Click here to load reader

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE · PDF file 23 Ekim 2017 AKÜ Kalite Koordinatörlüğü 3 Temel Göstergeler ve İstatistiki Bilgiler Temel Göstergeler Sayı Öğrenci Sayısı

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KALİTE · PDF file 23 Ekim 2017 AKÜ Kalite...

AFYON KOCATEPE NVERSTESKALTE KOORDNATRL

KURUMSAL DI DEERLENDRME TAKIMI N ZYARET

KALTE KOMSYONU TOPLANTISI

23 EKM 2017

23Ekim2017

AKKaliteKoordinatrl 1

Sunum erii

Tarihe

niversitemiz Tantm

Temel Gstergeler ve statiski Bilgiler

niversitemiz Kalite almalar

23/10/2017 AKKaliteKoordinatrl 2

Tarihe

Tarih Geliim Sreci

1974 Afyon Maliye Muhasebe Yksekokulunun al

1987 Afyon ktisadi ve dari Bilimler Fakltesine dnm

3 Temmuz 1992 Afyon Kocatepe niversitesinin kurulmas

1992 ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi ile Bolvadin, Afyon ve Uak MeslekYksekokullarnn niversitemize balanmas

1992 Atatrk Salk Hizmetleri Meslek Yksekokulu, Fen-Edebiyat Fakltesi, Teknik Eitim Fakltesi ve Sosyal Bilimler Enstits ile Fen Bilimleri Enstitsnn kurulmas

1993-1994 Dinar, Emirda, Sandkl, uhut Meslek Yksekokullarnn kurulmas

1994-1995 ay ve scehisar Meslek Yksekokullarnn kurulmas

1995-1996 Sultanda Meslek Yksekokulunun kurulmas

1996-1997 Veteriner Fakltesi ve Afyonkarahisar Salk Yksekokulunun kurulmas

1998 Tp Fakltesinin kurulmas

1999 Devlet Konservatuvarnn kurulmas

2001 Eitim Fakltesi, Mhendislik Fakltesi, Gzel Sanatlar Fakltesi, Beden Eitimi ve Spor Yksekokulu ve Salk Bilimleri Enstitsnn kurulmas

23Ekim2017

AKKaliteKoordinatrl 2

Tarihe

Tarih Geliim Sreci

2004 Yabanc Diller Yksekokulunun kurulmas

2005-2006 Turizm letmecilii ve Otelcilik Yksekokulunun kurulmas

17 Mart 2006 Uak niversitesinin kurulmas ve 4 faklte, 1 yksekokul ve 6 meslek yksekokulunun Uak niversitesine devredilmesi

2006-2007 Sinanpaa ve Bayat Meslek Yksekokullarnn kurulmas

2007-2008 Bamak Meslek Yksekokulunun kurulmas ve Dazkr Meslek Yksekokulunun niversitemize devredilmesi

2008-2009 Uzaktan Eitim Meslek Yksekokulunun kurulmas

2009 Teknik Eitim Fakltesi'nin kapatlmas ve Teknoloji Fakltesi'nin kurulmas

2010 Hukuk Fakltesi ile Bolvadin Uygulamal Bilimler Yksekokulunun kurulmas

2010-2011 Di Hekimlii Fakltesinin kurulmas

2012 Eczaclk ve slami limler Fakltelerinin kurulmas

2014 Havaclk ve Uzay Bilimleri Fakltesi'nin kurulmas

2016-2017 Sandkl ve Dinar Uygulamal Bilimler Yksekokullarnn kurulmas

TariheAKADEMK BRMLER BRM ADLARI SAYI

Enstitler Eitim Bilimleri; Fen Bilimleri; Gzel Sanatlar; Salk Bilimleri; Sosyal Bilimler 5

FakltelerDi Hekimlii; Eczaclk; Eitim; Fen-Edebiyat; Gzel Sanatlar; Havaclk ve Uzay Bilimleri; Hukuk; ktisadi ve dari Bilimler; slami limler; Mhendislik; Teknik Eitim; Teknoloji; Tp; Turizm; Veteriner Fakltesi

15

YksekokullarAfyon Salk; Bolvadin Uygulamal Bilimler; Beden Eitimi ve Spor; Yabanc Diller Yksekokulu; Devlet Konservatuvar, Dinar Uygulamal Bilimler Yksekokulu, Sandkl Uygulamal Bilimler Yksekokulu

