ABSTRAK rasuah

  • View
    42

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of ABSTRAK rasuah

ABSTRAKBahagian atas halamanPENGENALANKOS SOSIAL RASUAH: TEORI DAN KETERANGANMenghalang RASUAH MELALUI UNDANG-UNDANG JENAYAHRASUAH DAN STRUKTUR ORGANISASIKESIMPULANpernyataan pendedahanpenghargaanRasuah mempunyai kos ekonomi dan sosial yang serius dan boleh menjejaskan kesahihan kerajaan. Analisis ekonomi boleh membantu seseorang memahami insentif bagi rasuah dan peras ugut dan kesan pencegahan undang-undang itu. Analisis itu menunjukkan bahawa undang-undang dalam bidang kuasa harus dirombak semula. Penalti yang kurang terikat kepada manfaat marginal rasuah. Rasuah kecil sering lebih berkesan menghalang daripada orang-orang yang lebih besar kerana hukuman yang tidak terikat kepada keuntungan yang melakukannya. Analisis ekonomi juga menunjukkan ketegangan antara mendapatkan bukti untuk membawa ex post kes dan pencegahan ex ante. Tambahan pula, program-program penguatkuasaan telah tidak dimasukkan struktur birokrasi dengan cara yang canggih, dan di banyak negara undang-undang jenayah hanya terpakai kepada individu, bukan syarikat. Secara ringkas, analisis ekonomi boleh membantu membimbing perbahasan pembaharuan dengan mencadangkan strategi yang boleh digunakan penguatkuasaan undang-undang untuk mengawal rasuah dan peras ugut.PENGENALANBahagian atas halamanPENGENALANKOS SOSIAL RASUAH: TEORI DAN KETERANGANMenghalang RASUAH MELALUI UNDANG-UNDANG JENAYAHRASUAH DAN STRUKTUR ORGANISASIKESIMPULANpernyataan pendedahanpenghargaanAnalisis ekonomi rasuah jatuh ke dalam dua kategori yang luas. Pertama, ekonomi boleh membantu mengasingkan faktor-faktor asas yang menghasilkan insentif rasuah, bebas daripada kekuatan undang-undang rasuah. Kerja empirikal membina teori ini untuk menghasilkan anggaran kos sosial rasuah dan kesannya di bawah pelbagai keadaan. Bahagian pertama kajian ini meringkaskan kerja dalam tradisi ini, kedua-dua teori dan empirikal. Prinsip kedua, ekonomi boleh membantu seseorang menilai undang-undang dan dasar-dasar terhadap rasuah untuk melihat sama ada mereka menghalang rasuah dengan berkesan. Matlamat utama kajian ini adalah untuk merumuskan dan kritikan penyelidikan mengenai topik kedua ini. Oleh itu, bahagian seterusnya membincangkan pencegahan dan berhujah bahawa undang-undang jenayah yang paling bidang kuasa adalah tumpul dan berkesan dalam usaha-usaha mereka untuk menangani rasuah dan peras ugut dan dengan kemudaratan sosial yang mengiringi mereka. Bahagian terakhir embeds rasuah dalam konteks organisasi, kedua-dua orang-orang yang menerima dan orang-orang yang memberi rasuah, dan ia bertanya bagaimana undang-undang yang sepatutnya strategi pencegahan khusus untuk mengambil kira bentuk organisasi alternatif.KOS SOSIAL RASUAH: TEORI DAN KETERANGANBahagian atas halamanPENGENALANKOS SOSIAL RASUAH: TEORI DAN KETERANGANMenghalang RASUAH MELALUI UNDANG-UNDANG JENAYAHRASUAH DAN STRUKTUR ORGANISASIKESIMPULANpernyataan pendedahanpenghargaanPelakon swasta sering membuat bayaran kepada pegawai-pegawai awam untuk mendapatkan manfaat atau untuk mengelakkan bahaya. Jika bayaran ini telah poket oleh penerima atau digunakan untuk tujuan politik partisan, kebanyakan sistem undang-undang mengklasifikasikan beberapa bayaran seperti rasuah dan boleh mengenakan hukuman jenayah ke atas orang-orang yang membayar