Cerere de Finantare de Tip POS CCE

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/28/2019 Cerere de Finantare de Tip POS CCE

  1/12

  Cerere de finanare de tip POS CCE

  - Sprijin in valoare de pana la 1.075.000 leipentru IMM

  INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UEFORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL

  CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE

  NREGISTRAREA CERERII DE FINANARE

  Se completeaz de ctre Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar

  Instituia

  Data nregistrriiNumele i prenumelepersoanei care nregistreaz

  Numr de nregistrare Semntura

  Numr cerere de proiecte*

  * Se completeaz n cazul n care se organizeaz sesiuni periodice de depunere..

  TITLUL PROIECTULUI

  1. INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL

  1.1. SOLICITANT

  Denumirea firmei

  Numr de nregistrare la Registrul Comerului

  Cod Unic de nregistrare / CIF

  Adresa potal

  Cod potal

 • 7/28/2019 Cerere de Finantare de Tip POS CCE

  2/12

  Pot electronic

  1.2. TIPUL SOLICITANTULUI Societate comercial

  Societate cooperativ

  Se bifeaz cu X csua corespunztoare.

  DATE DESPRE SOCIETATEA COMERCIAL / COOPERATIV

  Anul nfiinrii

  La data depunerii Cererii de finanare n anul anterior depunerii Cererii de finanare*

  Numr de angajai

  Cifra de afaceri

  Profitul / Profitul din exploatare

  * Conform datelor din situaiile financiare aferente exerciiului financiar corespunztor anului anterior.

  1.3. REPREZENTANTUL LEGAL

  Nume i prenume

  Funcie

  Numr de telefon

  Numr de fax

  Pot electronic

  1.4. PERSOANA DE CONTACT

 • 7/28/2019 Cerere de Finantare de Tip POS CCE

  3/12

  Nume i prenume

  Funcie

  Numr de telefon

  Numr de fax

  Pot electronic

  1.5. BANCA

  Banca / Sucursal

  Adresa

  Cod IBAN

  1.6. SPRIJIN PRIMIT N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

  A) Ai beneficiat de asisten financiar nerambursabil din fonduri publice sau de mprumut din partea uneiinstituii financiare n ultimii 3 ani?

  Da Nu

  Dac da, specificai urmtoarele informaii pentru 3 proiecte:

  Titlul proiectului i nr. de referin

  Stadiul implementrii proiectului n curs de implementare Finalizat

  Rezultate propuse i/sau realizate

  Valoarea proiectului (n lei)

  Sursa de finanare

  Titlul proiectului i nr. de referin

  Stadiul implementrii proiectului n curs de implementare Finalizat

  Rezultate propuse i/sau realizate

  Valoarea proiectului (n lei)

  Sursa de finanare

 • 7/28/2019 Cerere de Finantare de Tip POS CCE

  4/12

  Titlul proiectului i nr. de referin

  Stadiul implementrii proiectului n curs de implementare Finalizat

  Rezultate propuse i/sau realizate

  Valoarea proiectului (n lei)

  Sursa de finanare

  B) Specificai dac pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare ai mai solicitat/ benefi-ciat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, n ultimii 3 ani.

  Da Nu

  Dac da, v rugm specificai urmtoarele informaii:

  Denumirea programuluii nr. de nregistrare al proiectului

  Sursa de finanare

  2. DESCRIEREA PROIECTULUI

  TITLUL PROIECTULUI

  2.1. AXA PRIORITAR A PROGRAMULUI OPERAIONAL I DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE

  PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE

  AXA PRIORITAR 1 Un sistem inovativ i ecoeficient de producie

  DOMENIUL DE INTERVENIE 1.1 Investiii productive i pregtirea pentru competiia pe pia a ntreprinderilor, nspecial a IMM

  OPERAIUNEA a) Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiii tangibile i intangibile

  SCHEMA DE AJUTOR DE STAT:

  Sprijin pentru consolidarea i modernizarea sectorului productiv prin investiii realizate de ntreprinderile mici imijlocii

  Sprijin pentru consultan specific i instruire specializat acordat ntreprinderilor mici i mijlocii pentruelaborarea i implementarea proiectelor de investiii

  2.2. LOCAIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

 • 7/28/2019 Cerere de Finantare de Tip POS CCE

  5/12

  Romnia

  Regiunea de dezvoltare

  Judeul

  Localitatea

  Adresa

  2.3. DESCRIEREA PROIECTULUI

  2.3.0. Activitatea (Codul/ codurile CAEN) pentru care sesolicit finanare nerambursabil

  2.3.1. Obiectivul proiectului

  2.3.2. Context

  2.3.3. Justificarea necesitii finanrii nerambursabile

  2.3.4. Potenialii beneficiari ai proiectului/ grupul int cuantificat (dac este cazul)

  2.3.5. Resursele implicate n realizarea proiectului

  2.3.6. Activiti previzionate i rezultate anticipate

  Nr. crt. Activitate/ subactiviti Rezultate Indicatori deevaluare

  Resurse implicate

  1.

  1.1.

  Daca este necesar, se vor insera linii suplimentare n tabel.

