5
1 Imunogenetika Imunogenetika Imunogenetika Imunogenetika a imunogenomika a imunogenomika a imunogenomika a imunogenomika Imunogenetika Imunogenetika Definice Definice Klasická Aktuální Imunogenetika Imunogenetika Definice Definice Klasická Aktu Aktuáln lní Definice Definice Klasick Klasická Studium genetických rozdílů pomocí imunologických metod Definice Definice Klasick Klasická Genetika krevních skupin

Imunogenetika a imunogenomika1 - is.muni.cz · Imunogenetika Definice Klasická Aktu áln í Definice Klasick á Studium genetických rozdílů pomocíimunologických metod Definice

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

1

ImunogenetikaImunogenetikaImunogenetikaImunogenetika

a imunogenomikaa imunogenomikaa imunogenomikaa imunogenomika

ImunogenetikaImunogenetika

DefiniceDefinice

�Klasická�Aktuální

ImunogenetikaImunogenetika

DefiniceDefinice

�Klasická��AktuAktuáálnlníí

DefiniceDefinice

KlasickKlasickáá

Studium genetických rozdílů

pomocí imunologických

metod

DefiniceDefinice

KlasickKlasickáá

Genetika krevních skupin

2

DefiniceDefinice

KrevnKrevníí skupinyskupiny

��Gen:Gen: krevněskupinový systém

��Alela:Alela: krevní (feno)skupina

��EpitopEpitop:: krevní faktor

KS systKS systéémy lidmy lidíí a zva zvíířřatat

�Primární a sekundární�Jednoduché a komplexní�Jiná dělení

DDěělenleníí

KS systKS systéémy lidmy lidíí a zva zvíířřatat

�Strukturální�Receptorová�Transportní�???

FunkceFunkce

KS systKS systéémy lidmy lidíí a zva zvíířřatat

�Proteiny a jejich geny�Polysacharidy, enzymy ajejich geny

MolekulMolekuláárnrníí podstatapodstata

KS systKS systéémy lidmy lidíí a zva zvíířřatat

Příklady

�ABO vzácené alely�ABO hybridní alely�Genetická organizace Rh

Teoretický význam: modelyTeoretický význam: modely

3

ABO Genetika ABO

Polymorfismus ABO Hybridní alely ABO

Genetika Rh

4

Rh protein Rh protein: evoluce

Rh protein:

evoluce

Rh protein: evoluce

Rh protein: evoluceNemoci: geografie

5

Nemoci:

molekulární

podstata

KS systKS systéémy lidmy lidíí a zva zvíířřatat

�Krevní transfúze�Inkompatibilita matka/plod�Markery mapovací, asociační,populační

�Asociace s nemocemi�Paternita

Praktický významPraktický význam

KS systKS systéémy zvmy zvíířřatat

�Komplexní systémy

�Krevní transfúze�Inkompatibilita matka/plod�Markery mapovací, asociační,populační

�Asociace s nemocemi�Paternita

ZvlZvlášáštnosti a významtnosti a význam

T'2119T'

R'1 S'116R'/S'

Z18 (5ref10)128 (10ref10)Z

S1 U1 U2 H' U'1U'2 H" S" U"

4721S

M M'20123M

L63L

J16211J

F1 V1721F/V

C1 C2 E R1 R2 W

X1 C' L'918C

B G I1 I2 K O1 O2

O3 O4 P1 P2Q1 Q2 T1 T2Y1 Y2 A' B'

D' E'1 E'2 E'3F' G' I' J'1J'2 K' O' P'

Q' Y' B" G"

I"

271229B

A D H Z'19515A

AntigensSynteny

group

Linkage

groupChrom.Locus

Skot

Psi a kočky