AK III Dvostr- Ostaklj- Fasade 2011-12

  • View
    230

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PREDAVANJ SA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA O DRVENIM KONSTRUKCIJAMA I TAKO DALJE

Text of AK III Dvostr- Ostaklj- Fasade 2011-12

2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 1ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE IIIDVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADEv.pred. dr.sc. Zoran Veri, d.i.a.prof.dr.sc. Jasenka Bertol-Vrek, d.i.a. 2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 2Kao sustav, ostakljene fasade trebaju zadovoljiti sljedee: osvijetljenost prostora, ogranienje toplinskih gubitaka, zatita od pregrijavanja, zvuna zatita, mehanika svojstava, ventilacija prostorija2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 3Pored uobiajene jednostruke izvedbe ostakljenih fasada danas se u suvremenoj arhitekturi izvode DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADE koje pruaju niz pogodnosti kod rjeavanja problematike toplinskih gubitaka, zatite od atmosferilija, sunevog zraenja, buke i sl.JEDNOSTRUKA FASADADVOSTRUKA FASADA2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 4 vanjska fasadaIma ulogu zatite od vanjskih utjecaja (kia, tua, buka, ...). Sadri otvore za dobro provjetravanje zranog meuprostora i prostorija zgrade. Moe imati ureaje za zatvaranje otvora.Vanjska fasada je najee ostakljena jednoslonim staklom, a stakla su sigurnosna (kaljena, laminirana).Dvostruke ostakljene fasade se sastoje od:- vanjske fasade - zranog meuprostora- unutarnje fasade2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 5 zrani meuprostorZrani meuprostor moe biti kontinuirano otvoren zbog provjetravanja i s mogunou zatvaranja meuprostora.U meuprostoru se najee smjetava ureaj za zatitu od sunevog zraenja.Meuprostor je irine min. 20 cm do 120 cmesto je prohodan u ravninama stropova radi kontrole i odravanja2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 6 unutarnja fasadaGlavni element ostakljenja fasade zasmanjenje toplinskih gubitaka.U pravilu od dvoslojnog stakla (IZO). Ostakljene plohe se najee mogu otvaratiradi prirodnog provjetravanja prostorija.2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 7FUNKCIJA JEDNOSTRUKE OSTAKLJENE FASADELJETI: zagrijavanje ostakljene plohe - potrebno je zasjenjenje od sunevog zraenja (najefikasniji su vanjski elementi)ZIMI: zagrijavanje ostakljene plohe - moe se raunati s dobicima topline od sunevog zraenja (bez zasjenjenja)LJETIZIMI2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 8FUNKCIJA DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADELJETI: zagrijavanje vanjske ostakljene plohe i meuprostora dvostruke fasade.U meuprostoru je zatita od sunevog zraenja. Meuprostor je ventiliran.Sunevo zraenje se reflektira od vanjske plohe ostakljenja, od zatite od sunca i od unutarnje plohe ostakljenja. Unutarnji prostor je zatvoren i klimatiziran.2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 9FUNKCIJA DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADELJETI: zagrijavanje vanjske ostakljene plohe i meuprostora dvostruke fasade.U meuprostoru je zatita od sunevog zraenja. Meuprostor je ventiliran.Sunevo zraenje se reflektira od vanjske plohe ostakljenja, od zatite od sunca i od unutarnje plohe ostakljenja. Unutarnji prostor je zatvoren i klimatiziran.2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 10FUNKCIJA DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADELJETI: zagrijavanje vanjske ostakljene plohe i meuprostora dvostruke fasade.U meuprostoru je zatita od sunevog zraenja. Meuprostor je ventiliran.Sunevo zraenje se reflektira od vanjske plohe ostakljenja, od zatite