ders bilgi

 • View
  401

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of ders bilgi

 • T.C.MLL ETM BAKANLII

  M E G E PMESLEK ETM VE RETM SSTEMNN

  GLENDRLMES PROJES

  BLM TEKNOLOJLER ALANI

  AIK KAYNAK LETM SSTEM

  DERS BLG FORMU

 • DERS BLG FORMU

  Dersin Ad AIK KAYNAK LETM SSTEMAlan Biliim Teknolojileri

  Meslek/Dal A letmenlii, Bilgisayar Teknik Servisi, Web ProgramclDersin Okutulaca Snf / nerilen Yl 11. snf

  nerilen Sre

  Haftada 3 ders saati

  Yetitirilmek istenen meslek eleman, okuldaki donanm ve blgesel zellikler gz nne alnarak zmre karar ile modl havuzundan modl seilerek ders sresi belirlenir.

  Dersin AmacBu ders ile gncel ak kaynak kodlu iletim sistemlerinin kurulumunu gerekletirerek, ynetim ilemlerini yapabilecektir.

  Dersin Tanm Bu ders ak kaynak kodlu iletim sistemlerinin tantld derstir.

  Dersin n Koullar Bu dersin nkoulu bulunmamaktadr.

  Ders ile Kazandrlacak Yeterlikler

  1. Ak Kaynak letim Sistemi-1 modl ile ak kaynak kodlu iletim sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarn yapmak

  2. Ak Kaynak letim Sistemi-2 modl ile ak kaynak kodlu iletim sisteminin aralarn kullanmak

  3. Ak Kaynak letim Sistemi-3 modl ile Ak kaynak kodlu iletim sisteminin ynetimini gerekletirmek

  Dersin erii

  Bu ders,1. Ak kaynak kodlu iletim sisteminin kurulumunu ve temel

  ayarlarn yapmak 2. Ak kaynak kodlu iletim sisteminin aralarn kullanmak3. Ak kaynak kodlu iletim sisteminin ynetimini

  gerekletirmekkonularn iermektedir.

  Yntem ve Teknikler

  Bu derste anlatm, gstererek yaptrma, problem zme, beyin frtnas, renci rn dosyas, soru-cevap, grup almas, uygulamal alma, proje almas; iletmelerde gzlem yapma, aratrma, yenilikleri takip etme, internet ortamnda aratrma yapma vb. yntem ve teknikler uygulanabilir.

  Eitim retim Ortam ve Donatm

  Ortam : Biliim Teknolojileri Laboratuar, iletme ortamDonatm : Ak kaynak kodlu iletim sistemi, projeksiyon, bilgisayar

  lme ve Deerlendirme 1. Her faaliyet sonunda kazanlan beceriler llmelidir.2. Her modln sonunda kazanlan yeterlikler llmelidir.3. Dersin sonunda snf geme ynetmeliine gre lme ve

  deerlendirme yaplacaktr.

 • retmen ve Eitici Bu dersi, teknik-eitim fakltelerinin Bilgisayar retmenlii ve elektronik-haberleme retmenlii alanlarna uygun programlarndan mezun retmenler vermelidir.

  birlii Yaplacak Kurum ve Kurulular

  rencinin konuyla ilgili olarak iletiim, aratrma-gzlem, uygulama yapabilecei; dier alan retmenleri, niversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kurulular, evrede bulunan iletmeler, zel, kamu kurum ve kurululardr.

 • MODL BLG SAYFASI

  ALAN ADI : Biliim Teknolojileri

  MESLEK : A letmenlii

  DERS ADI : Ak Kaynak letim Sistemi

  MODL ADI : AIK KAYNAK LETM SSTEM-1

  KODU :

  SRE : 40 / 32

  N KOUL :

  AIKLAMA : Laboratuar ortamnda uygulamal olarak yaplmaldr.

  GENEL AMA : renci bu modl ile gerekli ortam salandnda ak kaynak kodlu iletim sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarn yapabilecektir.

  AMALAR

  renci;

  1. Ak kaynak kodlu iletim sisteminin kurulumunu gerekletirebilecektir.2. letim sistemi temel masast ilemlerini yapabilecektir.3. letim sisteminin dosya ilemlerini yapabilecektir.4. letim sistemi temel aralarn kullanarak dzenlemeler yapabilecektir.5. letim sistemi temel a ayarlarn yapabilecektir.6. letim sistemi ortam iin internet balantsn oluturabilecektir.

