Click here to load reader

Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling ... · PDF file Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling, narkotikakontrol og indsattes brug af rusmidler Torsten Kolind, Helle

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Fængselsbetjentes erfaringer med stofbehandling ... · PDF file Fængselsbetjentes...

 • Fængselsbetjentes erfaringer med

  stofbehandling, narkotikakontrol

  og indsattes brug af rusmidler

  Torsten Kolind, Helle Vibeke Dahl, Louise Nielsen og Vibeke Frank

  Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 2009

 • © forfatterne og Center for Rusmiddelforskning 2009

  ISBN: 978-87-89029-76-4

  Center for Rusmiddelforskning

  Nobelparken, bygning 1453

  Jens Chr. Skous Vej 3

  8000 Århus C

  Tlf.: 89 42 69 30

  Fax: 89 42 69 35

  www.crf.au.dk

  E-mail: [email protected]

 • 3

  FORORD ..................................................................................................................................... 5

  INDLEDNING ............................................................................................................................. 7

  METODE OG DATA ............................................................................................................... 11

  Den kvalitative del ............................................................................................................................... 11

  Den kvantitative del............................................................................................................................. 12

  Forskellige typer af viden ..................................................................................................................... 14

  KAPITEL 1: BEHANDLING ................................................................................................. 15

  1: Arbejdsopgaver i forbindelse med stofbehandling ........................................................................... 15 Opsummering ....................................................................................................................................... 18

  2: Kendskabet til behandlingstilbuddene i fængslerne ......................................................................... 19

  3: Samarbejde med behandlere ........................................................................................................... 23 Problematiske eller udfordrende relationer ......................................................................................... 24 Gode eller konstruktive relationer ........................................................................................................ 28 Samarbejde er eget ansvar ................................................................................................................... 30

  4: Betydningen af stofbehandling – kvantitative data .......................................................................... 32

  5: Betydningen af stofbehandling – kvalitative data ............................................................................ 36 De positive og de pragmatiske .............................................................................................................. 37 Skeptikerne ........................................................................................................................................... 41 Opsummering ....................................................................................................................................... 45

  KAPITEL 2: NARKOTIKAKONTROL................................................................................ 47

  1: Arbejdsopgaver i forbindelse med narkotikakontrollen ................................................................... 47 Statisk og dynamisk sikkerhed .............................................................................................................. 47 Visitationer og urinprøver ..................................................................................................................... 48

  2. Syn på narkotikakontrol ................................................................................................................... 49 Holdning til narkotikakontrol ................................................................................................................ 49 Er der tilstrækkelig med kontrol i fængslerne? .................................................................................... 52 Opsummering ....................................................................................................................................... 54

  3: Narkotikakontrollen i praksis ........................................................................................................... 54 Klare retningslinjer ................................................................................................................................ 54 Tid ......................................................................................................................................................... 55 Kønsspecifikke arbejdsopgaver ............................................................................................................. 56 De fysiske forhold ................................................................................................................................. 57 Pragmatisk forhold til kontrol ............................................................................................................... 59 Hensynet til afdelingen ......................................................................................................................... 61 Hensynet til den indsatte ...................................................................................................................... 62 Differentiering af stoffer ....................................................................................................................... 63

 • 4

  Tilpasning til fængselsbetjentarbejdet ................................................................................................. 63 Forskelle mellem betjente .................................................................................................................... 64 Opsummering ....................................................................................................................................... 65

  4: Narkotikakontrollens betydning for omfanget af stoffer.................................................................. 65 Indsattes forholdsregler og modtræk ................................................................................................... 67

  5: Narkotikakontrollens betydning for den enkelte indsatte ................................................................ 69 Narkotikakontrollens positive betydning for de indsatte ..................................................................... 71 Narkotikakontrollens negative betydning for de indsatte .................................................................... 73

  6: Narkotikakontrollens betydning for forholdet mellem fængselsbetjente og indsatte ...................... 77

  KAPITEL 3: RUSMIDLER .................................................................................................... 82

  1: Rusmidler i fængslet ........................................................................................................................ 82 Hvor meget og hvad .............................................................................................................................. 82 Stoffernes betydning, når de er på afdelingen, og når de ikke er ........................................................ 84 Betjentene ved, hvem der bruger stoffer ............................................................................................. 87 Opsummering ....................................................................................................................................... 88

  OPSUMMERING ..................................................................................................................... 89

  KONKLUSION OG ANBEFALINGER.................................................................................. 95

  LITTERATUR ......................................................................................................................... 98

 • 5

  Forord

  Denne rapport bygger på data indsamlet af medarbejdere på Center for

  Rusmiddelforskning (CRF), Aarhus Universitet i løbet af 2009. Rapporten

  er del af en større undersøgelse, CRF har foretaget i de danske fængsler i

  løbet af de sidste tre år. I forbindelse med denne rapport vil vi gerne takke

  alle de involverede fængselsbetjente, både dem, der har taget sig tid til at

  udfylde spørgeskemaet, og ikke mindst dem, der har sat tid af til at lade sig

  interviewe og beredvilligt svaret på vores spørgsmål. Vi vil også gerne tak-

  ke de enkelte fængsler, herunder fængselsledelsen og afdelingsledere. Alle

  steder er vi blevet mødt med venlighed, hjælpsomhed og fleksibilitet, til

  trods for at vi ved – og også er blevet gjort opmærksom på – at der efter-

  hånden foretages mange undersøgelser og typer af dokumentation i fængs-

  lerne. Endelig vil vi takke Direktoratet for Kriminalforsorgen, der har givet

  tilladelse til undersøgelsen, har vist stor interesse heri og været særdeles

  hjælpsomme, og som sidst, men ikke mindst, økonomisk har støttet under-

  søgelsen med 100.000 kr. Uanset den store imødekommenhed fra alle de

  involverede parter er rapportens fortolkninger og konklusioner udelukken-

  de

Search related