of 13 /13
Mch cm biến ánh sáng Nhóm HNĐ2: Nguyn Văn Hunh 201 11645 Vũ Bch Nht 20111941 Trn Đình Đức 20112577 Trn Khánh Đức 201 12579 Mch cm biến ánh sáng 1/13  ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI Vin Đin t- Vin thông

Báo cáo nhập môn ĐTVT Mạch cảm biến ánh sáng

Embed Size (px)

Text of Báo cáo nhập môn ĐTVT Mạch cảm biến ánh sáng

 • 7/29/2019 Bo co nhp mn TVT Mch cm bin nh sng

  1/13

  Mch cm bin nh sng

  Nhm HN2:

  Nguyn Vn Hunh 20111645V Bch Nht 20111941Trn nh c 20112577Trn Khnh c 20112579

  Mch cm bin nh sng

  I HC BCH KHOA H NIVin in t - Vin thng

 • 7/29/2019 Bo co nhp mn TVT Mch cm bin nh sng

  2/13

  Ni dung thuyt trnh

  I. t vn

  .

  II.

  tng,ch tiu k thut ca sn phm.

  III.

  La chn phng n k

  thut.

  IV.

  Thit

  k.V.

  Trin

  khai.

  VI.

  Thc

  nghim.

  Mch cm bin nh sng

  I HC BCH KHOA H NIVin in t - Vin thng

 • 7/29/2019 Bo co nhp mn TVT Mch cm bin nh sng

  3/13

  I.t vn

  Chng ta ang sng th k 21,th k ca khoa hc dng,l sinh vin in t vic thit k 1 mch ng dnsng l vic cn thit thc hnh kin thc c h

  Mch cm bin nh sng

  I HC BCH KHOA H NIVin in t - Vin thng

 • 7/29/2019 Bo co nhp mn TVT Mch cm bin nh sng

  4/13

  II.

  tng,ch tiu k thut ca sn 1

  -

  tng

  * Vic thit k mch c ng dng trong cuc sng hnquan trng

  *Vi kin thc v k nng c hc nhm HN2 v nhn ra tnh kh thi v ng dng cao ca mch cm

  sng.

  Mch cm bin nh sng

  I HC BCH KHOA H NIVin in t - Vin thng

 • 7/29/2019 Bo co nhp mn TVT Mch cm bin nh sng

  5/13

  2- Cc sn phm c trn th trng

  Mch cm ng nh sng hin c ng dng rt

  trong i sng

  Mch cm bin nh sng

  I HC BCH KHOA H NIVin in t - Vin thng

 • 7/29/2019 Bo co nhp mn TVT Mch cm bin nh sng

  6/13

  I HC BCH KHOA H NIVin in t - Vin thng

  a- n ng t ng bt tt.

  Mch cm bin nh sng

 • 7/29/2019 Bo co nhp mn TVT Mch cm bin nh sng

  7/13

  I HC BCH KHOA H NIVin in t - Vin thng

  b- n t ng chiu sng sn vn

  Mch cm bin nh sng

  I HC BCH KHOA H NI

 • 7/29/2019 Bo co nhp mn TVT Mch cm bin nh sng

  8/13

  I HC BCH KHOA H NIVin in t - Vin thng

  Mch s dng ngun 9V-15V,t ng bt n khi tri tri sng

  Mch lm ra phi p ng cc yu cu

  p,bn

  D lp t,bo dng ,iu chnh Gi thnh r (

 • 7/29/2019 Bo co nhp mn TVT Mch cm bin nh sng

  9/13

  I HC B CH KHOA H N IVin in t - Vin thng

  Qua tm hiu trn sch v v Internet,c rt nhiu mbin nh sng.Tuy nhin a s cc mch s dng r lemch chy khng n nh,d b h hng

  V vy nhm HN2 la chn mch cm bin dng

  Mch cm bin nh sng

  III.La chn phng n k thut

  I HC BCH KHOA H NI

 • 7/29/2019 Bo co nhp mn TVT Mch cm bin nh sng

  10/13

  I HC BCH KHOA H NIVin in t - Vin thng

  S nguyn l trn Proteus

  Mch cm bin nh sng

  IV. Thit k

  I HC BCH KHOA H NI

 • 7/29/2019 Bo co nhp mn TVT Mch cm bin nh sng

  11/13

  I HC BCH KHOA H NIVin in t - Vin thng

  IC 555 5.000 ng

  in tr 10k,330,4.7k 1.000 ng Bin tr 100k 5.000 ng Led 1.000 ng T 100F,100nF 1.000 ng Quang tr 1.000 ng Bng mch hn linh kin 10.000 ng Dy ng,thic 2.000 ngTng : 26.000 ng

  Mch cm bin nh sng

  Linh kin

  I HC BCH KHOA H NI

 • 7/29/2019 Bo co nhp mn TVT Mch cm bin nh sng

  12/13

  I HC BCH KHOA H NIVin in t - Vin thng

  Hon thnh mch trc 25/11/2012

  Phn cng cng vic

  Mch cm bin nh sng

  V. Trin khai

  Cng vic Ngi thc hin

  Tm hiu mch (s nguyn l,nguyn l hot ng) Nguyn Vn Hunh,Trn nh c

  M phng mch trn proteus,v layout,mch in Nguyn Vn Hunh, V Bch Nht

  Mua linh kin Trn Khnh c,Trn nh c

  Lm mch tht C nhm

  I HC BCH KHOA H NI

 • 7/29/2019 Bo co nhp mn TVT Mch cm bin nh sng

  13/13

  I HC BCH KHOA H NIVin in t - Vin thng

  Mch hot ng n nh,ng yu cu k thut ra

  Hnh nh mch thc t

  Mch cm bin nh sng

  VI. Thc nghim