Click here to load reader

Dlaczego jestes glupi chory i biedny pdf, ebook, pobierz

 • View
  1.215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dlaczego jesteś głupi, chory i biedny - darmowy ebook pdf

Text of Dlaczego jestes glupi chory i biedny pdf, ebook, pobierz

 • 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Dlaczego jeste gupi, chory i biedny..." Darmowa publikacja dostarczona przez ProgramPartnerski.biz.pl Copyright by Zote Myli & Randy Gage, rok 2013 Autor: Randy Gage Tytu: Dlaczego jeste gupi, chory i biedny... Data: 31.07.2013 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: [email protected] Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 • 2. Spis tresci Podzikowania............................................................................................7 Rozdzia 1. Wirusy mylowe imanipulacja: walka owadz nad twoim umysem...................................9 Wjaki sposb superprodukcje kinowe czyni ci biednym..........23 Religia...........................................................................................41 Rozdzia 2. Nadzieja, narkotyki iKoci: walka owadz nad twoj dusz.......................................49 Rozdzia 3. Uzalenieni od niezdrowej ywnoci: walka owadz nad twoim ciaem.....................................63 Rozdzia 4. Koniec zbyciem ofiar........................................................79 Rozdzia 5. Metafizyczny aspekt bogacenia si.....................................101 Rozdzia 6. Kreowanie mentalnoci bogatego czowieka......................115 Rozdzia 7. Uniwersalne zasady dobrobytu...........................................135 Prawo prni....................................................................................142 Prawo cyrkulacji...............................................................................145 Prawo wizualizacji............................................................................147 Prawo kreatywnych idei...................................................................152 Prawo rwnej wymiany....................................................................154 Prawo dziesiciny.............................................................................156 Prawo przebaczenia..........................................................................161 Rozdzia 8. Najwiksza tajemnica dobrobytu........................................167 Biznesowy model nr 1: Nieruchomoci.............................................171 Biznesowy model nr 2: Zarabianie na sprzeday wiedzy lub informacji....................................................................173 Biznesowy model nr 3: Marketing wielopoziomowy/ marketing sieciowy........................................................................179 Rozdzia 9. Zalety egoizmu..................................................................187 Rozdzia 10. Filozofia dobrobytu............................................................223 Rozdzia 11. Wszystkie elementy ukadanki pt. zdrowie, szczcie idobrobyt.......................................247 Zrda.....................................................................................................263
 • 3. Jak przejac styl myslenia superbogatych Rozdzia 6. Kreowanie mentalnosci bogatego czowieka
 • 4. 117 S iedziaem wygodnie wrikszy pdzcej wzdu Du- val Street wmiecie Key West na Florydzie. Skrci- limy weFleming Street. Nadcigaa burza. Miaem nadziej, e kierowca nieco przyspieszy izdy dowie mnie na miejsce, zanim zacznie pada. Nagle pojazd zatrzyma si. Krok przed nami na drug stron spokojnie przechodzi kogut, aza nim stado maych kurcztek. Tatu zdziemi podczas niedzielnego spacerku! Taki widok spotka mona tylko wMargaritaville! Kierowc by student zEkwadoru, ktry przyjecha tutaj, aby odwiedzi przyjaci izarobi par groszy, ob- woc po miecie leniwych turystw, takich jak ja. Bylimy kilka ulic od mojego hotelu, kiedy zaczo la jak zcebra. Chopak zacz pedaowa jak oszalay. Wkocu dotarli- my na miejsce. Riksza stana pod wielkim drzewem, na wprost wejcia do hotelu. Wcisnem mu wrk dwudzie-
