Baitap mang

 • View
  1.414

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

bt mang

Transcript

 • 1.
  • Thc hin :

2. 3. NG TRUYN CPMNG

 • ng truyn cp mng l c s h tng ca mt h thng mng, nn c nh hng rt nhiu n kh nng hot ng ca mng.

4. NG TRUYN CP MNG Cp xon i 1. Cp ng trc 2. Cp si quang 3. 5. 1. CP XON I

     • L loi cp gm nhiu dy ng c v bc ring v c xon vo nhau tng cp mt. Nhm lm gim nhiu in t gy ra bi mi trng .

6. 1. Cp xon i

 • Phm vi chiu di hot ng tt nht ca cp xon i l 100 m

7. 1. CP XON I

 • Do gi thnh thp nn cp xon c dng rt rng ri.C hai loi cp xon i c s dng rng ri trong LAN : loi c v bc chng nhiu v loi khng c v bc chng nhiu

8. Cp xon c v bc chng nhiu-STP (Screened Twisted-Pair)M t cp STP-Gm nhiu cp xon c ph bn ngoi mt lp v lm bng dy ng bn 9. Cp xon c v bc chng nhiu-STP (Screened Twisted-Pair)

 • Cp xon i c v bc t b tc ng bi nhiu in v truyn tn hiu xa hn cp xon i trn
 • S dng u ni DB -9

. 10. Cp xon c v bc chng nhiu-STP (Screened Twisted-Pair)Cng c Cng ciu ni DB-9 11. Cp xon i khng c v bc chng nhiu-UTP (Unshielded Twisted-Pair) : M t cp UTPGm nhiu cp xon nh cp STP nhng khng c v ng chng nhiu . 12. Cp xon i khng c v bc chng nhiu-UTP (Unshielded Twisted-Pair) :

 • Do khng c v bc chng nhiu nn cp UTP d b nhiu khi t gn cc thit b v cp khc do thng thng i dy trong nh.
 • Ty theo tc truyn dn chia UTP thnh 4 loi CAT (vit tt caCATEGORY)
 • - CAT 1(1 cp dy): < 1 Mbps
 • - CAT 2(2 cp dy): 4 Mbps
 • -CAT 3(3 cp dy): 10 Mbps
 • - CAT 4(4 cp dy): 16 Mbps
 • - CAT 5(4 cp dy): 100 Mbps
 • Cat 1->3 thng s dng trong truyn m thanh nh ng dy in thoi
 • Cat 4-5 c s dng cho mng my tnh
 • Hin nay cp UTP Cat 5 rt c ph bin rng ri nht qua mng LAN

13. Cp xon i khng c v bc chng nhiu UTP (Unshielded Twisted-Pair) :

 • -Cp UTP s dng u ni RJ-45

14. u im v nhc im cp xon i

 • 1) u im * L loi cp mng, mm do nn d dng ko di thnh dy gia nhng tng. * Cp UTP nh, n khng nhanh y trn nhng ng ni dy. * UTP chi ph t hn so vi mi cp kiu LAN khc
 • 2)Hn ch: Tnh cm ng ca cp xon ti pht x nhiu in t ph thuc nhiu vo nhng s Xon cp (thng thng c cp bng sng ch bi nhng nh sn xut) v khng c st m trong thi gian s ci t. Do , nhng cp xon i thng thng c nhng yu cu kh khn cho vic sp t bn knh ung cong cc tiu hoc cc i. Tnh d v tng i ny ca nhng cp xon i lm cho vic thc hin vic ci t tr thnh mt yu t quan trng m bo cho s hot ng ca cp.

