of 21 /21
Ustanova za obrazovanje odraslih NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA za poslove CVJEĆARA - ARANŽERA

cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

Embed Size (px)

Text of cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim...

Page 1: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

Ustanova za obrazovanje odraslih

NASTAVNI PLAN I PROGRAMOSPOSOBLJAVANJA

za posloveCVJEĆARA - ARANŽERA

Grad, mjesec, godina

Page 2: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

1. OPĆI PODACI O PROGRAMU

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za poslove cvjećara - aranžera

OBRAZOVNI SEKTOR: Poljoprivreda, prehrana i veterina

RAZINA SLOŽENOSTI POSLOVA: 2

TRAJANJE PROGRAMA: 135 sati

OPRAVDANOST DONOŠENJA PROGRAMA:

Obvezni dio svakog programa je obrazloženje opravdanosti donošenja programa koji piše svaka ustanova za sebe, prema specifičnostima programa.

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za poslove cvjećara - aranžera mogu se upisati osobe s:

- najmanje završenom osnovnom školom- navršenih 18 godina života- liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova cvjećara –

aranžera.

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Radno okruženje podrazumijeva mjesto, način i uvjete rada koje je potrebno u ovom dijelu programa kratko opisati, ovisno o specifičnosti programa.

U slučajevima kad je riječ o poslovima koji zahtijevaju posebne uvjete rada, potrebno ih je istaknuti u skladu s odredbama posebnih propisa koji ih reguliraju.

2

Page 3: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

2. KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

1. Razlikovati vrste cvijeća i zelenila za aranžiranje2. Koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, razmnožavanju i njezi cvijeća3. Koristiti odgovarajuće materijale, alate i pomagala za cvjećarsko - aranžerske poslove

na stručan i siguran način4. Izrađivati cvjetne aranžmane i prigodne dekoracije za različite namjene5. Sudjelovati pri uređenju interijera s cvijetnim dekoracijama ili aranžmanima6. Komunicirati s kupcima i dobavljaćima na primjeren način7. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

3. TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program osposobljavanja u trajanju od 135 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 55 sati izvodi se u klasičnoj i specijaliziranoj učionici ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 80 sati se izvodi u tvrtki ili obrtu s kojim ustanova ima ugovor o poslovnoj suradnji.

Konzultativno-instruktivna nastava - provodi se putem skupnih i individualnih konzultacija. Broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranog u programu. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode neposredno u ustanovi, putem elektroničke pošte, vibera, what's up, videokonferencija preko skypa s jednim ili više korisnika, dijeljenje radne površine- videokonferencije u kombinaciji s one note, word ili ppt, yammera i edukacijskih platformi prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Praktična nastava – provodi se u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor. Polaznik je na praktičnoj nastavi dužan voditi dnevnik rada.

3

Page 4: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

4. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

4.1. NASTAVNI PLAN

Redovita nastava

Rb. Nastavna cjelinaUkupno

T PN1. Osnove cvjećarstva 20 / 202. Osnove aranžiranja cvijeća 28 / 283. Zaštita na radu 7 / 74. Praktična nastava / 80 80

UKUPNO 55 55 80

Konzultativno-instruktivna nastava

Rb. Nastavna cjelinaUkupno

TPN Ukupno

SK IK1. Osnove cvjećarstva 14 6 / 202. Osnove aranžiranja cvijeća 18 10 / 283. Zaštita na radu 4 3 / 74. Praktična nastava / / 80 80

UKUPNO 36 19 19 80T – teorijska nastava V= vježbe PN – praktična nastava SK – skupne konzultacije IK – individualne konzultacije

4

Page 5: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

4.2. NASTAVNI PROGRAM

4.2.1. Osnove cvjećarstva (20 sati)

TEMA SADRŽAJ ISHODI UČENJA BROJ SATI

Uvod u cvjećarstvo

Amatersko i komercijalno cvjećarstvoKarakteristike cvjećarstva u svijetu i u Republici Hrvatskoj

