of 23 /23
Info: T. +386 (0)4 572 97 82 E. [email protected] www.blejski-grad.si Festivalna dvorana | Festival Hall Info: T. +386 (0)4 572 97 70 E. [email protected] www.kongresni-center-bled.si Blejski grad | Bled Castle Info: T. +386 (0)4 572 97 82 E. [email protected] www.blejski-grad.si · muzej | museum · grajska tiskarna | printing house · grajska klet | wine cellar · zeliščna galerija | herbal gallery · restavracija | restaurant · razgledna točka | viewpoint Festivalna dvorana | Festival Hall Info: T. +386 (0)4 572 97 70 E. [email protected] www.kongresni-center-bled.si · protokol in poslovna srečanja | political and corporate events · srednjeveški nastopi | medieval shows and events · poroke | weddings · zaroke | engagements · kongresi | congresses, conferences, seminars · koncerti | concerts · gledališke predstave | theatrical performances · razstave | exhibitions 29 30 KARTOGRAFSKI ODDELEK 2009 Brodišče 30, 1236 Trzin POŠTA / POST OFFICE TEL.: +386 (0) 4 5780 900 POLICIJA / POLICE STATION TEL.: +386 (0) 4 5741 185,113 LEKARNA / PHARMACY TEL.: +386 (0) 4 5780 770,5766 085 ZDRAVSTVENI DOM / HEALTH CENTRE TEL.: +386 (0) 4 5754 000, 112 INFORMACIJE TOURIST INFORMATION CENTRE TEL.: +386 (0) 4 5741 122 ŽELEZNIŠKA POSTAJA RAILWAY STATION AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE BUS STOP INFORMACIJSKO SREDIŠČE TNP INFO CENTER OF TRIGLAV NATIONAL PARK OBČINA BLED MUNICIPALITY OF BLED TURIZEM BLED BLED TOURIST BOARD BANČNI AVTOMAT CASH MASHINE NARAVNA ZNAMENITOST NATURAL PLACE OF INTEREST RAZGLEDNA TOČKA VIEW POINT MLADINSKO PRENOČIŠČE YOUTH HOSTEL SEDEŽNICA CHAIR LIFT POSTAJALIŠČE PLETEN PLETNA BOAT STOP IZPOSOJA ČOLNOV RENT A BOAT POSTAJALIŠČE TURISTIČNI VLAK TOURIST TRAIN STOP POHODNIŠTVO WALKING KOLESARJENJE CYCLING SMUČANJE SKIING POLETNO SANKANJE SUMMER TOBOGGANING OTROŠKO IGRIŠČE CHILDREN PLAYGROUND GOLF GOLF TENIS TENNIS COURT ODBOJKA NA MIVKI BEACHVOLLEY BENCINSKI SERVIS PETROL STATION HOTEL HOTEL PARKIRIŠČE CAR PARK RIBOLOV FISHING AERODROM LJUBLJANA LJUBLJANA AIRPORT TEL.: +386 (0) 4 2061 000 Blejski grad Bled castle Blejski otok Bled island Savica Hostel Villa Victoria Hostel Bled Penzion Milena Penzion Krek Penzion Lukanc Kmetija Mulej Kmetija Pr’ Povšin Penzion Dolinar Krainer Kmetija Pri Biscu Triglav Vintgar Gorje Pokljuka (15 km) Jama pod Babjim zobom (6 km) Bohinjska Bela (3 km) Bohinj (28 km) Koritno Ljubljana (48 km) Begunje (10 km) Avstrija Italija (35 km) Union Izdal: Turizem Bled; oblikovanje: Snežana Madić Lešnik; fotografije: arhiv Turizem Bled, arhiv Slovenske turistične organizacije, arhivi oglaševalcev, Janko Humar; tisk: tiskarna Dalmatin, Ljubljana; naklada: 50.000 kosov, 2009

Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

Info:T. +386 (0)4 572 97 82E. [email protected]

Festivalna dvorana | Festival Hall

Info:T. +386 (0)4 572 97 70E. [email protected]

Blejski grad | Bled Castle

Info:T. +386 (0)4 572 97 82E. [email protected]

· muzej | museum· grajska tiskarna | printing house· grajska klet | wine cellar· zeliščna galerija | herbal gallery· restavracija | restaurant· razgledna točka | viewpoint

Festivalna dvorana | Festival Hall

Info:T. +386 (0)4 572 97 70E. [email protected]

· protokol in poslovna srečanja | political and corporate events· srednjeveški nastopi | medieval shows and events· poroke | weddings· zaroke | engagements

· kongresi | congresses, conferences, seminars · koncerti | concerts· gledališke predstave | theatrical performances· razstave | exhibitions

29

30

KARTOGRAFSKI ODDELEK 2009Brodišče 30, 1236 Trzin

POŠTA / POST OFFICETEL.: +386 (0) 4 5780 900

POLICIJA / POLICE STATIONTEL.: +386 (0) 4 5741 185,113

LEKARNA / PHARMACYTEL.: +386 (0) 4 5780 770,5766 085

ZDRAVSTVENI DOM / HEALTH CENTRETEL.: +386 (0) 4 5754 000, 112

INFORMACIJETOURIST INFORMATION CENTRETEL.: +386 (0) 4 5741 122

ŽELEZNIŠKA POSTAJARAILWAY STATION

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČEBUS STOP

INFORMACIJSKO SREDIŠČE TNPINFO CENTER OF TRIGLAV NATIONAL PARK

OBČINA BLEDMUNICIPALITY OF BLED

TURIZEM BLEDBLED TOURIST BOARD

BANČNI AVTOMATCASH MASHINE

NARAVNA ZNAMENITOSTNATURAL PLACE OF INTEREST

RAZGLEDNA TOČKAVIEW POINT

MLADINSKO PRENOČIŠČEYOUTH HOSTEL

SEDEŽNICACHAIR LIFT

POSTAJALIŠČE PLETENPLETNA BOAT STOP

IZPOSOJA ČOLNOVRENT A BOAT

POSTAJALIŠČE TURISTIČNI VLAKTOURIST TRAIN STOP

POHODNIŠTVOWALKING

KOLESARJENJECYCLING

SMUČANJESKIING

POLETNO SANKANJESUMMER TOBOGGANING

OTROŠKO IGRIŠČECHILDREN PLAYGROUND

GOLFGOLF

TENISTENNIS COURT

ODBOJKA NA MIVKIBEACHVOLLEY

BENCINSKI SERVISPETROL STATION

HOTELHOTEL

PARKIRIŠČECAR PARK

RIBOLOVFISHING

AERODROM LJUBLJANALJUBLJANA AIRPORTTEL.: +386 (0) 4 2061 000

Blejski gradBled castle

Blejski otokBled island

Savica

HostelVilla Victoria

Hostel Bled

Penzion Milena

Penzion KrekPenzion LukancKmetija MulejKmetija Pr’ PovšinPenzion Dolinar Krainer

Kmetija Pri Biscu

Triglav

VintgarGorjePokljuka (15 km)

