34
1

EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Циљ ове књижице је да на приступачан и лако памтљив начин пружи деци основне појмове и термине, који се односе на екологију и заштиту животне средине. Терминологијом речника обухваћене су само неке области екологије и заштите животне средине и намењен је деци основношколског узраста

Citation preview

Page 1: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

1

Page 2: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

2

Саша Јовановић

ЕКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

Циљ ове књижице је да на приступачан и лако памтљив начин пружи деци основне појмове и термине, који се

односе на екологију и заштиту животне средине. Терминологијом речника обухваћене су

само неке области екологије и заштите животне средине

и намењен је деци основношколског

узраста.

Page 3: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

3

Саша Јовановић

ЕКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ 2013.

Издавач

Удружење “ИМАШ ПРАВО – Војвођански центар

за унапређење људских права и толеранцијe“ Бранислава Бороте 7, НОВИ САД

За издавача Гордана Митровић

Штампа PHOTO BY SIMIĆ Veljka Petrovića 1

Novi Sad

Тираж 3.000 примерака

Пројекат је финансијски помогла Градска управа из буџета Новог Сада

Буџетског фонда за заштиту животне средине

Page 4: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

4

А АБИОТИЧКИ Овај појам значи А често се догоди Да не припада живој Него мртвој природи АБИОТИЧКИ ФАКТОРИ Ово треба да знају И млади и матори Да су међу нама Физички и хемијски фактори АДИТИВИ Хемијске супстанце то су Ово многи знају Које се помало У храну и пиће некада додају Рок трајања, укус, мирис, чврстоћу ил' боју сласни залогаји добијају нову особину своју

Page 5: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

5

АЕРОЗАГАЂЕЊЕ Када ваздух видиш или га невољно миришеш загађен он је а мораш да дишеш АЕРОСОЛ Кад честице течности или чврстих тела лете по ваздуху аеросол су нам та дела

Page 6: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

6

АКУТНО У почетку тренутно Ако нам је нешто Именом тим новим То зовемо вешто АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЈА Када се не троше фосилна нам горива Разноразни облици енергије моћне Који живот покрећу и Земљица нам сија Се заједно зову алтернативна енергија АТМОСФЕРА Око земље наше Омотач је један Сачињен од ваздуха Живота је вредан

Page 7: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

7

Б БИОДИВЕРЗИТЕТ Ова реч нам представља Рарноврсност у оквиру врсте Кад разлику међ ’ врстама Не бројиш на прсте Када ми имамо разлику Гена, врста и екосистема И на земљиној нам кугли Та разлика је шема БИОДИЗЕЛ Од природних уља Кад гориво правиш Онда се ти мудро С биодизелом бавиш

Page 8: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

8

БИОСФЕРА Читав простор ове Земље лепе наше Живим светом насељен Да све лепо паше БИОТИЧКИ Живој овој природи Онај који припада Биотички се зове Кад се лепо влада

Page 9: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

9

В ВОДА Без воде нема нам живота Та вода је део нас Чиста вода и средина Чиста вода наш је спас

Page 10: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

10

Г ГЛОБАЛНО ЗАГРЕВАЊЕ Када сваке године на Земљци нашој Клима нам се мења јер расте топлота Морате сви знати - да је у питању Глобално загревање људских нам живота ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ ОРГАНИЗМИ (ГМО) Организам чије гене Научник сам мења Без биљкине воље и Животињског хтења Без воље и људи тим Процесом се баве И од добрих ствари Неке лоше праве

Page 11: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

11

Д ДЕПОНИЈА Простор на коме се отпад уредно одлаже Још је кориснији кад се Одвојено слаже

Ђ Еколошко слово Ђ Употребљава се ређе Али значај има У речи наслеђе Природно наслеђе Није пало с неба И другим га очувано Оставити треба

Page 12: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

12

Е ЕКОЛОГИЈА У питању је наука Која изучава Разноразне односе Да не боли главе Како нам се односе Организми разни Са средином својом Су одговори важни И како ти односи На врсте утичу Наука нам ова Даје праву причу

Page 13: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

13

ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ То је израз који Употребљава свако Кад се Земља греје А не хлади лако Уместо у Свемир Енергија да иде Свуда око нас Проблеми се виде Земља је све топлија Клима нам се мења Све због разних гасова И нечијих хтења ЕКОСИСТЕМ Животиње и биљке Кад заједно живе То се екосистем зове И сви му се диве

