25
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám Evropská renesance a Evropská renesance a humanismus humanismus II. díl II. díl

Evropská renesance a humanismus II. díl 8. ročník

 • Upload
  myra

 • View
  44

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám. Evropská renesance a humanismus II. díl 8. ročník. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem

Inovace a zkvalitnění výuky

projekt v rámci Operačního programuVZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

EU Peníze školám

Evropská renesance aEvropská renesance a

humanismus II. dílhumanismus II. díl 8. ročník8. ročník

Page 2: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

Název:Název: Evropská renesance a humanismus - II. dílEvropská renesance a humanismus - II. díl

Anotace:Anotace: Výklad francouzské a španělské Výklad francouzské a španělské renesance, autorů a děl.renesance, autorů a děl.

Vypracovala :Vypracovala : Mgr. Miroslava ŠtěrbováMgr. Miroslava Štěrbová

Vzdělávací oblast:Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Jazyk a jazyková komunikace,

Český jazyk a literaturaČeský jazyk a literatura

Metodika práce s materiálem:Metodika práce s materiálem: Výkladová Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace)Prezentace)

Ročník:Ročník: 8.8.

Datum vytvořeníDatum vytvoření: : duben 2012duben 2012

Page 3: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

Francois VillonFrancois Villon (asi 1431 - asi 1463) (asi 1431 - asi 1463)

- velký fr. básník velký fr. básník

- vystudoval teologii, - vystudoval teologii, ale miloval svobodu, ale miloval svobodu, toulání a bouřlivý život… toulání a bouřlivý život…nejoblíbenější nejoblíbenější byl mezi tuláky, byl mezi tuláky, studenty a zloději studenty a zloději

Page 4: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

- byl několikrát vězněn za rvačky a - byl několikrát vězněn za rvačky a krádeže, za zabití dostal trest smrti, krádeže, za zabití dostal trest smrti, pak 10 let vyhnanství z Paříže…a pak 10 let vyhnanství z Paříže…a opravdu zmizel…opravdu zmizel…

- ve vězení - ve vězení napsal napsal

Baladu o Baladu o oběšencíchoběšencích

Page 5: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

Proč byl Villon tak oblíben ??Proč byl Villon tak oblíben ??

… … jeho poezie byla upřímná, jeho poezie byla upřímná, spontánní, divoká a sebekritická … spontánní, divoká a sebekritická …

- jeho dílo jeho dílo tvoří básně a balady tvoří básně a balady (některé psal (některé psal ve zlodějské ve zlodějské hantýrce)hantýrce)

Page 6: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

Koho Villon inspiroval ??Koho Villon inspiroval ??Vítězslav NezvalVítězslav Nezval : „52 hořkých balad : „52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida“věčného studenta Roberta Davida“

Voskovec + WerichVoskovec + Werich : „Balada z hadrů“ : „Balada z hadrů“

Jarmila LoukotkováJarmila Loukotková : : „Navzdory básník zpívá“„Navzdory básník zpívá“

Page 7: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

Francois Rabelais (1494 - 1553)Francois Rabelais (1494 - 1553)

- mnich … odešel z mnich … odešel z kláštera …kláštera …vystudoval vystudoval lékařství a stal se lékařství a stal se francouzským francouzským prozaikem prozaikem

Page 8: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

- za své názory a ideály byl občas za své názory a ideály byl občas pronásledován a musel se skrývat pronásledován a musel se skrývat (zpochybňoval rozdělení společnosti (zpochybňoval rozdělení společnosti …odpor církve)…odpor církve)

Page 9: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

Gargantua a PantagruelGargantua a Pantagruel- pětidílný románový cyklus - satira na pětidílný románový cyklus - satira na všechny oblasti tehdejšího života, všechny oblasti tehdejšího života, hlavně na církev, hlavně na církev, soudy a klášterysoudy a kláštery

- používá i nespisovný používá i nespisovný jazyk a vulgarismyjazyk a vulgarismy

Page 10: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

- hlavními - hlavními postavami jsou postavami jsou obři, otec a syn obři, otec a syn (v názvu)(v názvu)