Jama podBabjimzobom (6 km)

Bohinjska Bela (3 km)Bohinj (28 km)

Koritno

Ljubljana (48 km)Begunje (10 km)

AvstrijaItalija

(35 km)

Union

Izdal

: Tur

izem

Ble

d; o

blik

ovan

je: S

neža

na M

adić

Lešn

ik; f

otog

rafij

e: a

rhiv

Turiz

em B

led,

arh

iv S

love

nske

turis

tične

org

aniza

cije,

arh

ivi o

glaš

eval

cev,

Jank

o Hu

mar

; tisk

: tisk

arna

Dal

mat

in, L

jubl

jana

; nak

lada

: 50.

000

koso

v, 20

09

Page 2: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

BBBBBled (501m n.m.v.)

je vodilno slovensko alpsko letovišče in se uvršča s svojim jezerom in otočkom s cerkvijo ter starim gradom med najlepše evropske turistične kraje. Naravne lepote, zgodovinske znamenitosti in ugodna geografska lega so Bled usmerile v turizem. Bled je kraj, kamor Slovenci radi povabimo svoje goste. Naša želja je, da se boste med nami dobro počutili in se še kdaj vrnili. Direktorica Turizma Bled Župan Občine BledEva Štravs Podlogar Janez Fajfar

Bled (501 m ASL)is the leading alpine tourist resort in Slovenia. The lake with a church-topped island and the old medieval castle characterize Bled as one of the most beautiful tourist sites in Europe. Its natural beauties, historical prominence and favourable geographical position have seen Bled turn to tourism.Bled is the place where we, the Slovenians, like to welcome our guests. It is our great wish that you would feel comfortable among us and maybe visit us again in the future.

Director of the Bled tourist board Mayor of Bled MunicipalityEva Štravs Podlogar Janez Fajfar

BLED ROWING WORLD CUP 27-30 May 2010

Page 3: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

BBBBBled (501 m ü NN)

ist das führende touristische Zentrum der slowenischen Alpen und gehört wegen des Sees, der kleinen Insel mit der unverwechselbaren Kirche und wegen der mittelalterlichen Burg zu den schönsten touristischen Orten Europas. Die Naturschönheiten, historische Sehenswürdigkeiten und eine gute geographische Lage haben zur Entwicklung des Tourismus in Bled beigetragen.Nach Bled laden wir, die Slowenen, gerne unsere Gäste ein. Es ist unser Wunsch, dass Sie sich in unserer Gesellschaft wohl fühlen und uns in der Zukunft wieder besuchen.

Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar

Bled (alt. 501 m) è il migliore centro alpino di villeggiatura della Slovenia. Grazie al suo lago con l’ isolotto che ospita una chiesetta e al vecchio castello che lo domina dall’alto, Bled è una dei più belle località turistiche europee. Le bellezze naturali, le curiosità storico-culturali nonché l’ottima posizione geografica hanno fatto sí che a Bled si sviluppasse il turismo. Bled è una località dove noi sloveni invitiamo volentieri i nostri ospiti. Il nostro desiderio è che vi sentiate bene tra noi e che decidiate di visitarci anche in futuro.

Direttrice del Turismo di Bled Sindaco del Comune di Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar

WORLDROWING CHAMPIONSHIPS BLED, Slovenia

Page 4: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

Pletna BledPletna Association Bled | Pletna Bootsverein Bled

· prevoz na otok in nazaj· pletna boat journey to the island and back· Personenbeförderung auf die Insel und zurück· andata e ritorno dall’ isola

GSM. +386 (0)41 427 155

Pletna BledPletna Association Bled | Pletna Bootsverein Bled

· prevoz na otok in nazaj· pletna boat journey to the island and back· Personenbeförderung auf die Insel und zurück· andata e ritorno dall’ isola

GSM. +386 (0)41 427 155

Blejski otok | Island | Insel | Isola

T. +386 (0)4 576 79 00; T. na otoku: +386 (0)4 576 79 79E. [email protected], www.blejskiotok.si

3€

12€

Maše | Masses | Messen | Sante messe

Katoliška cerkev | Catholic ChurchKatolische Kirche | Chiesa cattolicaSv. Martin - T. +386 (0)4 572 93 80Nedelja | Sunday | Sonntags | Domenica: 8.00, 10.00, 19.00*Delovniki | workdays | Werktage | nei giorni feriali: 19.00**Oktober - marec | October - March | Oktober - März | Ottobre - Marzo: 18.00

Evangelijska cerkev | Evangelica ChurchEvangelische Kirche | Chiesa EvangelicaNedelja | Sunday | Sonntags | Domenica: 9.30 - Hotel Astoria

Page 5: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

Jama pod Babjim zobomCave | die Grotte | GrottaDruštvo za raziskovanje jam BledLjubljanska c. 1, 4260 BledT. +386 (0)31 457 509

Odprto | open | offen | aperto:Ob nedeljah v juliju in avgustu ob 10.00Every Sunday in July and August at 10.00Am Sonntags im Juli und August um 10.00Luglio, Agosto - ogni domenica alle ore 10.00

Izpred vhoda v jamo | in front of the cave | Vor der Grotte | davanti alla grotte

Fijakerji | Coachmen | Fiaker | Le CarrozzePostajališče pri Festivalni dvorani | The station by the Festival hall | Die Haltestelle bei der Festivalsaal | La fermata davanti alla sala dei Festival

