Cach Mang Van Hoa Liet Truyen-Tap 3

  • View
    950

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Cach Mang Van Hoa Liet Truyen-Tap 3

sch: Cch mng Vn ho lit truyn-Tp 3 Tc gi: Thin o H Ngi dch: Nguyn Duy Chim Nh xut bn: Mi C Mau Nm xut bn: 2008 S ho: ptlinh, chuongxedap

THIN O H Ngi dch: NGUYN DUY CHIM

CCH MNG VN HA LIT TRUYN(THC LC) * Ghi chp c bit v mt thi k lch s. * Mi iu cm k c xa b hon ton TP 3 + NG TIU BNH VO TRUNG NAM HI LN TH HAI + CUC CHIN SNG MI + NGM SUY SAU KIP NN

Chng I

NG TIU BNH VO TRUNG NAM HI LN TH HAI 1 Bc th ng Tiu Bnh gi t ngoi ngn dm Nhng ngi d quc yn tr mt ngc nhin 1. La chn ngi ni nghipGi Giang Thanh l Hng n hong (N hong ca kinh - N.D), tht khng c g xc ng hn. Mng N hong ca b ta, n nm 1972 cng ngy cng p. Thng 1 nm 1972, Mao Trch ng t ngt b sc, chng t nhng nm cui i ca Mao Trch ng ch cn m trn u ngn tay; ng ni: Ti nhn c giy mi ca Thng ri.

Khng lu sau khi Mao Trch ng b sc, vo thng 4 nm 1972, trong ln kim tra sc khe nh k, pht hin Chu n Lai b ung th giai on u! iu chng t nhng nm cui i ca Chu n Lai cng khng cn nhiu! Nh vy l ba ngi ng hng trc Giang Thanh l Mao Trch ng, Chu n Lai v Khang Sinh u ang b bnh, Giang Thanh nhn vt th 4 trn y tin tng, hnh nh Ch tch ng trong tng lai khng ai khc ngoi b ta! Mao Trch ng suy ngh, n o, ln th ba la chn ngi ni nghip mnh... T sm, Mao Trch ng ch n vn ngi ni nghip. Nm 1961, khi Nguyn soi nc Anh l Mng-g-ma-li thm Trung Quc, Mao Trch ng ni chuyn vi ng ta v vn ny. Mao Trch ng ch n vic Sta-lin khng gii quyt tt vn ngi ni nghip. ng ni: Sta-lin l lnh t c uy quyn nht, nhng thiu nhn xa thy rng, khng gii quyt vn ngi k tha, lm ba chic xe nga, nhng ch bit dng giy da g vo bn. Mao Trch ng li ni: Khng phi l ba chic xe nga m l ba nga ko mt xe, li khng c ngi cm cng, khng lon mi l! Kh-rt-sp tho giy da g vo bn, l phi hai mt. Lc Sta-lin cn sng v sau khi cht, hon ton l hai b mt. Mng-g-ma-li hi: Tng lai ai l ngi ni nghip Mao Trch ng? ng phi c nhng quan st chin lc v vic ny. Mao Trch ng p: Ai s lm Ch tch? Trong my v Ph Ch tch th Lu Thiu K l ngi th nht. Nm kia hp c bu lm Ch tch nc. Vn trc y hai Ch tch u h Mao (Ngi dn ch: Ch Ch tch ng Cng sn Trung Quc v Ch tch nc Cng ha Nhn dn Trung Hoa) by gi mt ngi h Mao, mt ngi h Lu. Vi nm na hai ch tch s u l h Lu. Ai l ngi ni nghip ti, cn g phi c quan st chin lc? Li ca Mao Trch ng ni r rng khng sai, ngi m ng chn ni nghip l Lu Thiu K. V sau Mao Trch ng dn dn khng bng lng vi Lu Thiu K, trong cch mng vn ha nh Lu Thiu K. Th l, Lm Bu c Mao Trch ng chn v tr thnh ngi ni nghip th hai. S kin 13 thng 9 xy ra, Lm Bu tht nt xng tan, ln th hai Mao Trch ng chn ngi ni nghip tht bi. Trc mt, Mao Trch ng khng th khng suy ngh mt cch nghim tc la chn ngi ni nghip ln th ba. Tuy Giang Thanh t cho l ngi ni nghip th ba, v khng ai khc ngoi b ta, nhng trong tm mt ca Mao Trch ng khng c b ta. T trc i hi ng kha 9, khi Giang Thanh mun lm Ph Ch tch ng, Mao Trch ng ni r: Giang Thanh khng th lm Ph Ch tch!. Cng chnh v vy, sau ny khi Lu Tng Lm hi n vic Giang Thanh c tr thnh Ch tch ng hay khng, Mao Trch ng ph nh ngay: Khng c, b y khng lm c!. V th, mc d Giang Thanh ni gin ng ng, bt Lu Tng Lm giam vo ngc, nhng Mao Trch ng vn khng thay i. Mao Trch ng hiu mt cch su sc rng, d l v trnh l lun, nng lc lnh o, qu trnh cch mng, phm cch c nhn, Giang Thanh u khng lm lnh t ca ng Cng sn Trung Quc. Chnh v vy, khi Mao Trch ng chn ngi ni nghip ln th ba, hon ton khng ngh n Giang Thanh. Hung h Giang Thanh l v ng, ngay n vic c