dan menerima mereka. Sebuah sistem ini, bagaimanapun, merawat pembayar dan penerima berbeza bergantung kepada jenis manfaat.Sistem perundangan negara berbeza sama ada firma-firma perniagaan atau organisasi lain, berbanding dengan individu, boleh melakukan rasuah. Mereka juga berbeza dalam rawatan mereka ganjaran yang hanya melibatkan pelakon swasta, seperti bayaran daripada jurujual kepada ejen pembelian. Dalam sesetengah sistem undang-undang, firma-firma perniagaan tidak boleh melakukan jenayah tetapi boleh dikenakan denda, dan di lain-lain, rasuah komersial adalah awam, bukan satu kesalahan jenayah.Hubungan ibu-ejen berada di tengah-tengah apa-apa transaksi rasuah. Seseorang pekerja atau orang lain yang bertindak sebagai ejen bagi badan kerajaan atau organisasi swasta menerima manfaat peribadi sebagai balasan untuk bertindak demi kepentingan penerima itu. Pengambil rasuah mungkin boleh mendapatkan rasuah hanya dengan berkat atau jawatan kuasa atau boleh meningkatkan kuasa dengan threats.1Penyelidikan empirikal merentas desa menunjukkan rasuah yang dikaitkan dengan tahap yang lebih rendah daripada pelaburan, produktiviti, dan pertumbuhan dan rasuah yang menggalakkan aliran masuk modal dan pelaburan langsung asing (Mauro 1995; Wei 2000; Graf Lambsdorff 2007, ms 71-79, 100 - 107). Rasuah mengurangkan keberkesanan dasar perindustrian dan menggalakkan perniagaan untuk beroperasi dalam sektor tidak rasmi yang melanggar undang-undang cukai dan peraturan (Ades & Di Tella 1997, Kaufmann 1997). Negara-negara yang rasuah cenderung untuk menghabiskan kurang pada pendidikan, overinvest dalam infrastruktur awam, dan mempunyai tahap yang lebih rendah kualiti alam sekitar (Mauro 1998, Esty & Porter 2002, Tanzi & Davoodi 2002). Secara keseluruhan, rasuah mengurangkan kesahihan tanggapan kerajaan-kerajaan demokrasi (Anderson & Tverdova 2003, Seligson 2006). Sudah tentu, kita boleh mempersoalkan kualiti data rasuah serta arah anak panah sebab-musabab. Adakah rasuah menyebabkan hasil ini atau rasuah hasil daripada syarat-syarat asas? Nampaknya bahawa penyebaban pergi kedua-dua ways.2Tambahan pula, data peringkat makro tidak sangat membantu dalam merancang strategi pembaharuan. Kos sosial rasuah berbeza dalam situasi yang berlainan (Rose-Ackerman 1978, 1999; Shleifer & Vishny 1993). Oleh itu, seseorang itu perlu kajian terperinci yang meneroka mekanisme di tempat kerja dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, satu kajian pendidikan di Uganda didokumenkan bagaimana dana subsidi kerajaan pusat hilang di peringkat serantau sebelum sampai ke sekolah-sekolah kampung. Tahap pemindahan meningkat sekali persatuan ibu bapa dan guru tempatan diberikan maklumat mengenai tahap pembiayaan. Satu kajian ke atas pembelian hospital di Argentina menunjukkan bagaimana maklumat mengenai penyebaran harga di seluruh institusi membantu mengekang pembelian rasuah (situasi ini dikaji dalam Reinikka & Svensson 2004 dan Di Tella & Schargrodsky 2003; Rose-Ackerman 2004 menyediakan rujukan tambahan).Dalam melakukan analisis itu, seseorang itu perlu membezakan antara sama ada atau tidak sogokan berhak untuk manfaat yang diterima dan sama ada atau tidak manfaat adalah terhad. Terdapat empat kategori berkaitan: manfaat menyalahi undang-undang, faedah undang-undang tetapi terhad yang mungkin tidak adil atau tidak cekap diperuntukkan, faedah