 • 5. 118 Randy Gage stodolarowy banknot iwbiegem do rodka. Przez uamek sekundy widziaem bysk szczcia wjego oczach. Wszystko jest wzgldne. Bdc wpopiechu, pewnie nie schylibym si nawet, eby podnie dwadziecia dolarw lece gdzie na ulicy. Dla zagranicznego studenta, zmu- szonego pracowa wtrakcie wakacji, jednorazowe zarobie- nie takiej sumy byo gwn atrakcj dnia. Wzgldno ta sprawdza si, gdy wgr wchodz coraz wiksze pienidze. Mog czu si bogaty, gdy sta mnie na buty za pi tysicy dolarw. Richard Branson podobn sum wydaje na wiee kwiaty, ktre s ozdob jego licznych domw. Leciaem ostatnio zZurychu liniami Delta. Podczas lotu mona byo obejrze sobie m.in. Wall Street z Charliem Sheenem wroli gwnej. Wjednej ze scen bohater grany przez Sheena patrzy na pewne dzieo malarskie istwierdza, e Gordon Gekko (wtej roli Michael Douglas) na pewno naby je od jakich oszustw. Daryl Hannah zauwaa, e owo dzieo kupione zostao za czterysta tysicy dolarw. Czterysta tysicy? To tyle co dom przy play! za- uwaa Sheen. Chyba wNew Jersey zpogard rzuca dziewczyna. Nasza automatyczna reakcja w podobnych sytuacjach ujawnia nasze podejcie do ycia oraz poziom wiadomoci dotyczcy otaczajcego nas dobrobytu. Wybraem si niedawno do kina wtowarzystwie znajo- mego. Stalimy wkolejce po popcorn inapoje. Znajomy zauway, e butelka wody mineralnej imaa puszka coca- coli kosztuj te same dwa ip dolara. Postanowi, e kupi wod. W jego rozumieniu butelka wody miaa mniejsz
 • 6. 119 Dlaczego jestes gupi, chory i biedny mar ni cola. Mia on wprawdzie wiksz ochot na col, ale nie zmieni swej decyzji. Kupi wod, bo mia wraenie, e wten sposb kino zarobi na nim mniej. To bya jego maa zemsta za wyrubowane ceny. Czy wedug ciebie to, co zrobi mj znajomy, jest przy- kadem mentalnoci bogatego czy raczej biednego czo- wieka? Mam innego znajomego, ktry prowadzi sklep. Od du- giego ju czasu woczy rzucaa mi si zuszczona warstwa farby na cianie, widoczna, kiedy stao si przodem do kasy. Przez dwa lata prbowaem nakoni go do tego, eby star powierzchni papierem ciernym ipomalowa j na nowo. Uparcie mwi nie, twierdzc, e to nie jego problem ie zadbanie oten szczeg jest obowizkiem waciciela loka- lu. Kobieta, od ktrej wynajmowa w lokal, nie podzielaa jego zdania wtej sprawie. Przez trzy lata nie udao im si doj do porozumienia. Mj znajomy wielokrotnie stra- szy, e zrobi remont na wasn rk, akoszt potrci sobie zczynszu. Najemczyni wkocu ustpia izlecia remont trzeciej osobie. Kosztowao j to niecae sto pidziesit dolarw! Po trzech latach znajomy ma satysfakcjonujce poczucie wygranej. Ma wie farb na cianie, za ktr nie zapaci ani centa. Tymczasem straci niepotrzebnie mnstwo czasu na ktnie iswary. Jakie wraenie mieli jego klienci zmu- szeni patrze na nieestetycznie odpadajce kawaki starej farby? Wszystko to, co do tej pory byo ijest przedmiotem na- szych rozwaa, bezporednio zwizane jest zpewnym ro-
 • 7. 120 Randy Gage dzajem mentalnoci. To ona decyduje otym, czy uwaamy, e wporzdku jest wyda pi tysicy dolarw na wiee kwiaty, podczas gdy kto inny waha si, czy wyda a tyle na samochd. Mentalno sprawia, e jedni znas zarabiaj po dwadziecia pi tysicy dolarw rocznie, podczas gdy inni wydaj dziesiciokrotno tej sumy na roczne czonkostwo wekskluzywnym klubie. Ludzka mentalno jest czym niesamowicie fascynuj- cym. Daje osobie zna nie tylko wtedy, kiedy co naby- wamy. Wogromnym stopniu wpywa na to, wjaki spo- sb postrzegamy wasn zdolno do zarabiania pienidzy lub uzyskiwania zyskw zinnego tytuu. Mentalno uze- wntrznia si pod postaci dobrego zdrowia lub choroby. Mentalno decyduje otym, czy wierzymy we wasne osi- gnicia. Wpywa na poziom oczekiwa, jakie mamy wsto- sunku do osb, zktrymi pozostajemy wbliskim zwizku. Nasze podejcie do kwestii pienidzy jest tosame ztym, jak postrzegamy wszelkie inne formy pomylnoci wy- ciu. Kiedy prowadz wstpne rozmowy z kandydatami na pracownikw mojego zespou, zawsze powtarzam im, e nie istnieje ograniczony puap zarobkw, jakie s wstanie osign. Do umysw ludzi rzadko dociera pojcie nieogra- niczony wsensie dochodu. Dla osoby zarabiajcej dwadzie- cia tysicy dolarw rocznie nieograniczon sum bdzie kwota trzydziestu lub czterdziestu tysicy. Jeli przyzwycza- jeni jestemy do zarobkw rzdu szedziesiciu piciu ty- sicy, nieograniczony przychd to dla nas jakie sto tysicy. Przy dochodach rzdu stu tysicy sw nieograniczon kwo-
 • 8. 121 Dlaczego jestes gupi, chory i biedny t podwiadomie ustawiamy na poziomie dwustu t