CRC Autochémia

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Produktový katalóg Viacúčelové produkty, čistiace prostriedky, mazivá, antikorózne prostriedky, aditíva, autokozmetika, lepidlá, tesniace hmoty

Text of CRC Autochémia

 • ProduktovKatalg

  VIACELOV PRODUKTY / ISTIACE PROSTRIEDKY / MAZIV / ANTIKORZNE PROSTRIEDKY

  ADITVA / PECILNE PRODUKTY / AUTOKOZMETIKA / LEPIDL A TESNIACE HMOTY / OSTATN

  www.crcind.com

  SK

 • www.crcind.com

  CRC Industries je celosvetov dodvate chemickch produktov pre priemysel, hlavne automobilov, lodiarsky a elektrotechnick.

  V automobilovej rade njdete produkty pre drbu a opravy kadho druhu:

  Viacelov produkty iastiace prostriedky Maziv Antikorzne prostriedky Aditva Autokozmetick prpravky Lepidl a tesniace hmoty Ako i in pecilne produkty

  CRC Industries Europe, vrobca pre eurpsky trh, je driteom osvedenia ISO 9001:2000.Zaruujeme vysokokvalitn produkt vaka tomu, e dodrujeme prsne normy vo vetkch fzach vskumu, vvoja a vroby. Usilujeme sa o splnenie dnench najtvrdch ekologickch i bezpenostnch tandardov.

  Okrem toho CRC vyvja nov produkty a pokrauje v pravch doterajch produktov s cieom uspokoji potreby zkaznkov. Ak chcete zska podrobnejie informcie o produktoch, technick dta a daje o bezpenosti materilov, navtvte prosm nae webov strnky:

  Sami Sa preSvedte, e CrC je najlepm rieenm.

  Vetky informcie s zaloen na vsledkoch vlastnho testovania spolonosti CRC Industries.Vetky produkty by mali by testovan pre vhodnos danej aplikcie pre dan pouitie.CRC Industries nenesie iadne zruky voi uvedenm dajom a nie je zodpovedn za akkovekzmeny popisov produktov, vzniknutch po vydan tejto publikcie.

  Poznmka: Produktov rad CRC je zvisl na konkrtnej krajine.Je mon, e niektor produkty uveden v katalgu nebud k dispozcii.

  CRC Industries Europe - Kzpont, Zele, Belgium

 • VIACELOV PRODUKTY 6

  AUTOKOZMETIKA 7

  ISTIACE PROSTRIEDKY 8-9

  MAZIV 10-13 Oleje 10-11 tuky & pasty 12-13

  ANTIKORZNE PROSTRIEDKY 14

  LEPIDL A TESNIACE HMOTY 15

  NTEROV HMOTY 16

  ADITVA 17-25 Chladi 18 diesel 19-20 Benzn 21-22 diesel & Benzn 23 Olej 24-25

  PECILNE PRODUKTY 26-27

  OSTATN PRODUKTY 28

  PRSLUENSTVO 29

  ZObRAZENIA 30

  INDEX 31

  3

  www.crcind.com

 • Servis ponkan spolonosou CRC uren pre koncovch uvateov a distribtorov, ktor m za lohu sli ako prostriedok pre automatizciu aktualizci Technickch listov (TDS) a bezpenostnch listov (MSDS). Zniuje tak zaaovanie zamestnanca v zmysle zodpovednosti za vypracovanie potrebnch bezpenostnch dokumentov a ich aktualizcie poda platnej legislatvy.

  Pomocou My CRC, me koncov uvate zaisti 100% dodriavanie povinnost automaticky, v prpade e djde k zmene v listoch, i u v dsledku legislatvnych zmien, ako je klasifikcia nebezpenosti alebo zmien eurpskeho prva. Tieto zmeny nemaj vplyv na vkon produktu alebo dostupnos, ale vo vemi regulovanom a kontrolovanom odvetv je nevyhnutn, aby sa splnili vetky

  legislatvne podmienky a tm sa zabrnilo prpadnmu sthaniu. Meniaca sa legislatva REACH bude ma vplyv na vetkch spracovateov, distribtorov a pouvateov chemickch ltok v celej Eurpe, ale mnoho ud si neuvedomuje, o to znamen. Pouitie My CRC zaisuje, e tieto zmeny bud zapracovan do MSDS a TDS, spolu s aktualizciou a to automaticky.

