Click here to load reader

BENVINGUDES I BENVINGUTS - Montse Roqué CREDA Lleida Ester Arnedo CREDA Catalunya Central 4- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes: balanç 2013 i pressupost

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of BENVINGUDES I BENVINGUTS - Montse Roqué CREDA Lleida Ester Arnedo CREDA Catalunya Central 4-...

 • BENVINGUDES I BENVINGUTS

  6a ASSEMBLEA DE L’ACPCREDA

  1 de març de 2014

 • “TOTES I TOTS FEM L’ACPCREDA ”

 • ORDRE DEL DIA:

  1- Lectura i aprovació de l’acta anterior 2- Evolució dels associats 3- Presentació i aprovació, si s’escau, de la renovació de càrrecs a la junta 4- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes: balanç 2013 i pressupost 2014 5- Resum de les actuacions realitzades 6- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes de continuïtat de les comissions de

  treball i de noves propostes 7- Informació sobre la sol·licitud de modificació d’Estatuts 8- Assessorament legal 9- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes de la junta. 10- Precs i Preguntes

 • 1- Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General de 2 de febrer de 2013

 • 2- Evolució dels associats

 • ASSOCIATS

  socis 2007 socis 2008 socis 2009 socis 2010 socis 2011 socis 2012 socis 2013

  112

  154

  177

  180

  192 181

  171

 • 3- Presentació i aprovació, si s’escau, de la renovació de càrrecs a la junta

 • Proposta renovació de càrrecs PROPOSTA: RENOVACIÓ DE LA JUNTA 2 ANYS MÉS (segons Estatuts antics) Vocals: Carme López CREDA Comarques IV Mònica Quintero CREDA Comarques IV Maria Perpinyà CREDA Narcís Massó (Girona)

  COMPOSICIÓ DE LA JUNTA Presidenta: Carme Ferrer CREDA Comarques II Vice-presidenta 1a: Lydia Jaramillo CREDA Jordi Perelló Vice-presidenta 2a: Azucena Lagunas CREDA Comarques II Secretària 1a: Gemma Martín CREDA Maresme-Vallès Oriental Secretària 2a: Cristina Gorgas CREDA Maresme-Vallès Oriental Tresorera 1a: Anna Solé CREDA Maresme-Vallès Oriental Tresorera 2a: Noemí Aliacar CREDA Comarques II Vocals: Carme García CREDA Pere Barnils Anna Llàcer CREDA Baix Llobregat Viqui García CREDA Baix Llobregat Sònia Segura CREDA Pere Barnils Gemma Llorca CREDA Comarques IV Cristina Tanco CREDA Comarques IV Montse Roqué CREDA Lleida Ester Arnedo CREDA Catalunya Central

 • 4- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes: balanç 2013 i pressupost 2014

 • 5- Resum de les actuacions realitzades

 • **Març 2013 - Redacció dels articles dels estatuts modificats en base als acords presos a

  l'Assemblea General del dia 2 de febrer de 2013. - Reunió amb l’advocat per comunicar-li els acords de l’Assemblea i fer-li

  l’encàrrec de la redacció definitiva dels Estatuts per lliurar al Registre d’Entitats.

  - Organització del lliurament dels certificats de les I i II Jornades de

  l’ACPCREDA als associats que no van venir a l’Assemblea General.

  - Revisió de l’acta de l’Assemblea General i enviament als associats per correu electrònic.

  - S’acorda canviar d’entitat bancària.

  - Sol·licitud de cessió de l’auditori de la Casa del Mar per les III Jornades de Formació.

 • **Abril 2013 - Cerca d’un nou espai per les III Jornades de Formació. - Escrit adreçat als associats jubilats comunicant-los que resten excempts de

  pagar la quota de soci, segons l’acord pres a l’Assemblea General. - Inscripció de la nova junta al Registre d’Entitats del Departament de Justícia. - Gestions per contractar un gabinet jurídic. - Demanda al Departament d’Ensenyament (DGEIP) que faci de mediador en el

  tema de la Casa del Mar. - Repartició de tasques de les III Jornades (Comissió de Formació i Junta).

 • **Juny 2013 - Assistència a l’acta de presentació de l’ACPO. - Lliurament de la modificació d’Estatuts al Registre d’Entitats (Dept. de Justícia). - Revisió dels rebuts corresponents a la quota de soci (rectificacions dels rebuts passats erròniament per la nostra entitat bancària I devolució dels imports cobrats). - S’acorda obrir el compte de l’ACPCREDA al Banc de Sabadell. - Elaboració d’un llistat de socis jubilats. Possibles tasques de suport a l’ACPCREDA. -1r. esborrany del contingut de les III Jornades i signatura del contracte amb el CaixaForum (C. de formació). - Contacte amb els patrocinadors de les Jornades (PHONAK i WIDEX).

