documente tipizate

Embed Size (px)

Text of documente tipizate

UnitateaU OP PAD

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Nr.Numar document Data Z L A Cod furnizor Cod primitor Factura dispoz livr aviz exp Cont Nr pozitii creditor

Subsemnatii , membri ai comisiei de receptie , am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de din cu vagonul / auto nr. constatandu- se urmatoarele : comanda Pret Valoare Pret vanzare Adaos TVA cumparare cu adaos % col fara TVA col 5 x 5x19% col65 6% 7 8

documente insotitoare

Denumire produs

Cod

U/M

Cantitate

Valori Pret vanzare cu La pret de La pret de La pret vanzare vanzare TVA cump fara fara TVA cu TVA col 7 x TVA col col 4 x col col 4 x 19% 4x col 5 7 col 99 10 11 12

1

2

3

4

COMISIA DE RECEPTIE Data

Nume

Prenume

Semnatura

Val TVA la furnizor total col 8 Val TVA la vanz col 12-col 11 Val adaos comercial col 11 -10

( Unitatea ) Magazia Cod Data Document Numar Fel

FISA DE MAGAZIE

Pagina..

( Unitatea ) Magazia

FISA DE MAGAZIE

Pagina..

Materialul ( produsul), sort, calitate, marca,profil,dimensiune U/M Pret unitar

Materialul ( produsul), sort, calitate, marca,profil,dimensiune U/M Pret unitar Data si semnatura de control

Intrari

Iesiri

Stoc

Data si semnatura de control Data

Cod Document Numar Fel

Intrari

Iesiri

Stoc

UNITATEA . PRODUS /LUCRARE( COMANDA ). REPER.NR DENUMIREA PIESEI ..NORMA Data eliberarii Nr doc Ziua Luna Anul DENUMIREA MATERIALULUI inclusiv sort,marca, profil,dimensiune Conform normei tehnice Inlocuitor Data si semnatura Cod predator Cod primitor Nr comanda Cod produs

Buc lansate BON DE CONSUM Cont debitor Cantitatea eliberata Pretul unitar Valoare a

Cont Cantitatea creditor necesara

Cod

U.M.

Sef compartiment

Gestionar

Primitor

UNITATEA . PRODUS /LUCRARE( COMANDA ). REPER.NR DENUMIREA PIESEI ..NORMA Data eliberarii Nr doc Ziua Luna Anul DENUMIREA MATERIALULUI inclusiv sort,marca, profil,dimensiune Conform normei tehnice Inlocuitor Data si semnatura Cod predator Cod primitor Nr comanda Cod produs

Buc lansate BON DE CONSUM Cont debitor Cantitatea eliberata Pretul unitar Valoare a

Cont Cantitatea creditor necesara

Cod

U.M.

Sef compartiment

Gestionar

Primitor

UNITATEA . PRODUS /LUCRARE( COMANDA ). REPER.NR DENUMIREA PIESEI ..NORMA Data eliberarii Nr doc Ziua Luna Anul DENUMIREA MATERIALULUI inclusiv sort,marca, profil,dimensiune Conform normei tehnice Inlocuitor Data si semnatura Cod predator Cod primitor Nr comanda Cod produs

Buc lansate BON DE CONSUM Cont debitor Cantitatea eliberata Pretul unitar Valoare a

Cont Cantitatea creditor necesara

Cod

U.M.

Sef compartiment

Gestionar

Primitor

Unitatea. Codul fiscal . Nr de inmatriculare de la Registrul Comertului /anul.. CHITANTA nr. Sediul ( localitate, str, nr).. .. Data Judetul Am primit de la Adresa .. Suma de .adica Reprezentand .. Casier

Unitatea. Codul fiscal . Nr de inmatriculare de la Registrul Comertului /anul.. CHITANTA nr. Sediul ( localitate, str, nr).. .. Data Judetul Am primit de la Adresa .. Suma de .adica Reprezentand .. Casier

Unitatea. Codul fiscal . Nr de inmatriculare de la Registrul Comertului /anul.. CHITANTA nr. Sediul ( localitate, str, nr).. .. Data Judetul Am primit de la Adresa .. Suma de .adica Reprezentand .. Casier

Societatea comerciala .

REGISTRUL-JURNAL

Nr pagina

Nr Data inregistrarii crt

Documentul

Explicatii

Simboluri conturi

Sume

Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare

Intocmit

Aprobat

.. UNITATEA

Depus decontul numarul si data .. UNITATEA Ordin de deplasare ( delegatie ) nr D-l ( na )

Ordin de deplasare ( delegatie ) nr D-l ( na )

avand functia de avand functia de este delegat pentru este delegat pentru la .. .. .. Durata deplasariila .. Se legitimeaza cu Data Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura la .. .. .. Durata deplasariila .. Se legitimeaza cu Data Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura Sosit * Plecat * Cu ( fara cazare ) Stampila unitatii si semnatura

*) Se va completa ziua , luna , anul si ora . Ziua si ora plecarii .. vans spre decontare.. A Ziua si ora sosirii Primit la plecare.. lei Data depunerii decontului Primit in timpul deplasariilei Penalizari calculate .. TOTAL .lei CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma

