I'm a behaviour changer

Embed Size (px)

Text of I'm a behaviour changer

  • 1. 1

2. Gedrag is overal een Top 5 van boeken12345 3. Gedrag het topje van de ijsbergBoven de oppervlakteHet gedragOnder de oppervlakteIntentiesVerhalen/herinneringenGedachtenBelangenOud ZeerGevoelensBehoeftenDrijfverenOvertuigingenWaarden3 4. Alleen verandering van koop- (en dus ookconsumenten) gedrag zorgt voor groei 4 5. Onze stappen om gedragsverandering in gang te zetten 1 Welk gedrag wil je veranderen: wie moet wat wanneer anders doen? Hoe zit het huidige gedrag in elkaar? Bewust n onbewust! 2Wat zijn de belangrijkste triggers? Wat zijn de belangrijkste 3barriers? 4 Ontwikkel interventies, die triggers activeren/barrires wegnemen 5 Onderzoek haalbaarheid interventies en test deze 5 6. Gedragsverandering benvloeding anno nuOp zoek naar spoor van Interventies op gedrag =inzichten makkelijk meetbaar 7. Twee Systemen5+5 =vs 13 x 18 =Land: Alpino, wijn en baguette vs 7 landen waarvan detweede letter een O isX ons groente en X stuks vs Hoeveel kilo groenteFruit, dan hou je het een heelzou je in een jaarStuk langer uit!moeten eten volgensVoedingscentrum? 8. Twee SystemenSysteem 1 Systeem 2 9. TNS Behaviour Web Eigen Normenen Waarden Kosten en Baten GewoontenHeuristieken enDoeltreffenheid KoopgedragVuistregels Legitimiteit OmevingSociale enCulturele Norm 10. TNS Behaviour WebSysteem 2Systeem 1 Eigen Normenen Waarden Kosten en Baten GewoontenHeuristieken enDoeltreffenheid KoopgedragVuistregels Legitimiteit OmevingSociale enCulturele Norm 11. Triggers en BarriersTriggers:Barriers:De overtuigingen De overtuigingendie onsdie ons aanzetten omweerhouden omgewenst gedrag gewenst gedragte vertonente vertonen 12. Triggers en Barriers: gezonde producten B: Dood gaan we uiteindelijk toch T: Ik wil gezond leven en voeding is daarbij belangrijkB: Fruit en groenten zijnEigen Normen B: Als ik in de winkel sta ga ikduuren Waardenvoor de bijl en koop ik tochT: Als je gezond eet, ben je Kosten enGewoonten weer allerlei ongezondeuiteindelijk minder geld kwijt Batendingenmet allerlei tussendoortjes T: Ik zorg altijd dat ik genoeggroenten en fruit in mijnmandje hebB: Sommige groentenB: Je kunt niet alleenen fruit zijn gewoon op een blaadje slalastig te bereiden of te levenHeuristieken eneten DoeltreffenheidKoopgedragVuistregelsT: Twee ons groentenT: Als ik weet hoe iken twee stuks fruiteen gezonde maaltijdvoorschotel brengt medat op nieuweinspiratieB: Als McDonalds praat over B: De lekkere dingen kom jegezond leven, vind ik dit altijd net voor de kassa tegenschijnheiligLegitimiteit OmevingT: je begint bij de groenten,T: Als het Voedingscentrum Sociale en dus dat zit dan maar mooi inhet steunt zal er vast overCulturele Norm je mandjenagedacht zijn B: Gezonde dingen zijn nooit zo gezellig T: In mijn omgeving let iedereen wel op zijn uiterlijk 13. Moments of Truth: Onbewuste benvloeders van gedrag Zero MomentFirst Moment Second Momentof Truth of Truthof Truth (pre-purchase) (purchase)(post-purchase)GewoontenHeuristieken en vuistregels Omgeving 14. Interventies: de vier typen die gedrag kunnenbenvloeden Awareness EngagementEaseProofInstore communicatie Loyalty programInstore demo/RoutingFunctional benefits die sampling Merchandisingsensorisch 2nd Display waarneembaar zijn 15. Het ritueel achter gewoontenGewoonten De acties die we keer op keer doen, omdat ze voor ons werken: Omdat ze het fijnst zijn of het makkelijkst zijn Omdat ze ons zekerheid bieden en ongemak vermijden 16. Gewoonten = Andere vormen onderzoekBe with them Play them Unravel their Ask their Talk to the Change thecodes partnerexpertScript 17. Het duurt zeker drie weken voordat eengewoonte onderdeel van je Systeem 1 is 18. Het ritueel achter gewoontenVUISTREGELS ENHEURISTIEKEN Vuistregels:Heuristieken: Shortcuts in ons brein dieShortcuts in ons brein dieons gedrag bewustons gedrag onbewustonbewust benvloedenonbewust benvloedenBv: 2 ons groenten en 2De 11 belangrijkste stuks fruit, dan hou je het Heuristieken samengevateen heel stuk langer uit 19. Heuristic #1: Priming verborgen verleiders 20. Heuristic #2: Framing positief of negatief 21. Heuristic #3: Anchoring je startpunt bepaalt jeprijsperceptie 22. Heuristic #4: Law of Numbers cijfers zeggen meerdan woorden 22 23. Heuristic #5: Self Control de illusie van beheersing 23 24. Heuristic #6: Temptation zintuigen verleiden 24 25. Heuristic #7: Reciprocity voor wat hoort wat 25 26. Heuristic #8: Gain-Loss verlies is sterker dan winst Kop of Munt Bij Kop verlies je 100 Bij Munt win je X Hoe groot moet de X zijn? 27. Heuristic #9: Mindless Choosing wat is de default?Small Medium LargeRegular Grande 28. Heuristic #10: Follow the herd ik wil wat zij willen 29. Heuristic #11: availability niche is minder sterk danje denktMarieke Gestudeerd in Wageningen Staat politiek links van hetmidden Is begaan met mens en dier vsWat heeft de grootste kans:Marieke Werkt bij een ministerie Werkt bij een ministerie enkoopt zoveel mogelijk biologisch 30. OmgevingHet inrichten van hetdesign op zon manier dat we de shopper onbewustbenvloeden in zijn gedrag 31. Clicks in staat om te targetten op gedrag en dus deshopper omgeving telkens aan te passen Profilering van gedrag op basis van klantprofiel/Recommendations op surfgedragbasis van Big data 32. Bricks hoe maken we de ervaring meer engaging? 33. Shopper next step: onbewust gedrag echt begrijpen HeuristiekenOnbewust gedragenGewoonten++Omgeving=vuistregels = 80% van shopperWe begrijpen onbewust gedrag onvoldoende, dus kijkenvaak alleen naar conversion metrics, zonder de werkelijkebenvloeders te begrijpenInzet van kwalitatieve methoden helpen ons om onbewustgedrag beter te begrijpenDiep begrip van Triggers en Barriers is de basis om interventieste ontwikkelen: Awareness, Engagement, Design en Control 34. De 2 Triggers dat we hier samen gekomen zijnKey TriggerKey Triggervoor jullie:voor mij: Kosten/Baten Heuristiek #7: Reciprociteit 35. Im a behaviour Changer: insightsthat inspire actionMaurice PalmenDirector Qualitative TNS NIPOE: Maurice.Palmen@tns-nipo.comT: +31 651332782@TNS_NIPO