od sunca i od unutarnje plohe ostakljenja, unutarnji prostor se ventilira na meuprostor.2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 11FUNKCIJA DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADEZIMI: zagrijavanje vanjske ostakljene plohe i meuprostora dvostruke fasade- moe se raunati s dobicima topline od sunevog zraenja (bez zasjenjenja)Unutarnji prostor zatvoren i kondicioniran.Meuprostor zatvoren. Zrak u meuprostoru se zagrijava i slui kao tampon prostor izmeu unutarnjeg i vanjskog prostora.2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 12FUNKCIJA DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADEZIMI: zagrijavanje vanjske ostakljene plohe i meuprostora dvostruke fasade- moe se raunati s dobicima topline od sunevog zraenja (bez zasjenjenja)Meuprostor otvoren za ulaz svjeeg zraka.Lagano zagrijani svjei zrak meuprostora ulazi u sustav dogrijavanja za grijanje unutarnjeg prostora.2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 13FUNKCIJA DVOSTRUKE OSTAKLJENE FASADEZIMI: zagrijavanje vanjske ostakljene plohe i meuprostora dvostruke fasade- moe se raunati s dobicima topline od sunevog zraenja (bez zasjenjenja)Unutarnji prostor grijan, odvod zraka iz unutarnjeg prostora putem podnog kanala u meuprostor. Meuprostor dodatno zagrijavan potroenim zrakom iz unutarnjeg prostora (tampon prostor)2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 14OSNOVNI TIPOVI DVOSTRUKIH OSTAKLJENIH FASADA pregraena dvostruka fasada(box window) pregraena dvostruka fasada s nepregraenim dijelovima za ventilaciju(shaft box window) dvostruka fasada s horizontalnim koridorima(corridor facade) nepregraena dvostruka fasada(multistory facade) 2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 15PREGRAENA DVOSTRUKA FASADANajstariji oblik dvostruke fasade.Zrani meuprostor je prekinut horizontalnom pregradom (najee u podruju meukatne konstrukcije ili prozora) i vertikalnom pregradom (najee u podruju konstruktivnih osovina ili granica prostorija). Svaki zasebni dio zranog meuprostora ima otvore za ulaz i izlaz zraka.Pregrade sprjeavaju prijenos buke, mirisa, vatre i dima iz prostorije u prostoriju.Projektira se kad su naglaeni zahtjevi zatite od buke i poara.2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 16PREGRAENA DVOSTRUKA FASADA2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 17PREGRAENA DVOSTRUKA FASADA2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 18PREGRAENA DVOSTRUKA FASADA S NEPREGRAENIM DIJELOVIMA ZA VENTILACIJUPregrarna dvostruka fasada s vertikalno neprekinutim dijelovima zranog meuprostora. Neprekinut dio zranog meuprostora slui za pojaanu ventilaciju - odvoenje potroenog zraka iz prostorija.ARAG 2000 tower, Dsseldorf2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 19Vertikalno neprekinuti dio zranog meuprostora dvostruke fasadePregraeni dijelovi zranog meuprostora dvostruke fasadeUlaz zraka bono u neprekinuti dio fasade2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 20ARAG 2000 tower, DsseldorfShema ventilacijePRESJEK FASADANEPREKINUTI DIO DVOSTRUKE FASADE2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 21Neprekinuti dijelovi fasadeARAG 2000 tower, Dsseldorf2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 22DVOSTRUKA FASADA S HORIZONTALNIM KORIDORIMAHorizontalno spojen zrani prostor po etaama. Horizontalni koridori dvostruke fasade prekidaju se samo na mjestima gdje je potrebna pojaana zvuna zatita izmeu prostorija i na mjestima poarnih odsjeaka zgrade. Zbog razloga bolje ventilacije prekidi se izvode i na uglovima zgrade (razliiti pritisci zraka).Svaki horizontalni koridor ima otvore pri dnu i vrhu koridora.City Gate, Dsseldorf2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 