D.E.Ü. Uygulama Ve Araştırma Hastanesi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

D.E.. Uygulama Ve Aratrma Hastanesi. Sre bazl, statistik bakl Hizmet Odakl. Prof. Dr. Erkan Derebek. Hastane Ynetimi ve Salk Hizmeti retimi 2004 ve Sonras. K. . K. ve Uygulamalar. stek ve Gereksinimler. Globalizasyon. Salkta Dnm Uygulamalar. - PowerPoint PPT Presentation

Text of D.E.Ü. Uygulama Ve Araştırma Hastanesi

 • D.E.. Uygulama Ve Aratrma HastanesiSre bazl,statistik baklHizmet OdaklProf. Dr. Erkan Derebek

 • K. . K. ve UygulamalarBte Kanunu veUygulama Talimatlar Katma Bte DesteiGlobalizasyonSatn alma MaliyetleriTahsilatHastane Ynetimi ve Salk Hizmeti retimi2004 ve Sonras

  stek ve GereksinimlerSalkta Dnm UygulamalarYeni Kanunlar(Kamu Ynetimi, Dernek/VakfYK vb.)

 • DnmDvm SALIKTA ?Prof. Dr. Erkan Derebek

 • HastaneEczaneBayiiDepocuDepocuAnabayiiAnabayiideyici kurum (PSF / PROTOKOL / birim) Yerli reticiYabanc reticithalatthalatYabanc reticiK..K.

 • TIBB CHAZLA

  TIBB MALZEMECHAZDONANIMMALZEMEKT / KMYASALTbbi rnler

 • TIBB CHAZTIBB CHAZLA

 • Kural-1

  Kural-2

  Kural-3

  Kural-4

  Kural-5

  Kural-6

  Kural-7

  Kural-8

  Kural-9

  Kural-10

  Kural-11

  Kural-12

  Kural-13

  Kural-14

  Kural-15

  Kural-16

  Snf I - Steril- lm Snf II Snf IIa Snf IIb Snf III CE

  Non-nvazivnvazivAktifDier

 • la ve Malzeme Temini - SATI

 • reticiMaliyetiSATILA / MALZEMETHALATI MALYETSATIRETCMALYET60 TLParekende / Protokol SATI / FYAT100 TL% 65(32.5)( + 32.5)Vergi

  letme

  100 TL165 TLALI% 40(15 + 5) (+ 20)

 • 100.0 TL117.6 TLSat-11585RETCla imalatlarnn yllk kar firmann yllk sat gelirinin %15'ini geemez DEPOCUDepocu sat fiyat imalat sat fiyatna azami %9 ilave edilerek bulunur 128.2 TLSat-29ECZACIPerakendeci sat fiyat depocu sat fiyatna azami %25 ilave edilerek bulunur. 160.2 TLSATI-325 00.0 TLRETCMALYETLA FYATLANDIRMA (YERL)

 • retimMaliyeti100.0 TL114.0 TLSat-114DEPOCUDepocu sat fiyat imalat sat fiyatna azami %9 ilave edilerek bulunur 124.2 TLSat-29ECZACIPerakendeci sat fiyat depocu sat fiyatna azami %25 ilave edilerek bulunur. 155.2 TLSATI-325 00.0 TLthalat sat fiyat ithalat maliyetine azami %14 kar ilave edilerek bulunur THALATIRETC+VERGLER+ARACI SATICILARLA FYATLANDIRMA (THAL)THALATI MALYET

 • retimMaliyeti100.0 TLANABAYBAYSATI-3 00.0 TLTHALATIRETC+VERGLER+ARACI SATICILARTIBB MALZEME FYATLANDIRMA (THAL)THALATI MALYETF.O.B.P.S.F.= ?

 • 100.0 TLRETCSATI-3 00.0 TLRETCMALYETTIBB MALZEME FYATLANDIRMA (YERL)ANABAYBAYP.S.F.= ?

 • Tbbi Malzeme Fiyatlandrma (Yerli) = retim x 1.60Tbbi Malzeme Fiyatlandrma (thal) = thalat x 1.55la Fiyatlandrma (thal) = thalat x 1.55la Fiyatlandrma (Yerli) = retim x 1.60 Datm zellikleri Tketim zellikleri Takip zellikleri} Maliyet X 1.55 2.00FYATLANDIRMA E.S. Protokolleri (Parekende sat fiyat) ortalama TL evrimi (yllk) E.S., web sitesinde fiyatl listeler BUT ek fiyat listesi Gerekirse 3-6 ayda bir gncelleme Ptotokolszlerde : Al X 1.65 ve sk gncelleme

 • Tbbi Malzeme Fiyatlandrma (Yerli) = retim x 1.60Tbbi Malzeme Fiyatlandrma (thal) = thalat x 1.55la Fiyatlandrma (thal) = thalat x 1.55la Fiyatlandrma (Yerli) = retim x 1.60 Datm zellikleri Tketim zellikleri Takip zellikleri} Maliyet X 1.55 2.00 SATI / FYATLANDIRMA E.S. Protokolleri (Parekende sat fiyat) ortalama TL evrimi (yllk) E.S., web sitesinde fiyatl listeler BUT ek fiyat listesi Gerekirse 3-6 ayda bir gncelleme Ptotokolszlerde : Al X 1.65 ve sk gncelleme

 • la ve Malzeme TeminiALI

 • 00.0 TLP.S.F. RETCMALYET

  DEKENLER Alnan miktar/volm Alm ekli deme zaman Teslim ekli ve says, vb. Alcnn/kullancnn zellikleri Kotalar Firmann strateji ve politikalar effaflk / saydamlk Tek satc ve datclk Garanti zellikleri rn zellikleri

 • ..orta ve uzun dnemde ila devlerinin ucuz ila reten ve satan firmalar bnyelerine katarak pahal ilalarn tekelini yaratma ihtimali kmsenmeyecek bir olaslk gibi grnmektedir..