Page 11: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

Miguel de Cervantes y Saavedra Miguel de Cervantes y Saavedra (1547 - 1616) (1547 - 1616)

- španělský voják, španělský voják, dramatik, spisovatel, dramatik, spisovatel, pocházel z rodiny pocházel z rodiny chudého šlechtice chudého šlechtice a v bídě také zemřel a v bídě také zemřel

Page 12: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

- v mládí přišel v v mládí přišel v námořní bitvě u námořní bitvě u Lepanta o ruku, 5 let Lepanta o ruku, 5 let byl v otroctví v byl v otroctví v Alžíru (odvlekli ho Alžíru (odvlekli ho turečtí piráti)turečtí piráti)

- potom byl vězněn potom byl vězněn pro dluhy a pro dluhy a podezření z podezření z vraždy…vyobcován vraždy…vyobcován z církvez církve

Page 13: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

- psal povídky, komedie, - psal povídky, komedie, básně, dobrodružný románbásně, dobrodružný román

- pokusil se i - pokusil se i oženit, ale žít oženit, ale žít usedle mu usedle mu nevyhovovalonevyhovovalo…utekl…utekl

Page 14: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

Důmyslný rytíř Don Quijote Důmyslný rytíř Don Quijote de la Manchade la Mancha

- parodie na rytířské parodie na rytířské dobrodružné románydobrodružné romány

- druhá nejpřekládanější druhá nejpřekládanější kniha na světě (po kniha na světě (po Bibli) - do 85 jazykůBibli) - do 85 jazyků

Page 15: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

- zchudlý venkovský zeman Don - zchudlý venkovský zeman Don Quijote je zmatený z četby rytířských Quijote je zmatený z četby rytířských příběhů, kde rytíři konají jen dobropříběhů, kde rytíři konají jen dobro

- rozhodne se vydat do světa a obnovit rozhodne se vydat do světa a obnovit slávu a ctnosti rytířstvaslávu a ctnosti rytířstva

- za paní svého srdce si vyvolí dívku z za paní svého srdce si vyvolí dívku z vedlejší vesnice Dulcineuvedlejší vesnice Dulcineu

- svého sešlého koně pokřtí vznešeně svého sešlého koně pokřtí vznešeně RosinanteRosinante

Page 16: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

- ve staré výzbroji se s věrným ve staré výzbroji se s věrným sluhou Sancho Panzou vydává sluhou Sancho Panzou vydává odstraňovat zlo ze světaodstraňovat zlo ze světa

- Sancho je trochu vypočítavý Sancho je trochu vypočítavý venkovan, nakonec se venkovan, nakonec se bláznovstvím svého pána nakazíbláznovstvím svého pána nakazí

Page 17: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

- Don Quijote - Don Quijote však působí však působí spíše směšně spíše směšně a pošetile, i a pošetile, i když je ve své když je ve své hloubi hloubi opravdový a opravdový a ušlechtilýušlechtilý

Page 18: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

- lidé ho nechápou a lidé ho nechápou a vysmívají se mu, vysmívají se mu, nebo ho dokonce nebo ho dokonce zbijízbijí

- mnohá jeho mnohá jeho dobrodružství dobrodružství jsou okolí k jsou okolí k smíchu, třeba jeho smíchu, třeba jeho boj s větrnými boj s větrnými mlýny, které pokládá mlýny, které pokládá za obryza obry

Page 19: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

- román se z parodie stal ostrou - román se z parodie stal ostrou kritikou společnosti, která uznává jen kritikou společnosti, která uznává jen to, co přináší užitekto, co přináší užitek

- román končí spíše - román končí spíše smutně, Don Quijote před smutně, Don Quijote před smrtí pochopí bláhovost smrtí pochopí bláhovost svého chování i to, že jeho svého chování i to, že jeho ideály a sny jsou ideály a sny jsou neuskutečnitelnéneuskutečnitelné

Page 20: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

- román měl původně 1 díl, ale kdosi - román měl původně 1 díl, ale kdosi bez Cervantesova svolení napsal 2. bez Cervantesova svolení napsal 2. díl…rozzlobený autor nelenil a sám se díl…rozzlobený autor nelenil a sám se pustil do svého pokračovánípustil do svého pokračování

Page 21: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

Koho rytíř Don Quijote inspirovalKoho rytíř Don Quijote inspiroval ? ?

