De Cuong Thi Chinh Tri Cuoi Khoa

  • View
    187

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Cu 1: Trnh by khi nim giai cp cng nhn? Ni dung s mnh lch s ca gii cp cng nhn 1/ khi nim giai cp cng nhn a. s ra i ca giai cp cng nhn: - Theo mc v enghen: cc giai cp u suy tn v tiu vong cng vi s pht trin ca cng nghip hin i, giai cp v sn, tri li, l sn phm ca nn i cng nghip Giai cp cng nhn c hnh thnh cng vi s ra i v pht trin ca nn sn sut TBCN, cng vi s pht trin ca nn i cng nghip GCCN ngy cng tng v s lng v cht lng. b. Hai c trng c bn ca giai cp cng nhn -V PTL v PTSX, l nhng ngi lao ng trc tip hoc gin tip vn hnh cc cng c sn xut c tnh cht cng nghip ngy cng hin i v x hi ho -V v tr trong QHSX TBCN, l nhng ngi lao ng khng c t liu sn xut, phi bn sc lao ng cho nh t bn v b nh t bn bc lt gi tr thng d. Thuc tnh ny ni ln 1 in nhng c trng c bn ca GCCN di ch TBCN nn M-Ag cn gi GCCN l GCVS. c. GCCN cc nc TBCN v XHCN - TBCN: GCCN l nhng ng ko c hoc v c bn ko c TLSX, lm thu cho GCTS v b bc lt gt thng d. - XHCN: GCCN l ngi cng nhn dn lng lm ch nhng TLSX ch yu, l gc lnh o xh in qu trnh xd CNXH v bo v TQ. d. nh ngha giai cp cng nhn: -GCCN l mt tp on x hi n nh, hnh thnh v pht trin cng vi s pht trin ca nn cng nghip hin i vi nhp pht trin ca LLSX c tnh cht x hi ho ngy cng cao, l LLL c bn trc tip hoc gin tip tham gia vo qu trnh SX, ti SX ca ci vt cht v ci to cc QHSX, i biu cho LLSX v PTSX tin tin trong thi i hin nay 2. Ni dung s mnh lch s ca giai cp cng nhn -Xo b ch TBCN, xo b ch ngi bc lt ngi, gii phng GCCN, nhn dn lao ng v ton th nhn loi thot khi mi p bc bc lt, ngho nn lc hu, xy dng XHCSCN vn minh. - l s nghip ca nhn dn lao ng, ca c nhn loi tin b m LLL l GCCN. l mt qu trnh cch mng lu di v sng to vi nhng bc i c th ph hp vi iu kin lch s ca mi nc v cuc sng u tranh chung din ra trn phm vi quc t. Qu trnh ny din ra theo hai giai on: +G 1: GCCN v chnh quyn tr thnh giai cp thng tr. +G 2: GCCN lin minh cht ch vi qung i qun chng nhn dn lao ng do ng ca GCCN lnh o tin hnh xy dng CNXH v CNCS. 3. Lin h vi Vit Nam -GCCNVN khng phi l sn phm trc tip ca pht trin ca nn cng nghip hin i m l sn phm ca hai cuc khai thc thuc a ca TD P. GCCN ra i mun, s lng t, trnh ngh nghip thp cn mang nhiu tn d tm l v tp qun ca giai cp cng nhn. Song GCCNVN nhanh trng vn ln m ng vai tr lnh o CM VN thng qua i tin phong l CSVN thc hin s mnh lch s to ln ca mnh l: Tin hnh cuc CMDTDCND ginh ly c lp cho dn tc, thng nht t nc, ginh ly rung t cho dn cysau tin hnh cuc CMXHCN trn tt c cc lnh vc ca i sng x hi. -Vi SMLS ny, giai cp cng nhn VN di s lnh o ca cng ton dn lm ln nhng thng li to ln ca cch mng thng 8 1945, cuc CMDTDCND ginh chnh quyn v tay GCCN v NDL. Thc hin thng li hai cuc cch mng thng nht t nc vo nm 1975 a c nc bc vo thi k mi, thi k qu ln CNXH. Thc hin cng cuc i mi t nc vi nhng thng li bc u v kinh t x hi gi vng nh hng XHCN thc hin tng bc s nghip CNH HH t nc, phn u n nm 2010 a nc ta thnh nc cng nghip.