Franc Kapus: +386 (0)41 693 441 Toni Mežan: +386 (0)41 710 970Jaka Kocijančič: +386 (0)31 316 802 Stane Zalar: +386 (0)41 564 975Janez Mežan - Bled: +386 (0)41 516 688 Janez Mežan - Sp. Laze: +386 (0)31 710 970

www.fijaker-bled.si

Fijakerji | Coachmen | Fiaker | Le CarrozzePostajališče pri Festivalni dvorani | The station by the Festival hall | Die Haltestelle bei der Festivalsaal | La fermata davanti alla sala dei Festival

Franc Kapus: +386 (0)41 693 441 Toni Mežan: +386 (0)41 710 970Jaka Kocijančič: +386 (0) 31 316 802 Stane Zalar: +386 (0)41 564 975Janez Mežan - Bled: +386 (0)41 516 688 Janez Mežan - Sp. Laze: +386 (0)31 710 970

www.fijaker-bled.si

Soteska VintgarVintgar Gorge | Die Schlucht VintgarGola del Vintgar

T. +386 (0)4 572 52 66

Jama pod Babjim zobomCave | die Grotte | GrottaDruštvo za raziskovanje jam BledLjubljanska c. 1, 4260 BledT. +386 (0)31 457 509

Odprto | open | offen | aperto:Ob nedeljah v juliju in avgustu ob 10.00Every Sunday in July and August at 10.00Am Sonntags im Juli und August um 10.00Luglio, Agosto - ogni domenica alle ore 10.00

Izpred vhoda v jamo | in front of the cave | Vor der Grotte | davanti alla grotte

4€

30€/coach

1

2

3

15€

Page 6: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

InformacijeInformation | Informationen | InformazioniInformacijeInformation | Informationen | Informazioni

TIC BledCesta svobode 10, SI – 4260 BledT. +386 (0)4 574 11 22, +386 (0)4 574 14 09, F. +386 (0)4 574 15 55E. [email protected], www.bled.si

BankeBanks | Die Banken | Banche Delovničas|Open|Geöffnet|Orario Pon.–Pet. | Mon.–Fri.| Sob. | Sam. | Sat. | Sab. Mon.–Fre.|lun.–ven.Gorenjskabanka 09.00–11.30,14.00–17.00 08.00–11.00SKBBanka 08.30–12.00,15.00–18.00 zaprto|closed|geschlossen|chiusoNLB 08.00–12.00,14.30–17.00 zaprto|closed|geschlossen|chiusoPoštaSlovenije 08.00–19.00 08.00–12.00

E-point· TIC Bled· Knjižnica | Library | Bibliothek | Biblioteca publica· Coctailbar Apropos· 3glav Adventures· Amigo tourist agency· Bar Union '99

LekarnaPharmacy | Apotheke | FarmaciaLekarnaZlatorogBled, Prešernova36,SI-4260Bled,T.+386(0)45780770pon.–pet.|Mon.–Fri.|Mon.–Fre.|lun.–ven.:7.30–20.00sobota|Saturday|Samstag|sabato:8.00–13.00

LekarnaBled(TCBled),Ljubljanska4,SI-4260Bled,T.+386(0)45766085pon.–pet.|Mon.–Fri.|Mon.–Fre.|lun.–ven.:9.00–19.00sob.,ned.,praz.|Sat.,Sun.,Holidays|Samstags,Sonntags,Feiertags|sab.,dom.,festivi:9.00–17.00

Page 7: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

10€

(1 hour boat rental)

4

Janez Marijan Polak s.p.Koritenska cesta 27, SI - 4260 Bled, T. +386 (0)4 574 33 22, GSM. +386 (0)41 703 580, +386 (0)41 647 526 E. [email protected]

Izposoja čolnovOb blejskem jezeru pri avtokampu Zaka si lahko izposodite čoln za rekreacijsko veslanje, ribolov ali obisk otoka. Razdalja od pristana do otoka je najkrajša na jezeru in zahteva manj kot deset minut veslanja. Mojster Polak z Bleda izdeluje čolne že 50 let in so del bogate blejske kulturne dediščine.

Rent a boatAt the Lake Bled near camp Zaka you can hire a boat for recreational rowing, fishing or a trip to the island of Bled. The distance from Zaka harbour to the picturesque island is the shortest and it takes only ten minutes of rowing to get there. Master Polak has been making the boats – a rich cultural heritage of Bled – for 50 years.

BootsverleihAm Bleder See am Campingplatz Zaka können Sie sich für rekreatives Rudern, Angelfischerei oder Besichtigung der Insel ein Boot ausleien. Die Entfernung von der Landesstelle bis zur Insel ist die kürzest mögliche und verlangt weniger als 10 Minuten Rudern. Der Hersteller, Meister Polak, erzeugt die Boote, die ein Teil des Kulturerbe von Bled bedeuten, schon seit 50 Jahren.

Page 8: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

04.04.–24.04. sobote,nedelje,prazniki|Saturdays,Sundays,holidays 11:00–17:0025.04.–30.04. vsakdan|everyday01.05.–19.06. sobote,nedelje,prazniki|Saturdays,Sundays,holidays 11:00–18:0020.06.–31.08. vsakdan|everyday 11:00–20:0001.09.–30.09. sobote,nedelje|Saturdays,Sundays 11:00–18:0001.10.–31.10. sobote,nedelje,praznik|Saturdays,Sundays,holidays 11:00–16:30

Slovenia 22-24 January

World WinterSwimmingChampionships

REGISTER

www.2010mastersgames.com

SI SPORT d.o.o.Poslovna cona A 37SI-4208 Šenœur, SloveniaT: +386 4 279 19 00F: +386 4 279 19 [email protected]

Come and jointhe winter swimmers!

