EKOAKCIJSKI NAČRT EKOVRTCI 2014/15

  • View
    123

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

EKOAKCIJSKI NAČRT EKOVRTCI 2014/15. Dane Katalinič Rogaška Slatina, 22. maj 2014. A) IZBRATI NAJMANJ ENO PODROČJE V OKVIRU PROJEKTA ZGODNJE NARAVOSLOVJE. *Zeliščni vrt skozi z eliščarski vrtnarski dnevnik. * Herbarizirana zelišča n ašega vrta . - PowerPoint PPT Presentation

Text of EKOAKCIJSKI NAČRT EKOVRTCI 2014/15

EKOAKCIJSKI NART EKOVRTCI 2014/15

EKOAKCIJSKI NARTEKOVRTCI2014/15Dane KataliniRogaka Slatina, 22. maj 2014

1A) IZBRATI NAJMANJ ENO PODROJE V OKVIRU PROJEKTA ZGODNJE NARAVOSLOVJE

*Zelini vrt skozi zeliarski vrtnarskidnevnik

*Herbarizirana zelianaega vrta

*Travnike zdravilne rastline blinjega okolja skozi opazovalni dnevnik

* Semena- olska vrtilnica

* Skrivnosti naega gozda

*Od eloda, bukvice do sadike za na gozd

*Ekoopazovalni dnevnik moje drevo

*Z gibanjem in opazovanjem raziskujmo svet narave okrog nas

*Sadovnjak in ebele

* Sive vrane in zabojniki za odpadke

*Moje vrednote:pitna voda, sve zrak, zdrava hrana, uravnoveeniodnosi z naravo, gibanje vzdravem okolju

*Zdrav ivljenjski slog

B) Izvesti aktivnosti v dveh(izmed treh) obveznih tematskih sklopov programa EKOOLA : - ODPADKIVODAENERGIJA

C) SODELOVANJE PRI ENEM OD NASLEDNJIH PROJEKTOV: - Ekopaket- Altermed- Likovni nateaj- prednovoletni as- Ekobranje za ekoivljenje