Page 14: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

14

Ж ЖИВОТНА СРЕДИНА Живо и неживо окружење наше И природа прелепа и пластичне флаше Биолошко и физичко ово окружење Паркови и зграде и планинско стење Животна средина све се скупа зове Чувајмо је заједно за године нове

Page 15: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

15

З ЗАШТИЋЕНО ПРИРОДНО ДОБРО Очувани део природе Што вредности има Морамо сви чувати И нама и свима Образовне, научне Еколошке вредности Када се чувају Дају многе предности. Посебна је заштита У питању је тада И сви добро знају Како се ту влада

Page 16: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

16

И И сви добро знајте Природа је нама и отац и мати Зато сви морамо Не само узети већ што више дати Сачувајмо природу У природи је спас Чувајући природу Чувамо и нас

Page 17: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

17

Ј ЈА, је јако битно У еколошкој причи Јер ЈА могу мало А на много личи Свако ЈА по мало Кад учини мало Добијемо велико До ког нам је стало Ми малени људи Са маленим ЈА Тој великој природи Пуно ће да да!

Page 18: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

18

К КОМПОСТИРАЊЕ Компостирање је радња За млађе и старије Када се разграђују неке Органске материје Папири, отпаци од хране, Баштенски отпад и картони Сви су добро дошли У наш компост они Уз кисеоник, топлоту и воду Микроорганизми раде Па кроз извесно време И компост настаде

Page 19: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

19

Л Лепоте природе Око нас су свуда И лепота наша Део тог је труда Чувајући те лепоте У нашем животу Ми чувамо душе наше, Духовну лепоту

Љ Љубав спрам живота И према природи Љубав према свему Ка љубави води

Page 20: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

20

М МОНИТОРИНГ Када неко промене У природи прати Па их онда цени Да природу схвати Израз је то тежак За године ове Ал` шта ту можемо Мониторинг се зове

Page 21: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

21

Н НАЦИОНАЛНИ ПАРК Очувано подручје Величине веће Где се човек стално Са вредношћу среће Са изворном флором Биљке што је чине И вредном фауном не знам свакој име Вредности су велике А ми смо још мали Да их скупа чувамо Све би своје дали

Page 22: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

22

Њ Њено величанство екологија Нека светом влада Нека њу свет слуша И сутра и сада

Page 23: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

23

О ОДРЖИВИ РАЗВОЈ Развијамо друштво Одрживи развој треба да нам значи Да коришћењем природе Нисмо све слабије већ све јачи и јачи Смањимо загревање у глобалу ово Сачувати озон Није ништа ново Посадимо шуме Очувајмо врсте Користимо мозак, Користимо прсте

Page 24: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

24

П ПЕТ и ПВЦ У почетку то су Пријатељи наши Али брзо човек Почне да се плаши Пластична имена За пластичне ствари Брзо се користе Тешке да се вари Пластика је корисна Ал` штета је већа Кад је место платнене То пластична врећа

Page 25: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

25

Р РЕЦИКЛАЖА Кад се отпад скупља И третира поново Па добијеш опет Нешто сасвим ново У питању је просес Што се рециклажа зове Па од старих ствари Ти добијеш нове РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ Када се не мења и чува Од природе један део Када тај свет лепи Остане сав цео Кад флори и фауни услови баш годе Ми зовемо лако резерватом природе

Page 26: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

26

С САНИТАРНА СЕЧА ШУМА Кад је дрво болно А лека му нема Тада се санитарна Сеча њега спрема

Page 27: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

27

Т ТРАЈНО ДОБРО Трајно добро значи И представља сада Ту зелену површину Сваког нашег града Ту постоје правила Где се свако лепо влада То је место вредно Место трајног склада То је место природе Лепоте и духа То је место мудрости И еколошкога слуха Еколошки, културни Разлози постоје Да те дивни делови Задрже те намене своје

Page 28: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

28

Ћ Ћарлија ми ветрић Стално око главе И прева ми песме Еколошке праве На почетку песме Азбуке је слово А из песме сваке Учим нешто ново

У УГРОЖЕНА ВРСТА Животињска или биљна То је врста она Која је непажњом Нестајању склона

Page 29: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

29

Ф ФОСИЛНА ГОРИВА Од животиња и биљака Остатака се река слива Кроз векове дуге Фосилна настају горива То су тресет, угаљ, нафта Па и земни гас Морамо их штедети Да спасимо нас Да спасимо природу Да спасимо људе Да нестане црног Да зелено буде

Х Хоћу, могу а и знам Да природи пуно дам Јер нам она даје више С природом се скупа дише Желим, волим и то моћу Да је чувам, ја баш хоћу!