undang-undang yang tidak terhad jika diperuntukkan secara jujur, dan faedah undang-undang yang peruntukan rasuah tidak cekap tetapi yang menjana pemindahan kekayaan .Jika faedah yang diperuntukkan adalah contoh untuk menyalahi undang-undang, kebenaran untuk mengimport haram dadah bahaya sosial adalah gangguan yang diperkenalkan oleh rasuah rasuah. Jika manfaat ini adalah undang-undang tetapi terhad, pegawai rasuah memberikan keutamaan kepada bribers atas penerima berpotensi lain. Bahaya sosial adalah kos bersih memperuntukkan oleh kesanggupan untuk merasuah bukan kriteria yang dinyatakan program rosak. Yang pertama dua kategori mungkin bergabung dalam kes manfaat haram dan terhad. Sebagai contoh, pihak berkuasa polis rasuah dan bajet yang terhad mungkin hanya menangkap orang-orang yang tidak membuat rasuah. Dalam kategori ketiga, manfaat yang boleh menjadi undang-undang dan muncul terhad hanya kerana pegawai-pegawai awam rasuah. Kos sosial maka penyelewengan yang diwujudkan oleh usaha-usaha pegawai-pegawai 'untuk mewujudkan kekurangan sebagai satu cara untuk menjana ganjaran. Akhir sekali, dalam beberapa kes rasuah mungkin tidak mempunyai kesan allocative dan hanya menjadi pemindahan dari satu poket yang lain. Satu-satunya kecekapan kos akan menjadi masa dan masalah yang terlibat dalam menyimpan rahsia urus niaga. Apa-apa sistem rasuah, bagaimanapun, terutamanya jika disokong oleh ancaman yang boleh dipercayai, mempunyai kesan pengedaran yang mungkin dilihat sebagai tidak adil dan tidak adil (Rose-Ackerman tahun 1978, 1999, ms 9-26).Kos sosial rasuah termasuk ketidakcekapan diperkenalkan oleh rasuah, pengagihan yang tidak adil manfaat awam, dan hakisan hak undang-undang untuk bertindak bebas daripada ancaman kepada orang atau harta. Rasuah dalam penguatkuasaan undang-undang mengurangkan kesan penghalang skim sanctioning. Rasuah sistemik boleh menjejaskan kesahihan kerajaan ke atas dan ke atas kesannya terhadap operasi program-program tertentu. Di samping itu, skim rasuah dan lain-lain bentuk diri-seeking boleh mahal untuk melaksanakan sebagai pegawai-pegawai awam dan pembayar rasuah menghabiskan masa dan sumber dalam usaha untuk menyimpan rahsia tindakan mereka (kesusasteraan mengenai isu ini diringkaskan dalam Rose-Ackerman 2004, Graf Lambsdorff 2007).Analisis ekonomi rasuah mencadangkan satu cara untuk berfikir tentang strategi pembaharuan. Pertama, jangan bayaran menghasilkan keputusan yang berbahaya? Jika tidak, persekitaran dasar asas harus diperbaharui, mungkin oleh Mensahkan pembayaran. Kedua, jika terdapat kesan yang berbahaya, apakah merit relatif mereka bentuk semula program untuk menghadkan rasuah, yang menghalalkan aktiviti yang menyalahi undang-undang sebelum ini, atau melaksanakan kawalan undang-undang dipertingkatkan untuk menangkap dan menghukum mereka yang membuat dan menerima rasuah?Jenis rasuah mempunyai kos yang berbeza yang bergantung kepada keadaan latar belakang. Ia adalah mungkin pada dasarnya bagi sesetengah rasuah untuk memberi manfaat, pada kira-kira, jika mereka mengatasi yang tidak adil amalan, tidak berperikemanusiaan, atau tidak cekap. Sebagai contoh, rasuah mungkin membenarkan seseorang untuk melarikan diri dari sebuah rejim yang menindas, atau ia mungkin memperuntukkan kuota import kepada firma-firma yang paling berkesan. Walau bagaimanapun, rasuah sentiasa hasil ya