ALPINE SKIING Slalom, Giant slalom, Super GKranjska GoraCROSS COUNTRY SKIING Freestyle, Classics, Marathon, RelayPokljuka BIATHLON Sprint, Individual, RelayPokljukaSKI JUMPING K35, K50, K70, K105, Team Træiœ / KranjICE HOCKEY TournamentJesenice, Bled, KranjINDOOR FOOTBALL/ FUTSAL Tournament Kranjska Gora, Kranj, Radovljica, Šenœur, Cerklje

oglas Bled info 99x210.indd 1 3/13/09 2:56 PM

Page 9: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

Urnikobratovanja|Operatinghours:

Poletno sankanjeSummer tobogganingSommerrodelbahnSlittino estivo

T. +386 /0/4 578 05 30

04.04.–24.04. sobote,nedelje,prazniki|Saturdays,Sundays,holidays 11:00–17:0025.04.–30.04. vsakdan|everyday01.05.–19.06. sobote,nedelje,prazniki|Saturdays,Sundays,holidays 11:00–18:0020.06.–31.08. vsakdan|everyday 11:00–20:0001.09.–30.09. sobote,nedelje|Saturdays,Sundays 11:00–18:0001.10.–31.10. sobote,nedelje,praznik|Saturdays,Sundays,holidays 11:00–16:30

Športna dvorana Sporthall Bled | Sporthalle Bled | Palazetto dello Sport

Drsanje od avgusta do aprila | Icerink from August to April | Eishalle vom August bis April | La pista artificiale di pattinaggio funziona da agosto ad aprile.

Grajsko kopališčePublic lido | Das Strandbad | Stabilimento balneare

T. +386 (0)4 578 05 28

Športni park Sports stadium | Sportstadion | Campo sportivo

Rečiška cesta 2, SI - 4260 BledT. +386 (0)4 578 05 39 F. +386 (0)4 578 05 11E. [email protected]

Športni park Sports stadium | Sportstadion | Campo sportivo

Grajsko kopališčePublic lido | Das Strandbad | Stabilimento balneare

T. +386 (0)4 578 05 28 6

Poletno sankanjeSummer tobogganingSommerrodelbahnSlittino estivo

T. +386 /0/4 578 05 30

Športna dvorana Sporthall Bled | Sporthalle Bled | Palazetto dello Sport

Drsanje od avgusta do aprila | Icerink from August to April | Eishalle vom August bis April | La pista artificiale di pattinaggio funziona da agosto ad aprile.

7

8

5

6,5€

6€

Page 10: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

0

5

2 5

7 5

9 5

1 0 0

O g l a s A g e n c i j a K o m p a s B l e d 9 9 x 6 3

1 5 . f e b r u a r 2 0 0 8 1 1 : 2 4 : 2 1

10

9

11

Page 11: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

@

13

12

Page 12: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

15

16

14

Page 13: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

18

19

17

Page 14: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

21

20

Page 15: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

Brunarica na StražiLog cabin | Blockhaus | ChaletSmučišče Straža, BledT. +386 (0)41 444 017E. [email protected]

Razgledna točka, domača hrana in nepozaben spust s sanmi | View point, tasty traditional dishes and unforgettable sledge ride

23

22

Pizzeria GallusLjubljanska cesta 4, TC BledT. +386 (0)4 574 32 99, GSM. +386 (0)40 416 167www.pizzeriagallus.si

Brunarica na StražiLog cabin | Blockhaus | ChaletSmučišče Straža, BledT. +386 (0)41 444 017E. [email protected]

Razgledna točka, domača hrana in nepozaben spust s sanmi | View point, tasty traditional dishes and unforgettable sledge ride

24

Page 16: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

srednjeveške igremedieval castle show

grajska klet castle cellar

grajska lekarnacastle apothecary

grajski muzejcastle museum

Grajska restavracija, restavracija z razgledomCastle restaurant, restaurant with a view

restavracijarestaurant

odprto: vsak dan od 11.00 do 22.00opening hours: daily from 11.00 am till 22.00 pm

Rezervacije/ Booking: (00386 – 4 -) 579 – 44 – 24; [email protected]

20feb.indd 1 20.2.2008 8:25:56

0

5

2 5

7 5

9 5

1 0 0

O g l a s C a s i n o B l e d

5 . m a r e c 2 0 0 9 1 2 : 1 8 : 0 7

25

26

Page 17: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

Triglavski narodni park Triglav National ParkNationalpark TriglavIl Parco Nazionale del Triglav

Info središče | Info Centre | Besucherzentrum | Centro informazioni

Triglavska roža

torek–petekTuesday–Friday 12.00-16.00*Dienstag–Freitag 10.00-18.00**Martedi–Venerdi

sobota-nedeljaSaturday-Sunday 10.00-18.00Samstag-SonntagSabato-Domenica

pohodniške informacije · izobraževalne delavnice · kulturni dogodki · Triglavska tržnica · fotografske in likovne razstave · predstavitev narave in kulturne dediščine Julijskiih Alp · uni-katna darila · naravoslovna literatura · zemljevidi · virtualni prelet nad Alpami · gorsko cvetje · opazovalnica mountaineering information · educational workshops · cultu-ral events · Triglav Market · photography and fine arts exhibi-tions · cottage industry gifts · cultural heritage · natural sci-ence books · maps&guidebooks · virtual flight over the Alps · alpine flowers · observatory Bergsteigen und Wandern Information · Ausbildungwor-kshops · Kulturveranstaltungen · Triglav Ökomarkt · Foto und Kunstausstellung · Kunsthandwerksgeschenke · Alpenkultu-rerbe · Literatur · Landeskarte&Führer · Virtuell Flieg über den Alpen · Alpenblumen · Observatoriuminformazioni sui sentieri · laboratori naturalistichi · gli eventi culturali · Market del Triglav · mostre fotografiche e artistiche · prodotti artigianali · mappe e guide di montagna · patrimo-nio culturalle nelle Alpi Giulie · escursioni virtuali sulle Alpi · fiori alpini · l’osservatorio

Vabljeni | Welcome | Willkommen | Benvenuti

27

Triglavski narodni park Triglav National ParkNationalpark TriglavIl Parco Nazionale del Triglav

Info središče | Info Centre | Besucherzentrum | Centro informazioni

Triglavska roža

torek–petekTuesday–Friday 12.00-16.00*Dienstag–Freitag 10.00-18.00**Martedi–Venerdi

sobota-nedeljaSaturday-Sunday 10.00-18.00Samstag-SonntagSabato-Domenica

Triglavski narodni park, Ljubljanska c. 27, SI - 4260 Bled T. +386 (0)4 578 02 00, +386 (0)4 578 02 05E. [email protected], www.tnp.si

*1.12.-30.4., 1.10.-31.10; **2.5.-30.9.zaprto | closed | geschlossen | chiuso: 1.1.,Velika noč | Easter | Ostern | Pasqua, 1.5., 15.8., 25.12