  ..Ayaktan hastalarda referans fiyat ve yatan hastalarda en dk fiyat uygulamas atmay hzlandracak ve her koulda kamu kesimi zarara urayacaktr.

  ila

 • .tm bu faktrler ve kuvvetle muhtemel senaryolar karsnda gerekli dzenlemeler ve revizyonlar sratle ve ilgili kurum / kurulularla (SB, SSK, Maliye Bakanl, KK ve Saytay Bakanl) egdm iinde yaplmad takdirde; kamu aleyhine ciddi ekonomik ykler binecek ve ksa bir sre sonra, yasann ngrdnn aksine maliyetler artacak, hizmet devamll optimum dzeyde salanamayacak, rekabet ortam yava yava ortadan kalkacak ve 1-2 yl sonra ciddi zimmet sorunlar ile kar karya kalnacak gibi grnmektedir.Ek olarak Maliye bakanlnn yaynlad bte uygulama talimat hkmlerindeki ilacn ncelikle hastane tarafndan karlanmas hedefinden ok uzaklalacak ve ilalarn ounluunun d reete ile karlanmas sonucunu douracaktr17. 3. 2003

 • Emekli sandnn tm rn kalemlerinde protokollerinin bulunmamasBaz kalemlerde baz rnlerin uygun kullanm kriterlerini karlad halde protokollerinin bulunmayTm iyi niyetli abalara ramen protokol oluturma hznn yava olmasProtokollere ulamada (gerek hastanelerde, gerekse deme yapan saymanlklarda) sorunlarn bulunmas,Protokol olmayan rnlerde demelerin ne ekilde yaplacann belirsiz oluu olas mali ykleri artran ve ksa srede hizmet oluumunu ciddi bir ekilde aksatacak temel belirleyiciler olarak karmza kmaktadr. 17. 3. 2003 Tbbi malzeme

 • Sadece en dk fiyat ile teklif alnarak yaplacak ihalelerde ciddi tbbi ve hukuki sorunlarla karlalmas kanlmaz gibi grnmektedir. Bu tr almlarla ilata tanmlanan (Senaryo-1, Senaryo-2, Senaryo-3, Senaryo-4) olas handikaplarn tm (kamu eliyle rekabet ortamnn ortadan kaldrlmas, kt kalitenin tekeli, protokol fiyatnn zerinde teklif verilmesi, yllk planlama ve ihale yaplamamas, kamu kaynaklarnn etkin ve verimli olarak kullanlamamas gibi) fazlas ile geerli olacaktr.

  17. 3. 2003

 • A1A2A3haleSzlemeSARF (la-malzeme)

 • A1: 100 TLA2: 120 TLA3: 130 Tl halenin % ndirim ile yaplabilmesiA1 A2 A3 hale ?1. 1. 2004SARF (la-malzeme)hale

 • SB 1. Zam (%20)SB 2. Zam (%10)SB 1. Zam (%10)100 TL120 TLSB Birim FiyatES Prot. Fiyat132 Tl 145 TlSzlemede % ndirim (Fiat fark kararnamesi)AxSzleme ?SARF (la-malzeme)Szleme2004hale Birim Fiyat

 • lem Fiyat tespit Sistemi Maliyet analizi Fiyat tespit (liste birim sat) Deerlendirme, denetim

  Hizmet Satn Alc Kurum / Kurulu Maliye Bakanl Emekli Sand SSK Ba-kur SSYB Yeil Kart Dier Kamu kurumlar

  Hizmet Satan Kurum / Kurulu niversite Hastaneleri S.B. Devlet Hastaneleri SSK Hastaneleri zel Hastaneler Dier Kurum Hastanelerila Fiyat tespit Sistemi Ruhsatlandrma Fiyat tespit (liste birim sat) Endikasyon ve kullanm Deerlendirme, denetim

  Malzeme Fiyat tespit Sistemi Ruhsatlandrma Fiyat tespit (liste birim sat) Endikasyon ve kullanm Deerlendirme, denetim

  SALIK HZMETLER CRETLENDRME ve DEERLENDRME SSTEM(Kanta Dayal Tp Modeli zerinde)PAKET / DRG CRETLENDRME ve DEERLENDRMEMalzeme / la Satclar thalat Temsilci Distribitr / Depo Bayi / Eczac Babayi

 • Fiyat D UnsurYeterlilikMali, Teknik ve Mesleki Yeterlilik

 • SORUNLAR Genel-1: Alt yap / eitim yetersiz, lem says fazla Salk sektr tmyle zellikli, niversiteler daha da zellikli Stratejik konularda uzun dnemli ihaleler Tek satclk konseptinin netletirilmesi Pazarlk usulnn detaylandrlmas Tip teknik artnameler (Mal, Hizmet, Mal-Hizmet) Btede denek karl kavram Yaklak bedelin gizlilii ve referans zellii Gruplandrma ve Ksmi Teklif kavramlar

 • K. . K. ve UygulamalarBte Kanunu veUygulama Talimatlar Katma Bte DesteiDestabil GenelEkonomik YapSatn alma MaliyetleriTahsilatHastane Ynetimi ve Salk Hizmeti retimi2003 ve Sonras

  stek ve GereksinimlerSalkta Dnm UygulamalarYeni Kanunlar(Kamu Ynetimi, YK vb.)

  erkan