- český spisovatel 20. století - český spisovatel 20. století Viktor Dyk napsal drama Viktor Dyk napsal drama Zmoudření Dona QuijotaZmoudření Dona Quijota

Page 22: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník
Page 23: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

Téma: Téma: Evropská renesance a humanismus II. díl - 7. ročníkEvropská renesance a humanismus II. díl - 7. ročník

Použitý software:Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.

Windows XP ProfessionalWindows XP ProfessionalMS Office PowerPointMS Office PowerPointPoužitá literaturaPoužitá literatura ::Ulrichová, L. : Obsahy z děl české literaturyUlrichová, L. : Obsahy z děl české literaturyKol autorů : Literatura pro I. ročník SŠKol autorů : Literatura pro I. ročník SŠ

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=francois+villon&oq=francois+villon&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.7894.9621.43.11231.6.6.0.0.0.0.1572.1927.5j8-RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=francois+villon&oq=francois+villon&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.7894.9621.43.11231.6.6.0.0.0.0.1572.1927.5j8-1.6.0...0.0...1c.1.8.img.qrfPPc4uygI&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=cJK1PcfBtTe2WM%3A%3BHk01Yc3o9loRnM%3Bhttp%253A%252F1.6.0...0.0...1c.1.8.img.qrfPPc4uygI&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=cJK1PcfBtTe2WM%3A%3BHk01Yc3o9loRnM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.literaturaspse.ic.cz%252Fobrazky%252Fautori%252Fvillon.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.literaturaspse.ic.cz%252F03-1-Francie.html%3B216%3B275%252Fwww.literaturaspse.ic.cz%252Fobrazky%252Fautori%252Fvillon.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.literaturaspse.ic.cz%252F03-1-Francie.html%3B216%3B275

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&q=francois+rabelais&revid=2015877437&sa=X&ei=joBlUbraJYny4QSGioCoBg&ved=0CEsQgxY&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4dRO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&q=francois+rabelais&revid=2015877437&sa=X&ei=joBlUbraJYny4QSGioCoBg&ved=0CEsQgxY&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=W424qFxT5n5YCM%3A%3B_xPNYZRbdSDSCM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.france-pittoresque.com%252FIMG%252Fjpg%252FFrancois-f070&biw=1440&bih=736&imgrc=W424qFxT5n5YCM%3A%3B_xPNYZRbdSDSCM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.france-pittoresque.com%252FIMG%252Fjpg%252FFrancois-Rabelais.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.france-pittoresque.com%252Fspip.php%253Farticle4825%3B320%3B446Rabelais.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.france-pittoresque.com%252Fspip.php%253Farticle4825%3B320%3B446

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=francois+rabelais+gargantua+a+pantagruel&oq=francois+rabelais+gargan&gs_l=img.1.0.0i24.85766.87795.46.90307.7.2.0.5.5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=francois+rabelais+gargantua+a+pantagruel&oq=francois+rabelais+gargan&gs_l=img.1.0.0i24.85766.87795.46.90307.7.2.0.5.5.0.96.176.2.2.0...0.0...1c.1.8.img.CtdGj4gegIs&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=V45o5EMH12KqDM%3A%3BA8Y2h7ZyJ82l_M%3Bhttp%253A.0.96.176.2.2.0...0.0...1c.1.8.img.CtdGj4gegIs&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=V45o5EMH12KqDM%3A%3BA8Y2h7ZyJ82l_M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.blackcat-cideb.com%252Fimg%252Fp%252F627-638-thickbox.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.blackcat-cideb.com%252F627-gargantua-et-pantagruel-%252F%252Fwww.blackcat-cideb.com%252Fimg%252Fp%252F627-638-thickbox.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.blackcat-cideb.com%252F627-gargantua-et-pantagruel-9788853010827.html%3B280%3B4009788853010827.html%3B280%3B400