Cu 2: phn tch c s khch quan quy nh SMLS ca GCCN 1.Tin kinh t x hi - GCCN l mt b phn quan trng nht, CM nht trong cc b phn cu thnh LLSX ca XHTB, h i din cho LLSX tin b c trnh XHH ngy cng cao - Trong XHTBCN GCCN l nhng ngi khng c TLSX, h phi bn sc lao ng cho nh TB v b nh TB bc lt gi tr thng d do h b l thuc hon ton trong qu trnh phn phi cc kt qu L ca chnh h - Trong XHTB, GCCN l giai cp c li ch c bn i lp GCTS cho nn h mu thun gay gt vi GCTS. Do , trong ton b cc GC hin ang i lp vi GCTS c GCCN l GC thc s CM Tuyn ngn ca CS Mac. Bi l h l i biu i din cho mt LLSX c XHH ngy cng cao, h L trong mt quy trnh cng ngh hin i v lao ng ca h lm ra tuyt i b phn ca ci ca XH. 2. Nhng c im v chnh tr XH - GCCN l GC tin tin nht +Tnh cht ny do a v kinh t XH ca GCCN quy nh. GCCN l sn phm ca nn i CN khng ngng pht trin v trng thnh cng vi s pht trin ca khoa hc k thut v cng nghip hin i. Khi nn cng nghip hin i cng pht trin th mt b phn tr thc tin b ngy cng gn b vi GCCN v gia nhp GCCN lm cho GCCN tr thnh lc lng tin tin nht. - GCCN l giai cp c tinh thn cch mng trit nht v GCCN c li ch c bn ca GCTS. +Li ch c bn ca GCTS l duy tr ch t hu bc lt lao ng lm thu, tng li nhun ti a. Cn li ch ca GCCN l xo b CTH, ch ngi bc lt ngi, xo b giai cp, gii phng XH, gii phng bn thn. Hai li ch giai cp ny khng th iu ho c. Li ch ca GCCN v c bn thng nht vi li ch ca nhn dn L v ca cc dn tc. V vy, GCCN khng ch c kh nng xo b QHSX li thi m cn c kh nng XD mt XH mi tin b hn. - GCCN l giai cp c tnh t chc k lut cao K SX tp trung v trnh k thut ngy cng hin i, c c cu t chc sn xut cht ch ti luyn cho GCCN tnh t chc v k lut cao. Hn na, trong cuc u tranh chng li GCTS thng tr c b my n p khng l v rt nhiu th on thm c, GCCN phi on kt li, t chc cht ch v c tnh k lut cao. y l iu kin gip cho GCCN thc hin SMLS ca mnh. - GCCN VN l giai cp c bn cht quc t v bn sc dn tc do qu trnh quc t ho v do GCCN xut thn t dn tc. CN ML nhn mnh rng: GCCN nc no phi thnh giai cp-dn tc, chu trch nhim trc ht vi dn tc mnh. Thc tin chng minh rng: nu ri dn tc mnh, nhn dn th GCCN v ng ca n khng th c sc mnh, m tri li s tht bi. + GCCN ra i t nhng nm u TK 20, tuy cn non tr nhng sm tr thnh chnh tr XH c lp, thng nht c v t tng v t chc do sm gi c v tr lnh o cuc u tranh CM kin cng bt khut ca nhn dn VN. c nh vy l do: +GCCN VN ra i t mt nc thuc a na PK, b 3 tng p bc bc lt v k tha truyn thng u tranh kin cng bt khut ca dn tc tri qua hng ngn nm dng nc, gi nc. +GCCN VN sm thnh lp c chnh ng ca mnh lnh o s nghip u tranh gp dtc, gp giai cp v thng nht t nc, a c nc bc vo thi k qu ln CNXH. +GCCN VN gn b mt thit vi GCND, sm hnh thnh khi lin minh C-N bn vng lm c s cho khi ton dn. +GCCN VN gn b mt thit vi phong tro u tranh ca GCCN v nhn dn lao ng trn TG. Do GCCN VN tuy t v s lng, chim t l thp trong dn c song vn l giai cp duy nht, ngi lnh o t chc a n mi thng li ca CMVN. Trong thi k qu ln CNXH, vai tr ca GCCN cn th hin trc ht l LL nng ct trong cng cuc i mi t nc.