Definirati amatersko i komercijalno cvjećarstvo

Objasniti karakteristike cvjećarstva u svijetu i u Republici Hrvatskoj

T 2

Proizvodni prostori za uzgoj cvijeća

Proizvodni prostori za uzgoj cvijeća:1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima)2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom cijele godine):

a) klijališta (sjetva, proizvodnja presadnica, ukorjenjivanje reznica i prezimljavanje biljaka)

b) staklenici (kontrola klimatskih uvjeta, automatski uređaji za otvaranje, ventilaciju, zasjenjivanje, grijanje i hlađenje, vlažnost, svjetlinu, odvlaživanje i navodnjavanje)

c) plastenici i tuneli (najjednostavniji i najjeftiniji zaštićeni prostori za uzgoj biljaka-moguća oprema kao i kod staklenika)

d) hidroponi (otvoreni ili zaštićeni prostor bez tla u vodenim otopinama ili inertnom supstratu)

Nabrojiti proizvodne prostore za uzgoj cvijeća

Objasniti uzgoj cvijeća na otvorenim površinama

Objasniti prednosti uzgoja cvijeća u zaštićenim prostorima (klijališta, staklenici i plastenici)

Nabrojiti uređaje u stakleniku za kontrolu mikroklimatskih uvjeta

Objasniti uzgoj biljaka na hidroponima

T 4

Podjela biljaka u skupine

1. Jednogodišnje cvijeće - porijeklo, karakteristike, primjena, proizvodnja, presađivanje (begonija, salvia, salvija, kadifica, sporiš, petunia, petunija, vrtna vodenika, prkos)2. Dvogodišnje cvijeće - karakteristike, primjena, proizvodnja (maćuhica, tratinčica, potočnica, turski klinčić, naprstak, zvončić)3. Trajnice – karakteristike, njega,

Objasniti karakteristike, primjenu, proizvodnju i presađivanje jednogodišnjeg cvijeća

Nabrojiti najčešće vrste jednogodišnjeg cvijeća

Objasniti karakteristike primjene i proizvodnje dvogodišnjeg cvijeća i nabrojiti

T 6

5

Page 6: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

podjela, proizvodnja i primjena; - geofiti – trajnice s podzemnom

stabljikom (lukovica, gomolj, rizom ili podanak) primjena - podjela geofita (tulipan, perunika, gladiola, kala, ukrasni luk, zvanika, sunovrat, ljiljan, zumbul, frezija, anemona, presličica)

4. Sukulente - karakteristike, primjena, sadnja, presađivanje, njega (krasule, kaktusi)5. Lončanice – karakteristike, primjena, njega i presađivanje (cvatuće i lisnate lončanice, paprati i orhideje)6. Rezano cvijeće

najpoznatije vrste

Opisati osnovne karakteristike trajnica, njegu, proizvodnju, primjenu i podjelu

Objasniti pojam geofita i navesti najpoznatije vrste, primjenu i podjelu

Opisati sukulente i objasniti karakteristike, sadnju, primjenu i njegu

Objasniti karakteristike, primjenu, njegu i presađivanje lončanica

Nabrojiti najčešće vrste rezanog cvijeća

Uzgojne mjere u cvjećarstvu

Uzgojne mjere u proizvodnji cvijeća:1. navodnjavanje (ovisi o posebnim potrebama pojedine biljne vrste, uzgojnom stadiju, veličini uzgojne posude, vrsti supstrata, uvjetima okoline i godišnjem dobu)

-načini navodnjavanja (ručno, sustav cijevi iznad gredica, sustav kap po kap, kišnjenjem pomoću raspršivača)

2. prihranjivanje -kruta mineralna gnojiva (prihrana putem tla)-tekuća ili kruta mineralna gnojiva (prihrana sustavom za zalijevanje)-tekuća ili kruta gnojiva (otopljena u vodi za prihranu prskanjem po listu)