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=francois+villon&oq=francois+villon&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.7894.9621.43.11231.6.6.0.0.0.0.1572.1927.5j8-RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=francois+villon&oq=francois+villon&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.7894.9621.43.11231.6.6.0.0.0.0.1572.1927.5j8-1.6.0...0.0...1c.1.8.img.qrfPPc4uygI&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=KlGk73omO5zOBM%3A%3BxmK93xN3s-DaKM%3Bhttp%253A%252F1.6.0...0.0...1c.1.8.img.qrfPPc4uygI&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=KlGk73omO5zOBM%3A%3BxmK93xN3s-DaKM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.biography.com%252Fimported%252Fimages%252FBiography%252FImages%252FProfiles%252FV%252FFrancois-Villon-38551-1-402.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.biography.com%252Fimported%252Fimages%252FBiography%252FImages%252FProfiles%252FV%252FFrancois-Villon-38551-1-402.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.biography.com%252Fpeople%252Ffran%2525C3%2525A7ois-villon-38551%3B402%3B402%252Fwww.biography.com%252Fpeople%252Ffran%2525C3%2525A7ois-villon-38551%3B402%3B402

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=don+quijote+de+la+mancha+2+d%C3%ADly&oq=don+quijote+de+la+mancha+2+dRO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=don+quijote+de+la+mancha+2+d%C3%ADly&oq=don+quijote+de+la+mancha+2+d%C3%ADly&gs_l=img.3...2001.3082.60.4588.2.2.0.0.0.0.70.139.2.2.0...0.0...1c.1.8.img.Ym_-%C3%ADly&gs_l=img.3...2001.3082.60.4588.2.2.0.0.0.0.70.139.2.2.0...0.0...1c.1.8.img.Ym_-lcnIs_4&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=a0hwYtBVEvvYhM%3A%3BwC8o1I4-hyDg5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.antikvariat-lcnIs_4&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=a0hwYtBVEvvYhM%3A%3BwC8o1I4-hyDg5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.antikvariat-bohumin.cz%252Fimages_zbozi%252F4731_1_big.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.antikvariat-bohumin.cz%252Fcz%252Fknihy%252Fbeletrie-svetova%252F4731-bohumin.cz%252Fimages_zbozi%252F4731_1_big.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.antikvariat-bohumin.cz%252Fcz%252Fknihy%252Fbeletrie-svetova%252F4731-dumyslny-rytir-don-quijote-de-la-mancha-i-ii.html%3B754%3B516dumyslny-rytir-don-quijote-de-la-mancha-i-ii.html%3B754%3B516

Page 24: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5Rhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=francois+rabelais+gargantua+a+pantagruel&oq=francois+rabelais+gargan&gs_l=img.1.0.0i24.85766.87795.46.90307.7.2.0.5.5.0.O9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=francois+rabelais+gargantua+a+pantagruel&oq=francois+rabelais+gargan&gs_l=img.1.0.0i24.85766.87795.46.90307.7.2.0.5.5.0.96.176.2.2.0...0.0...1c.1.8.img.CtdGj4gegIs&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=7MiQKqIAqrx1XM%3A%3B7ZZfnRdPuIUcwM%3Bhttp%253A96.176.2.2.0...0.0...1c.1.8.img.CtdGj4gegIs&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=7MiQKqIAqrx1XM%3A%3B7ZZfnRdPuIUcwM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-gx-doRJ4UZk%252FUJe4yEBMEkI%252FAAAAAAAAByE%252FaDqElDS2TvA%252Fs1600%252FGargantua-and-Pantagruel-cover.png%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-gx-doRJ4UZk%252FUJe4yEBMEkI%252FAAAAAAAAByE%252FaDqElDS2TvA%252Fs1600%252FGargantua-and-Pantagruel-cover.png%3Bhttp%253A%252F%252Fbelfastismymojo.blogspot.com%252F2012%252F11%252Fgooses-necks-and-all-that.html%3B238%3B309%3Bhttp%253A%252F%252Fbelfastismymojo.blogspot.com%252F2012%252F11%252Fgooses-necks-and-all-that.html%3B238%3B309