Page 18: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

GG

MM

Glavne prireditve v letu 200922.marec 19.POKLJUŠKIMARATONADRIATICSLOVENICA10.april PRIREDITVEOBOBČINSKEMPRAZNIKU10.-13.april VELIKONOČNEPRIREDITVE25.-26.april PRVOMAJSKAVESLAŠKAREGATA9.maj ALPSKIVEČER23.maj DANNORDIJSKEHOJE,BLED200930.maj STARODOBNIRALLY»KARAWANKENCLASSIC«30.maj DANPOTAPLJAČEVINČISTILNAAKCIJABLEJSKEGAJEZERA6.-7.junij SREDNJEVEŠKIDANNABLEJSKEMGRADU12.-14.junij 54.MEDNARODNAVESLAŠKAREGATA25.-26.junij 21.CLASSICMARATHON,RALLYSTARODOBNIHAVTOMOBILOV2.-16.julij 14.MEDNARODNIGLASBENIFESTIVALBLED20094.-5.julij 11.RIKLIJEVIŠPORTNIDNEVIJulij,avgust PRIREDITVEVOKVIRUBLEJSKEGAPOLETJA11.julij NOČNA10KA-TEKOKOLIBLEJSKEGAJEZERAJulij MARJETINSEJEMnaBOHINJSKIBELI24.-26.julij BLEJSKIDNEVIINBLEJSKANOČ31.julij-2.avgust 19.ETNOFESTIVALOKARINABLED7.-9.,14.-16.avgust 19.ETNOFESTIVALOKARINABLED22.avgust POLETOVTEKOKOLIBLEJSKEGAJEZERA27.-30.avgust POLETNAHOKEJSKALIGARUDIHITI5.september TRIATLONBLED12.-13.september ŠPORTNIVIKENDNABLEDU:BOLLETOVTEK,ŠPORTNITURNIRJI27.september DRŽAVNOPRVENSTVOVVESLANJU21.november NARODNOZABAVNAHITPARADA1.-31.december PRIREDITVEVOKVIRU»VESELEGADECEMBRA«25.december LEGENDAOPOTOPLJENEMZVONU30.december KROGPRIJATELJSTVA31.december SILVESTROVANJAZOGNJEMETOM1.januar2010 TRADICIONALNINOVOLETNIGALAKONCERT

Main events in year 200922March 19thPOKLJUKAMARATHON10April MUNICIPALITYCELEBRATION10-13April EASTEREVENTS25-26April ROWINGREGATTA9May FOLK-STYLEMUSICEVENING»ALPSKIVEČER«23May NORDICWALKING,BLED200930May KARAWANKENCLASSICRALLY6-7June MEDIEVALDAYINBLEDCASTLE12-14June 54thINTERNATIONALROWINGREGATTA25-26June 21stCLASSICMARATHON2-16July 14thINTERNATIONALMUSICFESTIVALBLED20094-5July RIKLI’SSPORTDAYSJuly,August BLEDSUMMERWEEKLYPROGRAMME11July NIGHT’S10(RUNNINGAROUNDLAKEBLED-10KM)July STMARGARET’SFAIRATBOHINJSKABELA24-26July BLEDDAYSANDBLEDNIGHT31July-2August 19thOKARINAETHNOFESTIVALBLED20097-9,14-16August 19thOKARINAETHNOFESTIVALBLED200922August LAKEBLEDRUN–CLUBPOLET27-30August SUMMERHOCKEYLEAGUERUDIHITI20095September TRIATHLONBLED12–13September LAKEBLEDRUN–BOLLEBLED200927September NATIONALROWINGCHAMPIONSHIPS21November FOLK-STYLEMUSICHITPARADE1-31December »MERRYDECEMBER«EVENTS25December LEGENDOFTHESUNKENBELL30December CIRCLEOFFRIENDSHIPAROUNDLAKEBLED31December NEWYEAR’SPARTYSWITHFIREWORKS1January2010 NEWYEAR’SGALACONCERT

Page 19: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

HH

PP

Hauptveranstaltungen im Jahr 200922.März 19.POKLJUKAMARATHON10.April FEIERZUMGEMEINDEFESTTAG10.-13.April OSTERVERANSTALTUNGEN25.-26.April MAIRUDERREGATTA9.Mai ALPENABEND23.Mai NORDICWALKING,BLED200930.Mai KARAWANKENCLASSICRALLY6.-7.Juni MITTELALTERLICHERTAGAUFDERBURGBLED12.-14.Juni 54.INTERNATIONALERUDERREGATTE25.-26.Juni 21.CLASSICMARATHON2.-16.Juli 14.INTERNATIONALMUSIKFESTIVALBLED20094.-5.Juli RIKLI-SPORTTAGEJuli,August SOMMERVERANSTALTUNGEN11.Juli NÄCHTLICHE10-UnterhaltsameSportveranstaltung,diemit einemnächtlichenLaufumdenSeeendet.Juli MARGERITENMARKTinBOHINJSKABELA24.-26.Juli BLEDERTAGEUNDBLEDERNACHT31.Juli-2.August 19.ETHNOFESTIVALOKARINABLED7.-9.,14.-16.August 19.ETHNOFESTIVALOKARINABLED22.August RUNDLAUFUMDENSEE–KLUBPOLET27.-30.August SOMMER-HOCKEYLIGARUDIHITI20095.September TRIATLONBLED12.–13.September RUNDLAUFUMDENSEE–BOLLEBLED200927.September RUDERLANDESMEISTERSCHAFT21.November HITPARADE-OBERKRAINERFEST20091.-31.Dezember FRÖHLICHERDEZEMBERINBLED25.Dezember DIELEGENDEDERVERSUNKENENGLOCKE30.Dezember KREISDERFREUNDSCHAFT31.Dezember SILVESTERFEIERMITFEUERWERK1.Januar2010 TRADITIONELLESNEUJAHRSFESTKONZERT