7

Meslek

Yksekokullar

Afyon; Atatrk Salk Hizmetleri; Bamak; Bayat; Bolvadin; ay; Dazkr; Dinar; Emirda; scehisar; Sandkl; Sultanda; Sinanpaa; uhut; Uzaktan Eitim, uhut Veteriner Salk Hizmetleri Meslek Yksekokulu

16

Uygulama ve

Aratrma

Merkezleri

Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi;Deney Hayvanlar;Gda Kontrol; Gne ve Rzgar Enerjisi; Halkbilim;Hayvanclk; Jeotermal Mineralli Sular ve Maden Kaynaklar; Kocatepe Byk Taarruz; Mermer ve Doal Ta Teknolojisi; Merkez Aratrma Laboratuvar;statistik,Yneylem ve Akterya; Kariyer Danmanlk Eitimi; Radyo-Televiyon;Mzik;Okul ncesi Eitim;SosyalAratrmalar;Teknoloji;Trk Dnyas;Uluslararas likiler;YaamboyuEitim;Veteriner Salk Uygulama ve Aratrma Merkezi;Afyonkarahisar ve Bat Anadolu Blgesi Arkeoloji Aratrmalar;Ahmed emseddin Karahisari;Deprem;Doa Koruma ve Biyoizlem;Gelecek Aratrmalar-Stratejileri Gelitirme;Sultan Divani;Trke retimi;Uzaktan Alglama ve Corafi Bilgi Sistemleri; Su Kaynaklar;Salk; Yaban Hayat Kurtarma Rehabilitasyon; Afyon Kocatepe niversitesi Yap Malzemeleri

33

Blm Bakanlklar Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi; Enformatik; Trk Dili Blm Bakanl 3

TOPLAM 78

23Ekim2017

AKKaliteKoordinatrl 3

Temel Gstergeler ve statistiki Bilgiler

Temel Gstergeler Say

renci Says 47.698

retim Eleman Says 1.343

dari Personel Says 932

Temel Gstergeler ve statistiki Bilgiler

nvan Say

Profesr 113

Doent 108

Yardmc Doent 329

Toplam 550

retim Grevlisi 275

Okutman 49

Uzman 48

Aratrma Grevlisi 421

Toplam 793

Genel Toplam 1.343

Akademik Personel Durumu

23Ekim2017

AKKaliteKoordinatrl 4

Temel Gstergeler ve statistiki Bilgiler

Eitim Birimlerine Gre renci Dalm

Eitim BirimiKz

renci Says

Kz%

Erkek renci Says

Erkek% Toplam

Yzde%

Faklteler 11.408 50 11.302 50 22.710 47

Yksekokullar 1.995 53 1.767 47 3.762 8

Meslek Yksekokullar 6.269 37 10.667 63 16.936 36

Enstitler 1.472 34 2.818 66 4.290 9

Toplam 21.144 44 26.554 56 47.698 100

Temel Gstergeler ve statistiki Bilgiler

1992 - 19931993 - 19941994 - 19951992 - 19931993 - 19941994 - 19951995 - 19961996 - 19971997 - 19981998 - 19991999 - 20002000 - 20012001 - 20022002 - 2003 2003 - 2004 2004 - 20052005 - 20062006 - 20072007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 20102010 - 20112011 - 20122012 - 20132013 - 20142014 - 20152015 - 20162016 - 2017TOPLAM