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5Rhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=miguel+de+cervantes&oq=miguel+de+cer&gs_l=img.1.0.0l3j0i24l7.119663.128040.48.129197.15.10.0.2.2.0.150.1025.7j3.10.0...0.0O9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=miguel+de+cervantes&oq=miguel+de+cer&gs_l=img.1.0.0l3j0i24l7.119663.128040.48.129197.15.10.0.2.2.0.150.1025.7j3.10.0...0.0...1c.1.8.img.OBxAeYfHr4I&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=hvqS9ttWMIn-0M%3A%3BbVr1CNi7mCLZyM%3Bhttp%253A%252F...1c.1.8.img.OBxAeYfHr4I&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=hvqS9ttWMIn-0M%3A%3BbVr1CNi7mCLZyM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.deliabw.edu.hk%252Fbroadway%252FEng%252FS3A%252520English%252520Project%252FGroup%2525205%252FMiguel%252520de%252520Cervantes%252Fwww.deliabw.edu.hk%252Fbroadway%252FEng%252FS3A%252520English%252520Project%252FGroup%2525205%252FMiguel%252520de%252520Cervantes%252Fcervantes%25255B1%25255D.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.deliabw.edu.hk%252Fbroadway%252FEng%252FS3A%252520English%252520Project%252FGroup%252Fcervantes%25255B1%25255D.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.deliabw.edu.hk%252Fbroadway%252FEng%252FS3A%252520English%252520Project%252FGroup%2525205%252FMiguel%252520de%252520Cervantes%252FMiguel%252520de%252520Cervantes.htm%3B230%3B295%2525205%252FMiguel%252520de%252520Cervantes%252FMiguel%252520de%252520Cervantes.htm%3B230%3B295

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5Rhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=don+quijote+de+la+mancha&oq=+don+quijote&gs_l=img.1.1.0l5j0i24l5.2468.2468.56.4302.1.1.0.0.0.0.91.91.1.1.0...0.0...1c.1.8.imO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=don+quijote+de+la+mancha&oq=+don+quijote&gs_l=img.1.1.0l5j0i24l5.2468.2468.56.4302.1.1.0.0.0.0.91.91.1.1.0...0.0...1c.1.8.img.0Gq-5Yb_jes&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=9Sfm4G3YhF37QM%3A%3BIl3hRfRonQqreM%3Bhttp%253A%252Fg.0Gq-5Yb_jes&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=9Sfm4G3YhF37QM%3A%3BIl3hRfRonQqreM%3Bhttp%253A%252F%252F2.bp.blogspot.com%252F5_aHuiRkIIY%252FTt5OpqjoLNI%252FAAAAAAAAFEo%252FC6_9nKB5mI8%252Fs1600%252FEl%2525252BIngenioso%2525252BHidalgo%252F2.bp.blogspot.com%252F5_aHuiRkIIY%252FTt5OpqjoLNI%252FAAAAAAAAFEo%252FC6_9nKB5mI8%252Fs1600%252FEl%2525252BIngenioso%2525252BHidalgo%2525252BDon%2525252BQuijote%2525252Bde%2525252Bla%2525252BMancha.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fliteraturauniversal.carpetapedagogica.com%2525252BDon%2525252BQuijote%2525252Bde%2525252Bla%2525252BMancha.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fliteraturauniversal.carpetapedagogica.com%252F2011%252F12%252Fel-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la.html%3B542%3B700%252F2011%252F12%252Fel-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la.html%3B542%3B700