15. 2. CP NG TRC

 • L kiu cp u tin c dng trong ccLAN

16. Dy dn trung tm Cu to: -Dy dn trung tm: l dy ng hoc dy ng bn 2. CP NG TRC 17. Dy dn trung tm Lp cch in Cu to: Dy dn trung tm Lp cch in - Mt lp cch in gia dy dn pha ngoi v dy dn pha trong. 2. CP NG TRC 18. Dy dn trung tm Lp cch in Dy dn ngoi Cu to: - Dy dn ngoi : bao quanh dy dn trung tm di dng dy ng bn. Tc dng bo v dy dn trung tm khi nhiu in t v c ni t thot nhiu . 2. CP NG TRC 19. Dy dn trung tm Lp cch in Dy dn ngoi Lp v ngoi Cu to: -Ngoi cng l lp v plastic bo v cp 2. CP NG TRC 20. 2. Cp ng trc(tt)

 • hin nay c cp ng trc sau:
 • - RG-58,50 ohm: dng cho mng Thin Ethernet.
 • - RG -59,75 ohm: dng cho truyn hnh cp.
 • - RG -62,93 ohm: dng cho mng ARCnet.

21. 2. Cp ng trc(tt)

 • cc mng cc b thng s dng c di thng t 2,5 10 Mb/s.
 • cp ng trc c suy hao t hn so vi cc loi cp ng khc, v n c lp v bc bn ngoi.
 • u im:
 • R tin, nh, mm v d ko dy.
 • Chng nhiu tt.
 • Tc truyn cao hn.

22. 2. Cp ng trc(tt)

 • Nhc im :
 • C th b nghe trm tn hiu trn ng truyn.
 • kh khc phc khi bi li.
 • ng dng
 • - Cp ng trc mng thng c dng ni cc trm trong cng mt vn phng, phng th nghim....
 • - Cp ng trc dy dng ni dc theo hnh lang,ln tng lu...

23. 2. Cp ng trc(tt)

 • Cp dy (thick cable/thicknet):
 • C ng knh khong 0.5inch, thuc hRG-58.
 • Chiu di ng chy ti a l 500m.

24. 2. Cp ng trc(tt)

 • Cp mng (thin cable/thinnet) :
 • C ng knh khong 0.25inch, thuc hRG-58.
 • Chiu di ng chy ti a l 185m.

25. 3. CP SI QUANG

 • Cp si quang (Fiber - Optic Cable)

26.

  • Cp si quang bao gm:
 • - mt dy dn trung tm c bc mt lp v bc.
  • tc dng : phn x cc tn hiu tr li gim s mt mt tn hiu.
 • -Dy dn trung tm l si thy tinh hoc plastic c tinh ch.
 • - Bn ngoi cng l lp v plastic bo v cp.

3. Cp si quang(tt) 27. Cp si quang khng truyn dn cc tn hiu in m ch truyn cc tn hiu quang.3. Cp si quang(tt) 28. 3. Cp si quang(tt)

 • Cp quang c ng knh t 8.3 100 micron.

Cp si quang 29. 3. Cp si quang(tt)

 • u im:
 • Khng b nh hng ca nhiu in t.
 • Tn hiu truyn khng th b pht hin v thu trm bi cc thit b in t ca ngi khc.
 • - Thch hp cho mi mng hin nay v sau ny.

30. 3. Cp si quang(tt)

 • Nhc im:
 • -Kh lp t do ng knh ca li thu tinh rt nh.
 • -Gi thnh cn cao.

31. So snh cc loi cp Cc loi cp Cp xon i Cp ng trc mng Cp ng trc dy Cp quang Chi tit Bng ng, c 4 v 25 cp dy (loi 3, 4, 5) Bng ng, 2 dy, ng knh 5mm Bng ng, 2 dy, ng knh 10mm Thy tinh, 2 si Loi kt ni RJ-25 hoc 50-pin telco BNC N-series ST Chiu di on ti a 100m 185m 500m 1000m S u ni ti a trn 1 on 2 30 100 2 Chng nhiu Tt Tt Rt tt Hon ton 32. So snh cc loi cp Cc loi cp Cp xon i Cp ng trc mng Cp ng trc dy Cp quang Bo mt Trung bnh Trung bnh Trung bnh Hon ton tin cy Tt Trung bnhTt Tt Lp t D dng Trung bnh Kh Kh Khc phc li Tt D D Tt Qun l D dng Kh Kh Trung bnh Chi ph cho 1 trm Rt thp Thp Trung bnh Cao 33. Thank You !