  Ponkame priamo cez CRC web strnku(www.crcind.com), kde jednoduchou registrciou zskate prstup ku kompletnmu sortimentu CRC a vberom prslunch produktov zskate dostupnos relevantnch aktualizci.Systm si pamt vber a bude automaticky generova e-mailov upozornenia v prpade, e nastan podstatn zmeny bu v TDS alebo MSDS. Zabezpe sa tm riadna sprva a presn naasovanie zmien tzv. up-to-date.

  Uniktny servis, s ktorm je to jednoduch! 24/7 on-line dostupnos. Eliminuje riziko "zabudnutia" kontroly aktualizci.

  etr as & Jednoduch pre pouvanie. Prvne predpisy sa menia asto, ale viete vdy o aktulnych zmench vas? Prijmajte aktualizcie automaticky na V e-mail

  Vetky informcie s spoahliv.

  MY CRCAUTOMATICK MSDS AKTUALIZCIE

  My

  4

 • 1. Prejdite na web strnku www.crcind.com.

  2. Kliknite na My CRC logo.

  3. Vyberte pole "Nov uvate".

  4. Vyplte daje o spolonosti.

  5. Uniktne prihlasovacie meno a heslo Vm bude zaslan na V e-mail.

  6. Zadajte prihlasovacie meno a heslo do My CRC.

  7. Po prihlsen vyberte prslun krajinu z ponkanho zoznamu v hornej asti strnky

  8. Zobraz sa kompletn zoznam CRC produktov - pouitm vberovch pol vpravo, si mete vybera jednotliv MSDS a TDS aktualizcie.

  9. Prosm potvrte svoj vber, My CRC okamite aktualizuje, ktor kolnky boli vybran.

  10. Akonhle boli vetky iadan produkty vybran, jednoducho zatvorte internetov prehliada - proces je dokonen.

  Ak je potrebn vber produktu zmeni, sta sa prihlsi do My CRC a zmeni monosti aktualizcie (kliknite na My CRC logo a zmete nastavenia e-mailovho zasielania).

  5

  MY CRC

  MY CRCINTRUKT

 • 6CRC WIPES(CRC UTIERKY)

  Univerzlne istiace utierky. Pre inn odstrnenie oleja, mastnoty, atramentu a lepidla. CRC Wipes s impregnovan innmi istiacimi ltkami, ktor s etrn k povrchovej truktre, ale zrove odoln voi zneisteniu. Povrchy s ist a such u po aplikcii, a to vetko bez pouitia vody.

  Tuba50utierky Ref.30080

  VIACELOV PRODUKTY

  Sprej200ml Ref.10014Sprej300ml2-spray Ref.30330Sprej400ml Ref.10039Plechovka5L Ref.10052Plechovka20L Ref.30331

  CRC 5-56Viacelov servisn sprej. Riedky olej s aditvami, ktor uvouje zahrdzaven skrutkov spoje, mae zvesy, zmky ... odstrauje krpanie a pskanie.Vytesuje vlhkos a tak umouje natartova mokr motory a zabrauje vzniku porch elektrointalcie.ist a uvouje zadret mechanizmy. Chrni kovy proti korzii vo vlhkej, korozvnej atmosfre.

 • 7AUTOKOZMETIKA

  CRC GLASS CLEAN (CRC ISTI SKIEL)

  Prostriedok na umvanie okien so zloenm zaisujcim tvorbu aktvnej peny, na odstraovanie mastnch kvn, piny, asfaltu a rozdrvenho hmyzu. pecilna stabiln pena, ktor nemizne. CRC Glass Clean ist i svetlomety, nraznky a karosrie automobilov.

  CRC TIRE SHINE(CRC AKTVNA PENA RENOVUJCA A CHRNIACA PNEUMATIKY)

  Aktvna pena, po ktorej pouit bud vae pneumatiky vyzera ako nov. Odstrauje asfaltov krvny. Zanechva tenk istiacu inertn vrstvu, ktor odpudzuje neistoty.Tire Shine chrni gumu pred odfarbenm a oxidciou.

  CRC COCKPIT SHINE(CRC ISTI INTERIRU AUTOMObILOV)

  Sprej obsahujci silikny, ktor ist a renovuje palubn dosky a interiry automobilov. Odstrauje kvrny a zanechva tenk leskl vrstvu, ktor odpudzuje vodu. Chrni plast pred blednutm a tvrdnutm. Na drbu gumovch tesnen doporuujeme prpravok CRC Silicone alebo CRC Silicone Spray Stift.