3. plijevljenje korova (ručno ili prskanjem herbicidima)4. zasjenjivanje (zaštita biljke od prevelike topline; premazivanje staklenika vapnom ili specijalnom bojom, postavljanje zavjesa ili postavljanjem mreža različite gustoće)

Nabrojiti uzgojne mjere u proizvodnji cvijeća

Objasniti posebnosti navodnjavanja pojedinih biljnih vrsta

Objasniti načine navodnjavanja

Objasniti načine prihrane biljaka

Objasniti potrebu i načine plijevljenja korova

Opisati načine zasjenjivanja i zaštite biljke od prevelike temperature

T 4

Uzgojni Uzgojni zahvati: Nabrojiti uzgojne zahvate na T 4

6

Page 7: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

zahvati u cvjećarstvu

1. pikiranje (prva presadnja nakon sijanja) 2. pinciranje (skidanje postranih pupova)3. dekaptiranje (otkidanje vrhova biljke)4. senkovanje (presađivanje biljaka u lončiće)

bilju

Objasniti pojedine uzgojne zahvate u cvjećarstvu

Metode rada: vizualne, verbalne (metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, metoda diskusije) i metoda demonstracijeMaterijalni uvjeti: klasična učionica i didaktička sredstva koja su potrebna za izvođenje cjeline (slike, modeli, plakati, računalo, CD-i sa aplikacijama koje su vezane za radove u cvjećarstvu (klasična ili interaktivna ploča, prijenosno računalo, LCD projektor, video uređaj, vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, PC programi, sheme, crteži, modeli, zidne slike)Kadrovski uvjeti:

- magistar inženjer agronomije- diplomirani inženjer agronomije- diplomirani inženjer poljoprivrede

Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike: Potrebno je navesti preporučenu literaturu, koja treba biti aktualna i adekvatna nastavnim sadržajima te primjerena i dostupna polaznicima. Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike: Potrebno je navesti preporučenu literaturu, koja treba biti aktualna i adekvatna nastavnim sadržajima te primjerena i dostupna polaznicima.

7

Page 8: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

4.2.2. Osnove aranžiranja cvijeća (28 sati)

TEMA SADRŽAJ ISHODI UČENJA BROJ SATI

Alati i pomagala za aranžiranje cvijeća

Osnovni alati u cvjećarnici: razne vrste vrtlarskih škara, kliješta za rezanje žice, cjepljarski nož za podrezivanje, kuhinjski nožić za oblikovanje spužve, škare, pištolj sa silikonskim ljepilom, rezač celofana, klamerica, prskalica za vodu, skidač trnja s ruža, držač buketa, rezač vrpci- sterilan i čist alatPomagala:spužve za aranžiranje (za svježe, suho i umjetno cvijeće), vodootporno ljepilo za svježe cvijeće, vakuum za učvršćivanje aranžmana, drveni štapići za učvršćivanje plodova u spužvu, držač i magnetni držač za revere, žičana mreža, ukrasne žice, jež (kenzan), epruvete, ukrasne vrpce, sredstva za pakiranjePosude za aranžiranje - staklene, plastične, metalne- keramičke, kamene, drvene

košare- prostrane, vodonepropusne,

stabilne, estetske i funkcionalne

Nabrojiti osnovne alate u cvjećarnici

Objasniti namjenu svakog pojedinog alata

Objasniti potrebu korištenja sterilnog alata

Nabrojiti pomagala u cvjećarnici i objasniti namjenu svakog pojedinog pomagala

Klasificirati posude za aranžiranje prema vrsti materijala

Objasniti bitna svojstva posuda za aranžiranje

T 5

Nabava cvijeća Kriteriji nabave cvijeća - jasna razlika boja cvijeća i kvalitetaNačini nabave cvijećaSkladišta i hladnjaci za čuvanje cvijeća

Definirati kriterije i načine nabave cvijeća

Opisati način čuvanja cvijeća u cvjećarni

T 1

Njega rezanog cvijeća

Vijek trajanja rezanog cvijećaPravila njege rezanog cvijeća: čist i sterilan alat, čista vaza, čista voda s dodacima prihrane,