Principali manifestazioni del 200922marzo XIXMARATONADIPOKLJUKA10aprile MANIFESTAZIONIINOCCASIONEDELLAFESTADELCOMUNE10-13aprile WEEKENDDIPASQUA25-26aprile REGATADICANOTTAGGIODELPRIMOMAGGIO9maggio SERATAALPINA23.Mai NORDICWALKING,BLED200930.Mai KARAWANKENCLASSICRALLY6-7giugno CASTELLODIBLED:GIOSTRAMEDIEVALE12-14giugno LIVREGATAINTERNAZIONALEDICANOTTAGGIO25-26June XXICLASSICMARATHON2-16luglio XIVFESTIVALMUSICALEINTERNAZIONALEBLED20094-5luglio GIORNATESPORTIVEDIRIKLILuglio,agosto MANIFESTAZIONEDELPROGRAMMASETTIMANALENELL’AMBITODELL’ESTATEDIBLED11luglio CORSAATTORNOALLAGOluglio MERCATINODIS.MARIETTABOHINJSKABELA24-26luglio LEGIORNATEDIBLEDELANOTTEDIBLED31luglio-2agosto XIXETNOFESTIVALOKARINABLED7-9,14-16agosto XIXETNOFESTIVALOKARINABLED22agosto CORSAATTORNOALLAGO27-30agosto SCUOLAESTIVADIHOCKEYSUGHIACCIODIRUDIHITI5settembre TRIATHLONBLED12-13settembre CORSAATTORNOALLAGO27settembre CAMPIONATISLOVENIDICANOTTAGGIO21novembre HITPARADEDIMUSICANAZIONALPOPOLARE1-31dicembre FELICEDICEMBRE25dicembre LALEGGENDADELLACAMPANASOMMERSA30dicembre ILCERCHIODELL’AMICIZIA31dicembre SANSILVESTROALL’APERTO1gennaio2010 TRADIZIONALECONCERTODIGALADICAPODANNO

Page 20: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

VV

PP

PP

Prometni režim na BleduSpoštovani gostje!VObčiniBledveljaprometnirežim,pokateremjepotrebnoplačatiparkirninonaparkiriščih,kisooznačenanazemljevidu.ZaradizaščitepriobalnegapasuvI.coni,tojenaCestisvobode,jeparkiranjeomejenona2uri;cenaza1uroznaša1€inza2uri2,5€,NaVeslaškipromenadijecenaenournegaparkiranja1,5€invsakanadaljnjaura0,50€.Naostalihparkiriščihpajecenaparkiranjaza1uro1€,vsakanadaljnjaura0,50€.(VkopalniconiVelikaZakajecenacelodnevnega parkiranja 6 €, po 14.uri pa 3 €.V Mali Zaki je cena parkiranja za 1 uro 1 €,celodnevnoparkiranjepastane2,5€.Zagoste,kibodonaBledualivokolicipreživelivečkottridni,sonavoljodovolilnicevznesku25€)Le-telahkokupijovTurističnemdruštvuBled,Cestasvobode10.Izkazatisejepotrebnosprijavnicoobivanju.Želimovamprijetnobivanjeprinas.

Župan Občine BledJanez Fajfar

Parking fee in BledDear Guests!Wewouldliketoinformyouthatthereisacompulsoryparkingfeeattheparkingareasnotedbehind. In the interest of protecting the lake shore parking in the 1st zone, which is Cestasvobode,islimitedto2hoursandpricesareasfollows:1hour-1€,2hours-2,5€.OnVeslaškapromenadaonehourparkingcosts1,5€andeveryfurtherhour0,50€.1hourparkingatotherparkingplacescosts1€andeveryfurtherhour0,50€.ParkinginVelikaZakacosts6€perdayand3€after2p.m.OnehourparkinginMalaZakacosts1EUR,andthewholeday2,5€.Long-stayguestsinBledcanpurchaseparkingpermitsfor25€whichwillbevalidforthedurationoftheirstay.TheseareavailableattheTouristAssociationOfficeinBled,Cestasvobode10.OnlyonproductionofproofofresidenceinBled.WewishyouapleasantstayinBled.

Mayor of Bled MunicipalityJanez Fajfar

Verkehrsregelung in BledSehr geehrte Gäste!HiermitmöchtenwirIhnenmitteilen,daßinderGemeindeBledeineVerkehrsregelungbesteht,nachderaufdemBildeingezeichneteParkflächengebührenpflichtigsind.UmdenUferbereichzuschützen,istdasParkeninderZone1(Cestasvobode)auf2Stundenbegrenzt.EineStundeparkenkostetdort1€und2Stundenkosten2,5€.AufVeslaškapromenada:1Stunde1,5€undalleweitereStunde–0,50€.AufallenweiterenParkplätzenbeträgtdieGebührfürEineStunde1€undalleweitereStunde0,50€.InderBadezoneVelikaZakabeträgtdieParkgebührfürdenganzenTag6€undnach

Page 21: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

II14Uhr3€.InMalaZakabeträgtdieParkgebührfüreineStunde1€undfürdenganzenTag2,5€.DieBledGäste(giltauchfürdieUmgebungvonBled),dieeinelängereZeitimOrtverweilen,bekommenParkscheinezu25€ imFremdverkehrsvereinBled,Cestasvobode10.AllerdingsderAnmeldescheinmitbringen!WirwünschenIhneneinenangenehmenAufenthaltinBled.

Bürgermeister der Gemeinde Bled Janez Fajfar

Il traffico a BledGentili ospiti!NelterritoridelComunediBledèinvigoreilregolamentosecondocuil’usodeiparcheggi,indicatisullacartina,èapagamento.AprotezionedellastrisciacostieranellaIzona,precisamentenellaviaCestasvobode,ilparcheggioèlimitatoamax.2ore;latariffaperun’oraè1€,perdueore2,50€.SulpasseggioVeslaškapromenadaun’oradiparcheggiocosta1,50€eogniorasuccessiva0,50€.Intuttiglialtriparcheggiun’oracosta1€,eogniorasuccessiva0,50€.(NellazonadibalneazioneVelikaZakalatariffaperl’interagiornataèdi6€,dopoleore14.00,invece,èdi3€.NellazonadiMalaZakailparcheggioperlaprimaoracosta1€,perl’interagiornata2,50€).PergliospitichesoggiornerannoaBledpiùditregiorni,esistonopermessidiparcheggioalprezzodi25€,invenditapressolaProloco(TurističnodruštvoBled,Cestasvobode10).OccorrepresentareundocumentochecomproviilsoggiornoaBled(Hoteloappartamentoprivato).Viauguriamounpiacevolesoggiorno.