ngi ngh Giang Thanh m nhim chc v y vin B Chnh tr, Mao Trch ng cng cha ng . Tt nhin, ngoi Giang Thanh ra, Trng Xun Kiu cng l nhn vt rt c kh nng c chn. V tr trong ng ca ng ta k st ngay sau Giang Thanh, hn na trong Hi ngh Trung ng ln th 2 kha 9, ng ta lp c cng ln. Nhng c l v quan h ca ng ta vi Giang Thanh qu thn mt, nn Mao Trch ng cng khng ngh n vic cho Trng Xun Kiu ni nghip. Mao Trch ng li suy ngh n o. Trc y, khi ng ta chn ngi ni nghip ln th nht, xc nh khng ai ngoi Lu Thiu K; khi ng chn ngi ni nghip ln th hai, v tr ca Lm Bu cng r rng. Nhng, gi y chn ngi ni nghip ln th ba li khng d dng nh th, khng c mt ngi no tht ni bt! Mao Trch ng bt tay vo tin hnh cc cng vic iu chnh. Sau khi Lm Bu sp , cng tc ca Qun y do Dip Kim Anh, Ph Ch tch Qun y ch tr. Ngy 24 thng 4 nm 1972, Nhn dn nht bo ng bi Ngn trc nga sau, tr bnh cu ngi, nhn mnh nhng cn b c tri qua rn luyn trong cuc u tranh cch mng lu di l ti sn qu bu ca ng, Khng nhng phi thy c tng lc tng vic ca cn b, m cn phi thy ton b lch s v ton b cng tc ca cn b. Th l, ngy 1 thng 8 nm 1972, trong cuc chiu i k nim 45 nm ngy thnh lp Qun i do B Quc phng t chc, Trn Vn, Vng Chn xut hin mt cch ni bt. H phi h phng (xung a phng lm vic - N.D.) xung Giang Ty, hn ba nm cha xut hin. Cng chnh vo ngy th t sau khi Trn Vn v Vng Chn xut hin, Mao Trch ng nhn c mt bc th t Giang Ty gi n. Bc th ny lm cho mt Mao Trch ng bng sng... Mt bui sng thng 11 nm 1971, mt vng gim st v qun l, gn Nam Xng tnh Giang Ty, hai ngi th ngui ng Tiu Bnh v Trc Lm ht gi lm vic. Thi gian v nh n cm, cng c nhn vin gim st i km, nhng Trc Lm khng sao kim ch ni tm trng xc ng trong lng mnh. Khi thu dn bt a, Trc Lm ko con gi vo bp, dng ngn tay tr vit ln tay my ch: Lm Bu cht. Sau khi nhn vin gim st i xa, b mi k li s vic mt cch ngn gn, Lm Bu mun lt Mao Trch ng, lm o chnh. Lc ny ng Tiu Bnh ngi bn bn khng ni mt li, mt lc lu sau, ng ch ni mt cu: Lm Bu khng cht, l tri khng dung. Khng lu sau , trn bn ca Mao Trch ng c mt bc th, khi thy nt bt quen thuc ca ngi bn c, Mao Trch ng c phn xc ng, bc th ny vit gi Trung ng ng v Mao Trch ng. Ti khng hiu k Lm Bu cho lm, nhng mc d vy, ti sn sng tham gia phong tro ph phn ng ta. Trc y ti cng c thc hin ng li xt li, tng phm sai lm... By gi, ti khe mnh, mong ng giao cho ti mt chc v bnh thng, ti c th phc v ng v nhn dn nhng nm cn sc lc. Sau khi xem xong bc th k tn ng Tiu Bnh ny, Mao Trch ng cm bt vit: ngh Th tng sau khi c xong, giao cho ch nhim Ung in v pht cho cc ng ch. Nhng sai lm m ng ch ng Tiu Bnh mc phi l nghim trng. Nhng cn phn bit vi Lu Thiu K: 1) Khu X vit Trung ng ng ch y b ph phn, tc l mt trong bn ti nhn ng, Mao, T, C, l ngi cm u ca ci gi l phe Mao. Ti liu ph phn ng ch y thy c hai ng li, t i hi kha 6 n nay c hai cun sch, ngi ng ra ph phn ng ch y l Trng Vn Thin; 2) ng ch y khng c vn lch s. Tc l cha u hng ch; 3) ng ch y hip tr c lc cho ng ch Lu B Tha nh ch, c chin cng. Ngoi ci ra, sau khi vo thnh, cng khng lm mt vic g xu, v d dn u