Odrediti vijek trajanja rezanog cvijeća

Iskazati pravila njege rezanog

T 3

8

Page 9: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

podrezivanje cvijeća, skidanje prašnika s ljiljana, ne držati uz voće i povrće (voće i povrće kod zrenja proizvode etilen koji pospješuje opadanje lišća), otkloniti strujanje zraka i povišenu temperaturu

cvijeća

Elementi oblikovanja aranžmana

Osnovni elementi oblikovanja aranžmana:- ravnoteža (stabilnost,

ravnomjerno raspoređivanje biljnog materijala

- boja (kontrasti boja, harmonija boja, harmonija malih i velikih kontrasta, kombinacije dvije, tri, četiri boje)

- linija - strukturni okvir aranžmana (okomita, vodoravna, dijagonalna, zakrivljena - osjećaj visine, širine i dubine)

- žarišna točka (centar ravnoteže buketa i aranžmana)

- proporcija (usklađenost veličine svih dijelova buketa i aranžmana)

- tekstura (površinska svojstva biljnog materijala i ostalih komponenti – gruba, meka, tvrda)

Pravila oblikovanjaO namjeni aranžmana ovisi:- boja cvijeća, kombinacije i

dodaci, sklad boja, slaganje cvjetova iste vrste i boja u skupine, jedinstvo aranžmana,

- popunjavanje zelenilom, mjera i optička ravnoteža,

- poštivanje prirodnih karakteristika cvijeća (uspravni rast, nagnuti rast, viseći ili tekući), slaganje cvijeća prostorno,

- proporcionalnost svih dijelova aranžmana

Nabrojiti elemente oblikovanja aranžmana

Objasniti pojam ravnoteže aranžmana ili buketa

Objasniti podjelu boja i kombinacije pri oblikovanju aranžmana

Opisati značaj linije pri strukturiranju aranžmana

Objasniti pojam žarišne točke buketa i aranžmana

Objasniti pojam proporcije buketa i aranžmana

Objasniti pojam teksture buketa i aranžmana

Nabrojiti pravila oblikovanja aranžmana

Objasniti ulogu namjene aranžmana u odabiru cvijeća, boje i dodataka

Objasniti pojmove: jedinstvo aranžmana, optička ravnoteža, prostornost, proporcionalnost aranžmana

T 5

9

Page 10: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

Oblici aranžmana- ovalni, polukružni- trokutasti, četvrtasti,- oblik polumjeseca,- oblik slova S (Hogart stil),- oblik slova L

Nabrojiti osnovne oblike aranžmana

Buket - Pojam buketa- Buketi kroz povijest:

bidermajer, lepezasti buket, pompadour buket, piramidalni buket, jednostrani buket

- najčešće prigode izrade buketa (rođenje, prva pričest, vjenčanje, Valentinovo, pogreb itd.)

- postupak slaganja buketa i vezivanja

- Stilovi buketa: prirodni ili vegetativni stil i način izrade, dekorativni stil i način izrade, klasični (formalni) buket i način izrade, linearni stil i način izrade

- Vjenčani buket - karakteristike - kitica: mali buketić cvijeća

Objasniti pojam buketa

Nabrojiti vrste buketa kroz povijest

Opisati najčešće prigode za izradu buketa

Opisati postupak slaganja buketa i vezivanja

Opisati način izrade prirodnog, dekorativnog, klasičnog i linearnog stila buketa

-Nabrojiti karakteristike vjenčanog buketa

Objasniti pojam kitice

T 5

Aranžiranje Škole i stilovi u aranžiranju- ikebane (povijest, principi

slaganja)- klasični stilovi- moderni stiloviAranžiranje stola: ovisno o prigodi, prilagođeno bojom i stilom, prilagođeno prostoru, stilu namještaja, priboru, stolnjacima i ubrusima Prigode: vjenčanje, svečani ručak, poslovni sastanak, vjerski blagdanAranžiranje sa svijećama i svijećnjacimaAranžiranje poklonaAranžiranje interijeraPostupak aranžiranja lončanicama