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5Rhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=don+quijote+de+la+mancha+%C4%9B+d%C3%ADly&oq=don+quijote+de+la+mancha+%C4%9B+dO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=don+quijote+de+la+mancha+%C4%9B+d%C3%ADly&oq=don+quijote+de+la+mancha+%C4%9B+d%C3%ADly&gs_l=img.3...127926.132659.58.132680.7.7.0.0.0.0.108.452.5j1.6.0...0.0...1c.1.8.img.AOhia0X4YBQ&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgr%C3%ADly&gs_l=img.3...127926.132659.58.132680.7.7.0.0.0.0.108.452.5j1.6.0...0.0...1c.1.8.img.AOhia0X4YBQ&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=eoDJizvH59ZuGM%3A%3Bw3tC32if4IoIsM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dantikvariat.cz%252Fnahled%252Fobr%252Fobr_163541.jpg%3Bhttp%253A%252Fc=eoDJizvH59ZuGM%3A%3Bw3tC32if4IoIsM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dantikvariat.cz%252Fnahled%252Fobr%252Fobr_163541.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.dantikvariat.cz%252Fcervantes-saavedra-miguel-de%252Fdumyslny-rytir-don-quijote-de-la-mancha-106062%3B300%3B416%252Fwww.dantikvariat.cz%252Fcervantes-saavedra-miguel-de%252Fdumyslny-rytir-don-quijote-de-la-mancha-106062%3B300%3B416

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5Rhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=miguel+de+cervantes&oq=miguel+de+cer&gs_l=img.1.0.0l3j0i24l7.119663.128040.48.129197.15.10.0.2.2.0.150.1025.7j3.10.0...0.0O9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=miguel+de+cervantes&oq=miguel+de+cer&gs_l=img.1.0.0l3j0i24l7.119663.128040.48.129197.15.10.0.2.2.0.150.1025.7j3.10.0...0.0...1c.1.8.img.OBxAeYfHr4I&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=4mL5HK9f0ahkiM%3A%3BPhatF4D23yDN1M%3B%253A%252F...1c.1.8.img.OBxAeYfHr4I&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=4mL5HK9f0ahkiM%3A%3BPhatF4D23yDN1M%3B%253A%252F%252Fhistorywarsweapons.com%252Fwp-content%252Fuploads%252Fimage%252FCervatesSaavedra1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhistorywarsweapons.com%252Fmiguel-%252Fhistorywarsweapons.com%252Fwp-content%252Fuploads%252Fimage%252FCervatesSaavedra1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhistorywarsweapons.com%252Fmiguel-de-cervantes-saavedra%252F%3B337%3B450de-cervantes-saavedra%252F%3B337%3B450

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5Rhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=viktor+dyk&oq=viktor+dyk&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.3822.7060.0.7378.10.7.0.2.2.0.1017.2063.1j3j2j71.7.0...0.0...1c.1.8.img._m14f45O9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=viktor+dyk&oq=viktor+dyk&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.3822.7060.0.7378.10.7.0.2.2.0.1017.2063.1j3j2j71.7.0...0.0...1c.1.8.img._m14f4587Nc&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=DWkPMODSBp7lFM%3A%3BIVUdZKRalEANKM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org87Nc&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=DWkPMODSBp7lFM%3A%3BIVUdZKRalEANKM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252F1%252F11%252FViktor_Dyk.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcs.wikipedia.org%252Fwiki%252FViktor_Dyk%3B191%3B265%252Fwikipedia%252Fcommons%252F1%252F11%252FViktor_Dyk.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcs.wikipedia.org%252Fwiki%252FViktor_Dyk%3B191%3B265