on i biu n Mc T Khoa m phn, ng ch y khng khut phc xt li Lin X. Nhng vic ny trc y ti ni nhiu ln, by gi nhc li ln na. Mao Trch ng Ngy 14 thng 8 nm 72 Thc ra, chng cn Mao Trch ng phi ni bao nhiu ln, ch cn a ra quyt nh, bng mt cu l c th gii quyt c vn . Trong nhng nm thng bt thng y, Mao Trch ng c quyn uy quyt nh tin chnh tr ca nhng ngi lnh o cao cp chung quanh ng. Mt on cha y 200 ch c s nh gi khng nh i vi ng Tiu Bnh, mc d s khng nh ny ly tin ca ci gi l nhng sai lm m ng mc phi l nghim trng, hn na, qu thc cn xa mi c th ni l s khng nh y , nhng xt cho cng n gii phng cho v Tng B th trc ca ng, Ph Th tng Quc v vin v nhn vt s 2 ca Trung Quc i theo con ng t bn ch ngha. y l mt quyt on quan trng m Mao Trch ng a ra sau s kin Lm Bu.

2. S trng ch lng lNgy 20 thng 2 nm 1973, ng Tiu Bnh kt thc cuc i lm th ngui Giang Ty, li tr v Trung Nam Hi, li lm ci ngh ca nh cch mng, mc d hai nhim v u m nhim c, nhng rt cuc th cng vic sau lm ng say sa hn. Ln ny ng khng dn nh vo Trung Nam Hi. Ngay m khuya hm quay tr v Bc Kinh, ng Tiu Bnh rt lu khng ng c, chuyn qua c hin li trc mt ng nh mt cun phim... Ma ng nm 1952, ng Tiu Bnh ri qu hng T Xuyn, c gia nh ng n trong mt ngi nh rng ri ti Trung Nam Hi. Sau khng lu, ng tr thnh Tng B th ca ng Cng sn Trung Quc. Vo thp k 80 ca th k 20, ng Cng sn Trung Quc hy b v tr Ch tch ng, Tng B th tr thnh ngi lnh o cao nht ca ng. Nhng lc vn khng phi nh vy, lc y ng Tiu Bnh xp hng th 6 trong nhng ngi lnh o cao cp ca Trung Quc. Khi ng cn cha c quyn pht ngn, ng lun lun rt kho lo gi s im lng, cho mi n nm 74 tui ng mi t r ti nng. Nh vn vit truyn k ca c l U-li Ph-ran-s ni: D l Phng ng hay Phng Ty, ti khng bit trong th k ny c mt nh chnh tr no c th ging nh ng i qua mt qu trnh rc ri phc tp, quanh co, gp ghnh, nhng li c nhng thnh tch tuyt vi hay khng. C ngi ly lm l, v sao ng Tiu Bnh li bn gan vng ch nh th, khng km c v tn qu ng Tiu Bnh tm