Objasniti povijesni razvoj ikebane i osnovne principe slaganja

Opisati stilove aranžiranja

Objasniti uvjete koje mora zadovoljiti aranžiranje stola za određene prigode

Opisati aranžiranje sa svijećama i svijećnjacima

Opisati aranžiranje poklona

Opisati primjenu cvijeća u aranžiranju interijera

Opisati aranžiranje interijera lončanicama

T 6

10

Page 11: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

u zatvorenom prostoruAranžiranje sa suhim cvijećem i umetanje plodova u aranžmaneUžičavanje i podupiranje cvijeća - postizanje željenog položaja u aranžmanu i lakše oblikovanje Metode užičavanja cvjetova: metoda kuke, bušenja, uvlačenja, zavrtanja

Objasniti aranžiranje sa suhim cvijećem i umetanje plodova u aranžmane

Objasniti razloge užičavanja cvijeća

Opisati metode užičavanja cvijeća

Pogrebne dekoracije

Pogrebne dekoracije (vijenci, grobni buketi, grobni aranžmani, dekoracije za urnu)Uvjeti izradeSimbolika pojedinog cvijeta i zelenila, simbolika boja

Imenovati pogrebne dekoracije

Objasniti uvjete koje mora zadovoljiti izrada pogrebne dekoracije

Opisati simboliku cvijeća, zelenila i boja

T 2

Poslovanje cvjećarnice

Naručivanje robe i preuzimanje robeProdaja Troškovi Plasman robe-marketingUređenje izlogaKomunikacija s kupcima

Opisati poslove u cvjećarnici

Navesti pravila ponašanja u komunikaciji s kupcima

T 1

Metode rada: metoda usmenog izlaganja, metoda diskusije i metoda demonstracijeMaterijalni uvjeti: klasična učionica i didaktička sredstva koja su potrebna za izvođenje cjeline (slike, modeli, plakati, računalo, CD-i sa aplikacijama koje su vezane za cvjećarsko aranžerske radove vizualni didaktički materijali, digitalna baza slika, edukacijski filmovi, PC programi i aplikacije vezane za cvjećarsko aranžerske radove, sheme, crteži, modeli), alati i pomagala za demonstracijuKadrovski uvjeti:

- magistar inženjer agronomije- diplomirani inženjer agronomije- diplomirani inženjer poljoprivrede

Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike: Potrebno je navesti preporučenu literaturu, koja treba biti aktualna i adekvatna nastavnim sadržajima te primjerena i dostupna polaznicima. Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike: Potrebno je navesti preporučenu literaturu, koja treba biti aktualna i adekvatna nastavnim sadržajima te primjerena i dostupna polaznicima.

11

Page 12: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

4.2.3. Zaštita na radu (7 sati)

TEMA SADRŽAJ ISHODI UČENJA BROJ SATI

Općenito o zaštiti na radu

Definicija zaštite na radu

Zadaci i uloga zaštite na radu

Zakonski propisi iz zaštite na radu

Objasniti temeljne pojmove i ulogu zaštite na radu

Navesti osnovne pojmove iz zaštite na radu

T 1

Izvori opasnosti i mjere zaštite

Izvori opasnosti pri radu cvjećara aranžeraZaštita pri radu s ručnim alatima i pomagalima u cvjećarstvu i aranžiranjuOsobna zaštitna sredstva i oprema (odjeća, pregača, rukavice)

Prepoznati izvore opasnosti u radu cvjećara aranžera

Razlikovati odgovarajuće mjere, sredstva i opremu za zaštitu na radu u cvjećarstvu i aranžiranju

Navesti osobna zaštitna sredstva i opremu

T 2

Zaštita od požara

Pojam požaraMogući izvori požaraZaštita od požaraSredstva i oprema za gašenje: aparati za gašenje, hidrantiPriručna sredstva za gašenje

