Click here to load reader

Barnavårdsföreningen Årsberättelse | ... Barnavårdsföreningen i Finland r.f. n Barnavårdsföreningen i Finland r.f. (BF) grundades 1893 och är Finlands äldsta barnskyddsorganisation

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Barnavårdsföreningen Årsberättelse | ... Barnavårdsföreningen i...

 • Barnavårdsföreningen Årsberättelse | Vuosikertomus 2013

  Barn avård

  sfö ren

  in g en

  Årsberättelse | Vuosikertom us 2013

 • ”Det gäller för föreningens styrelse att aldrig glömma att stillastående är tillbakagång, redan därför att den omgivande världens oavbrutna frammarsch lämnar de orörliga bakom sig.”

  ”Järjestön hallituksen tulee aina muistaa, että paikalleen jääminen on yhtä kuin taantumista, jo siitä syystä, että ympäröivän maailman jatkuva kehitys jättää liikkumattomat taakseen.”

  Anna af Schultén ordförande / puheenjohtaja 1893–1924

 • Barnavårdsföreningen Årsberättelse | Vuosikertomus 2013

 • © 2014 Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

  Ansvarig utgivare: Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

  Redaktör: Anna Alenius

  Grafisk form: Oy Graaf Ab

  Tryck: Waasa graphics

  Barnavårdsföreningen i Finland Stenbäcksgatan 7 B 00250 Helsingfors 09 3294 511 bvif.fi

 • VuOSikeRTOmuS 201 3 § 3

  innehåll Verksamhetsledarens hälsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Barnavårdsföreningen i Finland r.f. . . . . . . . . . . . . . . . 6 Styrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Personalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Föreningsverksamhet och intressebevakning . . . . 14 BF:s 120-års jubileum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Föreningens verksamhetsformer . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Familjearbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Stöd av föräldraskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Stödgruppsverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Lägerverksamhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Habiliterande verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Theraplay-kursen – vad gav den min familj? . . . . 36

  Vård utom hemmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  Småbarnsfostran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Fastigheternas konditionsgranskningar och energibedömningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  Ekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

  Föreningens 16 enheter i siffror . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  Sisältö Toiminnanjohtajan tervehdys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Suomen Lastenhoitoyhdistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Hallitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Henkilöstö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Järjestötyö ja edunvalvonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  Yhdistyksen toimintamuodot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Perhetyö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Vanhemmuden tukeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Vertaistuellinen ryhmätoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Lomatoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 kuntouttava toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Sijaishuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

  Varhaiskasvatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Kiinteistöjen kuntoarviot ja energiakatselmukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  Talous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

  Yhdistyksen 16 yksikköä lukuina . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  © JO

  uk O

  ke Sk

  i-S än

  TT i

 • 4 § ÅRSBeR äT TeLSe 201 3

  ku VA

  JO uk

  O ke

  Sk i-S

  än TT

  i

  © JO

  uk O

  ke Sk

  i-S än

  TT i

 • VuOSikeRTOmuS 201 3 § 5

  n under året som gått firades Barnavårdsföreningens 120-års jubileum. För mig personligen är det en stor ära att få leda vårt lands äldsta barnskyddorganisation. Jag är stolt över vår fören- ing och jag är stolt över det arbete som görs hos oss varje dag. Varje dag finns vi till, bemöter och hjälper hundratals barn, unga och deras familjer.

  Jag är övertygad om att Barnavårdsföreningens grundare Anna af Schultén skulle vara lika stolt över föreningen om hon kunde se vad föreningen hon grundade 1894 har utvecklats till. Anna af Schultén var en klok och innovativ kvinna. i sitt andliga testamente sade hon att ”det gäller för föreningens styrelse att aldrig glömma att stillastående är tillbakagång, redan därför att den omgivande världens oavbrutna frammarsch lämnar de orörliga bakom sig”. Dessa kloka ord var betydelsefulla 1939, och de är lika viktiga än idag. Föreningen har kunnat leva vidare just genom modigt innovativt tänkande, genom ett kvalitativt arbete med barn och familjer, och genom en målmedveten tro på ett barnvänligare samhälle. Föreningen har lyckats bedriva sin verksamhet i ett föränderligt samhälle, genom tider av lågkonjunkturer och utmanande tider.

  Jag tror på socialt arbete och jag tror på den nordiska välfärdsmodellen, och speciellt på den tredjesektorns roll i vårt samhälle. Framförallt tror jag på Barnavårdsföreningen. Trots ekonomiskt utmanande tider vill jag tro på en framtid med ett barnvänligare samhälle. Jag vet att vår förening kan vara med och stöda den processen och jag är övertygad om att vi BF:are aldrig kommer att sluta upp att försvara barnens rättigheter och tala för barnets bästa.