I sindaco del Comune di BledJanez Fajfar

Ne zamudite kremne rezineSimbolblejskekulinarikejekremnarezina,poznanaženekajdesetletij.Kremnerezinelahkokupitetudidrugod,ampakprava,blejska,jeleena.

Do not omit cream cakesCreamcakes,knowntoBledfordecades,areinfactthesymbolofBled.Althoughyoucanbuythemelsewhere,thosefromBledaresimplythebest.

Nichts zu übersehen KremschnitteDasSymbolderBlederKulinarikistdieKremschnitte(kremšnita),eineinBledbereitsseitJahrzehntenbekannteSpezialität.Kremschnittenkannmanzwarauchanderswobekommen,aberdieechte,BlederKremschnittegibtesnurhier.

Da non dimenticare la pasta crema di BledIlsimbolodell’arteculinariadiBledsonolesfogliatelleallacremapasticcera,notedadecenni.Sitrattadiundolcechepuòessereacquistatounpo’ovunquenelPaese,malesfogliatellediBledrimangonounicherperqualità.

Page 22: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

22 sob, à la carte restavracija 1906bazen, savna, masaže vinska klet, piano bar

22 rooms , à la carte restaurant 1906swimming pool, sauna, body massage

wine cellar, piano bar

Ponudba/Offer

Wellness + večerja/Wellness + dinnerPoslovna srečanja/Business meetings

Poroke/WeddingsKulinarične delavnice/Culinary workshops

Vinske pokušine/Wine tastingDnevna kosila/Lunches

À la carte Restavracija 1906 Bled/ À la carte Restaurant 1906 Bled

Rezervacije/Booking:

00386 (0) 41 747 636, [email protected], www.hoteltriglavbled.si

H o t e l T r i g l a v B l e dsince 1906

Art and style r e s t a v r a c i j a

1 9 0 6since 1906

B l e d

oglas_1.indd 1 3/25/09 11:10:11 PM

28

Page 23: Blejski grad Bled Castle Izdal: Turizem Bled; oblikovanje ... · Direktorin des Tourismus Bled Bürgermeister der Gemeinde Bled Eva Štravs Podlogar Janez Fajfar Bled (alt. 501 m)

Odhodi avtobusovBus Schedule | Busverbindungen | Orari autobusT. +386 (0)4 532 04 45

BLED - LJUBLJANA 05:45 D* 06:25 V 09:30 D 09:30 NEPA 10:30 V 11:30 D 13:30 V 14:05 D*14:30 V 15:30 V 16:30 V 17:30 D 18:30 D*S 19:30 V 20:30 NE,P 21:30 NE,ZBLED - BOHINJSKA BISTRICA - BOHINJ 05:29 Š 07:20 D 07:20 NEPA 08:20 V 09:20 D 10:00 DA 10:20 D*NP 10:20 SO-B 11:20 V 12:20 D 13:20 V 14:20 V 14:58 Š 15:20 D 16:20 V 17:20 D* 17:20 SO-B 18:20 V 19:20 Š 20:20 D 22:20 V BLED – BEGUNJE NA GORENJSKEM 05:11 SO 05:21 D* 06:06 Š 06:30 D 07:21 D* 07:55 V 08:55 D* 08:55 SO 09:55 V 10:55 SO 10:55 D* 11:50 V 12:45 D 13:11 SO 13:25 Š 13:25 NP 13:36 ŠP 14:16 D 15:06 NP 15:20 D* 15:55 D* 16:55 V 17:55 D* 18:55 V 19:55 D* 21:11 SONP 21:26 D* 22:11 D* BLED – VRBA - JESENICE05:25 D* 05:55 SONP 06:15 D* 06:51 Š 07:00 NP 07:20 D* 13:20 D* 14:15 D 15:15 D* 23:45 SO 23:49 ŠPBBLED - GORJE - KRNICA 05:09 Š 05:41 D 06:05 D* 06:30 V 07:25 D* 07:49 ŠP 08:20 D 09:20V 10:20 D 11:20 V 12:20 D 12:55 Š 12:55 SONP 13:20 D* 13:46 D 14:34 SO 14:40 D*NP 14:54 D* 15:22 D* 16:20 Š 16:20 SONP 16:20 ŠP 17:24 D* 18:20 V 19:20 D* 20:20 V 21:22 D* 22:29 V 22:54 D* BLED – PODHOM - ZASIP 06:50 Š 07:00 ŠP 07:25 Š 07:50 D* 10:50 D* 11:50 D* 12:04 Š 12:50 D* 14:27 Š 14:34 SO 14:41 D* 14:51 Š 15:50 D* 19:20 D* 20:20 D* 22:29 D*BLED – LESCE - RADOVLJICA 05:00 D 05:11 SO 05:20 D* 05:36 Š 05:45 D* 05:48 D* 06:00 D* 06:06 Š 06:14 Š 06:21 ŠP 06:25 V 06:30 D 07:20 D* 07:55 V 08:20 D* 08:55 D* 08:55 SO 09:20 D* 09:30 D 09:30 NEPA 09:55 V 10:30 V 10:55 SO 10:55 D* 11:20 D* 11:30 D 11:50 V 12:20 D* 12:45 D 13:11 SO 13:20 Š 13:30 V 13:36 ŠP 14:05 D* 14:16 D 14:30 D 14:30 NE,P 14:51 SO 15:06 NP 15:20 D* 15:30 V 15:55 D* 16:30 V 16:55 D* 16:55 SONP 17:20 D* 17:30 D 17:30 NEPA 17:55 D* 18:00 D*S 18:30 D* 18:55 V 19:30 V 19:55 D* 20:30 NE,P 20:30 D-A3 21:11 SONP 21:26 D* 21:30 NE,P 21:40 Š 22:11 D 23:06 SONPLESCE - KRANJSKA GORA 06:38 D 07:08 Š 07:40 V 08:10 Š 08:38 V 09:40 D 10:40 V 12:38 D* 13:40 V 14:40 V 14:55 Š 15:40 D*NE 16:38 D 17:38 V*A1 17:40 SO 18:40D* 20:40 D* 23:36 SOBLED - SLAP SAVICA 10:00 A19DA

