Bulatan circle

  • View
    234

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

matematik bab bulatan

Transcript

PowerPoint Presentation

BulatanBahagian 1Kementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Mengenal bahagian-bahagian bulatan dan mencari luas sektor bulatanKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Di sekeliling kita dipenuhi dengan objek-objek berbentuk bulatan.

Kementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Antara bentuk-bentuk geometri, bulatan merupakan bentuk yang terlebih dahulu dikenali. Mengapakah begitu?Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Circle#mediaviewer/File:Shatir500.jpg

Kementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#

Manusia memerhatikan objek-objek di sekeliling mereka seperti bulan, matahari ataupun riak air yang berbentuk seperti bulatan.

Kementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#

Apakah yang anda faham tentang bulatan?Terangkan.Kementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Bulatan ialah suatu set titik-titik di atas suatu satah yang mempunyai jarak yang sama daripada suatu titik tetap yang dikenali sebagai pusat bulatan.oJejariPusat bulatanJejari bulatan ialah segmen garis lurus yang menyambungkan pusat bulatan ke sebarang titik pada lilitan bulatan. DefinasiKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Diameter ialah segment garis yang menyambungkan dua titik di atas lilitan bulatan dan melalui pusat bulatan.oDiameterApakah hubungan antara jejari dengan diameter? Terangkan jawapan anda. DefinasiKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#9Tembereng garis adalah segmen garis yang menyambungkan mana-mana dua titik di atas bulatan.Apakah pandangan anda tentang diameter? Adakah ianya juga suatu tembereng garis? Bincangkan.Tembereng GarisKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#10Tembereng garis adalah segmen garis lurus yang menyambungkan mana-mana dua titik di atas lilitan bulatan.Bahagian yang dipotong oleh tembereng garis dikenali sebagai tembereng bulatan.Tembereng GarisKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Bahagian-bahagian BulatanSektor bulatanBincangkan perbezaan antara sektor bulatan dan tembereng bulatan.oKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Sektor minorTerangkan maksud sektor minor dan sektor major.Sektor majoroBahagian-bahagian BulatanKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Tangen kepada bulatanMari kita kenali tangen kepada bulatan dengan lebih mendalam.oBahagian-bahagian BulatanKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#14Suatu garis adalah tangen kepada bulatan sekiranya garis tersebut menyentuh bulatan pada suatu titik yang dinamakan titik tangen.

Dimanakah titik tangen?Lukis suatu jejari yang menyambungkan pusat bulatan kepada titik tangen. Ukur sudut yang terbentuk antara jejari dan garis tangen. Apakah kesimpulan yang boleh anda buat?oTangen Kepada BulatanKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Penyiasatan Matematik Yang Berkaitan Sifat-sifat BulatanKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#16Tembereng Garis & JejariLukiskan satu bulatan dan satu temberang garis seperti dalam gambarajah. Lukiskan jejari yang membahagi temberang garis kepada dua bahagian yang sama panjang.Ukur sudut-sudut yang terbentuk.Bentangkan dapatan anda. oKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#17Jarak Kepada PerentasLukiskan bulatan.Lukiskan dua jejari seperti dalam gambarajah.Ukur jejari tersebut supaya sama panjang dan lukiskan perentas seperti yang ditunjukkan.Terokai garis-garis dan sudut yang terbentuk. Apakah kesimpulan yang boleh anda buat?oKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#18Lengkok Lengkok ialah sebahagian daripada lilitan bulatan yang dibatasi oleh dua titik.Lengkok minor ialah lengkok yang panjangnya kurang daripada semibulatan.Lengkok major ialah lengkok yang panjangnya melebihi semibulatan.