Page 30: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

30

Ц ЦРВЕНА КЊИГА Научници вредни Брину о природи Па се о тој бризи Једна књига води Угрожене врсте, Шта им то смета, И мере заштите Широм нашег света Све је у тој књизи А наша је брига Да нам тања буде Та црвена књига

Page 31: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

31

Ч ЧУВАРИ РАВНИЦЕ Погледај у моје срце Погледај у моје лице Само можеш ту видети Одсјај наше те равнице Погледај у нашу душу Погледај у наше снове Можеш само ту видети Нас чуваре земqе ове Ка равници љубав то је Ка планини, реци, живи Ка средини овој нашој Где се увек лепо живи Сачувајмо сваку биљку живог створа, свако дрво чувајући сваку реку Ми чувамо себе прво Погледај у срце своје Погледај у своје лице Само можеш ту видети Тог чувара, те равнице!

Page 32: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

32

Џ Џабе вам је школа, Наука и звање Ако не чувате добро Ви природно стање

Ш ШУМА У шуми се лакше дише зеленило нека влада засадимо увек дрво паркови су плућа града Напада нас нечистоћа дрвореди нек' нас бране место смога шуме наше чистим зраком нек' нас хране

Page 33: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

33

САША ЈОВАНОВИЋ Рођен 14.04.1965. године у Сремској Митровици где је завршио основну и средњу школу. Од 1984. године је у Новом Саду где је студирао Енглески језик и књижевност. 1984. - 1987. новинар сарадник листа ГЛАС ОМЛАДИНЕ, омладинске редакције РАДИО НОВОГ САДА и Забавног програма ТЕЛЕВИЗИЈЕ НОВИ САД 1988. - 1990. главни уредник студенског листа ГАУДЕАМУС који је у том периоду променио име у ИНДЕX 1996. – 2001. један од издавача и уредника листа НОВОСАДСКИ НЕДЕЉНИК, ПЕНЗИОНЕРСКЕ НОВИНЕ, ГЛОБУС - ИЗБОР ИЗ СВЕТСКЕ ШТАМПЕ 2001.- 2006. издавач и уредник часописа ЕКОЛОГИЈА ДАНАС, ЗАБАВА, ВАШ ЛЕКАР, ШПИЈУН, ПРОДАВНИЦА ТАЈНИ... 2001. књига “РАТОВАЊЕ НА БАЛКАНСКИ НАЧИН” 2004. књига “14 ТАЈНИ ФРУШКЕ ГОРЕ” 2005. - 2006. серијал тв емисија ЕКОЛОГИЈА ДАНАС и ВАШ ЛЕКАР дистрибуиран на преко 50 локалних тв станица у Србији, Црној Гори и Босни 2007.- 2010. издавач и уредник часописа СРПСКИ КРАЈЕВИ 2009. књиге „МАМА, МАМА“ и „ПОЧЕТНО МАТЕМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ У СТИХУ“ 2010. друго издање “14 ТАЈНИ ФРУШКЕ ГОРЕ” 2011. књига “ПАНОНСКЕ ПРИЧЕ НЕСПАВАНКЕ” 2011. књига “ЧУВАРИ РАВНИЦЕ И ДРУЖИНА БЕЛОГ ЗЕЦА” 2012. књига „ЕКОЛОШКИ МАСКЕНБАЛ НА ОБЕДСКОЈ БАРИ“ 2012. књига “ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА У КОВИЉСКО ПЕТРОВАРАДИНСКОМ РИТУ” 2012. књига “ЕКОЛОШКИ ФЕСТИВАЛ НА ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ! 2012. књига “ЕКОЛОШКИ КВИЗ У ГОРЊЕМ ПОДУНАВЉУ” 2013. књига “ПРИЧА О МАРИЦИ ПЛАМЕНКАПИЦИ” 2013. књига “РАТ И МИР СИМЕ СПРЕМЕ” 2010. – 2013. уредник часописа “ДИЈАБЕТЕС И МИ” 2013. – уредник дечијег еколошког часописа „ЧУВАРИ РАВНИЦЕ“ 2009. – 2013. уредник дечије еколошке емисије „ПИТАМ СЕ,ПИТАМ СЕ“ - РТВ ВОЈВОДИНА

Page 34: EКОЛОШКИ РЕЧНИК У СТИХУ

34