Navesti izvore požara i načine zaštite

Opisati sredstva i opremu za gašenje požara

Opisati priručna sredstva za gašenje požara

T 2

Prva pomoć

Najčešće nezgode pri radu cvjećara aranžera

Pružanje prve pomoći

Navesti najčešće nezgode pri radu cvjećara aranžera

Opisati osnovne postupke pružanja prve pomoći

T 2

Metode rada: metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora i metoda demonstracijeMaterijalni uvjeti: Klasična učionica i didaktička sredstva koja su potrebna za izvođenje cjeline (crteži, slike, modeli, sredstva i oprema za gašenje požara, kutija prve pomoći).Kadrovski uvjeti:

- diplomirani inženjer sigurnosti na radu,- magistar inženjer sigurnosti na radu,- diplomirani inženjer zaštite na radu,- magistar inženjer zaštite na radu,- diplomski sveučilišni studij s licencom zaštite na radu,- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s licencom zaštite na radu,

specijalistički diplomski stručni studij s licencom zaštite na raduLiteratura i drugi izvori znanja za nastavnike: Potrebno je navesti preporučenu literaturu, koja treba biti aktualna i adekvatna nastavnim sadržajima te primjerena i dostupna polaznicima.

12

Page 13: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike: Potrebno je navesti preporučenu literaturu, koja treba biti aktualna i adekvatna nastavnim sadržajima te primjerena i dostupna polaznicima.

13

Page 14: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

4.2.4. Praktična nastava (80 sati)

TEMA SADRŽAJ ISHODI UČENJABROJ SATI

Uzgoj i njega cvijeća

Priprema supstrata i odabir sjemena za sjetvu Sjetva cvijeća na otvorenom Sjetva cvijeća u zaštićenim prostorimaPriprema biljnog materijala za vegetativno razmnožavanje

- reznice i vriježe- postupak dijeljenja,

margotiranja i cijepljenja

Sadnja na otvorenom i u zaštićenim prostorimaUzgojne mjere u cvjećarstvu: navodnjavanje, prihranjivanje, plijevljenje korova i zasjenjivanjeUzgojni zahvati u cvjećarstvu: pikiranje, pinciranje, dekaptiranje i senkovanje

Koristiti supstrate i sjeme za sjetvu cvijeća

Izvesti postupak sjetve na otvorenom

Izvesti postupak sjetve u zaštićenim prostorima

Izabrati i koristiti biljni materijal za proizvodnju reznica i vriježa

Izvesti postupak dijeljenja, margotiranja i cijepljenja

Izvesti postupak sadnje cvijeća

Primijeniti uzgojne mjere na cvjetnim vrstama

Izvesti uzgojne zahvate na cvjetnim vrstama

PN 20

Pribor i pomagala pri izradi aranžmana

Priprema, odabir i upotreba alata i pomagala za izradu cvjetnih aranžmanaSteriliziranje i čišćenje alata i pribora za izradu cvjetnih aranžmanaOsobna sredstva zaštite pri izradi cvjetnih aranžmana

Koristiti alat i pomagala za radu uzgoju cvijeća

Provesti postupak steriliziranja i čišćenja alata pri izradi cvjtnih aranžmana

Koristiti osobna sredstva zaštite pri izradi cvjetnih aranžmana

PN 5

Izrada aranžmana

Priprema i odabir posude za aranžiranje, cvijeća i zelenilaPostupak rezanja i užičavanja cvijeća i cvjetovaIzrada svih oblika aranžmana u skladu s elementima oblikovanja

Pripremiti i odabrati odgovarajuće posude za pojedini aranžman, cvijeće i zelenilo

Provesti postupak rezanja i užičavanja cvijeća i cvjetova

PN 30

14

Page 15: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

aranžmanaIzrada aranžmana za stol za određenu prigodu (vjenčanje, svečani ručak, poslovni sastanak, vjerski blagdan)Odabir lončanica za uređenje prostoraAranžiranje interijeraIzrada aranžmana od suhog cvijećaAranžiranje poklona cvijećem

