit Nam : lun vn Thc sNguyn Th Kim Phng V3(1) 2007

  Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  NM / NI BO V

  I HC QUC GIA THNH PH H CH MINHI HC KHOA HC X HI & NHN VN

  TH VIN TRNG

  DANH MC LUN VN LUN N CHUYN NGNH VN HC (D LIU CP NHT N THNG 10 NM 2014)

  Page 1

 • 7 Biu hin ca ch ngha hin i trong sng tc Franz Kafka : lun vn Thc s Trn Ngc Nam V5(41) 2012 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1 1

  8 Biu trng trong ca dao Nam B (Kho st di gc thi php hc) : lun n Tin s Trn Vn Nam V3(1) 2004 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  9 Biu trng trong tc ng Vit Nam : lun n Tin s Nguyn Vn N V3(1) 2007 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1 1

  10Cch nhn chin tranh trong tiu thuyt Cy n Min in ca Michio Takeyama v Chung Nguyn Hn Ai ca Ernest Hemingway : lun vn Thc s

  Nguyn Th Tuyt Oanh V5(0) 2008

  Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  11 Ci bi trong th Vit Nam 1975-2000 : lun vn Thc s Trnh nh Chung V5(1) 2012 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1 1

  12 Ci hi trong truyn ngn Vit Nam t 1986 n nay : lun vn Thc s V Th Thanh Thy V4(1) 2012 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  13 Cm hng lch s trong truyn ngn thi k i mi : lun vn Thc s Nguyn Th Nhn V5(1) 2010 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  14Cm hng th s trong truyn ngn ca Ma Vn Khng (t nm 1986 n nm 2005) : lun vn Thc s

  Trn Vn Thng V5(1) 2006 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1 1

  15 Cm hng v c trng ngh thut th Thi Thun : lun vn Thc s : 60.22.34 V Lu Th Lan Uyn V5(1) 2014

  Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc

  gia thnh ph H Ch MinhK1, K2 2

  16 Cht anh hng ca trong chuyn Bao chn da ca James Fenimore Cooper : lun vn Thc s Dng Th Thu Hi V5(7M5) 2011 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  Page 2

 • 17 Cht ti t trong th L Thng n v th Nguyn Du : lun vn Thc s L Quang Trng V5(1) 2005 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  18 Cht th trong truyn ngn thi chng M : lun vn Thc s Phm Th Bch Ly V5(1) 2007 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  19 Cht vn ha trong sng tc ca Nguyn Tun : lun vn Thc s Trn Vn Minh V5(1) 1998 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1 1

  20 Ch ngha hin thc mi trong tiu thuyt ca Alberto Moravia : lun vn Thc s Trn ng Th V5(4I) 2011 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  21 Ch ngha nhn vn v t tng gii thot trong th thin thi L - Trn : lun vn Thc s L Th Ngc Hnh V5(1) 2003 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  22 Ch ngha siu thc v xun thu nh tp : lun vn Thc s L Thy Tng Vi V5(1) 2008 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1 1

  23Con ngi v nhng gi tr vn ha truyn thng trong vn xui th min Nam giai on 1954 - 1975 : lun vn Thc s

  Nguyn Th Thu Trang V5(1) 2007

  Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  24 Cuc i v s nghip sng tc ca nh vn Sn Vng : lun vn Thc s Phan Minh Thy V5(1) 2006 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  25 Cuc i v s nghip vn hc ca Ca Vn Thnh : lun vn Thc s L S ng V5(1) 2008 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  26 Cuc i v s nghip vn hc ca Trnh Hoi c : lun vn Thc s Nguyn Th Thu Thy V5(1) 2009

  Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  Page 3

 • 27 Cuc i v s nghip vn hc ca Vin Phng : lun vn Thc s Mai Thy Thanh Vn V5(1) 2009

  Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  28 c im ngh thut kch Cao Hnh Kin : lun vn Thc s : 60.22.30 Trng Th Thng V5(5T4) 2013 Trng i hc Khoa hc X

  hi v Nhn vn (i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh)