23HORIZONTALNI KORIDOR2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 24HORIZONTALNI KORIDOR2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 25City Gate, Dsseldorf2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 26NEPREGRAENA DVOSTRUKA FASADAZrani meuprostor je spojen horizonalno i vertikalno na cijeloj fasadi. Veliki otvori za ventiliranje su u prizemlju i kod krova zgrade.Za vrijeme sezone grijanja meuprostor moe biti zatvoren radi smanjenja toplinskih gubitaka. Tada su prostorije samo mehaniki prozraivane, a meuprostor moe sluiti za cirkulaciju potroenog (ugrijanog) zraka ime se smanjuje razlika temperature izmeu unutarnjeg i vanjskog zraka.2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 27Conical Building, Kln2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 28Conical Building, Kln2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 29ODNOS VRSTE FASADNOG SUSTAVA I VRSTE OSTAKLJENJA PREMA VRIJEDNOSTI U2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 30OPASNOST OD KONDENZACIJE VODENE PARE NA VANJSKOM STAKLUVanjsko staklo dvostruke fasade je zimi hladno.Kod otvorenog meuprostora i provjetravanja prostorije preko meuprostora dvostruke fasade moe se pojaviti manja koliina kondenzacije na gornjem dijelu unutarnje strane stakla pri otvoru za izlaz zraka (gdje izlazi ugrijani zrak).Kod zatvorenog meuprostora kondenzacija e se pojaviti pocijeloj povrini stakla jer e ugrijani zrak ispuniti cijeli meuprostor i kondenzirati se na hladnoj plohi stakla. U takvim sluajevima prozori se ne smiju otvarati, a ventiliranje prostorija treba biti mehaniko (sustav ventilacije prostorija).2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 31Zimi mehaniko ventiliranje prostorija.Lamele vanjskog ostakljenja u zatvorenom poloaju.VENTILACIJA2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 32Ljeti ventilacija prostorija putem fasade. Lamele vanjskog ostakljenja u otvorenom poloaju.VENTILACIJA2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 33ZATITA OD SUNCAU zrani meuprostor dvostruke fasade moe se ugraditi ureaj za zatitu od sunca.Bitno je da zrani meuprostor ljeti bude dobro prozraivan da se smanji temperatura u meuprostoru odvoenjem ugrijanog zraka u vanjski prostor.TEMPERATURNA KRIVULJA2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 34DNEVNO SVJETLOProzor treba biti dovoljne veliine da osigura potrebnu osvijetljenost prostorije Za radna mjesta je potrebno osvjetljenje od 300 do 500 luxa.Faktor D oznaava odnos izmeu osvijetljenosti prostorije i istodobne jaine osvijetljenosti vanjskog prostora (%).krivulja faktora dnevnog osvjetljenja DJednostruka fasada2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 35krivulja faktora dnevnog osvjetljenja DDNEVNO SVJETLODvostruka fasadaDvostruka fasada produljuje dubinu prostorije za irinu zranog meuprostora.Dvostruka fasada smanjuje koliinu svjetla u prostoriji radi vanjskog dodatnog stakla (za 10% kod obinog prozirnog stakla, 7-8% kod visokotransparentnih stakala.2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 36OBLICI ELEMENATA S ULOGOM ZATITE OD SUNCA I DODATNOG DIFUZNOG OSVIJETLJENJA PROSTORIJE JEDNOSTRUKA FASADA2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 37OBLICI ELEMENATA S ULOGOM ZATITE OD SUNCA I DODATNOG DIFUZNOG OSVIJETLJENJA PROSTORIJE JEDNOSTRUKA FASADA2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 38Pokretni elementi u zatvorenom poloaju reflektiraju zrake sunca.Pokretni elementi za zasjenjenje u poluzatvorenom poloaju reflektiraju svjetlost u prostoriju.Posebna izolirajua stakla za usmjeravanje svjetlosti.2011./2012. Dvostruke ostakljene fasade 39ZVUNA IZOLACIJA DVO

Search related