Dzieci siedzą w kole

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Publikacja skierowana jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy szukają innowacyjnych pomysłów na poprowadzenie interesujących zajęć z dziećmi. Autorki zaproponowały 50 zabaw, mających na celu stymulowanie dziecięcej uwagi oraz wspomaganie pamięci. Mottem przewodnim książki stała się myśl: (…) dziecięca pamięć jest kluczem do sukcesu – daje możliwość wielozmysłowego uczenia się i osiągania sukcesów szkolnych.

Text of Dzieci siedzą w kole

 • 8

  zABAWA 2

  Pomoce 13 kolorowych kart z obrazkami Warzywa:

  Przebieg zabawyDzieci siedz na dywanie w kole. W rodku nauczyciel rozkada pota-sowane karty z obrazkami i rozpoczyna ukadanie acuszka. Zaprasza kolejno uczestnikw zabawy do odszukania i dooenia pasujcego ele-mentu. Powstaje w ten sposb cig obrazkw warzyw. Nauczyciel moe wykorzysta take wasne ilustracje z innej kategorii, np.: owady, owoce, dinozaury, kwiaty.

  U acuszek obrazkw

 • 0

  Pomoce Kartka papieru i owek dla kadego dziecka; tekst opowiadania Pocig towarowy, Dziwny dom, W sadzie lub inny wymylony przez na-uczyciela.

  Przebieg zabawyDzieci siedz przy stolikach i prbuj zapamita jak najwicej szczeg-w z czytanego przez nauczyciela opowiadania. Po wysuchaniu rysuj (indywidualnie, w grupach lub zbiorowo) ilustracj do tekstu.

  Przykady opowiada

  Pocig towarowy

  Wczoraj obok mojego domu przejeda dugi pocig. Pro-stoktna lokomotywa miaa cztery koa i cigna za sob cikie wagony. Pierwszy wagon w kropki by pusty. Drugi, wiz cztery wysokie drabiny. Nastpny wagon by pomalowany w paski. Czwarty wagon by okrgy i mia dwa okna. Pity wagon wiz kamienie, a ostatni by najwyszy i najduszy.

  Dziwny dom

  Widziaam dziwny, prostoktny dom. Gdy podeszam blisko niego, zobaczyam, e ma spiczasty dach, na ktrym stoj dwa kominy. Lewy by nieco szerszy i wzbija si z niego dym. Dom mia dwa pitra. Zarwno na pierwszym, jak i na dru-gim pitrze byo po cztery okna. Na pierwszym pitrze miay one ksztat prostoktw, a na drugim byy okrge. Po pra-wej stronie domu staa buda dla psa z paskim dachem.

  W sadzie

  Byam dzisiaj u dziadka w sadzie. Podziwiaam dorodne owo-ce, ktre rosy na drzewach. Na jednym rosy jabka, na dru-gim gruszki, a na dwch kolejnych liwki. Drzewo, na kt-rym rosy gruszki, byo najwysze i miao najwicej owocw. Pod jaboni leay cztery jabka, ktre strci wiatr. Midzy liwami byy postawione trzy skrzynki na owoce.

  zABAWA 4

  Posuchaj i narysuj

 • 4

  Przebieg zabawyNa dywanie rozoone s obrazki. Nauczyciel rozpoczyna gr, odwra-cajc dwa dowolnie przez siebie wybrane. Jeeli kartoniki tworz par, odkada je na bok i zdobywa punkt. Nastpnie odwraca kolejne dwa obrazki. Jeeli para nie zostanie odnaleziona, zasania je z powrotem i gr kontynuuje kolejny uczestnik. Zabawa toczy si do momentu od-szukania wszystkich par, na zasadzie gry w memo. Wygrywa osoba, ktra zdobdzie najwicej punktw.

  zABAWA 9

  Znajd par W grach

  Pomoce Zestaw par obrazkw:

 • 7

  Pomoce Trzydzieci sze takich samych obrazkw, po sze w kadym kolorze; plansza:

  Przebieg zabawyDzieci siedz zgromadzone przed tablic, na ktrej zawieszona jest plan-sza. Kilka jej pl jest pustych. Zadaniem uczestnikw jest uzupenienie wolnych miejsc obrazkami w taki sposb, aby w kadym szeregu oraz rzdzie dany obrazek wystpi jednokrotnie, tak jak w grze sudoku. Dla uatwienia zarwno plansza jak i kartoniki, mog by przyczepiane przy uyciu samoprzylepnego rzepa.

  zABAWA 13

  U na planszy Kolorowe misie

 • 6

  zABAWA 25, 26

  Pomoce Brak.

  Przebieg zabawyNauczyciel piewa dzieciom piosenk (na melodi Wlaz kotek na plo-tek) i ilustruje jej tre gestami:

  Szed Karol do domu i skakaZobaczy Karolci, zapaka.Karolcia chusteczk podaa,Karola czule pocieszaa.

  Nastpnie wraz z dziemi powtarza piosenk, opuszczajc wybrane so-wa, nadal ilustrujc je gestem.

  Zapiewaj bez sw Karol i Karolcia

  Przykad Szed Karol do domu i skakaZobaczy .., zapaka... chusteczk podaa,Karola czule pocieszaa.

  Zabawa koczy si w momencie, gdy wszystkie sowa piosenki s zast-pione gestami.

  Usid i zatacz

  Pomoce Rytmiczna muzyka.

  Przebieg zabawyDzieci siedz w dowolnym miejscu sali. Nauczyciel wcza rytmiczn muzyk i zachca uczestnikw do naladowania jego ruchw. Rozpo-czyna zabaw poruszajc jedn, wybran czci ciaa (czoem, oczyma, palcami, ustami, kciukiem) i stopniowo dodaje kolejne ruchy. W momen-cie, gdy uczestnicy rwnoczenie wykonuj co najmniej cztery ruchy, niektre z nich mona zastpi innymi.

 • 4

  zABAWA 48

  Pomoce Plansza przedstawiajca zamkowy dziedziniec; plansza przedstawiajca zamkowy dziedziniec z brakujcymi elementami; pojedyncze elementy planszy.

  Przebieg zabawyDzieci siedz zgromadzone przed tablic, na ktrej umieszczona jest plansza. Nauczyciel prosi dzieci o przygldnicie si ilustracji i zapa-mitanie jak najwikszej liczby szczegw. Nastpnie zasania plansz, wieszajc na niej drug, niekompletn. Zadaniem uczestnikw zabawy jest dostrzeenie brakujcych elementw i umieszczenie ich we waci-wym miejscu.

  Umie brakujce elementy Na zamkowym dziedzicu

 • 46

  Notatki