 • ERK

  A. AIK KAYNAK KODLU LETM SSTEM YAPISI1. Temel Kavramlar

  a. letim Sistemib. Ak Kaynak Kodlu Yazlmc. GNU Genel Kamu Lisans (GPL)

  2. UNIX Tarihesi ve Geliimia. Unixin Oluumub. Linuxun Ortaya k

  3. Ak Kaynak Kodlu letim Sistemi Kurulumua. Linux Trlerib. Kuruluma Hazrlkc. Sistem Kurulumud. Disk Blmlendirme ve Biimlendirmee. Sistem Yneticisif. Kullanc Eklemeg. Sistem Ykleyicisih. Kurulumun Tamamlanmas

  B. TEMEL MASAST KAVRAMLARI VE LEMLER1. X-Window

  a. KDE Masast Ortam2. Sisteme Giri3. Temel Masast Ayarlar4. Masast Bileenleri

  a. Panelb. Pardus Mensc. Uygulama Dmelerid. Programcklare. Grev ubuuf. Masast Simgelerig. Masastne Simge Eklemeh. Pencereleri. Masast Arkaplann Deitirmej. eitli Ayarlar

  5. Masast Ksayollar6. Sistemden k

  a. Bilgisayar Kapatma

  C. DOSYA SSTEM ve ALIMA MANTII1. Dosya Sistemi

  a. Dosya Tipleri ve Dosyalarn Snflandrlmas2. Dizin Hiyerarisi

  a. Balama ve Ayrma Kavramlarb. Kk Dizini

 • 3. Dosya ve Dizin lemleria. Dosya Yneticisi: Konquerorb. Pardusta Komutlarla almakc. Temel Dosya ve Dizin lem Komutlar

  4. Temel Yazc lemleria. Pardusta Yazc Tantm

  5. Temel Arivleme ve Yedekleme Komutlar

  D. AIK KAYNAK LETM SSTEM TEMEL ARALARI VE UYGULAMALARI1. Hesap Makinesi2. Ofis Uygulamalar: OpenOffice.org

  a. OpenOffice.org'un zellikleri3. OpenOffice.org Writer: Kelime lemci Editr

  a. Ara ubuklar ve Menlerb. alma Alanc. Alt Ara ubuu ve Bilgi Aland. Biemler ve Biimlendirme Penceresie. zelletirmef. alma sayfasg. Sayfa zelliklerih. Alan Eklemei. st bilgi ve Alt bilgi eklemej. Resim eklemek. Yaz tipi zelliklerini belirlemel. Biemlerle almak

  4. OpenOffice.org Calc: Hesap Tablosu Programa. Kullanmb. levler ve Forml Eklemec. Aralk tanmlamad. Hcre, Satr ve Stun eklemee. Stun Genilii ve Satr Yksekliini Belirlemef. Otomatik Biimlendirmeyi Kullanmag. Calc'a izelge ekleme

  5. OpenOffice.org Impress: Sunum programa. alma alan ve grnmlerb. Resim ve ekil Eklemec. Dzenlerle alma

  E. TEMEL A PROGRAMLARI VE A AYARLARI1. A Konfigrasyon Dosyalar ve Scriptleri

  a. /etc/sysconfig/network Dosyasb. /etc/sysconfig/network-scripts Dizinic. IP Adresi zc Ayarlard. DNS Ayarlarnn Yaplmas ( /etc/resolv.conf Dosyas)

  2. Temel A Komutlar ve Programlar

 • a. Telnet Komutub. Ftp Komutuc. Nslookup Komutud. Whois Komutue. Netstat Komutuf. Arp Komutug. Ping Komutuh. Traceroute Komutu

  3. Temel E-posta ve Haber Grubu Aralara. KMailb. Kmail Hesap Ayarlarc. Yaplan Ayarlarn Test Edilmesi

  4. A Ayarlar ve A Programlara. Ethernet Kart le Balantb. Kablosuz Balant

  F. NTERNET BALANTISI1. Modem Ayarlar2. A Taraycs

  KONULARKonu

  Alanlarnn Arlklar (%)

