Ćwiczenia z Worda

 • View
  32

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

wiczenia z Worda. www.gimbar.internetdsl.pl. Kolumny. Podzia na strony na kolumny Format Kolumny Aby sformatowa wielokolumnowo cay dokument Format Kolumny . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • wiczenia z Wordawww.gimbar.internetdsl.pl

 • KolumnyPodzia na strony na kolumny Format KolumnyAby sformatowa wielokolumnowo cay dokument Format Kolumny.Aby sformatowa wielokolumnowo tylko cz dokumentu (lub sformatowa w kilku kolumnach sekcje dokumentu), naley zaznaczy ten tekst (lub klikn wdowolnym miejscu w sekcji) i nastpnie wybra polecenie Format - Kolumny.Aby pisa raz w jednej kolumnie, raz w trzech mona podzieli dokument na sekcje (i dopiero w nowej sekcji ustali pisanie w kolumnach). Mona te skorzysta z opcji zastosuj od biecego miejsca

 • Wyszukiwanie i zamiana tekstuOperacj wyszukiwania i zamiany Edycja- Znajd oraz Edycja Zamie. Czsto uywana przy imporcie tekstu z innych programw. Wczajc dodatkowo opcj specjalny mamy moliwo zamiany znakw specjalnych jak tabulatory, znak koca akapitu itd.

 • Zmiana wielkoci literFormat Zmie wielko literZaznacz sowo lub wiersz bd cay akapit

 • Twarda spacjaW celu uniknicia pozostawiania samogosek, cznikw (np. liter i, a czy o) na kocu linii. Podobnie, gdy podajemy jak warto i jej jednostki, np. 10 km nie mona rozdziela liczby 10 i jednostki km do dwch rnych wierszy. W takich przypadkach naley wprowadza tzw. tward spacj, ktra przykleja liter do nastpnego wyrazu. Tward spacj wprowadzamy naciskajc klawisz Ctr+Shift+Spacja. Pomidzy t liter a wyrazem pojawi si mae (niedrukowane) keczko mwice, ze w tym miejscu wprowadzono tward spacj. Aby zobaczy wszystkie czniki nierozdzielajce w dokumencie, naley wczy widok znakw niedrukowanych.

 • cznik nierozdzielajcycznik, podobnie jak twarda spacja, uywany jest do tego, aby wyrazy czy liczby pisane z cznikiem nie byy dzielone na kocu wiersza. Jeli wyraania, takie jak "e-mail" czy numer telefonu "222-555-0123" zamiast zwykego cznika, zostay napisane z cznikiem nierozdzielajcym, to w przypadku gdy takie wyraenie znajdzie si na kocu wiersza, program przeniesie cae to wyraenie na pocztek nowego wiersza czniki te wstawiamy za pomoc klawiszy Ctrl+Shift+-.czniki nierozdzielajce oznaczane s za pomoc symbolu ().

 • Sterowanie podziaami akapitw midzy stronami

  wdowy pierwszy wiersz akapitu pozostawiony na dole strony samotnie, sieroty (bkarty) ostatni wiersza akapitu pozostawiony ugry strony. Zmian dokonuje si w menu Format - Akapit na karcie: Podziay wiersza istrony.

 • Sterowanie podziaami akapitw midzy stronamiKontroluj sieroty i wdowy zapobiega drukowaniu ostatniego wiersza akapitu od nowej strony lub pierwszego wiersza akapitu u dou strony. Wczona opcja powoduje, e Word automatycznie albo skleja dwa wiersze akapitu, albo przenosi pierwszy wiersz akapitu na gr nowej strony.Zachowaj wiersze razem zapobiega podziaowi strony wewntrz wskazanego akapitu.Razem z nastpnym zapobiega podziaowi strony midzy zaznaczonym i nastpnym akapitem.Podzia strony przed wymusza podzia strony przed zaznaczonym akapitem

 • RysowanieAby uaktywni pasek rysowanie Widok-Paski Narzdzi-Rysowanie

  Autoksztaty - mona wykorzystywa we wasnych dokumentach. Ksztaty mona zmienia, obraca, zmienia ich kolor iczy je z innymi ksztatami w celu utworzenia ksztatw zoonych.

 • RysowanieAby wpisa tekst w dowolny autoksztat naley zgrupowa go razem z polem tekstowym. Wykonuje si to nastpujcy sposb:wstawiamy dowolny autoksztat, ustalamy dla niego parametry wywietlania: rodzaj linii, szeroko linii, jako kolor wypenienia wybieramy bez wypenienia,

 • Rysowaniewewntrz autoksztatu wstawiamy pole tekstowe,wyczamy krelenie krawdzi pola tekstowego Formatowanie pola tekstowego i w pozycji kolor linii dajemy brak linii

 • Rysowanieustawiamy tak kolejno wywietlania, aby autoksztat by na wierzchu,

 • WordArtDo umieszczania w dokumencie ozdobnych tekstw suy polecenie WordArt (Wstaw-Obraz-WordArt). Tym sposobem mona tworzy tekst zcieniem, pochylony, obrcony i rozcignity, jak rwnie tekst dopasowany do okrelonych ksztatw.

 • WordArtW otwartym oknie wybieramy styl tekstu WordArt, w kolejnym wpisujemy swj tekst iodpowiednio go modyfikujemy przy pomocy otwartego paska WordArt

 • WordArt

 • Zadanie 1Skopiuj tekst z internetu ze strony www.gimbar.internetdsl.pl i sformatuj jego pierwsz stron w ukadzie dwukolumnowym, drug i poow trzeciej w trzykolumnowym, a pozosta cz w ukadzie jednokolumnowym Zamie w dokumencie spjnik i na aleJeden z akapitw sformatuj, tak aby by pierwsze litery wszystkich wyrazw byy zapisane duymi literami.

 • Zadanie 2Przy pomocy autoksztatw narysuj nastpujcy schemat i wylij go do mnie (gimbarcin@wp.pl)

 • Zadanie 3Stwrz podobne zaproszenie

 • ZaproszenieOzdobna ramka wstawiona jako ClipArt (Wstaw-obraz-ClipArt), wyszukiwanie ObramowaniaUkad obrazka RamkaNapis ZAPROSZENIE wstawiony jako Word Art. Ukad obiektu WordArt RamkaNapisy w ramce tekstowejRysunek kciuka wstawiony jako Symbol, z czcionki Wingdings.