  CRC COCKPIT MATT (CRC ISTI INTERIRU AUTOMObILOV)

  Bezsiliknov istiaci prostriedok na plasty v automobile. ist a renovuje palubn dosky a interiry automobilov. Odstrauje kvrny a nnosy asfaltu. CRC Cockpit Matt zanechva tenk matn vrstvu, ktor odpudzuje vodu. Chrni plasty pred blednutm a tvrdnutm.

  Sprej400ml Ref.10559

  Sprej400ml Ref.30636

  Sprej400ml Ref.30646

  Sprej400ml Ref.30412

  CRC COCKPIT SHINE SPONGE (CRC INTERIROV LETIACIA PONGIA)

  pongia impregnovan siliknom pre istenie interiru kabny, ktor ist a obnovuje jasnos farieb. Zanechva dlhopsobiaci antistatick povlak. Tto pongia pre pouitie v kabne renovuje plasty, gumu, vinyl, kou a dreven povrchy.V interir bude vyzera ako nov.

  CRC TEXTILE CLEAN (CRC ISTI TEXTLI)

  pecilne zloenie zaisuje okamit tvorbu peny. Odstrauje kvrny z alnenia, kobercov, textli, vinylu a koe. ist sedadl, stropn poahy, dvern panely a koberce v automobiloch. CRC Textile Clean mono poui i v domcnosti.

  Sprej400ml Ref.30559

  Pluzgier Ref.30637

 • 8ISTIACE PROSTRIEDKY

  CRC bRKLEEN(CRC ISTI bZD)

  isti brzdovch sast. inn a rchloschnci istiaci prostriedok. ist a odmastuje brzdy a spojky. Odstrauje olej, brzdov kvapalinu, mastnotu, poulin neistoty in stvrdnut nnosy. Nezanechva iadne rezduum.

  CRC QUICKLEEN(CRC RCHLOSCHNCI bEZCHLROV ISTI)

  isti a odmastova na bze rozpadla pre servis a opravy. Rchloschnci a inn istiaci prostriedok, ktor ist a odmastuje vetky kovov sasti, stroje a nstroje. CRC Quickleen rchlo prenik a odstrauje tuk, olej a neistoty. Vemi jemn a preczny istiaci prostriedok.

  CRC AIR SENSOR CLEAN(CRC ISTI VZDUCHOVHO SENZORA)

  Efektvny isti pre sensor prietoku vzduchu. Pre istenie drotovho aj pliekovho typu senzorov pre optimlny vkon vstrekovacej jednotky. CRC isti vzduchovho senzora je vysoko ist, efektvny istiaci prostiredok zohadujci dnen vzvy vzhadom k ivotnmu prostrediu. Zaloen na bze rchlo schncich rozpadiel bez componentov chlridovanho glycolu.

  CRC PRECISION CLEANER(CRC ISTI ELEKTRONICKCH SIASTOK)

  Odstrauje ahk oleje, otlaky prstov a prach. Zliten so vetkmi bene pouvanmi elektronickmi siastkami. CRC Electronic Cleaner ist elektronick kontakty a spnae v rdich, prehrvaoch CD a kaziet, poplachovch systmoch ...

  Sprej500ml Ref.30465Plechovka5L Ref.10369Plechovka20L Ref.10370Plechovka200L Ref.30467

  Sprej200ml Ref.30498

  Sprej300ml Ref.30468

  Sprej500ml Ref.10347Plechovka5L Ref.10355Plechovka20L Ref.10358

  CRC ELECTRONIC CLEANER(CRC ISTI NA SPOTREbN ELEKTRONIKU)

  Odstrauje ahk oleje, otlaky prstov a prach. Zliten so vetkmi bene pouvanmi elektronickmi siastkami. CRC Electronic Cleaner ist elektronick kontakty a spnae v rdich, prehrvaoch CD a kaziet, poplachovch systmoch ...

  Sprej200ml Ref.30489

 • 9ISTIACE PROSTRIEDKY

  CRC MOTOR CLEAN (CRC ISTI MOTOROV)

  Mimoriadne inn isti a odmastova povrchov motorov. Rchlo odstrauje asfalt, tuk, olej a cestn so z povrchov vetkch motorov. ist motor sa lepie chlad a pracuje s vou innosou. Prpravok sa ahko nana pomocou aerosolovej striekacej pitole CRC sta ho nastrieka na studen alebo tepl (nie vak horci) motor, necha niekoko mint pracova a potom oplchnu prdom vody.

  CRC AIRCO KLEEN(CRC DESINFIKOVAT KLIMATIZAC)

  Odstrauje a ochrauje pred neprjemnm zpachom tvorenm zneistenm klimatizanm systmom osobnch a nkladnch vozidiel a po