Click here to load reader

DOPIS - Božićna Olimpijada - Mali Olimpijac

  • View
    103

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DOPIS - Božićna Olimpijada - Mali Olimpijac

Text of DOPIS - Božićna Olimpijada - Mali Olimpijac

DR MALI OLIMPIJACBaranjska 25 43000 Bjelovar iro-raun: 2402006-1100608256 MB: 2793067 OIB: 87436130995

Sportska akademija Mali olimpijac osnovana je u kolovozu 2011. godine s ciljem okupljanja to veeg broja djece.elja nam je uvesti djecuu svijet sporta od malih nogu,na zabavan, a sa strunog stajalita najpravilnijimogui nain.

Zadatak sportske akademije Mali olimpijac je prije svega zadovoljiti djeje potrebe za kretanjem, igrom i zabavom. Uz pomo struno osmiljenog viegodinjeg programa (od 4. do 10. godine ivota) elimo djeci omoguiti pravilansveukupni motoriki razvojinajbolju moguu sportsku naobrazbu. Program su osmislili i provode ga strunjaci, magistri kineziologije, koji prate sve tjelesne aktivnosti svakog pojedinog djeteta, presudne za njegov pravilan rast i razvoj. U dananje vrijeme sedentarni nain ivota prakticira prevelik postotak ljudi, a to se posebice odnosi na sve mlau populaciju kojoj se nameu aktivnosti koje ih potiu na takav stil ivota (vrijeme provedeno na nastavi, pisanje zadaa i uenje te zabava na raunalu). Na sve to nadovezuje se i loa prehrana. Nije teko za zakljuiti da se timeuvelike naruava kvaliteta ivota te da se sve ee pojavljuju pretilost i razna oboljenja svih sustava organizma. Kao to je prethodno navedeno, Mali olimpijac eli u svoje redove ukljuiti to vei broj djeces ciljempromicanja SPORTA ZA SVE. Kroz sportske aktivnosti prilagoene djejem uzrastu, kroz igru i zabavuelimo djeci omoguiti da se osjeaju kao sportai te da se poistovjeuju sa sportskim okruenjem. Jedino na takav nain djeci se ve od najranije dobi moe usaditi zdrava navika bavljenja sportom koja e u njihovoj budunosti uvelike utjecati na poboljanje kvalitete ivota. Veina djece koja zavoli sport od malih nogu, sportom e se baviti cijeli ivot, bilo kroz sportsku rekreaciju ili putem amaterskog ili profesionalnog sporta.

http://mali-olimpijac.wix.com/info

|

email: [email protected] | https://www.facebook.com/mali.olimpijac mob: 097/ 713 22 44 | 097/ 788 97 91

DR MALI OLIMPIJACBaranjska 25 43000 Bjelovar iro-raun: 2402006-1100608256 MB: 2793067 OIB: 87436130995

Trenutno brojimo sa vie od sto lanova, a daljni cilj za budunost nam je proirenje projekta Mali olimpijac na cijelu Bjelovarsko-bilogorsku upaniju kako bi na pravilan nain ukljuili to vei broj djece u kinezioloke aktivnosti.

Nadalje, osim provoenja kineziolokih sadraja, planiramo organizirati edukativne radionicezdravstevnog odgoja za djecu i njihove roditelje s ciljem upoznavanja sa zdravim nainom ivota. elimo prvenstveno djeci, ali i njihovim roditeljima, osvijestitipravilan, zdrav nain prehrane te ih nauiti kako se brinuti o vlastitome zdravlju.Radionice e provoditi doktori dentalne medicine, doktori ope prakse i pedijatrije, magistri farmacije, nutricionisti i kineziolozi. Takoer, planiramo potaknuti i roditelje na bavljenje sportskom rekreacijomi to na nain da se ukljue u sportsko - rekreacijske sadraje istovremeno dok njihova djeca provode trening kako bi kvalitetno iskoristili vrijeme ekanja.

http://mali-olimpijac.wix.com/info

|

email: [email protected] | https://www.facebook.com/mali.olimpijac mob: 097/ 713 22 44 | 097/ 788 97 91

DR MALI OLIMPIJACBaranjska 25 43000 Bjelovar iro-raun: 2402006-1100608256 MB: 2793067 OIB: 87436130995

Potovani, Ovim putem Vam se obraamo sa zamolbom da podrite na rad i nastojanje za okupljanjem djece i odraslih u pozitivnom okruenju bavljenja sportom, ime e biti zadovoljeni odgojni, edukativni, zdravstveni i humanitarni aspekti. Cilj nam je proiriti projekt Mali olimpijac na cijelu upaniju, no, za to su nam potrebni termini za koritenje sportskih dvorana kao i financijska pomo za kupnju potrebnih rekvizita. Stoga Vas Molimo za donaciju ili sponzorstvo u vidu financijske potpore isufinanciranja trokova dvorane, u okviru Vaih mogunosti.

S potovanjem, Sportska akademija Mali olimpijac Zoran Paji, mag. kineziologije u kineziterapiji Ivan Nikoli, mag. kineziologije u kineziterapiji

http://mali-olimpijac.wix.com/info

|

email: [email protected] | https://www.facebook.com/mali.olimpijac mob: 097/ 713 22 44 | 097/ 788 97 91