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5Rhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=miguel+de+cervantes&oq=miguel+de+cer&gs_l=img.1.0.0l3j0i24l7.119663.128040.48.129197.15.10.0.2.2.0.150.1025.7j3.10.0...0.0O9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=miguel+de+cervantes&oq=miguel+de+cer&gs_l=img.1.0.0l3j0i24l7.119663.128040.48.129197.15.10.0.2.2.0.150.1025.7j3.10.0...0.0...1c.1.8.img.OBxAeYfHr4I&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=4mL5HK9f0ahkiM%3A%3BPhatF4D23yDN1M%3Bh%253A%252F...1c.1.8.img.OBxAeYfHr4I&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=4mL5HK9f0ahkiM%3A%3BPhatF4D23yDN1M%3Bh%253A%252F%252Fhistorywarsweapons.com%252Fwp-content%252Fuploads%252Fimage%252FCervatesSaavedra1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhistorywarsweapons.com%252Fmiguel-%252Fhistorywarsweapons.com%252Fwp-content%252Fuploads%252Fimage%252FCervatesSaavedra1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fhistorywarsweapons.com%252Fmiguel-de-cervantes-saavedra%252F%3B337%3B450de-cervantes-saavedra%252F%3B337%3B450

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5Rhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=don+quijote+de+la+mancha&oq=+don+quijote&gs_l=img.1.1.0l5j0i24l5.2468.2468.56.4302.1.1.0.0.0.0.91.91.1.1.0...0.0...1c.1.8.imO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=don+quijote+de+la+mancha&oq=+don+quijote&gs_l=img.1.1.0l5j0i24l5.2468.2468.56.4302.1.1.0.0.0.0.91.91.1.1.0...0.0...1c.1.8.img.0Gq-5Yb_jes&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=HnmtFUFHL4XcrM%3A%3B3cMHKyPbG5zjrM%3Bhttp%253A%252Fg.0Gq-5Yb_jes&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=HnmtFUFHL4XcrM%3A%3B3cMHKyPbG5zjrM%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F_1p46WPloYc4%252FSDV97KZFsCI%252FAAAAAAAAAA0%252FNRlYiz5rsyI%252Fs320%252Fquijote-dibujos.jpg%3Bhttp%253A%252F%252F1.bp.blogspot.com%252F_1p46WPloYc4%252FSDV97KZFsCI%252FAAAAAAAAAA0%252FNRlYiz5rsyI%252Fs320%252Fquijote-dibujos.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Faprendeenelmundodedonquijote.blogspot.com%252F2008%252F05%252Fen-esta-obra-cervantes-nos-cuenta-como_22.html%3B249%3B238%252Faprendeenelmundodedonquijote.blogspot.com%252F2008%252F05%252Fen-esta-obra-cervantes-nos-cuenta-como_22.html%3B249%3B238

Page 25: Evropská renesance a humanismus II. díl               8. ročník

http://www.google.cz/search?http://www.google.cz/search?hl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.imhl=cs&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=736&q=revolver&oq=revolver&gs_l=img.3..0l10.102261.104702.4.104923.8.5.0.3.3.0.120.536.1j4.5.0...0.0...1ac.1.8.img.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&q=francois+rabelais&revid=2015877437&sa=X&ei=joBlUbraJYny4QSGioCoBg&ved=0CEsQgxY&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de8g.i5RO9KIvqZU#hl=cs&site=imghp&tbm=isch&q=francois+rabelais&revid=2015877437&sa=X&ei=joBlUbraJYny4QSGioCoBg&ved=0CEsQgxY&bav=on.2,or.r_qf.&fp=d02de82bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=3g9b6h3GZBr9OM%3A%3B34vwmsAl_tAQ5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.centrosangiorgio.com%252Foccultismo2bdb4df070&biw=1440&bih=736&imgrc=3g9b6h3GZBr9OM%3A%3B34vwmsAl_tAQ5M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.centrosangiorgio.com%252Foccultismo%252Fimmagini%252Ffrancois_rabelais.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.centrosangiorgio.com%252Foccultismo%252Farticoli%252Fchi_era_crowley.htm%252Fimmagini%252Ffrancois_rabelais.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.centrosangiorgio.com%252Foccultismo%252Farticoli%252Fchi_era_crowley.htm%3B446%3B592%3B446%3B592

Autor: Mgr. Miroslava ŠtěrbováAutor: Mgr. Miroslava ŠtěrbováZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)