  Ak Kaynak letim Sistemi Yaps 10Temel Masast Kavramlar ve lemleri 20

  Dosya Sistemi ve alma Mant 20

  Ak Kaynak letim Sistemi Temel Aralar ve Uygulamalar 20

  Temel A Programlar ve A Ayarlar 20

  nternet Balants 10

  TOPLAM 100

 • LEM ANALZ FORMU

  MESLEN ADI : Web Programcl : Ak kaynak kodlu (AKK) iletim sistemini kullanmak

  LEM NO : 1 LEMN ADI : Ak kaynak kodlu iletim sistemini kurmak

  YETERLKLER : AKK letim Sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarn yapmak

  ORTAM (Ara-Gere, Ekipman ve Koullar) : AKK iletim sistemini altrabilecek yeterlikte bilgisayar, internet balants

  LEMN STANDARTI :

  LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR

  1. letim sistemini kurmak2. Masast sistemini belirlemek3. Sistem ayarlarn yapmak

  AIK KAYNAKLETM SSTEM YAPISI1. Ak kaynak iletim sisteminin tarihesi ve geliimi 2. Ak kaynak iletim sisteminin kurulumu 3. Masast sistemleri 4. Temel kavramlar (pencere,fontlar,klavye ayarlar vs.)

  1. htiyaca uygun iletim sistemini belirlemek

  2. AKK iletim sistemi kurulum ayarlarn yapmak

  3. Masast ayarlarn yapmak4. Sistem ayarlarn yapmak

  1. Detaylara zen gstermek2. Drst olmak3. nsan ilikilerine zen gstermek4. disiplinine sahip olmak5. Planl ve organize olmak6. Sabrl olmak7. Sorumluluk sahibi olmak8. Yeniliklere ak olmak9. Zaman iyi kullanmak10. Meslei ile ilgili etik deerlere

  sahip olma

  NOT: lemi renme Sresi : 3 saat Meslek Elemannn lemi Yapt Sre : 2 saat

  8

 • LEM ANALZ FORMU

  MESLEN ADI : Web Programcl : Ak kaynak kodlu iletim sistemini kullanmak

  LEM NO : 2 LEMN ADI : Temel masast ilemlerini yapmak

  YETERLKLER : AKK letim Sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarn yapmak

  ORTAM (Ara-Gere, Ekipman ve Koullar) : AKK iletim sistemini altrabilecek yeterlikte bilgisayar, internet balants

  LEMN STANDARTI :

  LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR

  1. Sistem aln yapmak2. Temel masast ayarlarn

  yapmak3. Masast bileenlerini

  kullanmak ve dzenlemek4. Sistem kapann yapmak

  TEMEL MASAST LEMLER1. X-Window2. Sisteme Giri3. Temel Masast Ayarlar5. Masast Bileenleri6. Masast Ksayollar7. Sistemden k

  1. Masast ilem komutlarn kullanmak

  2. Masast ynetimini gerekletirmek

  3. Temel masast ilemlerini gerekletirmek

  1. Detaylara zen gstermek2. Drst olmak3. nsan ilikilerine zen gstermek4. disiplinine sahip olmak5. Planl ve organize olmak6. Sabrl olmak7. Sorumluluk sahibi olmak8. Yeniliklere ak olmak9. Zaman iyi kullanmak10. Meslei ile ilgili etik deerlere

  sahip olma

  NOT: lemi renme Sresi : 4 saat Meslek Elemannn lemi Yapt Sre : 2 saat

  9

 • LEM ANALZ FORMU

  MESLEN ADI : Web Programcl : Ak kaynak kodlu iletim sistemini kullanmak

  LEM NO : 3 LEMN ADI : Dosya ilemlerini yapmak

  YETERLKLER : AKK letim Sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarn yapmak

  ORTAM (Ara-Gere, Ekipman ve Koullar) : AKK iletim sistemini altrabilecek yeterlikte bilgisayar, internet balants

  LEMN STANDARTI :

  LEM BASAMAKLARI BLG BECER TAVIR

  1. Temel dosya ilem komutlarn kullanmak

  2. Temel yazc ilemlerini gerekletirmek

  3. Arivleme ve yedekleme komutlarn kullanmak

  AIK KAYNAK LETM SSTEM DOSYA SSTEM VE DOSYA LEMLER 1.Dosya tipleri ve dosyalarn snflandrlmas 2.Dizin hiyerarisi 3.Temel dosya ilem komutlar 4.Temel yazc ilemleri5.Temel arivleme ve yedekleme komutlar

  4. Dosya ilem komutlarn kullanmak

  5. Dizin ynetimini gerekletirmek

  6. Temel yazc ilemlerini gerekletirmek

  7. Arivleme ve

Recommended

View more >