 • 7/28/2019 Cerere de Finantare de Tip POS CCE

  6/12

  2.4.MANAGEMENTUL PROIECTULUI

  2.5.DURATA PROIECTULUI

  2.6. CALENDARUL ACTIVITILOR

  Activitate

  De la (luna de la semnarea contractului)

  Pn la (luna de la semnarea contractului)

  1. luna de la semnarea contractului luna de la semnarea contractului

  2. luna de la semnarea contractului luna de la semnarea contractului

  3. luna de la semnarea contractului luna de la semnarea contractului

  4. luna de la semnarea contractului luna de la semnarea contractului

  luna de la semnarea contractului luna de la semnarea contractului

  2.7. INDICATORI

  IndicatoriLa nceputulperioadei de

  implementare

  La sfritulperioadei de

  implementare

  La sfritul perioadei de meninereobligatorie a investiiei

  (3 ani)

  Realizare

  Active tangibile achiziionate prin proiect (buc.)

  Active intangibile achiziionate prin proiect (buc.)

  Suprafaa de producie modernizat/construitprin proiect (mp)

  Rezultat

 • 7/28/2019 Cerere de Finantare de Tip POS CCE

  7/12

  2.7. INDICATORI

  Creterea cifrei de afaceri (%)

  Numrul locurilor de munc create

  Numrul locurilor de munc meninute

  2.8. RELAIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

  Tip Denumire Mod de relaionare

  Program

  Strategie

  Proiect

  Alt document relevantla nivel naional/regional

  2.9. TAXA PE VALOAREA ADUGAT

  Organizaia este pltitoare de TVA? Da Nu

  Dac NU, exist activiti n cadrul proiectului pentru care solicitai finanareconform prezentei cereri, pentru care organizaia este pltitoare de TVA ?Daca DA, v rugm s prezentai codul de pltitor de TVA pentru activitiledesfurate.

  DaCod

  pltitorNu

  2.10. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

  2.11. INFORMARE I PUBLICITATE

  Nr. crt. Activitatea de informare i publicitate (v rugm descriei pe scurt) Durata estimat/ Perioada

 • 7/28/2019 Cerere de Finantare de Tip POS CCE

  8/12

  1.

  2.

  3. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL

  3.1. IMPACTUL PROIECTULUI ASUPRA MEDIULUI (V RUGM S EXPLICAI MODUL N CAREPROIECTUL VA RESPECTA PRINCIPIUL POLUATORUL PLTETE)

  3.2. DEZVOLTAREA DURABIL

  3.3. EGALITATEA DE ANSE

  3.4. ACHIZIII

  ACHIZIII DEMARATE/ EFECTUATE PN LA DEPUNEREA CERERII DE FINANARE

  Nr.crt.

  Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea proiectului

  Valoarea real

  Procedura aplicatData nceperii

  procedurii

  Data finalizriiprocedurii/

  Stadiulprocedurii

  Euro Lei

  1.

  2.

 • 7/28/2019 Cerere de Finantare de Tip POS CCE

  9/12

  ACHIZIII PRECONIZATE DUP DEPUNEREA CERERII DE FINANARE

  Nr.crt.

  Obiectul contractului/ Acordului-cadru pentru realizarea

  proiectului

  Valoarea estimatProcedura

  aplicat

  Data estimatpentru

  ncepereaprocedurii*

  Data estimatpentru

  finalizareaprocedurii*

  Euro Lei

  1.

  2.

  * Se va completa cu nr. lunii (ex. a 3-a lun) de la semnarea acordului de finanare.

  4. BUGETUL PROIECTULUI/ SURSE DE FINANARE

  4.1. DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIAL

  Nr.crt.

  Denumireacheltuielii*

  Valoareatotal a

  cheltuielii

  cu TVA(lei)

  Valoareatotal

  eligibil a

  cheltuielii(lei)

  Finanarea nerambursabil Contribuia proprie

  Prevederilelegale Procentul (%)

  Valoarea

  finanriinerambursabile (lei)

  lavaloarea

  eligibil acheltuielii

  (lei)

  Cheltuieli

  conexe ineeligibile (lei)

  0 1 2 = 3+8 3 = 6+7 4 5 6 7 8

  Teren

  Cldire (total), dincare:

  Achiziie

  Construcie

  Modernizare

  Mijloace fixe (total),din care:

  Tangibile

  Intangibile

 • 7/28/2019 Cerere de Finantare de Tip POS CCE

  10/12

  Nr.crt.

  Denumireacheltuielii*

  Valoareatotal a

  cheltuieliicu TVA

  (lei)

  Valoareatotal

  eligibil acheltuielii

  (lei)

  Finanarea nerambursabil Contribuia proprie

  Prevederilelegale

  Procentul (%)

  Valoareafinanrii

  nerambursabile (lei)

  lavaloareaeligibil a

  cheltuielii(lei)

  Cheltuieliconexe ineeligibil

  e (lei)

  0 1 2 = 3+8 3 = 6+7 4 5 6 7 8

  Consultan (total),din care:

  pentru pregtireaproiectului

  elaborare de studii

  tehnice, etc.

  pentruimplementareaproiectului

  Instruire specializat

  Alte cheltuieli

  TOTAL

  * Cheltuielile vor fi detaliate pe elementele componente ale fiecrei categorii de cheltuieli.

  4.2. SURSE DE FINANARE ALE PROIECTULUI

  Nr. crt. Surse de finanare Valoare (lei)

  i Valoarea total a proiectului

  ii Valoarea neeligibil a proiectului

  iii Valoarea eligibil a proiectului

  1 Ajutor f