  Stort tack vill jag rikta till alla de tusentals experter inom barnskyddsarbete som arbetat för vår förening och för barns och familjers bästa. en stark tro på socialt arbete och tron på att vi genom vårt arbete kan öka på barns, ungas och familjers välfärd har burit oss genom historien. inget av detta arbete hade varit möjligt utan en kunnig, lojal och barnkär personal. Därför vill jag framföra ett varmt tack till alla som under årens lopp jobbat för och med föreningen.

  Barnavårdsföreningens lever, mår bra och fortsätter förverk- liga Anna af Schulténs dåtida dröm.

  Verksamhetsledarens hälsning

  Pia Sundell

  n Barnavårdsföreningen vietti vuoden aikana 120-vuotis juhliaan. minulle henkilökohtaisesti on suuri kunnia että saan johtaa maamme vanhinta lastensuojelujärjestöä. Olen ylpeä järjestöstämme ja olen erityisen ylpeä meillä tehtävästä työstä. kohtaamme ja autamme päivittäin satoja lapsia, nuoria ja perheitä.

  Olen vakuuttunut siitä, että Barnavårdsföreningenin perus- taja Anna af Schultén olisi yhtä ylpeä kuin minä, jos hän näkisi minkälaiseksi hänen vuonna 1894 perustamansa järjestö on kehittynyt. Anna af Schultén oli viisas ja innovatiivinen nainen. Henkisessä testamentissaan hän sanoi ” Järjestön hallituksen tulee aina muistaa, että paikalleen jääminen on yhtä kuin taantumista, jo siitä syystä, että ympäröivän maailman jatkuva kehitys jättää liikkumattomat taakseen.” nämä viisaat sanat oli- vat merkityksellisiä jo vuonna 1939, ja ovat sitä myös edelleen. Järjestö on pystynyt elämään ja kehittymään rohkean ja inno- vatiivisen ajattelun ansiosta, koska on osattu tarjota laadukasta toimintaa lasten ja perheiden parissa, sekä määrätietoisen uskon lapsiystävällisemmän yhteiskunnan ansiosta. Järjestö on pystynyt toimimaan muuttuvassa toimintaympäristössä ja kautta monien haastavien aikajaksojen.

  minä uskon sosiaalityöhön ja minä uskon pohjoismaiseen hyvinvointimalliin, ja erityisesti uskon kolmannen sektorin rooliin yhteiskunnassamme. ennen kaikkea uskon Barnavårdsförenin- geniin. Vaikka elämme taloudellisesti haastavia aikoja, haluan uskoa että tulevaisuudessa saamme lapsiystävällisemmän yhteiskunnan. Tiedän että järjestömme voi olla mukana tuke- massa tämän prosessin kehittymistä ja olen vakuuttunut siitä että me BF:läiset emme koskaan lakkaa puolustamasta lasten oikeuksia ja lapsen etua.

  ison kiitoksen halua lausua kaikille niille tuhansille lasten- suojelutyön ammattilaisille jotka ovat tehneet töitä järjestöl- lemme ja lasten ja perheiden eteen. Vahva usko sosiaalityöhön ja usko siihen että pystymme työmme kautta vaikuttamaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on kantanut järjestöä kautta sen historian. Tämä työ ei olisi ollut mahdollinen ilman osaavaa, lojaalia ja lapsirakasta henkilökuntaa. Siksi haluan kiittää kaikkia niitä jotka ovat vuosien varrella tehneet järjestöl- lemme työtä.

  Barnavårdsföreningen elää, voi hyvin ja jatkaa Anna af Schulténin unelman toteuttamista.

  Toiminnanjohtajan tervehdys

 • Barnavårds föreningen i Finland r.f.

  n Barnavårdsföreningen i Finland r.f. (BF) grundades 1893 och är Finlands äldsta barnskyddsorganisation. Föreningen arbetar med barnet i fokus på ett respektfullt, jämlikt och professionellt sätt. BF följer aktivt med i samhällets utveckling och är redo att fördomsfritt utveckla sin verksamhet så att den fyller barnets och familjens behov.

  Verksamheten omfattar barnskydd, barndagvård, arbete med familjer, habilitering samt information och utbildning inom social- och hälsovårdssektorn. Verksamheten riktar sig till svensk- och finskspråkiga barnfamiljer, barn och un