Cadangan Aktiviti Hari Sukan Negara 2015

Embed Size (px)

Text of Cadangan Aktiviti Hari Sukan Negara 2015

 • 7/24/2019 Cadangan Aktiviti Hari Sukan Negara 2015

  1/3

  Aktiviti sempena Hari Sukan Negara SK.Sungai Seputi 2015

  Aktiviti Penyelaras

  1. Larian Semangat /Mini Marathn !. Muhtar/! "em#ak

  2. Senamr#ik/ $um#a !. Alyaa/ Pn.%innie/ Pn. &lria

  '. (utsal "ahap 2 !. Muhtar / !. M). Khairu))in*. Sukaneka "ahap 1 !. +shua "em#ak/ !.A,angku A-,ani

  5. Aktiviti +ualan sekiranya ada) !. "aim

  . Perasmian &elanggang Ser#aguna SKSP !.Li#an/!.!hristina

  Aturara 3

  400 pagi #erkumpul )i astaka

  4.'0 Larian mengelilingi pa)ang / seklah ke Se#in)ang6 semua guru/ AKP )an muri)

  700 Senamr#ik

  0715 Perasmian &elanggang Ser#aguna

  7'0Sukaneka "ahap 1

  0800 Pertan)ingan (utsal L/P "ahap 26

  10.00 9ehat/ aktiviti +ualan

  10'0 Aara (utsal :ersam#ung

 • 7/24/2019 Cadangan Aktiviti Hari Sukan Negara 2015

  2/3

  PASUKAN FUTSAL SEMPENA HARI SUKAN NEGARA 2015

  BENDAHARA UNITED

  1. +A!KN;S9 S;AK=9AH @=@=AN

  *. :9=AN N=!H

 • 7/24/2019 Cadangan Aktiviti Hari Sukan Negara 2015

  3/3

  BENDAHARA

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  LAKSAMANA

  1.

  2.

  3.

  4,

  5,

  6.

  TEMENGGUNG

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.