Cu 3. CS l nhn t m bo cho GCCN thc hin thng li SMLS ca mnh * Vai tr ca CS in trnh thc hin s mnh lch s ca GCCN - Mt l, thng qua DCSVN, GCCN lnh o nd VN hon thnh thng li CM dn tc dn ch nd, ginh chnh quyn v tay mnh v nd l, ginh c lp cho dn tc. - Hai l, thng qua CS Vn, GCCN lnh o nd thc hin thng li 2 cuc khnh chin v i, nh tn gc ch thc dn kiu c v mi, ginh thng nht t nc v a c nc bc vo thi k xd xh mi-thi k qu ln CNXH. - Ba l, thng qua CSVN, GCCN lnh o nd Vn thc hin cng cuc i mi t nc v ginh thng li, tuy mi ch l bc u nhng a t nc ra khi khng hong kt-xh, gi vng nh hng XHCN... 1. Tnh tt yu, quy lut hnh thnh v pht trin ca GCCN -Ch khi no GCCN t ti trnh t gic bng vic tip thu l lun khoa hc v CM ca CN ML th PT CM ca n mi thc s l phong tro chnh tr. Trnh l lun cho php GCCN nhn thc c v tr vai tr ca mnh trong XH, ngun gc to nn sc mnh v bit to nn sc mnh bng s on kt nhn r con ng v nhng bin php gp giai cp mnh, gp c XH v gp nhn loi. Phi c CN Mc soi sng GCCN mi t ti trnh nhn thc l lun v vai tr lch s ca mnh. S thm nhp ca CN Mc vo phong tro CN dn n s hnh thnh chnh ng ca GCCN. L nin ch ra rng: l s kt hp gia pt CN vi CNXHKH. Ch tch HCM ch r, thc tin lch s nc ta CM rng: CN ML kt hp vi phong tro CN v pt yu nc dn ti vic thnh lp CS vo u nm 1930. -Ch c CS lnh o, GCCN mi chuyn t u tranh t pht sang u tranh t gic trong mi hnh ng vi t cch mt giai cp t gic v thc s CM. C.Mc nhn mnh rng, trong cuc u tranh ca mnh chng li quyn lc lin hip ca cc gc hu sn ch khi no GCVS t mnh t chc c thnh mt ng c lp vi tt c mi chnh ng c do giai cp hu sn lp ra th mi c th hnh ng vi t cch l mt giai cp c. * Quy lut ra i CS - CS = CN M-L + phong tro cng nhn - HCM VN: CS = CN M-L + phong tro CN + phong tro yu nc. 2. MQH gia CS v GCCN - CS l mt b phn ca GCCN, CS ch gm nhng ngi tin tin u t nht trong GCCN v nhn dn lao ng gic ng lp trng v l tng CSCN. CS mang bn cht ca GCCN l t chc cao nht, l i tin phong ca GCCN - GCCN l c s XH, giai cp ca , l ngun b sung lc lng cho , l i tin phong chin u, l b tham mu ca gc, l biu hin tp trung li ch, nguyn vng phm cht tr tu ca GCCN v ca ton dn tc. - Gia vi GCCN c mqh hu c khng th tch ri, nhng ng vin ca CS c th khng phi l cng nhn nhng phi l ngi gic ng v SMLS ca GCCN v ng trn lp trng ca GC ny. - CS vi GCCN l thng nht. S thng nht ti cao l tng CSCN bn cht tin tin v CM.

Cu 4. L lun cch mng khng ngng ca CN ML Cu 4: Phn tch l lun cch mng khng ngng ca ch ngha Mc Lnin * T tng ca Mc ng ghen v CM khng ngng: - Hon cnh lch s: Gia TK19, a ra t tng CM khng ngng/ y l thi k CNTB ang ln, cha bc l r t tng phn CM ca n. V nc c ang vo m hm trc ca cuc CMTS - C s M-ng ghen ra t tng CM khng ngng: + Xut pht t nhim v trc mt v mc ch cui cng ca CM ca GCCN. (NV trc mt l ginh chnh quyn v thit lp chnh quyn chuyn chnh VS) mch cui cng l : XD c XH cng sn. + T vic thc hin s mnh lch s ca giai cp CN + T s tng kt phong tro CMTG - Ni dung t tng CM khng ngng ca MAG + ng quan nim CM khgn ngng l cuc u tranh giai cp, u tranh CM, din ra lin tc, khng ngng trong phm vi mt nc v trn th gii. + BAo gm hai ni dung c bn: Tnh lin tc ca cch mng: GCCN phi tin hnh CM mt cch lin tc cho ti khi t c mc ch cui cng l xy dng CN Cng sn. Tnh giai on ca CM: Qu trnh cch mng ca GCCN din ra mt cch lin tc tri qua nhng giai on pht trin khc nhau t thp n cao. G trc lm tin cho g sau. Trong , giai on trc din ra cc nc qun ch cn chim u th. , giai cp t sn lm CMTS lt phogn kin, thit lp chnh quyn t sn v dn ch t sn. M-AG cho rng trong iu kin phogn tro cng nhn cha mnh th cuc CM c li cho GCCN, cho nn giai cp phi tham gia cuc CM DCTS nh phong kin. Giai on sau ca cuc CM l sau khi CMDCTS thng li th vn dn ch ch l mc tiu trc mt cha phi l mc ch cui cng ca CMVS. Lc ny, trong x hi xut hin nhiu mu thun giai cp, trong c mu thun gia GCCN v GCTS. gii quyt mu thun ny, giai cp CN phi chuyn sang u tranh chng li giai cp t sn. Thc hin chuyn t CMDC sagn CM XHCN do giai cp CN lnh o. k thc hin chuyun bin l phong tro cch mng c GCCN phi kt hp vi phong tro ca giai cp nhn dn lao ng. * Quan nim ca Lnin v CM khng ngng: Hon cnh lch s: Cui th k 19, u th k 20, CNTB chuyn sang giai on CNQ. Trong iu kin CNQ, v tr, vai tr ca cc g/c, mi tng quan, so snh lc lng gia cc giai cp c s bin i cn bn theo hng c li cho giai cp CN. T sn tho hip vi a ch pk chng li giai cp nng dn, CN. Giai cp cng nhn nhiu nc thnh lp ra chnh