  ** Juliol 2013 - Gestions pel canvi d’entitat bancària.

 • **Setembre 2013 - La Comissió de formació presenta el 2n. esborrany del contingut de les III Jornades. - Sol·licitud al Departament d’Ensenyament del reconeixement de les III Jornades de Formació de l’ACPCREDA (C. de formació).

  - Informació al Departament de les dates de les III Jornades de Formació i sol·licitud que facilitin l’assistència a tots els professionals dels CREDA. - S’acorda convidar als inspectors dels CREDA. **Octubre 2013 -Trobada amb la Marta Teixidó: “Voluntariat logopèdic”. -Temes organitzatius III Jornades (díptics, invitacions, bitllets i hotels ponents … - Comissió de Formació-). - Finalment l’assessorament legal de l’APCREDA el portarà l’Eva Izquierdo del Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal. - Baixes en la Comissió de temes laborals

  - Obertura d'un compte al Banc de Sabadell

 • **Desembre 2013 -Trobada de la junta i la Comissió de formació per concretar aspectes organitzatius de les III Jornades de Formació: Aspectes relacionats amb l’espai Aspectes relacionats amb els continguts de les Jornades i els ponents Aspectes relacionats amb la inscripció i els assistents - Informació als associats de la possible convocatòria de Concurs de mèrits als SSEE // Escrit al Departament demanat que es concursi a una localitat o subseu en concret. - Sol·licitud d’una entrevista a la DGEIP - Modificacions del web de l’ACPCREDA (butlleta soci, aplicatiu inscripció ...). - Informació als associats del programa definitiu de les III Jornades (díptic). **Gener 2014 - Difusió de les III Jornades de Formació (CREDA, EAP, CRP, CDIAP, Intranet …) - Procés d’inscripció // Sol·licitud de noves sòcies - Resoldre incidències de la inscripció - Tasques pendents de l’organització III Jornades de Formació (Comissió de Formació I Junta).

 • -Trobada amb la DGEIP ( 27 de gener de 2014). Temes: . Concurs de mèrits (dates, importància de concursar a una localitat, compromís de convocar concurs cada 2 anys, concurs de trasllats separat del de mèrits …) . Diversitat en els criteris de pagament dels desplaçament (SSTT) . III Jornades de Formació de l’ACPCREDA - Informació als associats de la reunió amb la DGEIP. - Resposta del Departament de Justícia a la sol·licitud de modificació dels Estatuts presentada. **Febrer 2014 - Certifitats dels assistents i formadors de les III Jornades de Formació. - Aspectes pendents de l’organització de les Jornades - Convocatòria Assemblea General (correu electrònic i postal). - Organització Assemblea General. - Concreció proposta de “Voluntariat logopèdic” . Trobada amb la Marta Teixidó. - Lliurament al Registre d’Entitats de les modificacions requerides en relació als Estatuts nous presentats.

 • 6- Presentació i aprovació, si s’escau, de les propostes de continuïtat de les comissions de

  treball i de noves propostes

 • COMISSIÓ DE

  FORMACIÓ

 • Formada per: Ester Arnedo, Carme Cabra, Neus Escudé, Jordina Fernández, Marisa Fuster, Carme García, Cristina Gorgas i Ester Molins Objectius:  Dissenyar, planificar i organitzar unes jornades bianuals Actuacions:  Disseny, planificació i organització (conjuntament amb la junta de l’ACPCREDA) d’aquestes III JORNADES DE FORMACIÓ (28 de febrer i 1 de març)

 • Realització de les Jornades

  Tramitació de tota la documentació (projecte i memòria) per demanar el reconeixement de la formació per part del Departament d’Ensenyament.

 • Resum d’assistència de les jornades de formació:

  I Jornades: octubre 2009 – 115 persones

  II Jornades: desembre 2011 - 179 persones

  III Jornades: febrer 2014 – 166 persones

  115 175 166

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  Jornada 2009 Jornada 2011 Jornada 2014

 • COMISSIÓ: WEB Lydia Jaramillo, Anna Mallat, Nora Busquets i Eli Font Responsable: Lydia Jaramillo

  Objectius: - Actualització de la pàgina web. Tasques realitzades: - Actualització del web. - Modificació de la pàgina segons demanda. Continuïtat: Si Objectius de futur: - Renovar la plataforma de suport de la pàgina web. - Seguir amb les tasques realitzades fins ara.

 • COMISSIÓ:Temes Laborals

  Integrants: Xus Antón, Norma Almirall i Marta Guanyabens Responsable: Xus Antón ACCIONS REALITZADES: Contractació Gabinet jurídic (Junta) Actualització graella criteris de pagament desplaçaments Reunions amb sindicats -Concurs de mèrits als SSEE CONTINUÏTAT: - Imprescindible que s’apunti gent a la comissió!! PROPOSTES: - Prioritzar temes: - concurs de mèrits - desplaçaments

Search related