*) Se va completa ziua , luna , anul si ora . Ziua si ora plecarii .. Avans spre decontare.. Ziua si ora sosirii Primit la plecare.. lei Data depunerii decontului Primit in timpul deplasariilei Penalizari calculate .. TOTAL .lei CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE Felul actului si emitentul Nr si data actului Suma

TOTAL CHELTUIELI Diferenta de restituit s-a depus Diferenta de primit /restituit lei . cu chitanta nr..din

TOTAL CHELTUIELI Diferenta de restituit s-a depus Diferenta de primit /restituit lei . cu chitanta nr..din

conducator control fin Semnatura unitate preventiv

Sef Verificat decont compartim conducato control fin Verificat decont Sef ent Titular avans Semnatura r unitate preventiv compartiment

Titular avans

ORDIN DE PLATA PLATITOR Cod de identificare fiscala Cod IBAN platitor De la BENEFICIAR Cod de identificare fiscala Adresa Cod IBAN beneficiar La Nr de evidenta a platii Reprezentand ORDIN DE PLATA PLATITOR Cod de identificare fiscala Cod IBAN platitor De la BENEFICIAR Cod de identificare fiscala Adresa Cod IBAN beneficiar La Nr de evidenta a platii Reprezentand

Nr

PLATITI PRIMIREA , ACCEPTAREA .. .. SEMNATURA Tipul transferului Normal Data emiterii Semnatura si stampila platitorului

LEI

Adresa

Codul BIC

L.S. Urgent L.S.

EXPNr

PLATITI PRIMIREA , ACCEPTAREA .. .. SEMNATURA Tipul transferului Normal Data emiterii Semnatura si stampila platitorului

LEI

Adresa

Codul BIC

L.S. Urgent L.S.

EXP ORDIN DE PLATA PLATITOR Cod de identificare fiscala Cod IBAN platitor De la BENEFICIAR Cod de identificare fiscala Adresa Cod IBAN beneficiar La Nr de evidenta a platii Reprezentand Codul BIC Tipul transferului Normal Data emiterii Semnatura si stampila platitorului EXP Urgent L.S.Nr

PLATITI PRIMIREA , ACCEPTAREA .. .. SEMNATURA

LEI

Adresa

L.S.

Unitatea ..

REGISTRU DE CASANr act de Nr anexa casa Report / Sold ziua precedenta Nr crt

Data Ziua Luna Anul

Contul casa

Explicatii

Incasari

Plati

Simbol cont corespondent

De reportat pagina / TOTAL CASIER

X COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Voi plati beneficiarului

BILET LA ORDIN

Data emiterii Locul emiterii Scadenta Locul platii

VAZUT La data .. De emitent. Semnatura emitentului L.S.

Emis in exemplare Stipulat. suma de moneda ( in litere )

AVALIZAT de . pentru.. Semnatura L.S.

lui . valoarea reprezinta. EMITENT . Adresa Semnatura emitentului Cod fiscal.. Cont nr . Deschis la .. L.S.

Voi plati beneficiarului

BILET LA ORDIN

Data emiterii

VAZUT De emitent.

Emis in exemplare Stipulat. suma de moneda ( in litere )

Scadenta Locul platii

Semnatura emitentului

L.S.

AVALIZAT de . pentru.. Semnatura L.S.

lui . valoarea reprezinta. EMITENT . Adresa Semnatura emitentului Cod fiscal.. Cont nr . Deschis la .. L.S. Data emiterii Locul emiterii Scadenta Locul platii

VAZUT La data .. De emitent. Semnatura emitentului L.S.

Voi plati beneficiarului

Emis in exemplare

BILET LA ORDIN

Stipulat. suma de moneda ( in litere )

AVALIZAT de . pentru.. Semnatura L.S.

lui . valoarea reprezinta. EMITENT . Adresa Semnatura emitentului Cod fiscal.. Cont nr . Deschis la .. L.S.

Semnatura

L.S.

FISA SINTETICA SAHDenumirea contului FURNIZORI Nr din registrul jurnal Data Explicatii inregistrarii Simbol cont 401 Suma Debit Credit Simboluri conturi corespondente Nr pagina

Intocmit

Verificat

TOTAL

FISA MIJLOCULUI FIXNr inventar. Nr document. Valoare inventar. Amortizare lunara.. Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Grupa.. Codul de clasificare Data darii in folosinta Anul Luna Data amortizarii complete Anul Luna Durata normala de functionare Cota de amortizare..%

Operatiile care privesc miscarea , Nr cresterea sau inventar Document diminuarea mijlocului fix

Debit

Credit

Sold

Accesorii

FISA MIJLOCULUI FIXNr inventar. Nr document. Valoare inventar. Amortizare lunara.. Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Grupa.. Codul de clasificare Data darii in folosinta Anul Luna Data amortizarii complete Anul Luna Durata normala de functionare Cota de amortizare..%

Operatiile care privesc miscarea , Nr cresterea sau inventar Document diminuarea mijlocului fix

Debit

Credit

Sold

Accesorii

FISA MIJLOCULUI FIXNr inventar. Nr document. Valoare inventar. Amortizare lunar