5 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพชุมชน โรงเรียนบ้านโป่งแดง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ปศท.๒

Embed Size (px)

DESCRIPTION

โครงการนำร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.๒) โรงเรียนบ้านโป่งแดง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Text of 5 กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพชุมชน...

 • .5 2 2 30 2554 14 ..2555 1 1. - / 75 100 80 - 1 80 2. -/

  1. 80 2.

  1. (. )

  -

  30 2554 14 2555( 16.00 .

  2 75 100

 • 2. (. ) 3. ( ) 4. ( )

  - - -

  30 2554 14 2555( 16.00 . 30 2554 14 2555( 16.00 . 30 2554 14 2555( 16.00 .

  2 75 100 2 75 100 2 75 50

  3.

  /

  80

 • 4. - 16 2554 5. ( ) 5.1. 5.2./ 6. 6.1. 6.2. 7. / (/ ) ( ) (/) , , , 8. ( ) / ( / ) 1 2

  2 / /

  / / / 80

  / 80

 • 3 1. / 2. 2 3. 10 4 /

  ( )

  ( )

  2 2554 2 2554

 • .5 2 2 2 2554 30 ..2554 1 1. - / 76 50 80 - 1 80 2. -/ 1. 80 2.

  (. )

  16.00 . 30 ..54-14 ..55

  2 76 50

  2 80

  3.

 • 2

  70

  4. . 5. ( ) 1. 2. 3. 6. 1. 2. 7. / (/ ) ( ) 8. ( ) / ( / ) 1 2 2 / / / / 80

  70

  3 1. / 2. 2

 • 3. 4 / ( )

  ( )

  22 2554 22 2554

 • .5 2 2 2 2554 30 ..2554 1 1. - / 76 50 80 - 1 80 2. -/ 1. 80 2.

  (. )

  16.00 . 30 ..54-14 ..55

  2 76 50

  2 80

  3.

 • 2

  70

  4. . 5. ( ) 1. 2. 6. 1. 2. 7. / (/ ) ( ) 8. ( ) / ( / ) 1 2 2 / / / / 80

  70

  3

 • 1. / 2. 2 3. 4 / ( )

  ( )

  22 2554 22 2554

 • .5 2 2 2 2554 30 ..2554 1 1. - / 76 10 80 - 1 80 2. 3. -/ 1. 80 2.

 • 3.

  2

  70

  4. . 5. ( ) 1. 2. 6. 1. 2.

  (. )

  - 16.00 . 30 ..54-14 ..55

  2 76 10

  2 80

 • 7. / (/ ) ( / ) (//) 8. ( ) / ( ) 1 2 2 / / / / 80

  70

  3 1. / 2. 2 3. 4 / ( )

  ( )

  22 2554 22 2554

Recommended

View more >