Lengkok minor Lengkok major ABKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#19Menamakan LengkokLengkok minor seperti di sebelah dinamakan berdasarkan dua titik penghujung lengkok iaitu lengkok AB atau BA.Satu titik lain juga boleh diletakkan bagi mengelakkan kekeliruan. ABPDengan titik P, bagaimanakah lengkok minor dalam rajah di sebelah boleh dinamakan?Lengkok APB atau BPA.Kementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#20Pengiraan Panjang LengkokBagaimanakah panjang lengkok sesuatu bulatan ditentukan?ABApakah nilai sudut pada pusat?Apakah panjang lilitan bulatan?oKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Contoh 1Cari panjang lengkok minor yang berikut dan terangkan jawapan anda.805 mo= 6.9841 cmKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#

21 cmBerapakah panjang lengkok kertas yang ditandakan sebagai x yang diperlukan untuk membuat kipas seperti yang ditunjukkan di bawah?Contoh 2x= 44 cm

120Kementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#

Contoh 236 cm12 cmBerapakah pusingan yang akan dibuat oleh sebiji tayar sekiranya jarak yang dijalani ialah 100 meter?Bincangkan bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah ini.Apakah yang perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum kita menentukan bilangan pusingan yang dibuat?Apakah yang diberikan kepada anda?Kementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#24Pengiraan Luas SektorLuas sektor suatu bulatan juga ditentukan dengan menggunakan nisbah dan kadar.Bagaimanakah panjang lengkok sesuatu bulatan ditentukan?ABApakah nilai sudut pada pusat?Apakah luas bulatan?oGunakan perkadaran untuk membentuk hubungan:Sudut pada pusat ialah 360.Kementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Contoh 1Cari luas sektor minor yang berikut:805 cmABo= 17.4603 cmKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#

Sistem pemercik air terletak pada suatu sudut di sebuah padang. Ianya dipusing pada sudut 70 dan memercik air sejauh 9 meter. Apakah luas padang yang telah dibasahi oleh pemercik air tersebut?Contoh 1709 mBincangkan dan seterusnya selesaikan masalah di atas.Cuba anda lakarkan rajah yang berkenaanKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#

Sistem pemercik air terletak pada suatu sudut di sebuah padang. Ianya dipusing pada sudut 70 dan memercik air sejauh 9 meter. Apakah luas padang yang telah dibasahi oleh pemercik air tersebut?Contoh 1709 m= 49.5 cmKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Azri membina sebuah pintu seperti yang ditunjukkan di sebelah. Dia perlu menentukan luas segmen bulatan yang terdapat di atas pintu gerbang berkenaan supaya dapat membeli cat yang secukupnya. Bantu Azri menentukan keluasan segmen bulatan berkenaan bagi pintu gerbang tersebut.Contoh 2

13077.24 cm140 cmKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Contoh 2Bagaimanakah Azri boleh mencari luas tembereng bulatan?

Berapakah panjang jejari sektor bulatan? Bagaimanakah anda menentukannya?

13077.24 cm140 cmKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Contoh 2Luas tembereng = Luas sektor bulatan Luas segi tigaBagaimanakah anda menentukan luas sektor bulatan?130140 cm77.24 cm= 6770.96 cm

13077.24 cm140 cmKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Contoh 22Apakah yang perlu anda tentukan bagi membolehkan anda mencari luas segitiga?130140 cm77.24 cm140 cm77.24 cmAnda perlu menentukan tinggi segi tiga.

13077.24 cm140 cmLuas tembereng = Luas sektor bulatan Luas segi tigaKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Contoh 2140 cm77.24 cm= 32.65 cm 32.654 cm2Luas tembereng = Luas sektor bulatan Luas segi tiga140 cm77.24 cm

13077.24 cm140 cmKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Contoh 2130140 cm77.24 cm 32.65 cm2Luas tembereng = Luas sektor bulatan Luas segi tiga140 cm77.24 cmApakah luas segi tiga tersebut? Tentukan luas segi tiga dan luas tembereng bulatan berkenaan.

13077.24 cm140 cmKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#Contoh 2130140 cm77.24 cm2= 2285.5 cmLuas Segmen = Luas sektor Luas segi tiga2= 6770.96 2285.5 cm= 4485.46 cm2 32.65 cm140 cm77.24 cm2Luas tembereng = Luas sektor bulatan Luas segi tiga

13077.24 cm140 cmKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#TERIMA KASIHKementerian Pendidikan MalaysiaBahagian Pembangunan Kurikulumof35#