Izraditi cvjetni aranžman u svim oblicima u skladu s elementima oblikovanja aranžmana

Izraditi cvjetni aranžman i aranžirati stol za određenu prigodu

Odabrati lončanice i provesti postupak dekoriranja prostora cvijećem

Urediti interijer cvjetnim aranžmanima

Izraditi aranžman od suhog cvijeća

Aranžirati poklone koristeći cvijeće

Izrada buketa Priprema alata, pomagala, cvijeća i zelenilaIzrada buketa u povijesnim stilovima: stil bidermajer, pompadour i piramidalni buket, lepezasti i jednostrani buketIzrada buketa prirodnog i vegetativnog stila, dekorativnog, klasičnog i linearnog stilaizrada buketa za razne prigode: rođendan, prva pričest, Valentinovo Izrada vjenčanog buketaIzrada kitica (corsage)

Pripremiti određeni alat, pomagala, cvijeće i zelenilo

Izraditi bukete u zadanim povijesnim stilovima

Izraditi buket zadanog stila

Izraditi razne prigodne bukete

Izraditi vjenčani buket

Izraditi kiticu (mali buket)

PN 10

Izrada pogrebnih dekoracija

Priprema alata, pomagala, podloge za vijenac, cvijeća i zelenilaIzrada vijenca, grobnog buketa i aranžmana i dekoracije za urnu

Pripremiti alat, pomagala, cvijeće i zelenilo za pogrebne dekoracije

Izraditi vijenac, grobni buket, aranžman i dekoraciju urne

PN 10

Održavanje alata, pomagala

Čišćenje radnog prostora, alata i pomagala cvjećara -

Očistiti i urediti radni prostor, alat i pomagala cvjećara -

PN 5

15

Page 16: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

i radnog prostora

aranžera

Sterilizacija alata cvjećara - aranžera

Ekološko zbrinjavanje otpada

aranžera

Sterilizirati alat cvjećara - aranžera

Zbrinuti otpad na ekološki prihvatljiv način

Metode rada: vizualna metoda, metoda demonstracije i metoda praktičnog radaMaterijalni uvjeti: Praktična nastava realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji Praktična nastava se provodi u tvrtki-obrtu koji se bavi cvjećarstvom i aranžiranjem i s kojim ustanova ima ugovor o suradnji i/ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima. Kadrovski uvjeti:

- magistar inženjer agronomije- diplomirani inženjer poljoprivrede- diplomirani inženjer agronomije- osoba sa završenom srednjom stručnom spremom iz područja poljoprivrede s

najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima cvjećara-aranžeraLiteratura i drugi izvori znanja za nastavnike: Potrebno je navesti preporučenu literaturu, koja treba biti aktualna i adekvatna nastavnim sadržajima te primjerena i dostupna polaznicima. Literatura i drugi izvori znanja za nastavnike: Potrebno je navesti preporučenu literaturu, koja treba biti aktualna i adekvatna nastavnim sadržajima te primjerena i dostupna polaznicima.

16

Page 17: cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu · Web view1. otvorene površine (izložene vanjskim klimatskim uvjetima) 2. zaštićeni prostori (reguliranje klimatskih uvjeta i proizvodnja tijekom

5. ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Završna provjera programa osposobljavanja obuhvaća pisanu/usmenu provjeru stručnih sadržaja prema planiranim ishodima učenja te praktičnu provjeru, prema sadržajima koje odredi povjerenstvo. O završnoj provjeri vodi se zapisnik i provodi ju tročlano povjerenstvo.

Svakom polazniku nakon uspješno završene provjere izdaje se Uvjerenje o osposobljavanju za poslove cvjećara–aranžera.

Napomena:Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom dokumentu odnose se jednako na oba roda (muški i ženski) i na oba broja (jedninu i množinu), bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnosno u jednini ili množini.

Broj i datum mišljenja na program (popunjava Agencija)

KLASAURBROJDatum izdavanja mišljenja na program

17