ALEXANDRU ICLEA

  • View
    64

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of ALEXANDRU ICLEA

ALEXANDRU ICLEA DREPTUL MUNCII - CURS UNIVERSITAR - OCTOMBRIE 2007 1

CUPRINS CAPITOLUL I ....................................................................................................................................9 DREPTUL MUNCII RAMUR I TIIN A DREPTULUI.............................................................9 1. Semnifica ia termenului munc......................................................................................9 2. Munca pentru sine i munca independent......................................................................9 3. Munca subordonat. ........................................................................................................9 4. Defini ia dreptului muncii ................................................................................................10 5. Dreptul individual i dreptul colectiv al muncii ................................................................11 6. Obiectul dreptului muncii................................................................................................11 7. No iunea raporturilor juridice de munc .........................................................................12 8. Trsturile raporturilor juridice de munc.......................................................................13 9. Formele raporturilor juridice de munc...........................................................................14 10. Izvoarele dreptului muncii. No iune. Categorii de izvoare.............................................15 11. Constitu ia ....................................................................................................................16 12. Codul muncii ................................................................................................................17 13. Legile speciale .............................................................................................................18 14. Ordonan ele i hotrrile Guvernului............................................................................19 15. Ordinele, instruc iunile i alte acte normative emise de minitri i conductorii altor organe centrale ..................................................................................................................22 16. Izvoarele interna ionale ................................................................................................23 17. Problema practicii judiciare i a doctrinei .....................................................................23 18. Problema cutumei ........................................................................................................25 19. Contractele colective de munc ...................................................................................26 20. Regulamentele interne .................................................................................................26 21. Regulamentele de organizare i func ionare ................................................................26 22. Principiile dreptului muncii............................................................................................27 CAPITOLUL II .................................................................................................................................28 DIALOGUL SOCIAL I COOPERAREA TRIPARTIT....................................................................28 1. Reglementarea dialogului social ....................................................................................28 2. Domeniile de ac iune ale partenerilor sociali..................................................................30 3. Organisme tripartite (enumerare). ..................................................................................30 4. Alte organisme menite s faciliteze dialogul social ........................................................31 CAPITOLUL III ................................................................................................................................34 PATRONATELE.......................................................................................................................... ....34 1. Termenul de patron........................................................................................................34 2. Categorii de persoane juridice angajatori....................................................................34 3. Dreptul de asociere al patronilor i necesitatea acestuia ...............................................36 4. Temeiul legal privind constituirea asocia iilor patronale .................................................36 5. Constituirea i organizarea organiza iilor patronale .......................................................36 6. Personalitatea juridic a patronatului .............................................................................37 7. Drepturile i obliga iile patronatelor ................................................................................39 8. Organiza ii patronale din ara noastr. ...........................................................................40 CAPITOLUL IV................................................................................................................................41 SINDICATELE I REPREZENTAN II SALARIA ILOR..................................................................41 1. Defini ia

sindicatelor .......................................................................................................41 2. Trsturile caracteristice ale sindicatelor .......................................................................42 2

3. No iunea libert ii sindicale.............................................................................................42 4. Izvoarele libert ii sindicale ............................................................................................43 5. Categorii de persoane ce se pot sindicaliza...................................................................43 6. Categorii de persoane care nu se pot sindicaliza...........................................................45 7. Libertatea sindical colectiv .........................................................................................45 8. Raporturile sindicatelor cu patronatul.............................................................................46 9. Constituirea, organizarea i func ionarea organiza iilor sindicale...................................46 10. Atribu ii prevzute de Codul muncii..............................................................................49 11. Atribu ii prevzute de Legea nr. 54/2003......................................................................49 12. Atribu ii prevzute de alte acte normative ....................................................................50 13. Asocierea sindical ......................................................................................................51 14. Afilierea sindical .........................................................................................................53 15. Dizolvarea organiza iilor sindicale ................................................................................53 16. Reorganizarea sindicatelor...........................................................................................54 17. Aprarea intereselor salaria ilor ...................................................................................54 18. Ac iuni revendicative ale sindicatelor ...........................................................................54 19. Reprezentan ii salaria ilor.............................................................................................55 20. Comitetul european de ntreprindere............................................................................58 CAPITOLUL V.................................................................................................................................61 PIA A MUNCII I ROLUL STATULUI N RELA IILE DE MUNC ................................................61 1. No iunea de pia a muncii.............................................................................................61 2. Reglementarea interven iei statului pe pia a muncii i n rela iile de munc...................62 3. Limite ale rolului statului.................................................................................................62 5. Activitatea legislativ......................................................................................................62 6. Organizarea formrii profesionale ..................................................................................63 7. Stimularea ocuprii for ei de munc...............................................................................64 8. Repartizarea n munc...................................................................................................66 9. Autoriza iile de munc....................................................................................................67 10. Protec ia cet enilor romni care lucreaz n strintate..............................................70 11. Inspec ia Muncii ...........................................................................................................72 CAPITOLUL VI................................................................................................................................79 FORMAREA PROFESIONAL .......................................................................................................79 1. Reglementarea formrii profesionale .............................................................................79 2. Obiectivele principale ale formrii profesionale ..............................................................80 3. Formarea profesional a salaria ilor. Modalit i..............................................................80 4. Participarea la formarea profesional ............................................................................80 5. Categorii de contrac