cu tr li. T Thnh i xe hi qua Toi Ninh, Nam Sung, hnh trnh di hn 400 cy s, n huyn Qung An min ng Bc tnh T Xuyn, l qu hng ng Tiu Bnh. Huyn Qung An nm vng i g on gia dy Hoa Oanh, sng C Giang chy qua a phn ca huyn, ng xe la Tng Du chy xuyn qua min ng. ng Tiu Bnh ra i thn Bi Phng cch huyn l 3,5 cy s. Nghe ni, t tin ca ng Tiu Bnh tng c ngi lm thy gio cho Hong Cn Long, v vy Hong Cn Long ban cho h ng mt th Hn lm bi, Thn Bi Phng c t tn t . Tn thn cng vi s chm ni ca ng Tiu Bnh m tng my ln i tn. Trong cch mng vn ha i l i i sn xut Phn tu (chng xt li - N.D.) nm 1977, mi khi phc li tn c. Khu nh ni ng Tiu Bnh ra i, dn a phng gi l ng gia lo vin t (Khu nh c h ng - N.D.). Nh c l kiu tam hp vin (kiu kin trc Trung Quc ba pha l

nh, gia l sn, mt pha l tng c cng ra vo - N.D.), c kt cu g thng thng, thng thy nng thn vng ng Bc T Xuyn, lp ngi mu xm, tng p bng t bn, ni bt trong rng trc. Nghe ni, ba ngi nh ln lt do ba i c ng v b ca ng Tiu Bnh xy nn, khu sn l mt mnh t bng nh khong hn 200 mt vung, ch yu dng phi lng thc. T tin ca ng Tiu Bnh cng ging nh rt nhiu ngi T Xuyn khc l t ngoi di c vo. Khong nm Hng V thi nh Minh, dn di c t cc tnh H Bc, H Nam, Giang Ty, Qung ng n y, nghe ni, h ng l ngi Khch Gia, t Ma Thnh tnh H Bc di c n, my trm nm nay, h ng lun lun l mt h thnh vng. Ngy 22 thng 8 nm 1904, ng Tiu Bnh ra i ci lng c phong cnh ti p ny. n nay ti gian phng ng ra i vn cn gi c chic ging g chm hoa lc m ng sinh ra ng. Bm t ngn tay, chic ging c lch s hn 90 nm. Ph thn ng Tiu Bnh l ng Vn Minh, cui i nh Thanh tng hc Trng Php chnh Thnh , ng cng ngh hn ngi, tng lm Cc trng, cc on luyn huyn; sau mu s bn ngoi kh lu. M ng h m, qua i t sm, m k h H l con gi phu thuyn sng Gia Lng. ng Tiu Bnh l con trai trng, ng cn ba ngi em trai, mt ch gi v hai em gi. Thi nin thiu, ng Tiu Bnh c tn l ng Tin Thnh, tn chnh thc khi i hc l ng Hy Hin, 5 tui vo hc trng T thc Pht Mng, 7 tui v