Click here to load reader

Dobytí Ameriky

  • View
    52

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dobytí Ameriky. Co podle tebe přinesly zámořské objevy?. +. -. Velké indiánské říše. AZTÉKOVÉ Střední Amerika. INKOVÉ Jižní Amerika. Dobytí Ameriky. Vyber si jeden ze dvou textů. Najdi si příjemné místo na čtení. Úkoly během čtení: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dobytí Ameriky

Dobyt Ameriky

Dobyt Ameriky

Co podle tebe pinesly zmosk objevy?+-Velk indinsk eAZTKOVStedn AmerikaINKOVJin Amerika

Dobyt AmerikyVyber si jeden ze dvou text.Najdi si pjemn msto na ten.koly bhem ten:Bhem ten si do textu vyzna zdali objev dal pnosy nebo negativa.Vytipuj si 3 informace, kter by vystihly osudy tv e.Najdi si do dvojice nkoho, kdo si vybral jinou i.Navzjem si e pedstavte.Zprva panlskmu krliPopisuje tato zprva co se s emi opravdu stalo? m z textu me sv tvrzen podept? Vyuij njak argument.

Popi, jak by vypadalo, kdyby objevitel objevili novou zemi, chtli do n vstoupit a zskat ji mrumilovn? Jde to vbec? Jak by se mli chovat?DopisJsi vzdlan domorod Indin, kter se nauil ei panl. Napi dopis panlskmu krli ze sv pozice.

Search related