  K1, K2 2

  29 c im ngh thut kch Rabindranath Tagore : lun vn Thc s ng Th Uyn W33 2011 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  30 c im ngh thut th loi trng ca giai on 1975 - 1985 : lun vn Thc s Lu Trung Thy V5(1) 2008 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  31 c im ngn ng trong ca dao Trung b : lun vn Thc s Vng Th o V3(1T) 2009 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  32 c im nhm s thi dn tc Bana (Kontum) : lun n Tin s Phan Th Hng V3(1) 2003 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  33 c im thm m ca th cch mng Vit Nam giai on 1945 - 1954 : lun vn Thc s L Vn Sn V5(1) 1997 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1 1

  34 c im th k trong vn hc hu k trung i Vit Nam (th k XVIII-XIX) : lun vn thc s : 60.22.34 Trn Ngc N V5(1) 2014 Trng i hc Khoa hc X

  hi v Nhn vn (i hc Quc gia thnh ph H Ch Minh)

  K1 1

  35 c im th Anh Th : lun vn Thc s Nguyn Th M Vn V5(1) 2006 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  36 c im th Do Thi c : lun vn Thc s Phan Phng Th Hin V5(5I3) 2008 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  37 c im th Nguyn Trng To : lun vn Thc s Trng Cm Linh V5(1) 2011 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  Page 4

 • 38 c im th Sijo Korea : lun vn Thc s V Th Thanh Tm V5(5T32) 2012 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1 1

  39 c im tiu thuyt Thm Th H : lun vn Thc s : 60.22.34 Trn Thc Quyn V5(1) 2013 Trng i hc Khoa hc X

  hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1 2

  40 c im truyn c M - K' Ho (Lm ng) : lun n Tin s L Hng PhongV3(1-4L) 2003

  Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  41 c im truyn k v s cch tn trong tiu thuyt Mc Ngn : lun vn Thc s L Xun Hng V5(5T4) 2001 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  42 c im vn xui hin thc Vit Nam 1940 - 1945 : lun n Tin s V Khc Chng V5(1) 2001 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  43 c sc truyn ngn Peter Carey : lun vn Thc s : 60.22.30 Nguyn Huyn Nga V5(82) 2012 Trng i hc Khoa hc X

  hi v Nhn vn (i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh)

  K1 1

  44 c trng bt php Trng i Linh : lun vn Thc s Nguyn Th Lu Phng V5(5T4) 2011

  Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  45 c trng th loi truyn ngn qua truyn ngn Hemingway : lun n Tin s Trn Th Thun V5(7M5) 1999 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1 1

  46 c trng th loi truyn thuyt dn gian vng ng bng Sng Cu Long : lun n Tin s :62.22.31.01 Th Hng HnhV3(1)-60 113T 2013

  Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc

  gia Tp. H Ch Minh)K1 1

  47 c trng truyn ngn V Trng Phng : lun vn Thc s Nguyn Phc Bo Khi V5(1) 2010

  Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  Page 5

 • 48 c trng ty bt Nguyn Tun : lun n Tin s Nguyn Th Hng H V5(1) 2004 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1 1

  49 c trng vn hc Vit Nam giai on 1900-1930 : lun vn Thc sHunh Th Lan Phng V5(1) 1998

  Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1 1

  50 ng Thai Mai trong lch s l lun - nghin cu - ph bnh vn hc Vit Nam : lun vn Thc s Nguyn Tn n V5(1) 2006 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  51 ti m thc trong vn hc trung i Vit Nam nhn t quan nim ca mu ngi l tng : kha lun tt nghip

  Trn Huyn V5(1) 2007 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia H Ni)

  K1 1

  52 in c Pht gio trong mt s tc phm vn hc Thin Tng i Trn : lun vn Thc s Trn Ngc Tho V5(1) 2008 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  53 in c trong th vn Nguyn Tri : lun vn Thc s Phan Trn Ct Lai V5(1) 2010 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  54in c v ngh thut s dng in c trong truyn th v ngm khc giai on vn hc na cui th k XVIII - u th k XIX : lun n Tin s

  on nh Loan V401.7 2000 Trng i hc Khoa hc X hi v Nhn vn (i hc Quc gia Tp. H Ch Minh)

  K1, K2 2

  55i mi quan nim v con ngi trong vn hc hin i Vit Nam t nm 1975 n nm 1991 : lun n Tin s

  Nguyn Vn Kha V5(1) 2000 Trng i hc Khoa hc X