D-A3 Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote. Ne vozi od 27. 12 do 31. 12.SO-B Vozi ob sobotah v času od 1.6. – 31.8.D*S Vozi od ponedeljka do petka v času poletne sezone, od 1.6. do 30.9.DA Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 26.6. do 30.9.NE,P Vozi ob nedeljah in praznikihNEPA Vozi ob nedeljah in praznikih od 01.06. – 30.09.ŠPB Vozi od ponedeljka do petka, julija in avgustaD Vozi ob delavnikih od ponedeljka do soboteD* Vozi ob delavnikih razen soboteD*NP Vozi ob delavnikih od pon. do petka in ob nedeljah in praznikih.NP Vozi ob nedeljah in praznikih.SO Vozi ob sobotahSONP Vozi ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevihŠ Vozi v dneh šolskega poukaŠP Vozi v dneh šolskih počitnicV Vozi vsak danD*NE Vozi od ponedeljka do petka, nedelje in prazniki

Tourist bus VintgarVozni red | Bus schedule | Fahrplan | Orario Postaje | Station | Haltestelle10.00 AVTOBUSNA POSTAJA 13.0010.02 HOTEL KRIM 12.58 10.03 HOTEL TOPLICE 12.5710.05 MLINO 12.5510.10 ZAKA 12.5010.20 GRAD | CASTLE 12.4010.30 VINTGAR 12.30

Linija obratuje od 01. 06. do 30. 09. VSAK DAN | Bus route from 01. 06. to 30. 09. EVERY DAY | Linie verkehrt vom 01. 06. bis 30. 09. JEDEN TAG

Odhodi vlakaRailwaytimetable | Bahnhoffahrplan | Orari dei treniT. +386 (0)4 294 23 63

LESCE BLED – LJUBLJANA04.54 D* 05.48 V 06.42 D* 07.45 V 07.52 V 11.24 D* 13.08 V 14.36 V 15.41 D* 17.00 V 18.04 V 19.06 V 19.24 V 20.34 V 01.01 VLJUBLJANA – LESCE BLED04.48 D* 06.15 D* 08.05 V 09.45 V 10.10 V 12.05 V 12.55 V 13.36 D*14.41 V 15.30 V 16.00 V 16.20 D* 17.03 D* 17.42 V 18.53 S 20.04 D* 20.35 V 23.42 VLESCE BLED – JESENICE05.48 D* 07.14 D* 08.57 V 10.41 V 10.54 V 12.48 V 13.54 V 14.36 D* 15.41 V 16.31 V 16.46 V 17.26 D* 18.04 D* 18.38 V 19.45 S 21.02 D* 21.25 VBLED JEZERO – NOVA GORICA04.26 D 06.28 D* 08.34 V 11.30 V 14.51 D* 17.08 V 19.16 VNOVA GORICA – BLED JEZERO03.20 D* 05.28 V 07.35 V 11.15 D* 14.14 D* 15.24 V 19.28 VBLED JEZERO – JESENICE05.12 D* 07.13 V 09.23 V 13.13 D* 16.00 V 17.12 V 21.19 S

D* ponedeljek do petek, ne vozi ob praznikih | Monday – Friday, not on holidays | Montag – Freitag, nicht am FerienD ponedeljek do sobote, ne vozi ob praznikih | Monday – Saturday, not on holidays | Montag – Samstag, Nicht am FerienV vozi vsak dan/ every day/ täglichSNP vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | On Saturdays, Sundays and holidays | Samstags, Sonntags, FerientagsS ne vozi ob sobotah | not on Saturdays | nicht am SamstagsS* vozi ob sobotah od 03. 06. – 14. 10. | on Saturdays from 03. 06 – 14. 10. | am Samstag von 03. 06. – 14. 10.SNP* vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 11. 06. – 27. 08. | on Saturdays, Sundays and holidays from 11. 06. – 27. 08. | Samstags, Sonntags, Ferientags von 11. 06. – 27. 08.

Avtovlak | Car-train | Autoreisezug | FerroviariaVozni red | Timetable | Fahrplan | OrarioT. +386 (0)4 572 12 90

BOHINJSKA BISTRICA – MOST NA SOČIBoh. Bistrica 07.42 08.35 11.35 14.10 16.48 21.00Podbrdo 07.52 08.53 11.45 14.20 17.00 -Most na Soči - 09.18 - - 17.27 21.33

MOST NA SOČI – BOHINJSKA BISTRICAMost na Soči 05.22* 05.25** - 10.05 - - 18.30Podbrdo 05.57* 06.05** 08.07 10.45 13.15 16.05 -Boh. Bistrica 06.07* 06.15** 08.17 10.55 13.25 16.15 19.14

* vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih | On Saturdays, Sundays and holidays | Samstags, Sonntags, Ferientags** vozi ob delavnikih | On working days | am Arbeitstage

Muzejski vlak | Steam train | Dampfzug | Treno d’epocaVozni red | Timetable | Fahrplan | OrarioOdhodi v letu 2009 | Dates for the season 2009 | Fahrten im Jahr 2009 | Le date delle partenze garantite 2009: 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6., 27. 6., 4. 7., 18. 7., 1. 8., 29. 8., 12. 9., 19. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11.

Postaje | Station | Haltestelle08.50 JESENICE 19.3209.04 BLED JEZERO 18.5609.44 BOHINJSKA BISTRICA 18.3210.21 MOST NA SOČI 17.1411.13 KANAL -11.57 NOVA GORICA 16.35

Vozovnice je potrebno obvezno predhodno rezervirati. | Ticket must be booked in advance. | Fahrkarten muessen im Voraus reserviert werden! | Le prenotazione dei biglietti è obbligatoria!

Booking: · ABC Tourism, T. +386 (0)59 070 512, E. [email protected], www.abc-tourism.si· Tourist Agency Kompas Bled, Ljubljanska cesta 4, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 572 75 00· M Tours Tourist Agency, Prešernova cesta 3, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 575 33 00· TIC Bled, Cesta svobode 10, SI – 4260 Bled, T. +386 (0)4 574 11 22

Taxi· Bled tours + 386 (0)31 205 611 · Štefan tours Bled +386 (0)41 633 772 · Zara tours + 386 (0)31 705 343

Com

e an

d ta

ke a

clo

ser

look

: Piv

ka L

ands

cape

.www.slovenia.info

Feel

the

pre

senc

e of

nat

ure.

Tas

te t

he h

arm

ony

of d

iver

sity

.

sLo

venia

FOR

Yo

U