YILLARAGREMEZUNRENCSAYILARIYllar nlisans Lisans Ykseklisans Doktora Toplam

329 182 511315 191 506

548 191 26 765315329548

191182191 26

506511

2074 489 44 26071215 187 50 1452

2171 738 34 2 29452236 562 23 4 2825

2441 1236 59 5 37413044 1014 45 7 4110

4579 1454 245 8 62863186 1517 61 4 4768

2585 2083 374 3 50452683 1682 341 3 4709

4583 2614 582 17 77963769 2260 465 5 6499

4769 2692 590 14 80654302 2983 567 12 7864

3345 3552 381 33 73113451 360 30 87634922

1976 642 37 8315

4109 3289 332 22 7752

765

77.762 46.849 6.573 287 131.471

4198 2839 324 37 73984725 2097 301 31 71545660

2677 39013297

286 13 68773669 441 14 7421

23Ekim2017

AKKaliteKoordinatrl 5

Temel Gstergeler ve statistiki Bilgiler

Lisansst Programlar Dalm

Eitim-retim BirimleriYksek Lisans

Doktora ToplamTezsiz Tezli

Fen Bilimleri Enstits 2 25 14 41

Salk Bilimleri Enstits 10 31 21 62

Sosyal Bilimler Enstits 11 23 15 49

Toplam 23 79 50 152

Temel Gstergeler ve statistiki Bilgiler

Eitim-retim BirimleriLisans Program

Toplamrgn retim kinci retim

Eitim Fakltesi 7 1 8

Fen-Edebiyat Fakltesi 9 6 15

Gzel Sanatlar Fakltesi 3 1 4

Hukuk Fakltesi 1 0 1

ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi 6 5 11

slami limler Fakltesi 1 1 2

Mhendislik Fakltesi 9 4 13

Teknoloji Fakltesi 8 6 14

Turizm Fakltesi 3 3 6

Tp Fakltesi 1 0 1

Veteriner Fakltesi 1 0 1

TOPLAM 49 27 76

Lisans Programlar Dalm

23Ekim2017

AKKaliteKoordinatrl 6

Temel Gstergeler ve statistiki Bilgiler

Eitim-retim BirimleriLisans Program

Toplamrgn retim kinci retim

Devlet Konservatuvar 7 0 7

Toplam 7 0 7

Eitim-retim BirimleriLisans Program

Toplamrgn retim kinci retim

Afyon Salk YO 4 2 6Sandkl Uygulamal Bil. YO 1 0 1

Beden Eitimi ve Spor YO 3 0 3

Bolvadin Uygulamal Bil. YO 3 3 6

Toplam 11 5 16

Konservatuvar (Anasanat Dal Saylar Dalm)

Yksekokullar (Blm Saylar Dalm)

Temel Gstergeler ve statistiki Bilgiler

Aratrma ve Gelitirme Faaliyetleri

1. Termal ve Salk Turizmi2. Mermer ve Doalta Teknolojileri3. Hayvanclk ve Gda rnleri4. Yenilenebilir Enerji (Jeotermal ve Gne Enerjisi)5. Tbbi ve Aromatik Bitkiler

niversitemiz yerel, blgesel ve ulusal sorunlara zm retmek amacyla ncelikliaratrma alanlarn aadaki gibi belirlemitir:

23Ekim2017

AKKaliteKoordinatrl 7

Temel Gstergeler ve statistiki Bilgiler

Aratrma ve Gelitirme Faaliyetleri

ncelikli aratrma alanlarnda projeler yrtmek, bilimsel etkinlikler dzenlemek veulusal ve uluslararas kurulularla ibirlii yapmak iin aadaki aratrma merkezlerikurularak fiziki altyap ve aratrma kadrosu oluturulmutur :

1. scehisar Mermer ve Doalta Uygulama ve Aratrma Merkezi

2. Gda Kontrol Uygulama ve Aratrma Merkezi

3. Veteriner Salk Uygulama ve Aratrma Merkezi

4. Kocatepe Hayvanclk Uygulama ve Aratrma Merkezi

5. Jeotermal Mineralli Sular ve Maden Kaynaklar Uygulama ve Aratrma Merkezi

6. Gne ve Rzgar Enerjisi Uygulama ve Aratrma Merkezi

7. Teknoloji Uygulama ve Aratrma Merkezi

Temel Gstergeler ve statistiki Bilgiler

Aratrma ve Gelitirme Faaliyetleri

Proje Tr Devam Eden Proje Says Toplam Proje Btesi ()

TBTAK 21 4.522.449

BAPK 731 8.142.634

KALKINMA AJANSI 1 1.897.609

Toplam 753 14.562.692

niversitemizde yrtlen projelere Bilimsel Aratrma Proje Koordinatrlbnyesinde mali kaynak oluturulmu ve bu kaynaklarn etkin bir ekilde kullanmsalanmtr.

23Ekim2017

AKKaliteKoordinatrl 8

Temel Gstergeler ve statistiki Bilgiler

Aratrma ve Gelitirme Faaliyetleri

Yrrlkte Olan Tez Saylar

Fen BilimleriEnstits

Salk Bil.Enstits

Sosyal Bil.Enstits TOPLAM

Yksek Lisans 492 100 593 1.185

Doktora 44 35 90 169

TOPLAM 531 135 683 1.349

niversitemiz yerel, blgesel ve ulusal sorunlara odakl lisansst tez projelerinencelik verilmi, sz konusu tezler BAP Koordinatrl tarafndan mali olarakdesteklenmitir.

Temel Gstergeler ve statisti