Dạ Quỳnh H ươ ng

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dạ Quỳnh H ươ ng. Th ơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao Nhạc Phạm Anh Dũng ( my.opera/phamanhdung1/blog/ ) Ca Sĩ Bảo Yến Hòa Âm Quốc Dũng Photography Nguyễn S ơ n ( loanguyenson.wordpress.com) Thực Hiện Nguyễn S ơ n. Em ơ i, đ êm th ơ m một đó a Quỳnh. Cùng em h ươ ng v ươ ng không gian. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dạ Quỳnh H ươ ng

 • D Qunh HngTh Hong Ngc Qunh GiaoNhc Phm Anh Dng ( my.opera/phamanhdung1/blog/ )Ca S Bo YnHa m Quc DngPhotography Nguyn Sn ( loanguyenson.wordpress.com)Thc Hin Nguyn Sn

 • Em i, m thm mt a Qunh

 • Cng em hng vng khng gian

 • Cho ta m say mng ngt tnh

 • Quyn mu sc thm mi em

 • Ri tnh ta nh trng sng ngt trn cao

 • By chim uyn lao xao theo go m v

 • Ngn v sao ua nhau thp nn lung linh

 • Dng sng m dng ln ting ht long lanh L la l la la L la l la la L l la

 • m khuya trng sao vng dng Qunh

 • Hn ta ngy say t duyn

 • Mi em dng thm mt cht tnh

 • Ngt ngo sc a trinh nguyn.

 • Nng nn Qunh Hng thm gia cnh mi xinh

 • Lng ta nghe xn xao cy l xanh tnh

 • Mu thi gian nh ngng khp thong mong manh

 • Trn gian m hn hoan ting ht reo vang

 • D Qunh Hng hoa i!

  D Qunh Hng em i!D... Qunh... Hng...